Ideiglenes magánútlevél igénylése

I., Ideiglenes magánútlevél igénylése a rövid időre (turistáskodás, üzleti út, stb.) az Egyesült Királyságba látogató magyar állampolgároknak

Ha a magyar állampolgárnak a külföldre utazáshoz felhasznált útlevelét/ személyazonosító igazolványát ellopták, az elveszett, megrongálódott, vagy az okmány más okból utazásra alkalmatlanná vált, magyarországi hazatérés céljából ideiglenes magánútlevél igényelhető a nagykövetség konzuli osztályán. Az ideiglenes útlevél érvényességi idejét az utazáshoz igazodóan állapítjuk meg. 

Az ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet kizárólag személyesen, a délelőtti ügyfélfogadási időben (munkanapokon 10.00-12.00 óra között) lehet benyújtani. 

Előzetes időpontfoglalási kötelezettség nincs. Az ügyintézési idő az utazás sürgősségének (például bajba jutott magyar turista utazik haza) függvényében változik.

Ideiglenes magánútlevelet az ideiglenesen (nyaralás, városlátogatás, üzleti út, stb.), rövid időre az Egyesült Királyságba látogató magyar állampolgároknak állítunk ki, magyarországi hazatérés céljából. Főszabály szerint nem állítunk ki ideiglenes magánútlevelet az Egyesült Királyságban élő (dolgozó, tanuló, stb.) magyar állampolgároknak. 

A hazautazási célú ideiglenes magánútlevél iránti kérelem mellékletei

 

 1. Kitöltött és aláírt igénylőlap. Az igénylőlapot a Magyarországon anyakönyvezett névre, a magyar névviselési szabályokkal összhangban, a magyar írásmódnak megfelelően (1. vezetéknév, 2. keresztnév) kérjük kitölteni és aláírni. Az aláírásnak a kijelölt kereten belül kell maradnia, ne érintkezzen a kerettel.
 2. Amennyiben rendelkezésre áll, kérjük a személyazonosításra alkalmas bármilyen fényképes okmány bemutatását. Az eltulajdonított útlevélről vagy személyazonosító igazolványról hivatalos jegyzőkönyvet kell kitölteni (ld. a "Kapcsolódó anyagok" között), amelyhez lehetőség szerint kérjük csatolni a brit rendőrségi jegyzőkönyvet is.
 3. Két db színes igazolványkép. Fénykép készítésére a konzuli osztályon nincs lehetőség. A fényképek hátoldalán kérjük a nevet és a születés idejét feltüntetni. A fényképekkel kapcsolatos követelményekre vonatkozóan tekintse meg a lap alján található "Fényképek" című tájékoztatót.
 4. Az ideiglenes útlevél kiállításának illetéke a honlapon a díjtáblázatban található meg.
 5. Akinek útlevelét, személyazonosító igazolványát eltulajdonították, vagy az elveszett, a magyar hatóságok tájékoztatása céljából a nagykövetségen az erre szolgáló jegyzőkönyvet is ki kell töltenie (ld "Kapcsolódó anyagok".)

  Amennyiben az úti okmányát eltulajdonították, úgy - mielőtt a konzulátust felkeresi - tegyen bejelentést a brit rendőrségen, s a konzulátuson mutassa be a brit jegyzőkönyvet, vagy a rendőrség által adott referenciaszámot. 
 6. Annak dokumentálása, hogy az utazás sürgős. Például bajba jutott turista visszafelé útra szóló repülőjegye. FIGYELEM! Az utazást igazoló dokumentumot – repülőjegy, buszjegy, kompjegy – kinyomtatva kérjük bemutatni, nem elegendő a telefonban szereplő visszaigazolás bemutatása!


Az ideiglenes magánútlevél Magyarországra történő belépést követően újabb külföldi utazásra nem használható, ahhoz  magánútlevél vagy személyazonosító igazolvány szükséges. Az ideiglenes útlevelet hazaérkezést követően 5 munkanapon belül le kell adni a KEKKH Központi Okmányirodában, az okmányirodában vagy a jegyzőnél.

