GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK

A londoni magyar nagykövetség az alábbiakban összegyűjtötte az Egyesült Királyságban élő magyar állampolgárok által a konzuli szolgálatnak leggyakrabban feltett kérdéseket, és az arra adott válaszokat.

1. Kell-e vízum az Egyesült Királyságba való beutazáshoz?

2021. január 1-től a brit kormány vízumrendszert vezet be. Az uniós polgárok belépéséről szóló tájékoztató megerősíti a legfeljebb hathónapos vízummentes belépés lehetőségét, azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2021. október 1. után főszabályként a belépőknek útlevéllel kell igazolniuk magukat, a személyazonosító igazolványokat ettől az időponttól nem fogadják majd el. Kivételt képeznek a letelepedett vagy előzetesen letelepedett státusszal rendelkezők, akik esetében a belépést 2025. december 31-ig személyivel is lehetővé teszik.

A 2021. január 1. után érkező magyar állampolgároknak a munkavállaláshoz és a tanulmányok folytatásához is vízumot kell kérvényezniük a brit hatóságoknál. Az egyes vízumkategóriákra vonatkozó feltételek és az eljárás menete kapcsán kérjük keressék fel a brit kormány angol és magyar nyelvű vízumtájékoztatóit.

Kiemelendő, hogy a változások nem vonatkoznak azokra az Egyesült Királyságban élő magyar állampolgárokra, akik az EUSS regisztrációs rendszer keretében megszerezték a „settled status”-t vagy „pre-settled status”-t.


2. Utazhatok-e még személyi igazolvánnyal, vagy már kötelező az útlevél?

Brit tájékoztatás szerint 2021. október 1-től kivezetik a személyi igazolványokat mint beutazáshoz használható okmányokat, a magyar állampolgárok kizárólag útlevéllel igazolhatják magukat. Kivételt képeznek az EUSS-ben letelepedett vagy előzetesen letelepedett státusszal rendelkezők, akik esetében a belépést 2025. december 31-ig személyivel is lehetővé teszik.

A még bizonytalan menetrendre tekintettel fokozottan javasoljuk, hogy mindenki rendelkezzen érvényes útlevéllel és személyi igazolvánnyal is, arra is tekintettel, hogy tudomásunk szerint nagyon sok helyi ügyintézéshez be kell küldeni az eljáró brit hatóságokhoz egy eredeti okmányt. Az úti okmányai érvényességének a figyelemmel kísérése mindenkinek a saját felelőssége. Kérjük, hogy lejáró, vagy elveszett okmányai pótlásáról szíveskedjenek időben, a lehető leghamarabb gondoskodni! Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy elveszettként bejelentett, vagy lejárt úti okmánnyal senki se induljon útnak!


3. Meddig tartózkodhatok az Egyesült Királyságban?

A tartózkodási időt a magyar állampolgár bevándorlási jogállása határozza meg.

Azok, akik 2020. december 31-i érkeztek az Egyesült Királyságba, illetve az EUSS rendszerben „settled status” jogállást szereztek, korlátlanul maradhatnak az országban. Hangsúlyozzuk, hogy a „pre-settled status” nem változik át automatikusan „settled status” jogállássá három év után, arra külön jelentkezni kell! Ezen jogállások birtokában ugyanakkor legfeljebb öt évre lehet elhagyni az Egyesült Királyságot anélkül, hogy a regisztrált állampolgárok elvesztené a státuszát.

Ugyanez vonatkozik azokra, akik korábbról „indefinite leave to remain” (ILR) jogállással rendelkeznek, azonban ők legfeljebb két évre hagyhatják el az országot.

A 2021. január 1-től beérkezők legfeljebb hat hónapig tartózkodhatnak vízummentesen az Egyesült Királyságban. A vízumköteles tartózkodások kapcsán kérjük tanulmányozzák át a brit kormány angol és magyar nyelvű vízumtájékoztatóit.


4. Kötelező-e kiváltanom a tartózkodási kártyát ahhoz, hogy itt tanulhassak, dolgozhassak?

A jelenlegi (uniós) állandó tartózkodási kártya (permanent residence document) a brit kilépést (Brexitet) követően megszűnt és a Brexitet követően már nem igényelhető. Az eddig kiadott kártyákat az új, „settled status” jogállásra kell „becserélni”. A 2021. január. 1. után érkezőknek vízumot kell kérniük a brit hatóságoktól.

