Ideiglenes magánútlevél igénylése

Az ideiglenes magánútlevél Magyarországra történő egyszeri beutazásra jogosít, a belépést követően újabb utazásra nem használható, ahhoz  magánútlevél vagy személyazonosító igazolvány szükséges. 

Abban az esetben, ha az Egyesült Királyságba történő beutazásnál használt okmány (személyi igazolvány, magánútlevél) megrongálódott, lejárt, elveszett, azt ellopták, de Magyarországon van másik érvényes úti okmánya, akkor az utazáshoz elsődlegesen azt kell kijuttatnia rokonaival, ismerőseivel.

A hazatérésre szóló ideiglenes magánútlevél kiállításának eljárási ideje 4-5 munkanap, de az ügyintézési idő az utazás sürgősségének (például bajba jutott magyar turista utazik haza) függvényében változhat.

Az ideiglenes magánútlevél érvényességi idejét a bemutatott menetjegyhez  igazodóan, általában legfeljebb 1-2 heti lejárattal állapítjuk meg

Az ideiglenes útlevelet hazaérkezést követően 5 munkanapon belül le kell adni a központi okmányirodában vagy valamely járási hivatalnál.

I. Milyen esetekben igényelhető ideiglenes magánútlevél?

 1. Ha a magyar állampolgár rövid időre (pl. turizmus) utazott be az Egyesült Királyságba, de valamilyen oknál fogva úti okmány nélkül maradt, feltéve, ha új  állandó úti okmány beszerzése – idő hiányában – már nem lehetséges. Ebben az esetben az ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet előzetes időpontfoglalás nélkül, a londoni konzuli hivatala délelőtti ügyfélfogadási idejében (munkanapokon 10.00-12.00 óra között) lehet személyesen benyújtani. 
 2. Az Egyesült Királyságban élő magyar állampolgár kizárólag akkor igényelhet ideiglenes magánútlevelet, ha:
 • az élethelyzetében beállt hirtelen változás miatt véglegesen haza kíván térni Magyarországra, és nincs lehetősége a magánútlevél elkészültét kivárni. A rendkívüli élethelyzet fennállását dokumentummal kell igazolni.
 • a magyarországi utazást sürgős élethelyzet indokolja – például közeli hozzátartozó halálesete, bírósági idézés stb. – amelynek fennállását ugyancsak dokumentummal kell igazolni.
 • az újszülött születésének anyakönyvezését a szülők Magyarországon fogják kérni.

A fenti esetekben a kérelem benyújtására a konz.lon@mfa.gov.hu e-mailre írt előzetes kérés alapján biztosítunk időpontot. Kérjük, hogy az emailben részletesen ismertessék az ideiglenes magánútlevél kiállítását alátámasztó körülményeket.  

Amennyiben a fentiekben felsorolt sürgősségre okot adó körülmény nem áll fenn, a tartósan az Egyesült Királyságban élő magyar állampolgárnak állandó magánútlevelet vagy személyi igazolványt kell igényelnie. Az állandó magánútlevél vagy személyi igazolvány hiánytalan benyújtása esetén a kérelmezéstől számított 5-8 héten belül érkezik ki. A benyújtás módjáról részletes információk itt olvashatók: útlevél , személyi igazolvány

Figyelem! A korábbi úti okmány érvényességének lejárta miatt nem lehet megvásárolt jegyre hivatkozással ideiglenes magánútlevelet igényelni, ha a kérelmező előzőleg nem kísérelte meg állandó útlevél vagy személyi igazolvány iránti kérelem benyújtását!

Az ideiglenes magánútlevél kiállítását önmagában nem alapozza meg az, hogy az utazáshoz szükséges menetjegyet már megvásárolták.