További feltétel ideiglenes magánútlevél igénylésekor 18 év alatti személynek:

 

 • gyermek magyar születési anyakönyvi kivonata;
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosításra alkalmas okmánya(útlevél vagy személyi igazolvány);
 • mindkét szülő jelenléte az alábbiakban leírtak szerint:

  A 18 év alatti kérelmezők esetében az előzőekben leírtakon túlmenően felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 18 éven aluli személy ideiglenes magánútlevél igénylésénél mindkét szülőnek meg kell jelennie a konzulátuson, vagy az eljáró szülőnek be kell mutatnia a távollévő szülő hozzájáruló nyilatkozatát, illetve a szülői felügyeleti jog kizárólagos  gyakorlásáról szóló  okiratot. Szülői hozzájáruló nyilatkozat tehető a konzuli osztályon, közjegyző, tiszteletbeli konzul, magyarországi gyámhatóság , útlevélhatóság (okmányiroda) előtt, vagy a másik szülő két tanú előtt aláírt szülői hozzájáruló nyilatkozatával lehet a kérelmet benyújtani. A nyilatkozaton a tanúk neve, lakcíme, születési dátuma és aláírása szükséges. A nyilakozathoz a kapcsolódó anyagok között  található letölthető minta. Fontos, hogy a szülői hozzájáruló nyilatkozaton legyen keltezés (hely, idő).
 •  Egy  szülő jelenléte mindenképpen szükséges, a másik szülő jelenléte pótolható a leírtak szerint a szülői hozzájáruló nyilatkozattal!

  A közjegyző aláírása és pecsétje a külképviselet további diplomáciai felülhitelesítésére szorul, amelynek konzuli díja külön fizetendő (a felülhitelesítésért fizetendő összeget a díjtáblázatban találják meg). A közjegyzői aláírás-hitelesítéstől és a külképviseleti felülhitelesítési díjtól nem tudunk eltekinteni. Az aláírás-hitelesítés a közjegyző hivatalos pecsétje nélkül nem fogadható el! 

  A tiszteletbeli konzulok aláírása, pecsétje nem szorul diplomáciai felülhitelesítésre. A tiszteletbeli konzulok elérhetősége a főoldalon a „munkatársak” címszó alatt található meg.

  Felhívjuk a figyelmet, hogy csak azon közjegyzők hitelesítését fogadjuk el, akik pecsét és aláírás mintájával a konzulátus rendelkezik. A közjegyzők aktuális listáját a főoldalon a „konzuli ügyek” főcím alatt, a „fordítók, közjegyzők” hivatkozásnál találja.

  A nagykövetség honlapján közzétett listán nem szereplő közjegyző, valamint ügyvéd (solicitor), orvos, banktisztviselő, rendőr stb. hitelesítését nem áll módunkban elfogadni!

II., Ideiglenes magánútlevél kiállítása az Egyesült Királyságban élő(munkavállaló, tanuló, stb.) magyar állampolgároknak:

Főszabály szerint nem állítunk ki ideiglenes magánútlevelet az Egyesült Királyságban élő (dolgozó, tanuló, stb.) magyar állampolgároknak.

A tartósan az Egyesült Királyságban élő magyar állampolgároknak állandó magánútlevelet kell igényelnie, ideiglenes magánútlevelet -rendkívüli kivételes helyzetektől eltekintve- nem állítunk ki. 

magánútlevél, illetve személyi igazolvány érvényességi idejének figyelemmel kísérése minden állampolgár saját felelőssége, ezért nem állítunk ki ideiglenes magánútlevelet azért, mert az itt élő magyar állampolgárnak lejártak az iratai, és emiatt nem tudja igazolni a személyazonosságát.

Az állampolgár figyelmetlensége miatt bekövetkező helyzetek kezelése nem történhet ideiglenes magánútlevéllel. Az ideiglenes útlevél kiállítását önmagában nem alapozza meg az, hogy az állampolgár megvásárolta az utazáshoz szükséges menetjegyét.

Amennyiben a magyar állampolgár igényli, úgy igazolást adunk arról, hogy kezdeményezte a magyar útlevél beszerzését, és rendelkezik időponttal a kérelem benyújtására. 

Különböző okokból (munkavállalói regisztráció, brit vezetői engedély kérelmezése, külföldi házastárs tartózkodási engedélyének kérelmezése stb.) szükség lehet arra, hogy az útlevelet vagy személyazonosító igazolványt a magyar állampolgár valamely brit hatóságnak beküldje. Felhívjuk a figyelmet, hogy a brit hatóság részére beküldött útlevél vagy személyi igazolvány helyett ideiglenes magánútlevelet szintén nem állítunk ki, csupán azokban a kivételes esetekben, ha pl. a Home Office, DVLA a magyar okmányt elveszítette, és ezt levélben igazolja.

