Elveszett, ellopott, eltűnt okmányok bejelentése

Amennyiben magyar okmányát ellopták, vagy elvesztette, ennek tényét be kell jelentenie a magyar hatóságok felé.

A bejelentés megtétele különösen fontos azért, mert az okmányokkal bárki visszaélhet,é s ebből  nagyon komoly kellemetlenségek támadhatnak. Amennyiben az okmányai elvesztését, ellopását nem jelenti be, a későbbiekben minden visszaélésért a felelősség Önt terheli. Kérjük, hogy a bejelentést először a helyi rendőrségen tegye meg, s ha jegyzőkönyvet kap, úgy azt is csatolja (az elvesztést nem lehet a rendőrségen bejelenteni). Egyes rendőrségek nem adnak jegyzőkönyvet, csak egy referenciaszámot, amelyet a bejelentésben kell feltüntetni. Vannak továbbá olyan rendőrőrsök is, amelyek nem fogadnak ilyen bejelentéseket, ez esetben a jegyzőkönyvben nyilatkozzanak, hogy erre nem került sor.

A bejelentést az erre szolgáló formanyomtatványon kell megtenni,amely a lap alján letölthető.

A bejelentést a konzulátuson a délelőtti ügyfélfogadási időben személyesen lehet megtenni. Előzetesen időpontot nem kell foglalni hozzá.

Amennyiben a személyes bejelentés aránytalan nehézséget okozna, a jegyzőkönyvet postán is be lehet küldeni, ez esetben azonban azt tiszteletbeli konzul előtt kell aláírnivagy az aláírást közjegyzővel kell hitelesíttetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy csak olyan közjegyző hitelesítését fogadjuk el, akinek a neve szerepel a honlapunkon a közjegyzők listáján. A tiszteletbeli konzulok elérhetőségét a honlapon a „Tiszteletbeli konzulok, közjegyzők, fordítók, ügyvédek" címszó alatt találja meg.

nem személyesen tett bejelentést csak postai úton, levélben lehet beküldeni, faxon vagy beszkennelve nem fogadjuk el.

A bejelentésért nem kell fizetni, de a közjegyző az aláírás hitelesítésért díjat számít fel.

A bejelentést követően a konzulátus haladéktalanul gondoskodik az okmány letiltásáról.

Megtalált okmányok bejelentése

Amennyiben valamely korábban elveszett, eltűnt, vagy ellopott magyar okmányát megtalálta, vagy az előkerült, ennek tényét szintén be kell jelentenie a magyar hatóságok felé. Ezt a konzulátuson keresztül is megteheti a lap alján található  nyomtatvány segítségével.

A bejelentés módja a konzulátuson azonos az okmányok elvesztésének, eltűnésének, ellopásának bejelentésével.

Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy tapasztalataink szerint a megtaláltként lejelentett okmányokkal való utazás gyakran problémákat okoz, ami abból is adódhat, hogy  megtalálás tényét nem vezetik át időben az erre szolgáló rendszeren. A legcélszerűbb megoldás a megtalált okmány használata helyett új okmány igénylése.

Letölthető adatlapok

Jegyzőkönyv személyi igazolvány és/vagy útlevél elvesztéséről, ellopásáról
Kitöltési útmutató a személyi igazolványról, útlevélről szóló jegyzőkönyvhöz
Jegyzőkönyv vezetői engedély elvesztésének, ellopásának bejelentéséhez
Kitöltési útmutató a vezetői engedélyről szóló jegyzőkönyvhöz
Jegyzőkönyv útlevél, vagy személyi igazolvány megtalálásáról