II. Mit kell benyújtani a kérelemmel?

Általános követelmények

 • Kitöltött és aláírt igénylőlap, amelyet az oldal aljára görgetve le kell tölteni és kinyomtatni. Az igénylőlapot a Magyarországon anyakönyvezett névre, a magyar névviselési szabályokkal összhangban, a magyar írásmódnak megfelelően (1. vezetéknév, 2. keresztnév) kérjük kitölteni és aláírni. Az aláírásnak a kijelölt kereten belül kell maradnia, ne érintkezzen a kerettel.
 • Amennyiben rendelkezésre áll, a személyazonosításra alkalmas bármilyen fényképes okmány (pl. vezetői engedély). 2 db színes igazolványkép (fényképész készítse el!). A fényképek hátoldalán kérjük a nevet és a születés idejét feltüntetni. A fényképekkel kapcsolatos követelményekre vonatkozóan tekintse meg a következő tájékoztatót.
 • Az ideiglenes magánútlevél kiállításának konzuli díját (26 font) főszabály szerint debit kártyával kérünk megfizetni.
 • Akinek útlevelét, személyazonosító igazolványát ellopták, vagy az elveszett, a magyar hatóságok tájékoztatása céljából a nagykövetségen az erre szolgáló jegyzőkönyvet is ki kell töltenie. Amennyiben az úti okmányát ellopták, úgy - mielőtt a konzulátust felkeresi - tegyen bejelentést a brit rendőrségen, s a konzulátuson mutassa be a brit jegyzőkönyvet, vagy a rendőrség által adott referenciaszámot. 
 • A sürgős Magyarországra utazás okát alátámasztó dokumentumokat, például bajba jutott turista oda-visszaútra szóló repülő, busz, komp- vagy csalagút jegyét, saját tulajdonú gépjármű forgalmi engedélyét, stb. FIGYELEM! Az utazást igazoló menetjegyeket kinyomtatva kérjük bemutatni, nem elegendő a telefonban szereplő visszaigazolás bemutatása!

További követelmények 18 év alatti magyar állampolgár esetén

 • a gyermek magyar születési anyakönyvi kivonata. Amennyiben a gyermek születését Magyarországon még nem anyakönyvezték, csak a részletes, mindkét szülő nevét tartalmazó brit születési anyakönyvi kivonatot fogadjuk el.
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosításra alkalmas okmánya (főszabály szerint magyar útlevél vagy személyi igazolvány);
 • mindkét szülő jelenléte a konzuli hivatalban az alábbi kivétellel:

  A 18 év alatti kérelmező képviseletében egyedül eljáró szülőnek be kell mutatnia a távollévő szülő hozzájáruló nyilatkozatát. Szülői hozzájáruló nyilatkozat tehető a hivatásos és tiszteletbeli konzuli hivatalokban, magyar vagy brit közjegyző, magyarországi gyámhatóság vagy útlevélhatóság (okmányiroda) előtt. 2020. július 1-jétől a hozzájáruló nyilatkozat az annak a megtételétől számított 15 napig vehető figyelembe! Egy szülő jelenléte tehát mindenképpen szükséges.

A brit közjegyző aláírása és pecsétje a hivatásos konzuli hivatal további, ún. diplomáciai felülhitelesítésére szorul, amelynek konzuli díja külön fizetendő (a felülhitelesítésért fizetendő összeget a díjtáblázatban találják meg). A közjegyzői aláírás-hitelesítéstől és a külképviseleti felülhitelesítési díjtól nem tudunk eltekinteni. Az aláírás-hitelesítés a közjegyző hivatalos pecsétje nélkül nem fogadható el! 
Közjegyző esetében csak azon közjegyzők hitelesítését fogadjuk el, akik pecsét és aláírás mintájával a konzulátus rendelkezik. A közjegyzők aktuális listáját a „konzuli ügyek” cím alatt, a „fordítók, közjegyzők” hivatkozásnál találja.

A követség honlapján közzétett listán nem szereplő közjegyző, valamint ügyvéd (solicitor), orvos, banktisztviselő, rendőr stb. hitelesítését nem áll módunkban elfogadni!

A tiszteletbeli konzulok aláírása, pecsétje nem szorul diplomáciai felülhitelesítésre. A tiszteletbeli konzulok elérhetősége a főoldalon a „munkatársak” címszó alatt található meg.
 

Amennyiben a kérelmező az elkészült okmányát nem tudja személyesen átvenni,  azt postán továbbítjuk. A postázáshoz egy saját névre megcímzett és felbélyegzett („Special Delivery”) válaszborítékot kell behozni,  ennek hiányában a postázásért díjat kell fizetni. 

Igény esetén igazolást adunk arról, hogy hivatalunkban kezdeményezte a magyar útlevél vagy személyi igazolvány beszerzését, vagy rendelkezik időponttal a kérelem benyújtására. 

 

Letölthető kapcsolódó anyagok [kérjük, hogy mindent kéken fogó tollal szíveskedjen kitölteni, aláírni, valamint keltezni (aláírás helye, ideje)]::

Jegyzőkönyv útlevél, vagy személyi igazolvány elvesztéséről
Kitöltési útmutató
Ideiglenes magánútlevél igényléséhez rendszeresített kérdőív
Fényképek
Szülői hozzájáruló nyilatkozat