Magyar állampolgár a külföldre utazás jogát elsősorban érvényes útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal gyakorolhatja. Egyes országok megkövetelhetik, hogy az úti okmány a beutazást követően még meghatározott ideig érvényes legyen.

Az alábbi tájékoztató azoknak szól, akiknek a magyar útlevele vagy személyi igazolványa a személyazonosság igazolására alkalmatlanná vált, megrongálódott, lejárt, elveszett vagy azt eltulajdonították, de sürgősen vissza kell utazniuk Magyarországra vagy az életvitelszerű tartózkodási helyük szerinti országba.

Az úti okmány „megszerzésének” leggyorsabb módja:

I.) Ha van másik érvényes úti okmánya (személyi igazolvány vagy útlevél) Magyarországon vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti országban, akkor azt rokonaival, ismerőseivel mielőbb eljuttatja az Egyesült Királyságon belüli tartózkodási helyére.

Az Egyesült Királyságból az Európai Unió területére, beleértve Magyarországot, érvényes személyi igazolvánnyal is visszautazhat.

II.) Ügyfélkapu regisztráció birtokában, elektronikus úton, webes ügysegéd alkalmazásával haladéktalanul bejelenti útlevele megsemmisülését, elvesztését vagy eltulajdonítását, és ezzel egyidejűleg útlevele pótlását kéri.

Az útlevélpótlás feltétele, hogy a korábbi útlevél igénylésekor, a későbbi pótlás érdekében az ujjnyomat kezeléséhez (tárolásához) hozzájárult.

A pótlás keretében kiállított új úti okmány érvényességi ideje az eredeti úti okmány érvényességi idejével fog megegyezni, és az okmányszám, valamint a kiállítás dátuma kivételével azzal minden másban megegyező lesz az adattartalma, illetve a rajta lévő arcképmás is. 

Okmánypótlás kizárólag elektronikus úton kérelmezhető, akár IDE KATTINTVA.

III.) Haladéktalanul időpontot foglal az Egyesült Királyságon belüli tartózkodási helyéhez legközelebb eső hivatásos magyar külképviselet konzuli ügyfélfogadására új útlevél vagy személyi igazolvány kiállítása érdekében.

Amennyiben úti okmány kérelmét nem Londonban szeretné benyújtani, a Brit-szigeteken még az alábbi lehetőségek közül választhat (honlapjukat a városnévre kattintva érheti el):

Ha a rendes úti okmány igénylését a londoni konzuli hivatalban intézi, figyelmesen olvassa végig az „Útlevél igénylése” vagy a „Személyi igazolvány igénylése” menüpontokban foglaltakat.

IV.) Amennyiben a fentiekre idő hiányában nincs mód és lehetőség, felmerülhet ideiglenes magánútlevél kiállítása. Az ideiglenes magánútlevélnek két típusa van: 

  • 1) a hazatérés céljából kiállított ideiglenes magánútlevél, ami Magyarország vagy a kérelmező szokásos (életvitelszerű) tartózkodási helye szerinti ország területére történő egyszeri beutazásra jogosít; a beutazást követően érvénytelenné válik, további utazásra nem alkalmas;
  • 2) a külföldön való további tartózkodáshoz, tovább-, illetve hazautazáshoz kiállított ideiglenes magánútlevél. Továbbutazásra jogosító ideiglenes magánútlevél kiállítására csak rendkívül indokolt esetben kerülhet sor. A kiállításról a konzul dönt a vonatkozó jogszabályi előírások és az eset összes körülményeit figyelembe véve.

Az ideiglenes magánútlevelet hazaérkezést követően 5 munkanapon belül le kell adni a központi okmányirodában vagy valamely járási hivatalnál, illetve külföldön a hivatásos magyar konzuli hivatalban.

Az ideiglenes magánútlevél kiállítását önmagában nem alapozza meg az, hogy az utazáshoz szükséges menetjegyet már megvásárolták.

Az ideiglenes útlevél jellemzője: aláírást és fényképet tartalmaz, ujjnyomatot nem.

Az ideiglenes magánútlevél kérelmezésére az Útlevél igénylése” megfelelő korosztály szerinti menüpontjában részletezett eljárási szabályok vonatkoznak, az alábbi eltérésekkel.
 

+1. Ki és hogyan intézheti

A) Ideiglenes magánútlevelet igényelhet az az Egyesült Királyságban tartózkodó magyar állampolgár, aki rövid időre (pl. turizmus) utazott be az Egyesült Királyságba, de valamilyen oknál fogva úti okmány nélkül maradt és idő hiányában állandó úti okmány beszerzése a fent (I-III. pontokban) leírt módokon nem lehetséges.

B) Ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet az Egyesült Királyságban élő (rezidens) magyar állampolgár kizárólag különös méltánylást érdemlő esetekben nyújthat be, melyek a következők:

  1. az élethelyzetében olyan hirtelen változás állt be, ami miatt véglegesen haza kíván térni Magyarországra és nincs lehetősége az állandó útlevél vagy a személyi igazolvány elkészültét kivárni; vagy
  2. a magyarországi utazását sürgős és másként nem megoldható élethelyzet indokolja, például közeli hozzátartozó halálesete (temetése), bírósági idézés.

Amennyiben a fentiekben felsorolt sürgősségre okot adó körülmény nem áll fenn, az Egyesült Királyságban élő magyar állampolgárnak "rendes" magánútlevelet vagy személyi igazolványt kell igényelnie.

