GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK (GYIK)

 

A londoni magyar nagykövetség az alábbiakban összegyűjtötte az Egyesült Királyságban élő magyar állampolgárok által a konzuli szolgálatnak leggyakrabban feltett kérdéseket, és az arra adott válaszokat.
 

1. Kell-e vízum az Egyesült Királyságba való beutazáshoz?

A magyar állampolgároknak az Egyesült Királyságba való beutazáshoz és itt tartózkodáshoz jelenleg nincs szükségük vízumra; az uniós szabályoknak megfelelően a belépés csak közrendi, közbiztonsági és közegészségügyi megfontolásból tagadható meg.

Rendezett kilépés esetén az átmeneti időszak végéig továbbra is a jelenlegi beutazási szabályok maradnak révényben, míg „no deal” kilépés esetén a brit kormány szintén egy „átmeneti időszakot” vezetne be 2020. december 31-ig, ameddig a Brexitet követően kiérkező uniós polgárok továbbra is beutazhatnak (útlevéllel és személyi igazolvánnyal is), tanulhatnak és munkát vállalhatnak szabadon (vízum vagy regisztráció nélkül), de csak három hónapot meg nem haladó időtartamra. Ezt követően „európai tartózkodási engedélyért” (European Leave to Remain) kellene folyamodniuk, amely nem haladhatja meg a 36 hónapot és nem megújítható. Harminchat hónap után a később bevezetendő (ma még nem ismert) új bevándorlási szabályok szerint kell majd új jogállást és tartózkodási vagy munkavállalási engedélyt kérniük (ha megfelelnek a majdani feltételeknek).

A kialakítás alatt lévő, 2021. január 1-től hatályba lépő új bevándorlási rendszerben a jelenlegi, de még el nem fogadott tervek szerint megváltoznának az uniós polgárokra vonatkozó beutazási és vízumszabályok. Az új rendszerben a kormány tervei szerint megszűnne az uniós polgárok szabad beutazási joga, ugyanakkor a hat hónapot meghaladó látogatások (pl. turisták, rövid üzleti utak) esetében továbbra sem kell vízumért folyamodni. Munkavállalási vagy családegyesítési célból beutazni majd csak a brit hatóságok engedélyével lehet. Az engedély meglétét a brit határon, például a repülőtereken fogják ellenőrizni, az engedély típusa a képzettségi szint és a munkavállalás időtartamának függvényében fog alakulni. Hangsúlyozzuk, a brit Parlament még nem fogadta el az új szabályokat. Az is kiemelendő, hogy a fenti változások várhatóan nem vonatkoznak majd azokra az Egyesült Királyságban élő magyar állampolgárokra, akik a regisztrációs rendszer keretében megszerezték a letelepedett jogállást vagy az ideiglenes tartózkodási engedélyt.


2. Utazhatok-e még személyi igazolvánnyal, vagy már kötelező az útlevél?

A magyar állampolgárok az Egyesült Királyságba továbbra is érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel utazhatnak be. A brit kormány tájékoztatása szerint a Brexit időpontja után (várhatóan 2020. január 31.) eleinte nem lesz ebben változás (még „no deal” kilépés esetén sem), azonban 2021. január 1-től a brit kormány részéről nem fogják tudni garantálni, hogy a személyi igazolvány elég lesz a beutazáshoz. Ez azokra az EU-s állampolgárokra is vonatkozik, akik megszerezték a letelepedett jogállást vagy az ideiglenes tartózkodási engedélyt.

A még bizonytalan szabályokra tekintettel fokozottan javasoljuk, hogy lehetőség szerint mindenki rendelkezzen érvényes útlevéllel és személyi igazolvánnyal is, arra is tekintettel, hogy tudomásunk szerint nagyon sok helyi ügyintézéshez be kell küldeni az eljáró brit hatóságokhoz egy eredeti okmányt. Az úti okmányai érvényességének a figyelemmel kísérése mindenkinek a saját felelőssége. Kérjük, hogy lejáró, vagy elveszett okmányai pótlásáról szíveskedjenek időben gondoskodni! Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy elveszettként bejelentett, vagy lejárt úti okmánnyal senki se induljon útnak!


3. Meddig tartózkodhatok az Egyesült Királyságban?

A jelenlegi uniós szabályok szerint a magyar állampolgárok három hónapig korlátozás nélkül tartózkodhatnak az Egyesült Királyságban. Három hónapot meghaladóan akkor, ha: a) igazolt munkaviszonyuk van, b) egyéni vállalkozók, c) tanulmányokat folytatnak és teljeskörű egészségbiztosítással, valamint elegendő forrással rendelkeznek vagy d) igazolni tudják, hogy önfenntartók, azaz rendelkeznek annyi pénzzel, amennyiből ők és családtagjaik meg tudnak élni, nem jelentenek terhet a fogadó ország szociális ellátórendszerére és teljeskörű egészségbiztosítással rendelkeznek.

