Amit az on-line időpontfoglalásról tudni kell

KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS! A járványügyi helyzetre tekintettel korábban felfüggesztett ügyfélfogadás június 2-től fokozatosan újraindult. Ezzel kapcsolatos bővebb tájékoztatást a "Fontos konzuli információk" menüpont alatt olvashatnak. Tájékoztatásul jelezzük, hogy egy adott napra az időpontok legfeljebb 35 nappal korábban foglalhatók.

A londoni konzuli hivatalnál kizárólag on-line időpontfoglalás alapján történik az ügyfélfogadás. A foglalás előtt viszont érdemes elolvasni az alábbi hasznos információkat. Az időpontfoglalási oldalhoz vezető link a tájékoztatót követően, az oldal alján található. 

Az időpontfoglalás szabályai:

  • Külön időpontot kell kérni az egymással össze nem függő ügyek intézésére.
  • A rendszerben kért személyek szám a kérelmezők számát jelenti. Pl. gyermek kérelménél egy személyt kell kiválasztani, ha a szülők egyébként nem kérelmezők.
  • Kérjük, a foglalást visszaigazoló e-mailt hozza magával!
  • Ha a foglalt időpontban nem tud megjelenni, mielőbb gondoskodjon az időpontja módosításáról vagy törléséről, amit a visszaigazoló emailben lehet megtenni!
  • Egy alapügyre egy személy csak egy időpontot foglalhat. Ilyenkor az on-line rendszerünk nem engedi tovább, hanem figyelmezteti a korábbi foglalására.

On-line foglalható konzuli alapügyek:

1./ Anyasági támogatás/FÉTÁM

Az anyasági  támogatás / a Fiatalok Életkezdési Támogatása (FÉTÁM, vagy "babakötvény") iránti igényt a gyermek születésének magyar anyakönyvezésével egyidejűleg javasolt benyújtani.

Anyasági támogatás kérelmezésére ezután is lehetőség van, a születéstől számított hat hónapon belül. A FÉTÁM az anyasági támogatással együtt vagy külön is igényelhető, időkorlát nélkül.

Egyidejűleg foglalható vele: „Anyakönyvezés (születés)”; „Anyakönyvezés (születés) + útlevél (18 év alatt)”; „Anyakönyvezés (házasság/BÉT)”; Anyakönyvezés (házasság/BÉT) + útlevél”; „Apai elismerő nyilatkozat”.

2./ Családi állapot igazolás

Az Egyesült Királyságban is felhasználható hivatalos hatósági igazolás igénylése a kérelmező magyar nyilvántartásban szereplő családi állapotáról (pl. hajadon/nőtlen, házas, elvált, özvegy).

3./ Életbenlét igazolása

A magyarországi nyugdíj vagy árvaellátás folyósítása érdekében előírt megjelenési kötelezettség teljesítésének konzuli igazolása.

4./ Elkészült magánútlevél, egyéb okirat átvétele

Külképviseleten benyújtott útlevéligény vagy egyéb okiratkérelem alapján kiállított okmány / okirat személyes átvétele a londoni nagykövetségen, feltéve, hogy az igénylés alkalmával személyes átvételről nyilatkozott.

Az útlevéligény Magyarországon történt benyújtása esetén a „Magyarországon kérelmezett magánútlevél átvétele” ügytípust kell választani!

5./ Elkészült személyi igazolvány (e-SZIG) átvétel aktiválással

Az elkészült személyi igazolvány személyes átvétele a londoni nagykövetségen, feltéve, hogy a kérelmező az igénylés alkalmával személyes átvételről nyilatkozott.

Az okmány aktiválásához kérjük, hozza magával a kérelmezéskor kapott PIN-borítékot!

6./ Halottszállítási engedély

Az Egyesült Királyságban elhunyt magyar állampolgár holtteste Magyarországra szállításának konzuli engedélyezésére indítandó eljárás.

7./ Hatósági erkölcsi bizonyítvány

Hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy hatósági bizonyítvány igénylése.

Az erkölcsi bizonyítványról külön időpont foglalása nélkül, díjfizetés ellenében fordítás is kérhető az ügyintézéskor.

8./ Házassági szándéknyilatkozat

Magyarországi házasságkötési szándék bejelentése magyarországi lakcímmel nem rendelkező házasodni szándékozónak. Magyar külképviseleten nem köthető házasság.