Ezekre az esetekre is gondolva ajánlatos, hogy az Egyesült Királyságban huzamosan tartózkodó magyar állampolgárok mind útlevelüket, mind személyi igazolványukat hozzák magukkal.Abban az esetben, ha az utazásra használt okmánya (személyi igazolvány, útlevél) lejárt, elvesztette, ellopták, stb., de Magyarországon van másik érvényes úti okmánya, akkor elsődlegesen azt kell kijuttatnia  rokonaival, ismerőseivel  az utazáshoz. 

A tartósan az Egyesült Királyságban tartózkodó magyar állampolgároknak az alábbi kivételes esetekben állítunk ki ideiglenes magánútlevelet magyarországi hazatérés céljából:

 • a magánútlevelet, illetve személyi igazolványt ügyintézés céljából  beküldték valamely brit hatóságnak,  és az adott hatóság írásban igazolja, hogy elvesztés miatt nem tudja visszaadni az okmányt;
 • a magyar állampolgár élethelyzetében beállt hirtelen változás miatt véglegesen haza kíván térni Magyarországra, és nincs lehetősége a magánútlevél elkészültét kivárni. A rendkívüli élethelyzetről nyilatkozni kell, illetve dokumentummal igazolni;
 • a magyarországi utazást sürgős élethelyzet indokolja – például haláleset, bírósági, hatósági idézés, stb. – amelyet minden esetben dokumentummal kell igazolni;
 • újszülött esetében valamely sürgős ok miatt nincs lehetőség a magyarországi anyakönyvezés és a magánútlevél elkészültének kivárására;
 • ha újszülött magyarországi anyakönyveztetését Magyarországon kívánják lefolytatni, illetve az anyakönyvezési eljárás végét ott kívánják megvárni;
 • ha a kérelmező nem tudja teljesíteni a magánútlevél kiadásának feltételeit;
 • ha a kérelmezőnek sürgősen szükséges az útlevél vagy személyi  igazolvány, és ezért Magyarországon szeretné azt beszerezni (beleértve ebbe azt az esetet is, ha a magánútlevél kérelem beadására a konzulátusi várakozási időt nem kívánja kivárni).

Az ideiglenes magánútlevél iránti kérelem nem adható be hónapokkal az utazás előtt, csak az azt közvetlenül megelőző legfeljebb 15 nappal korábban.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ideiglenes útlevél kiállításának indokoltságáról  a bemutatott dokumentumok alapján a konzul dönt. 

Az ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet kizárólag személyesen, ügyfélfogadási időben lehet benyújtani. 

Előzetes időpontfoglalási kötelezettség nincs. A hazatérésre szóló ideiglenes magánútlevél kiállításának eljárási ideje 4-5 munkanap. Ha a kérelmező postán kéri megküldeni a dokumentumot, akkor javasolt az utazás előtt legalább 8-10,  legfeljebb 15 nappal előbb felkeresni a konzulátust.

Amennyiben a kérelmező az elkészült okmányát nem tudja személyesen átvenni,  úgy azt postán továbbítjuk. A postázáshoz egy saját névre megcímzett és felbélyegzett („Special Delivery”) válaszborítékot kell behozni,  ennek hiányában a postázásért díjat kell fizetni. 

A hazautazási célú ideiglenes magánútlevél iránti kérelem mellékletei

 1. Amennyiben rendelkezésre áll, kérjük a személyazonosításra alkalmas bármilyen fényképes okmány bemutatását. Az eltulajdonított útlevélről vagy személyazonosító igazolványról hivatalos jegyzőkönyvet kell kitölteni (ld. a "Kapcsolódó anyagok" között), amelyhez lehetőség szerint kérjük csatolni a brit rendőrségi jegyzőkönyvet is.
 2. Két db színes igazolványkép. Fénykép készítésére a konzuli osztályon nincs lehetőség. A fényképek hátoldalán kérjük a nevet és a születés idejét feltüntetni. A fényképekkel kapcsolatos követelményekre vonatkozóan tekintse meg a következő tájékoztatót.
 3. Az ideiglenes útlevél kiállításának illetéke a honlapon a díjtáblázatban található meg.
 4. Akinek útlevelét, személyazonosító igazolványát eltulajdonították, vagy az elveszett, a magyar hatóságok tájékoztatása céljából a nagykövetségen az erre szolgáló jegyzőkönyvet is ki kell töltenie (ld "Kapcsolódó anyagok".)