Rendezett kilépés esetén az átmeneti időszak végéig továbbra is a jelenlegi beutazási szabályok maradnak révényben, míg „no deal” kilépés esetén a brit kormány szintén egy „átmeneti időszakot” vezetne be 2020. december 31-ig, ameddig a Brexitet követően kiérkező uniós polgárok továbbra is beutazhatnak (útlevéllel és személyi igazolvánnyal is), tanulhatnak és munkát vállalhatnak szabadon (vízum vagy regisztráció nélkül), de csak három hónapot meg nem haladó időtartamra. Ezt követően „európai tartózkodási engedélyért” (European Leave to Remain) kellene folyamodniuk, amely nem haladhatja meg a 36 hónapot és nem megújítható. 36 hónap utána a később bevezetendő (ma még nem ismert) új bevándorlási szabályok szerint kell majd új jogállást és tartózkodási vagy munkavállalási engedélyt kérniük (ha megfelelnek a majdani feltételeknek).


4. Kötelező-e kiváltanom a tartózkodási kártyát ahhoz, hogy itt tanulhassak, dolgozhassak?

Alaphelyzetben, ha a magyar állampolgár az Egyesült Királyságban él, dolgozik vagy tanul, nem szükséges regisztrációs igazolást vagy állandó tartózkodást igazoló okmányt igényelnie. Az Egyesült Királyságban tartózkodó EU/EGT állampolgárok regisztrációs igazolást  („registration certificate”) kérhetnek a brit hatóságoktól, ha kevesebb, mint 5 éve tartózkodnak itt; állandó tartózkodást igazoló okmány („permanent residence document”) akkor igényelhető, ha a tartózkodás eléri az 5 évet. Az okmányok kiváltása nem kötelező, vagyis nem azért tartózkodhatnak itt a magyar állampolgárok, mert a brit hatóságok tartózkodási okmány kiadását engedélyezték a számukra, hanem azért, mert EU-s állampolgárok, és megfelelnek a 3. pontban említett feltételeknek. (Az okmány tehát pusztán csak igazolja, de nem létesíti az itt tartózkodás jogát). Bizonyos juttatásokat ugyanakkor könnyebb igényelni ilyen okmány birtokában, és brit állampolgárságot is csak az kérhet, aki rendelkezik állandó tartózkodást igazoló okmánnyal. A tartózkodási okmány megléte egyes szolgáltatások igénybevételéhez vagy akár ingatlanvásárlásnál is hasznos lehet.

A jelenlegi (uniós) állandó tartózkodási kártya (permanent residence document) a brit kilépést (Brexitet) követően megszűnik majd és a Brexitet követően már nem lesz igényelhető. Az addig kiadott kártyákat az új, „settled status” jogállásra kell majd „becserélni”. A brit belügyi tárca (Home Office) ennek megfelelően mindenki belátására bízza annak eldöntését, hogy a Brexitig fennmaradó időben kiváltja-e még a tartózkodást igazoló dokumentumokat, igénylés esetén azonban javasolják az online formanyomtatvány kitöltését, mert egyszerűbb, gyorsabb és nem kell hozzá leadni az eredeti okmányokat. Felhívják a figyelmet arra, hogy  a referendum óta jelentősen megnőtt az igénylők száma, ugyanakkor a European Passport Return Service szolgáltatás bevezetésével már nem szükséges a kérelem elbírálásához az eredeti útlevelet beküldeni.


5. Mivel lehet jelenleg igazolni az állandó tartózkodás jogát?

Nincs teljeskörű és kimerítő felsorolása a támogató dokumentumoknak. A Home Office elfogad minden olyan dokumentumot, ami igazolja, hogy az illető nem jelent terhet a szociális ellátórendszerre, elegendő jövedelemmel/anyagi forrással rendelkezik, és nem tartózkodott az Egyesült Királyságon kívül egy éven belül összesen 6 hónapnál hosszabb ideig, továbbá rendelkezik a szükséges egészségbiztosítással, lakhatással, megélhetéssel, uniós állampolgárságát igazoló érvényes okmánnyal (pl. fizetési jegyzékek, bankszámlakivonatok, lakásbérleti szerződések, munkaszerződések, beszállókártyák stb).

Bár a fentieknek megfelelően a Home Office ígéretet tett arra, hogy a Brexit után nem a kérelmezőknek kell bizonyítaniuk a tartózkodási joguk meglétét. A brit állami adatbázisokban esetleg fellépő hiányosságok miatt javasoljuk, hogy aki a Brexit után is az Egyesült Királyságban kíván maradni, az elővigyázatosságból kezdje el gyűjteni a (folyamatos) tartózkodását, munkahelyét, biztosítását stb. (bármilyen módon, de hitelesen) igazoló dokumentumokat saját maga és családtagjai vonatkozásában is.