9./ Hitelesítés (aláírás)

Magánszemély aláírásának vagy az Egyesült Királyságban bejegyzett vállalkozás cégjegyzésének (ügyvezető aláírásának) hitelesítése az aláírásra előkészített és elhozott iraton.

Amennyiben több személy az aláíró és/vagy több iratot egyidejűleg írnak alá, az aláíró személyek és az aláírandó iratok számát a foglalás megfelelő mezőjében jelezni kell.

10./ Hitelesítés (másolat)

Bemutatott vagy a konzuli hivatal által készített másolat hitelesítése. Nem kell rá külön időpontot kérni, ha más, összetettebb ügytípusra (például állampolgársági ügy, hazai anyakönyvezés) foglalnak. Több iratról készítendő hiteles másolat esetén, a hitelesítendő oldalak számát a foglalás megfelelő mezőjében jelezni kell.

11./ Konzuli igazolás (hatósági igazolás)

Kérelemre kiállított olyan konzuli igazolás vagy tanúsítvány, melyen a konzuli hivatal valamely tényt, adatot, állapotot a számára elérhető hivatalos nyilvántartások vagy közismert tények alapján - konzuli védelmi célból - a brit hatóság felé igazol. Például azt, hogy a kérelmező megindított egy eljárást a konzuli hivatalban.

12./ Külföldön élő magyar állampolgárként nyilvántartásba vétel

Magyar állampolgár véglegesnek szánt külföldi letelepedésének bejelentése azzal a céllal, hogy külföldön élő magyar állampolgárként legyen nyilvántartva a személyadat- és lakcímnyilvántartásban.

13./ Lakcímváltozás bejelentése

Magyar állampolgár külföldi lakcímének vagy a külföldi lakcímben történt változásnak a bejelentése abból a célból, hogy a külföldi lakcímet a személyadat- és lakcímnyilvántartásban rögzítsék.

14./ LIG kártya adatmódosítás vagy pótlás

A külföldön élőként nyilvántartott magyar állampolgárok személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványának (lakcímkártya, vagy röviden: LIG kártya) pótlása a kártya elvesztése vagy eltulajdonítása esetén, illetve kártyacseréje a lakcímen kívüli egyéb adatokban történt változás miatt. A Magyarországon élőként nyilvántartott magyar állampolgár csak Magyarországon tudják intézni kártyacseréjüket!

15./ Magyarországon kérelmezett magánútlevél átvétele

Magyarországon kérelmezett magánútlevél átvétele a londoni konzuli hivatalban, feltéve, hogy a kiállított okmány átvételének helyeként a kérelmező korábban ezt adta meg. Az okmányátvétel csak a konzuli hivatal közreműködési díjának megfizetése ellenében lehetséges!

16./ Okmányelvesztés bejelentése + új okmány (Útlevél / SZIG)

Magyar útlevél /személyi igazolvány elvesztésének, eltulajdonításának bejelentése. A bejelentést követően az érintett okmányt letiltjuk.

A letiltással egyidejűleg új útlevél / személyi igazolvány igényelhető.

17./ Útlevél, személyi igazolvány elvesztése, eltulajdonítása

Magyar útlevél /személyi igazolvány / vezetői engedély elvesztésének, eltulajdonításának bejelentése. A bejelentést követően az érintett okmányt letiltjuk. Haa bejelentéssel egyidejűleg új útlevelet / személyi igazolványt is igényelni szeretne, erre foglaljon: „Okmányelvesztés bejelentése + új okmány (Útlevél / SZIG)”!

Új magyar vezetői engedély csak Magyarországon igényelhető.

18./ Ügyfélkapu / 3 NYT regisztráció

Az ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus azonosító rendszere, melyen keresztül on-line kapcsolatba lehet lépni meghatározott magyar közigazgatási szervekkel. Ügyfélkaput bármely természetes személy létesíthet, állampolgárságtól függetlenül. A 3NYT az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek nyilvántartása.

IDŐPONTFOGLALÁSHOZ KATTINTSON IDE ----> https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu/home 

A fenti ügytípusokra vonatkozóan a nagykövetség honlapja (Konzuli információk menüpont alatti legördülő menü) további részletes tájékoztatást tartalmaz. Kérjük, hogy az ügyintézés gördülékenysége érdekében ezeket a tájékoztatókat a megjelenés előtt szíveskedjen alaposan tanulmányozni!