Üzleti információk

A londoni Nagykövetség keretein belül működő Külgazdasági Iroda általános gazdaságdiplomáciai és külgazdasági tevénykenységet végez, feladata – többek között –  a magyar export fejlesztésével, a Magyarországra irányuló külföldi befektetésekkel, és a magyarországi vállalatok tőkekihelyezésével összefüggő feladatok ellátása, valamint gazdaságdiplomáciai tevékenység végzése az Egyesült Királyságban.

Az alábbiakban az Egyesült Királyságban történő cégalapításról és fontosabb kapcsolódó kérdéseiről (adó, bankszámla) vonatkozásairól talál tájékoztatást, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a tájékoztatás nem minősül konkrét jogi, adózási vagy pénzügyi tanácsadásnak, célja az orientáció és a figyelemfelhívás.

 

Cégalapítás az Egyesült Királyságban

 

Az üzleti vállalkozások tájékoztatására létrejött, folyamatosan frissülő brit kormányzati honlapon, a Business Link portálon, angol nyelven, részletekbe menő alapinformációkat talál a cégalapítással kapcsolatosan. A cégalapítás a magyar eljáráshoz hasonlóan történik, a vállalkozást a megfelelő forma és cégnév kiválasztását követően az előírt dokumentumok illetékes hatósághoz megküldésével, amennyiben szükséges alaptőke szolgáltatásával és a hatóság jóváhagyásával (bejegyzés) lehet alapítani. A cégeljárás illetékköteles, mértéke függ a cégformától és a bejegyzési eljárás módjától (papír alapú, online). Az illetékek mértékével kapcsolatban a Díjtáblázat nyújt eligazítást.

Ügyvédi közreműködés

Fontos különbség a hazai szabályozáshoz képest, hogy a cégalapításhoz nem kötelező az alapító okiratok ügyvédi ellenjegyzése, azonban az okiratok konkrét megszövegezéséhez igénybe vehető és a bonyolultabb társasági formáknál ajánlott is brit ügyvéd közreműködése.

Cégeljárás módja

A cégeljárás, szintén hasonlóan a hazai gyakorlathoz, főszabályként elektronikusan zajlik. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy egyes társasági formák (pl. Limited Partnership) továbbra is csak papír alapú nyomtatvány segítségével alapíthatók. A szükséges nyomtatványokat és a cégjegyzék bejegyzéseit (alapítás, módosítás, törlés) az ország teljes területére kiterjedő illetékességgel a Companies House („brit Cégbíróság”) kezeli.

A Companies House weboldala további tájékoztatást is nyújt a bejegyzés, változásbejegyzés és későbbi adatszolgáltatás (pl. pénzügyi adatszolgáltatás, beszámolók) a társaság megszüntetése (cégjegyzékből való törlés), eljárási illetékek valamint a mulasztásokhoz kapcsolódó esetleges bírságok kapcsán. Az alapítást követően bármikor van lehetőség az ún. Webfiling szolgáltatás igénybe vételére, mely a változásbejegyzéseket online, gyorsabban és olcsóbban végzi el.

A brit ügyvédeken kívül a cégbejegyzést „bejegyzési csomagok” vásárlásával illetve kifejezetten ezzel a céllal működő ügynökök (Ügynökök (Formation agents) listája) vagy könyvelők segítségével is lehetséges és bevett gyakorlat intézni.

 

Engedélyek, biztosítás

Felhívjuk a figyelmet, hogy egyes üzleti tevékenységek végzése általában is, illetve egyes üzlethez nem szükségszerűen kapcsolódó résztevékenységek (munkavállaló foglalkoztatása, adattovábbítás, kamerahasználat, vasárnapi nyitva tartás stb.) engedélykötelesek lehetnek, mely engedélyek szükségessége és tartalma eltérő az Egyesült Királyság tagországaiban (Anglia, Wales, Skócia és Észak-Írország). További fontos követelmény, hogy egyes tevékenységek csak kötelező felelősségbiztosítás birtokában végezhetőek (munkáltatói felelősségbiztosítás, jármű és szakmai felelősségbiztosítások).