Az Egyesült Királyságban tartózkodó EU/EGT állampolgárok korábban regisztrációs igazolást  („registration certificate”) kérhettek a brit hatóságoktól, ha kevesebb, mint 5 éve tartózkodtak itt; állandó tartózkodást igazoló okmány („permanent residence document”) akkor volt igényelhető, ha a tartózkodás elérte az 5 évet. Az okmányok kiváltása nem volt kötelező, vagyis nem azért tartózkodhattak itt a magyar állampolgárok, mert a brit hatóságok tartózkodási okmány kiadását engedélyezték a számukra, hanem azért, mert EU-s állampolgárok, és megfelelnek a 3. pontban említett feltételeknek. (Az okmány tehát pusztán csak igazolta, de nem létesíti az itt tartózkodás jogát). Bizonyos juttatásokat ugyanakkor könnyebb igényelni ilyen okmány birtokában, és brit állampolgárságot is csak az kérhetett, aki rendelkezett állandó tartózkodást igazoló okmánnyal. A tartózkodási okmány megléte egyes szolgáltatások igénybevételéhez vagy akár ingatlanvásárlásnál is hasznos lehet. A Brexitet követően ugyanakkor az állandó tartózkodási kártya már nem igényelhető, az EU-s polgároknak regisztrálniuk kell magukat az „EU Settlement Scheme” rendszerben legkésőbb 2021. június 30-ig. A korábban kiadott „permanent residence document” kártyát egyszerűsített eljárásban kell becserélni az új jogállásra. A 2021. január 1. után érkező magyar állampolgárok csupán vízum birtokában vállalhatnak munkát és tanulhatnak az országban.
 

5. Mivel lehet jelenleg igazolni az állandó tartózkodás jogát?

Nincs teljeskörű és kimerítő felsorolása a támogató dokumentumoknak. A Home Office elfogad minden olyan dokumentumot, ami igazolja, hogy az illető nem jelent terhet a szociális ellátórendszerre, elegendő jövedelemmel/anyagi forrással rendelkezik, és nem tartózkodott az Egyesült Királyságon kívül egy éven belül összesen 6 hónapnál hosszabb ideig, továbbá rendelkezik a szükséges egészségbiztosítással, lakhatással, megélhetéssel, uniós állampolgárságát igazoló érvényes okmánnyal (pl. fizetési jegyzékek, bankszámlakivonatok, lakásbérleti szerződések, munkaszerződések, beszállókártyák stb).

A Brexit után alapesetben nem a kérelmezőknek kell bizonyítaniuk a tartózkodási joguk meglétét. A brit állami adatbázisokban esetleg fellépő hiányosságok miatt azonban javasoljuk, hogy aki a Brexit után is az Egyesült Királyságban kíván maradni, az elővigyázatosságból kezdje el gyűjteni a (folyamatos) tartózkodását, munkahelyét, biztosítását stb. (bármilyen módon, de hitelesen) igazoló dokumentumokat saját maga és családtagjai vonatkozásában is.


6. Mi lesz a magyar állampolgárok családtagjaival a Brexit után?

A magyar állampolgárokkal élő családtagoknak, beleértve a gyermekeket, szintén „settled status”-ért kell folyamodniuk, amennyiben meg akarják őrizni a tartózkodási jogukat. Arra is lehetőség lesz, hogy a családtagok később csatlakozzanak a magyar állampolgárokhoz, amennyiben a családjogi kapcsolatuk (pl. házasság vagy bejegyzett élettársi kapcsolat kötése) már 2020. december 31-én fennállt, illetve gyermekek esetében akkor is, ha 2020. december 31. után születnek.

Ezt követően az új vízumrendszerben lehet majd kérelmezni a családegyesítést, illetve regisztrálni a vízumjogosult személyek családtagjait („dependant”), amelyekkel kapcsolatban kérjük keressék fel a brit kormány angol és magyar nyelvű vízumtájékoztatóit is.


7. Mit tegyenek azok a magyar állampolgárok, akik a Brexit időpontja (2020. január 31.) és 2020. december 31. között érkeznek az Egyesült Királyságba?

Azok az uniós polgárok, akik az átmeneti időszak alatt, vagyis 2020. január 31. és 2020. december 31. között érkeznek az Egyesült Királyságba, még változatlan szabályok mellett utazhatnak be és tartózkodhatnak az Egyesült Királyságba(n) (ennek megfelelően például jogosultak lehetnek akár majd „pre-settled status”-ra is). 


8. Mi tegyenek azok a magyar állampolgárok, akik 2020. december 31. után érkeznek az Egyesült Királyságba?

Ld. az első kérdést.


9. Jogosítványok

2020. december 31-ig, vagyis az átmeneti időszak végéig a jelenlegi szabályok változatlanok maradnak (a vezetői engedélyeket az eddigiek szerint lehet használni).

Ezt követően kérjük keressék fel a brit kormány külföldi jogosítványokra vonatkozó tájékoztatóját, amely lépésről-lépésre tartalmazza a tudnivalókat.