6. Mi lesz a magyar állampolgárok családtagjaival a Brexit után?

Az uniós állampolgárokkal élő családtagoknak, beleértve a gyermekeket, szintén „settled status”-ért kell folyamodniuk, amennyiben meg akarják őrizni a tartózkodási jogukat. Arra is lehetőség lesz, hogy a családtagok később csatlakozzanak az uniós polgárokhoz, amennyiben a családjogi kapcsolatuk (pl. házasság vagy bejegyzett élettársi kapcsolat kötése) már 2020. december 31-én fennállt, illetve gyermekek esetében akkor is, ha 2020. december 31. után születnek.

Hangsúlyozzuk, hogy „no deal” Brexit esetén ez a határnap a Brexit napjára, azaz várhatóan 2020. január 31-re csúszik. Szintén „no deal” esetén a családegyesítés végső határideje 2022. március 29-lesz. Ebből következően, ha egy magyar állampolgár családjogi kapcsolata (pl. házasságkötés)a Brexit időpontjában (várhatóan 2020. január 31.), akkor a családtag 2022. március 29-ig csatlakozhat hozzá az Egyesült Királyságban. Ezt követően az új brit bevándorlási rendszerben lehet majd kérelmezni a családegyesítést, ennek szabályai azonban jelenleg még nem ismertek.


7. Mit tegyenek azok a magyar állampolgárok, akik a Brexit időpontja (várhatóan 2020. január 31.) és 2020. december 31. között érkeznek az Egyesült Királyságba?

jelenlegi tervek szerint rendezett kilépés esetén azok az uniós polgárok, akik az átmeneti időszak alatt, vagyis várhatóan 2020. január 31. és 2020. december 31. között érkeznek az Egyesült Királyságba, még változatlan szabályok mellett utazhatnak be és tartózkodhatnak az Egyesült Királyságba(n) (ennek megfelelően például jogosultak lehetnek akár majd „pre-settled status”-ra is). Elképzelhető azonban, hogy az átmeneti idő alatt érkezőknek külön és kötelezően regisztráltatniuk kell majd magukat a Home Office-nál.

No deal” kilépés esetén a brit kormány szintén egy „átmeneti időszakot” vezetne be 2020. december 31-ig, ameddig a Brexitet követően kiérkező uniós polgárok továbbra is beutazhatnak (útlevéllel és személyi igazolvánnyal is), tanulhatnak és munkát vállalhatnak szabadon (vízum vagy regisztráció nélkül), de csak három hónapot meg nem haladó időtartamra. Ezt követően „európai tartózkodási engedélyért” (European Leave to Remain) kellene folyamodniuk, amely nem haladhatja meg a 36 hónapot és nem megújítható. Harminchat hónap után a később bevezetendő (ma még nem ismert) új bevándorlási szabályok szerint kell majd új jogállást és tartózkodási vagy munkavállalási engedélyt kérniük (ha megfelelnek a majdani feltételeknek).


8. Mi tegyenek azok a magyar állampolgárok, akik 2020. december 31. után érkeznek az Egyesült Királyságba?

A 2020. december 31. után (vagyis a tervezett átmeneti időszakot követően) érkező uniós polgárokra vonatkozó szabályokat még nem fogadta el a brit Parlament, egyedül a kormány tervei ismertek (ld. 1. kérdés a GYIK oldalon).


9. Jogosítványok

Amennyiben rendezett kilépésre kerül sor (megállapodással), akkor az átmeneti időszak végéig a jelenlegi szabályok változatlanok maradnak (a vezetői engedélyeket az eddigiek szerint lehet használni). Rendezetlen „no deal” kilépés esetén az Egyesült Királyságba látogatók továbbra is használhatják az EU-s vagy EGT-s jogosítványukat, a letelepedni szándékozóknak három év után (vagy ha ez korábbi, akkor 70 éves koruk után) kell brit jogosítvánnyal rendelkezniük. (Angol nyelvű, részletes információk: https://www.gov.uk/guidance/prepare-to-drive-in-the-eu-after-brexit). A tehergépjárművekre és buszokra külön szabályok vonatkoznak.


10. Kisállatok

A kisállatok szállításáról itt található angol nyelvű információ: https://www.gov.uk/guidance/pet-travel-to-europe-after-brexit


A honlapon található Brexittel kapcsolatos általános információkon és a regisztrációval kapcsolatos tudnivalókon túli további kérdés esetén természetesen készséggel állunk a magyar állampolgárok rendelkezésére, a brit tervekről azonban a magyar nagykövetség illetve konzulátus dolgozói is csak a brit féltől kapott tájékoztatás alapján tudnak információkat adni.