Cégbejegyzés hatálya, üzleti tevékenység megkezdése

Kiemelendő, hogy brit cég kizárólag a bejegyzése napjától végezhet üzleti tevékenységet, a brit jog hazai társaságai kapcsán nem ismeri az előtársaság intézményét, a cég egyoldalúan (szerződéseben, nyilatkozattal) sem vállalhat kötelezettségeket megalapítása (létrejötte előtti) kötelezettségek teljesítésére. Természetesen bejegyzett magyar cég nevében lehetséges a brit jog szerint is kötelezettséget vállalni és szerződéseket kötni.

 

Cégalapításhoz kapcsolódó egyéb általános kérdések

Áfaregisztráció

A cég a bejegyzés aktusával alanyi áfamentes (áfakörön kívüli) statust kap. Külön ÁFA (VAT) regisztrációra, csak akkor van szükség, ha a vállalkozás várható forgalma meg fogja haladni a 85.000 fontot egy évben vagy bármely folyamatos 12 hónapban. Fontos információ, hogy az Egyesült Királyság (Magyarországgal ellentétben) nem ad ki közösségi adószámot alanyi adómentes cégek Európai Uniós tranzakcióira, így az alanyi áfamentes statust fel kell adni, ha közösségi adószám szükséges a társaság számára.

Társasági adó

A Companies House a cég megalakulásának tényéről értesíti a székhely szerint illetékes adóhivatalt, ami 2-6 héten belül megküldi a cég székhelyére az adóazonosító adatokat a társasági adóval kapcsolatosan. Az adóregisztrációt kizárólag online lehet és kell elvégezni az adóhivatal erre kialakított felületén. Az adóregisztráció során, illetve a későbbi ügyintézésnél is van lehetőség ügynököt („Tax Agent”) meghatalmazni, hogy a cég adóügyeiben eljárjon.

Bankszámla

A cég működéséhez szükséges külön a céghez tartozó bankszámla, melyet közvetlenül az alapítást követően célszerű megnyitni. A vállalati bankszámlanyitáshoz nincsen szüksége angol lakcímre, de az igazgató személyazonosságát és lakcímét igazolni kell a bank által elfogadott okmányokkal. Az Egyesült Királyságban vezetett bankszámla nem követelmény, azt más országban is meg lehet nyitni, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a banki követelmények, ügyintézés és adatszolgáltatás az adott bank üzletpolitikájának és a mindenkor változó szabályzatnak is a függvénye, többek között a bank kérhet nemzetközileg hitelesített cégkivonatot illetve, különösen brit bankszámla esetén előírhat személyes megjelenési kötelezettséget a bankszámla megnyitásához.

Munkáltatói regisztráció

Ún. PAYE regisztrációra (PAYE) akkor van szükség, ha a cég munkabért (alkalmazotti, ügyvezetői) kíván fizetni (akár a tulajdonosnak is). A brit adóhatóság a regisztrációt követően PAYE Reference (azaz munkáltatói referencia) számot bocsát ki, amit a bérszámfejtésnél, illetve a munkáltatói járulékok fizetésénél kötelező használni.

A fentiek általános eligazításként szolgálnak, kérjük, hogy konkrét piaci ismeretekkel és üzleti partnerekkel kapcsolatos kérdése esetén, forduljon hozzánk bizalommal a lenti elérhetőségek egyikén.

 

Az Egyesült Királyságban forgalmazott termékek CE jelölése

A Department for Business, Energy & Industrial Strategy - BEIS közleménye szerint a CE jelölés az Angliában, Walesben és Skóciában forgalmazott legtöbb termék esetében 2022. december 31-ig maradhat használatban, ezt követően az UKCA (UK Conformity Assessed) jelölés válik kötelezővé. Az UKCA jelölés már 2021. január 1-jétől, így jelenleg is használható, ezért a brit kormány arra ösztönzi az érintett vállalatokat, hogy mihamarabb térjenek át az UKCA használatára.

