11. Az Egyesült Királyságban vagyok biztosított. Jogosult leszek egészségügyi ellátásra, amikor hazautazom?

Az Európai Unió és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága által 2020. december 24-én aláírt Kereskedelmi és Együttműködési Megállapodásnak a „Jegyzőkönyv a szociális biztonsági koordinációról” szóló részében foglalt rendelkezések a 883/2004/EK rendeletet szabályaival koherensek.

Ez azt jelenti, hogy az uniós szociális biztonsági koordináció szabályai érvényben maradtak, és az új egyezmény 10. cikke értelmében a Brexitet követően is kizárt a kettős biztosítás.

Amennyiben egy adott személynek Nagy-Britanniában biztosítási jogviszonya keletkezik, azt köteles annak létrejöttétől számított 15 napon belül Magyarországon bejelenteni. A bejelentés elmulasztása mulasztási bírsággal sújtható. Esetlegesen még érvényes magyar EU kártyáját a bejlentőlappal együtt köteles visszaszolgáltatni.

Brit biztosítottak magyarországi tartózkodásuk idején az orvosilag szükséges, nem tervezett ellátásokat brit EHIC/GHIC kártyával vehetik igénybe. Az erre vonatkozó tájékoztató anyagokat az oldal alján találják. 

Brit biztosítottak Magyarországon önkéntesen járulékfizetést a  NAV felé nem teljesíthetnek.

Hazatérő személyek esetében, meg kell különböztetni a véglegesen hazatelepülők és a turisták körét. A turisták, a fenti tájékoztató anyag értelmében, érvényes EHIC/GHIC kártyával az orvosilag szükséges ellátásokat igénybe tudják venni. Ebbe az ellátási körbe nem tartoznak bele a tervezetten és előre egyeztetett módon igénybe venni kívánt szakorvosi kivizsgálások, beutalóköteles ellátások, stb.

A véglegesen hazatelepülő személyek közül, aki az Egyesült Királyságban nyugdíjjogosultságot szerzett és ezzel párhuzamosan Magyarországon nem jogosult nyugellátásra, a DWP (Department for Work and Pensions) által kiállított S1/S072 nyomtatvány birtokában lesz érvényes TAJ jogosultsága.

A véglegesen hazatelepülő személyek közül, aki az Egyesült Királyságban nyugdíjjogosultságot szerzett és ezzel párhuzamos Magyarországon is jogosult nyugellátásra, az magyar állandó jogszerű lakóhelye és a magyar nyugdíjrész alapján kap TAJ jogosultságot. Tekintettel arra, hogy a párhuzamos jogosultság ebben az esetben is kizárt, a TAJ újraérvényesítése előtt a kormányhivatal az EESSI online kommunikációs rendszerben ellenőrizni fogja a DWP-nél az érintett személy vonatkozásában a brit jogviszony megszűnésének tényét.

A véglegesen hazatelepülő személyek közül, aki az Egyesült Királyságban munkaviszony alapján volt biztosított, és hazaköltözését követően munkaviszony vagy egyéb aktív jövedelemszerző tevékenység (pl. egyéni vagy társas vállalkozás) alapján kíván a jövőben biztosított lenni, a magyar állandó lakóhely és a keresőtevékenység alapján a kormányhivatal előzetesen megállapítja a magyar alkalmazandó jogot, és érvényesíti a TAJ számot, de ezzel párhuzamosan adategyeztetést kezdeményez az EESSI (a szociális biztonságra vonatkozó információk elektronikus adatcseréje) rendszerben a DWP-szel a kinti jogviszony megszűnését illetően. Ha és amennyiben a DWP válasza alapján az érintett személy biztosítása nem szűnt meg az Egyesült Királyságban, a kormányhivatalnak egyeztetetést kell kezdeményeznie a DWP-szel annak érdekében, hogy közös konszenzus alapján meghatározzák, melyik tagállam joga lesz a jövőben alkalmazandó.

Ha a véglegesen hazatelepülő személy továbbra is brit munkáltató javára fog távmunkában dolgozni Magyarországról, két lehetősége van:

A DWP-nél S1/S072 nyomtatványt igényel és az alapján brit jogviszonya terhére lesz TAJ száma aktív,

vagy munkáltatójával történt közös megegyezés alapján regisztráltatja magát a NAV-nál (Nemzeti Adó és Vámhivatal), mint Magyarországon bejegyzésre nem kötelezett külföldi székhelyű foglalkoztató alkalmazottja, és a brit bruttó jövedelme alapján a NAV útmutatása szerint a közterheket nem az Egyesült Királyságban, hanem Magyarországon fizeti meg.

Azok a véglegesen hazatelepülő személyek, akik nyugellátásra még egyik országban sem jogosultak, és nem maradnak brit foglalkoztató alkalmazásában, tehát esetükben a DWP nem tud S1/S072 nyomtatványt kiadni, és Magyarországon nem kívánnak munkaviszonyt létesíteni, csak a – jelenleg havi 11.300,- Ft – egészségügyi szolgáltatási járulékot kívánják megfizetni, ezt egészen addig nem tehetik meg, amíg a kormányhivatal és a DWP az EESSI rendszerben adategyeztetés keretében nem válik igazolttá a brit jogosultság megszűnése.

Figyelmükbe ajánljuk az alábbi honlapokat, amelyek részletes leírást tartalmaznak arról, hogy ezentúl mire terjedhet ki az eddigi európai egészségbiztosítási kártya (EHIC), illetve a helyébe lépő, brit hatóságok által kiállított egészségbiztosítási kártya (GHIC), valamint arról, hogy mikor szükséges külön utazási egészségbiztosítást kötni.
 

https://www.nhs.uk/using-the-nhs/healthcare-abroad/apply-for-a-free-uk-global-health-insurance-card-ghic/

https://www.gov.uk/guidance/foreign-travel-insurance#travel-eu

Ebben a kérdésben - teherviselőként – a brit egészségbiztosító (NHS) rendelkezik hatáskörrel, ezért további kérdés esetén közvetlenül náluk szükséges érdeklődni az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

https://www.nhsbsa.nhs.uk/contact-us/overseas-healthcare-services-contact-us
 

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő magyar nyelvű tájékoztatója:

https://www.neak.gov.hu/pfile/file?path=/letoltheto/nemzetkozi_letoltheto_dokumentum/EHI__GHIC__UK.pdf1&inline=true

 

 

« VISSZA