  Amennyiben az úti okmányát eltulajdonították, úgy mielőtt a konzulátust felkeresi tegyen bejelentést a brit rendőrségen, s a konzulátuson mutassa be a brit jegyzőkönyvet, vagy a rendőrség által adott referenciaszámot.
 5. Annak dokumentálása, hogy az utazás sürgős.
 6. Megvásárolt repülőjegy, buszjegy, vagy kompjegy. FIGYELEM! Az utazást igazoló dokumentumot – repülőjegy, buszjegy, kompjegy – kinyomtatva kérjük bemutatni, nem elegendő a telefonban szereplő visszaigazolás bemutatása!

Az ideiglenes magánútlevél Magyarországra történő belépést követően újabb külföldi utazásra nem használható, ahhoz  magánútlevél vagy személyazonosító igazolvány szükséges. Az ideiglenes útlevelet hazaérkezést követően 5 munkanapon belül le kell adni a KEKKH Központi Okmányirodában, az okmányirodában vagy a jegyzőnél.

További feltétel ideiglenes magánútlevél igénylésekor 18 év alatti személynek:

 • a gyermek magyar vagy brit születési anyakönyvi kivonata – a brit születési anyakönyvi kivonatból csak azt fogadjuk el, amely részletes és mindkét szülő nevét tartalmazza; felhívjuk a figyelmet, hogyamennyiben a gyermek születése Magyarországon már anyakönyvezésre került, úgy magyar születési anyakönyvi kivonatbemutatása szükséges.
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosításra alkalmas okmánya(útlevél vagy személyi igazolvány);
 • mindkét szülő jelenléte az alábbiakban leírtak szerint:

  A 18 év alatti kérelmezők esetében az előzőekben leírtakon túlmenően felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 18 éven aluli személy ideiglenes magánútlevél igénylésénél mindkét szülőnek meg kell jelennie a konzulátuson, vagy az eljáró szülőnek be kell mutatnia a távollévő szülő hozzájáruló nyilatkozatát. Szülői hozzájáruló nyilatkozat tehető a konzuli osztályon, közjegyző, tiszteletbeli konzul, magyarországi gyámhatóság vagy útlevélhatóság (okmányiroda) előtt. Vagyis egy szülő jelenléte mindenképpen szükséges, a másik szülő jelenléte pótolható a leírtak szerint a szülői hozzájáruló nyilatkozattal!

  A közjegyző aláírása és pecsétje a külképviselet további ún. diplomáciai felülhitelesítésére szorul, amelynek konzuli díja külön fizetendő (a felülhitelesítésért fizetendő összeget a díjtáblázatban találják meg). Aközjegyzői aláírás-hitelesítéstől és a külképviseleti felülhitelesítési díjtól nem tudunk eltekinteni. Az aláírás-hitelesítés a közjegyző hivatalos pecsétje nélkül nem fogadható el! 

  A tiszteletbeli konzulok aláírása, pecsétje nem szorul diplomáciai felülhitelesítésre. A tiszteletbeli konzulok elérhetősége a főoldalon a „munkatársak” címszó alatt található meg.

  Közjegyző esetében csak azon közjegyzők hitelesítését fogadjuk el, akik pecsét és aláírás mintájával a konzulátus rendelkezik. A közjegyzők aktuális listáját a „konzuli ügyek” cím alatt, a „fordítók, közjegyzők” hivatkozásnál találja.

  A követség honlapján közzétett listán nem szereplő közjegyző, valamint ügyvéd (solicitor), orvos, banktisztviselő, rendőr stb. hitelesítését nem áll módunkban elfogadni!

Figyelem! Az úti  okmány lejárta miatt nem lehet megvásárolt jegyre hivatkozással ideiglenes magánútlevelet igényelni, ha a kérelmező nem kísérelte meg állandó útlevél iránti kérelem benyújtását!

Letölthető kapcsolódó anyagok:

Jegyzőkönyv útlevél, vagy személyi igazolvány elvesztéséről
Kitöltési útmutató
Ideiglenes magánútlevél igényléséhez rendszeresített kérdőív
Fényképek
Szülői hozzájáruló nyilatkozat