Az orvosi eszközökön az UKCA jelölést 2023. január 1. helyett, 2023. július 1-től kötelező használni. A vasúti szabvány-átjárhatóság (rail interoperability), épületépítési termékek, illetve civil pirotechnikai termékek Nagy-Britanniában való értékesítésére szintén egyedi szabályozás vonatkozik.

Az UKCA jelölés a legtöbb olyan termékre vonatkozik, amely korábban CE jelölést igényelt. Ezen termékek listája az alábbi linken érhető el. Ezeken kívül Az UKCA használata kötelező lesz az aeroszol termékeken is, amelyek korábban fordított epszilon jelzést kaptak a CE jelölés helyett

Az UKCA jelölés az EU piacokon nem elfogadott, ott továbbra is a CE jelölés marad kizárólagos használatban.

Az UKCA jelölés magában nem használható az észak-ír piacon, helyette az UKNI (United Kingdom Northern Ireland) jelölés lesz használatban. Az UKNI jelölés azon termékeken is használandó, amelyek továbbra is CE jelölést igényelnek. Azok a termékek, amelyek mind CE, mind UKNI jelöléssel vannak ellátva, nem értékesíthetők az EU piacon. A CE jelöléssel ellátott termékek az észak-ír piacon továbbra is elfogadottak, önálló megfelelési nyilatkozat, illetve EU-s értékelő szervezet által jóváhagyott termékek esetében egyaránt.

A BEIS által, a témában szervezett online tájékoztatók időpontjait az alábbi linken érik el:

https://www.gov.uk/guidance/webinars-for-using-the-ukca-marking-and-placing-goods-on-the-market-in-great-britain-and-northern-ireland

Exportőrök, áruszállítmányozók és logisztikai szolgáltatást nyújtó cégek figyelmébe. Fontos változások az áruforgalomban 2022. január 1-től

Az EU-UK/UK-EU relációban történő áruszállításokhoz kapcsolódó vámalakiságok és vámellenőrzések vonatkozásában 2022. január 1-től bevezetésre került a brit Áruszállítási Ellenőrzési Elektronikus Rendszer, az únGoods Vehicle Movement Service (GVMS). Szintén fontos változás, hogy az állat- és növény-egészségügyi ellenőrzések (SPS) alá tartozó termékek esetében új szabályok lépnek életbe: ellenőrzik az előjelentési kötelezettség betartását és valamennyi termék esetében a teljeskörű vámáru-nyilatkozatok meglétét is. Az előjelentésnek a tervezett belépés előtt egy nappal, de min. 4 órával korábban meg kell történnie.

A brit kormány weboldalán magyar nyelven is elérhető, legfrissebb információk:

https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-by-roro-freight-guidance-for-hauliers.hu

https://www.gov.uk/government/publications/leaflets-for-hauliers-about-new-rules-for-moving-goods-between-the-eu-and-great-britain.hu

A Külgazdasági és Külügyminisztérium anyagi támogatásával elkészült a brit vámhatóság tájékoztató anyagainak fordítása is. A magyar felirattal közzétett videók és számos hasznos információ a Magyar Vámügyi Szövetség weboldalán és új Youtube csatornáján érhető el:

https://mvsz.eu/index.php/item/1443-brit-aruszallitashoz-kapcsolodo-informaciok

https://www.youtube.com/watch?v=a3zhJuzxYh8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=xtfc5yKuAZE&feature=youtu.be

A teljes áruforgalmat szabályozó új rendszer  (Borders Operating Model) angol nyelvű leírása:

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1041528/2021_December_BordersOPModel.pdf

 

Külgazdasági Iroda

Cím: 46 Eaton Place, SW1X 8BY, London

E-mail: trade.london@mfa.gov.hu