A korábbi úti okmány érvényességének lejárta miatt nem lehet megvásárolt jegyre hivatkozással ideiglenes magánútlevelet igényelni, ha a kérelmező előzőleg nem kísérelte meg állandó útlevél vagy személyi igazolvány iránti kérelem benyújtását.

+2. Mi szükséges hozzá

Az „Útlevél igénylése” megfelelő korosztály szerinti menüpontjában részletezett dokumentumok mellett szükséges még benyújtani:

  1. A sürgős Magyarországra utazás okát alátámasztó dokumentumokat, pl. bajba jutott turista oda-visszaútra szóló repülő, busz, komp- vagy Csalagút-jegyét, saját tulajdonú gépjármű forgalmi engedélyét.
  2. Amennyiben az ideiglenes magánútlevelet gyermek részére igényelnék és a gyermek születését Magyarországon még nem anyakönyvezték, akkor a  részletes, mindkét szülő nevét tartalmazó brit születési anyakönyvi kivonatot.
+3. Mit töltsek ki

Ideiglenes magánútlevél kérelmezéséhez igénylőlap előzetes kitöltése szükséges. Az igénylőlapot kéken fogó tollal kell kitölteni, aláírni és keltezéssel ellátni.

Az igénylőlap ide kattintva tölthető le

Ha a szülők együtt nyújtják be a gyermekük útlevélkérelmét az igénylőlap aláírásával igazolják mindketten, hogy az útlevél gyermekük részére történő kiállításához hozzájárulnak.

Amennyiben kiskorú kérelmét csak az egyik szülő nyújtja be, szintén az Útlevél igénylése” megfelelő korosztály szerinti menüpontjában részletezett eljárási szabályok alapján kell eljárni (a meg nem jelenő másik szülő helyett szükség szerint szülői hozzájáruló nyilatkozat csatolása).

Nem szükséges mindkét szülő (törvényes képviselők) hozzájáruló nyilatkozata kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy esetén az ideiglenes magánútlevél kiállítására irányuló kérelem elbírálása során, ha a kiskorú (gondnokság alatt álló nagykorú) kérelmező még érvényes útlevele, illetve a külföldre utazáshoz felhasznált személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, elveszett vagy azt eltulajdonították. Ebben az esetben az ideiglenes magánútlevelet legfeljebb a korábbi magánútlevéllel megegyező érvényességi idővel lehet kiállítani. Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a kiskorú törvényes képviselője a kérelmezéskor nem tud megjelenni (pl. a gyermek iskolai kiránduláson vesz részt), akkor a még érvényes, de utazásra alkalmatlanná vált, elveszett, eltulajdonított úti okmány helyett kizárólag hazatérés céljából adható ideiglenes útlevél.

Az igénylőlapot a Magyarországon anyakönyvezett névre, a magyar névviselési szabályokkal összhangban, a magyar írásmódnak megfelelően (1. vezetéknév, 2. keresztnév) kérjük kitölteni és aláírni. Az aláírásnak a kijelölt kereten belül kell maradnia, ne érintkezzen a kerettel.

Amennyiben útlevele, személyazonosító igazolványa megsemmisült, elveszett vagy azt eltulajdonították, az „Elveszett úti okmány bejelentése” menüpontban foglaltak szerint kell eljárni (brit rendőrségi bejelentés, illetve a magyar okmánykérelemhez kapcsolódó jegyzőkönyv). A jegyzőkönyvet az ideiglenes magánútlevél igénylésével egyidejűleg felvesszük. 

+4. Mennyibe kerül

Az ideiglenes magánútlevél kiállítása konzuli díjköteles, melyet a londoni konzuli hivatalban betéti (debit) bankkártyával kell megfizetni.

A fizetéssel kapcsolatos információkért, pontos összegekért kattintson ide!

+5. Mennyi ideig tart az eljárás

Az ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet a külföldön bajbajutott magyar állampolgár esetében a beadás napján bírálja el és állítja ki a konzuli hivatal, egyéb esetekben az eljárás időtartama 8 nap, ha a kérelem és mellékletei hiánytalanul rendelkezésre állnak, és a tényállás tisztázott.

+6. Hogy fogom megkapni

Amennyiben az elkészült okmányát nem tudja személyesen átvenni, azt postán továbbítjuk. A postázáshoz javasoljuk egy saját névre megcímzett és felbélyegzett („Special Delivery”) válaszboríték benyújtását, mert így garantálható a leggyorsabban az útlevél kézbesítése.

+7. Meddig lesz érvényes az ideiglenes útlevél

Az ideiglenes magánútlevél érvényességét a konzuli tisztviselő határozza meg a konkrét esethez igazodva.

+8. Időpontfoglalás

Az ideiglenes magánútlevél iránti kérelem benyújtására e-mail útján (ide kattintva) lehet időpontot kérni. Az emailben kérjük részletesen ismertetni az ideiglenes magánútlevél kiállítását alátámasztó körülményeket, valamint dokumentumokkal igazolni a rendkívüli élethelyzetek fennállását. Az email küldésekor szíveskedjen figyelembe venni, hogy kollégáink azt csak munkaidőben tudják olvasni.  

Az ügyintézés (kérelemátvétel) időtartama: 15-25 perc.