10. Háziállatok

A háziállatok szállításáról itt található angol nyelvű információ:  https://www.gov.uk/bring-your-pet-to-uk

A honlapon található Brexittel kapcsolatos általános információkon és a regisztrációval kapcsolatos tudnivalókon túli további kérdés esetén természetesen készséggel állunk a magyar állampolgárok rendelkezésére, a brit tervekről azonban a magyar nagykövetség illetve konzulátus dolgozói is csak a brit féltől kapott tájékoztatás alapján tudnak információkat adni. Az üzleti szereplőkre vonatkozó kérdés esetén írhatnak nekünk a trade.london@mfa.gov.hu címen. A diákokra vonatkozó kérdésekkel pedig fordulhatnak a study.lon@mfa.gov.hu címen hozzánk.

Az „EU Settlement Scheme” (EUSS) rendszert és a 2021. január 1-től hatályos vízumrendszert is a brit belügyi tárca, a Home Office működteti, így azokkal kapcsolatban a brit hatóságok tudnak felvilágosítást adni az esetlegesen felmerült problémákról. Bármilyen, az eddigiekhez képest a kilépést követően felmerült megkülönböztetést ugyanakkor jelezhetnek a konzulátus, illetve a nagykövetség munkatársainak is, mivel ennek alapján tudunk szükség esetén a brit kormányzat felé visszajelezni.

 

11. Milyen vámszabályok vonatkoznak az Egyesült Királyságból/ba történő költözés során szállítandó személyes holmikra?

A költözés során érdemes költöztető cég segítségét igénybe venni, és meggyőződni arról, hogy teljeskörű szolgáltatást nyújtanak, amelynek részeként a vámeljárás adminisztrációs terhét is átvállalják.  A költözéssel járó teendőkről, vámszabályokról, kitöltendő nyomtatványokról az alábbi linkek tartalmaznak bővebb információkat.

Magyarországról Egyesült Királyságba történő költözés esetén: https://www.gov.uk/moving-to-uk

Egyesült Királyságból Magyarországra történő költözés esetén: https://www.gov.uk/check-customs-declaration 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a nagykövetség a vámeljárásban nem rendelkezik hatáskörrel, ezért további tájékoztatásért az illetékes magyar és brit hatóságokhoz fordulhatnak, az alábbiak szerint.

NAV elérhetőségei: https://nav.gov.hu/nav/kapcsolat/kapcsolat_20151007.html

HM Revenue & Customs elérhetőségei: https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs/contact/customs-international-trade-and-excise-enquiries 

 

12. Milyen egészségügyi ellátásra leszek jogosult, ha uniós polgárként 2021. január 1. után látogatok az Egyesült Királyságba? 

Rövid távú beutazás előtt mindenképpen javasolt utazási egészségbiztosítást kötni, amely kiterjed az utazás során esetlegesen szükségessé váló egészségügyi ellátások teljes körére. Különösen fontos ez, ha valamilyen meglévő betegsége van. Ilyenkor meg kell arról győződni, hogy az ezzel kapcsolatban felmerülő kezelésekre is kiterjed a megkötött biztosítás. Az utazás során feltétlenül tartsa magánál az alapbetegség(ek)ről és állandó gyógyszerekről szóló angol nyelvű igazolást. 

Bizonyos esetekben az európai egészségbiztosítási kártya (EHIC) továbbra is használható az Egyesült Királyságban sürgősségi ellátás fedezésére, azonban erről előzetesen (utazás előtt) meg kell győződni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-nél. Bővebb tájékoztatást (angol nyelven) az alábbi honlapon olvashatnak: 

https://www.gov.uk/guidance/healthcare-for-eu-and-efta-citizens-visiting-the-uk

 

13. Az Egyesült Királyságban vagyok biztosított. Jogosult leszek egészségügyi ellátásra, amikor rövid időre hazalátogatok Magyarországra?

Figyelmükbe ajánljuk az alábbi (angol nyelvű) honlapokat, amelyek részletes leírást tartalmaznak arról, hogy ezentúl mire terjedhet ki az eddigi európai egészségbiztosítási kártya (EHIC), illetve a helyébe lépő, brit hatóságok által kiállított egészségbiztosítási kártya (GHIC), valamint arról, hogy mikor szükséges külön utazási egészségbiztosítást kötni.

https://www.nhs.uk/using-the-nhs/healthcare-abroad/apply-for-a-free-uk-global-health-insurance-card-ghic/

https://www.gov.uk/guidance/foreign-travel-insurance#travel-eu

Ebben a kérdésben - teherviselőként – a brit egészségbiztosító (NHS) rendelkezik hatáskörrel, ezért további kérdés esetén közvetlenül náluk szükséges érdeklődni az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

https://www.nhsbsa.nhs.uk/contact-us/overseas-healthcare-services-contact-us