Amennyiben magyar útlevele / személyi igazolványa megsemmisült, azt eltulajdonították vagy elvesztette, ennek tényét be kell jelentenie az okmánykérelem átvételére jogosult valamely magyar hatóság felé. A bejelentés megtétele különösen fontos azért, mert az okmányokkal (azok adataival) bárki visszaélhet, és ebből nagyon komoly kellemetlenségek adódhatnak.

A bejelentés alapján a hatóság gondoskodik az elvesztés, eltulajdonítás, illetve megsemmisülés okmánynyilvántartásban történő rögzítése iránt, amely automatikus figyelmeztető jelzés küld a Schengeni Információs Rendszerbe.

Az úti okmány elvesztését, eltulajdonítását vagy megsemmisülését bejelentheti:

+Elektronikus úton, Webes Ügysegéd alkalmazásával

Ebben az esetben a bejelentéssel egyidejűleg az úti okmány pótlását is kérelmezni kell. A pótlás feltétele, hogy a kérelmező az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült okmány igénylésekor, a későbbi pótlás érdekében az ujjnyomat kezeléséhez (tárolásához) hozzájárult. A pótlás keretében kiállított új úti okmány érvényességi ideje az eredeti úti okmány érvényességi idejével fog megegyezni, tehát az okmányszám és a kiállítás dátuma kivételével azzal minden másban megegyező lesz az adattartalma. 

Okmánypótlás kizárólag elektronikus úton kérelmezhető. Az elektronikus bejelentés és okmánypótlás Ügyfélkapu regisztráció birtokában, az alábbi elérési úton tehető meg:

+Magyarországon - személyesen
+Külföldön a magyar külképviseleteken - személyesen

Amennyiben az úti okmány elvesztését nem Londonban szeretné bejelenteni, a Brit- szigeteken még az alábbi lehetőségek közül választhat (honlapjukat a városnévre kattintva érheti el):

***

Amennyiben a bejelentést a londoni konzuli hivatalban intézné, figyelmesen olvassa el a lenti tájékoztatónkat. Ellenkező esetben a fenti linkeken tud tájékozódni a teendőkről.  

+Ki és hogyan intézheti
A bejelentést az okmánybirtokos, vagy a nevében eljáró törvényes képviselő (szülő, gyám, gondnok) teheti meg, személyesen.
+Hol intézhető

Az úti okmány eltulajdonítása esetén a bejelentést először a helyi (brit) rendőrségen kell megtenni (az elvesztést nem lehet a rendőrségen bejelenteni), amiről:

 • jegyzőkönyvet vesznek fel; vagy
 • egy referenciaszámot adnak.

Egyes brit rendőrőrsök nem fogadnak ilyen bejelentéseket.

Ezt követően a bejelentést a londoni magyar nagykövetség konzuli hivatalában teheti meg. A londoni nagykövetség és annak konzuli hivatala eltérő címen találhatók; a londoni ügyintézés a konzuli hivatalban folyik, melynek címe:

First Floor, 100 Brompton Road London, SW3 1ER

A bejelentés megtörténhet a nagykövetséghez tartozó tiszteletbeli konzuloknál (Belfast, Cardiff, Sheringham, Torquay) is, feltéve, hogy az okmánybirtokos személyazonossága az általa bemutatott okmányokkal (lásd „Szükséges dokumentumok” menüpontot) a tiszteletbeli konzul előtt igazolást nyert. A tiszteletbeli konzulok személyazonosító okmány hiánya esetén  nem tudják a bejelentő személyazonosságát a magyar nyilvántartásokban hivatalból vizsgálni.

A felsorolt konzuli hivatalok elérhetőségeit ide kattintva nézheti meg.

+Mit töltsek ki

Jegyzőkönyv az útlevél elvesztéséről/eltulajdonításáról.

Kitöltési útmutató a jegyzőkönyvhöz ide kattintva érhető el.

A személyesen megjelent okmánybirtokos (vagy helyette törvényes képviselője – szülő, gyám, gondnok) a jegyzőkönyv aláírásával igazolja a bejelentés megtörténtét.

A jegyzőkönyvben egyidejűleg bejelenthető az útlevél vagy a személyi igazolvány mellett a vezetői engedély és a lakcímkártya elvesztése/eltulajdonítása vagy megsemmisülése is.

+Mit vigyek magammal

Amennyiben rendelkezésre áll, a bejelentő okmánybirtokos vagy a nevében eljáró törvényes képviselő (szülő, gyám, gondok) a személyazonosságát az alábbi okmányok valamelyikével igazolhatja:

 • érvényes vagy legfeljebb 1 éven belül lejárt magyar útlevéllel;
 • érvényes vagy legfeljebb 1 éven belül lejárt magyar személyi igazolvánnyal;
 • érvényes magyar vezetői engedéllyel; ezek hiányában
 • érvényes külföldi útlevéllel;
 • EGT-állam személyi igazolványával;
 • az Egyesült Királyság / EGT-állam állandó – nem ideiglenes! - vezetői engedélyével.

A fentiek hiányában az okmánybirtokos személyazonosítása a londoni konzuli hivatalban rendelkezésre álló hivatalos nyilvántartások alapján történik. Ilyen esetben a tiszteletbeli konzulok előtt a bejelentés nem tehető meg.

A bejelentéskor csatolni kell továbbá a brit rendőrség:

 • jegyzőkönyvét; vagy
 • referenciaszámát.

Amennyiben a bejelentést az adott helyi (brit) rendőrségen nem fogadták, erről az okmánybirtokosnak a konzuli hivatalban felvett jegyzőkönyvben nyilatkoznia kell

+Mennyibe kerül

Maga a bejelentés illeték- és konzulidíj-mentes.

A bejelentéssel egyidejűleg benyújtott új úti okmány kérelemre vonatkozó eljárást és annak esetleges konzuli költségét az adott ügytípusnál fejtjük ki részletesen.

+Mennyi ideig tart az eljárás

A konzuli hivatal az úti okmány elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről haladéktalanul tájékoztatja az útiokmány-nyilvántartásban történő átvezetésére hatáskörrel rendelkező magyarországi hatóságot. Az átvezetés megtételével automatikusan figyelmeztető jelzés jelenik meg a Schengeni Információs Rendszerben.

+Időpontfoglalás

A kérelem személyes benyújtásához online időpontfoglalás szükséges a londoni konzuli hivatalhoz, az alábbiak szerint:

 • „Okmányelvesztés bejelentése + új okmány (Útlevél/SZIG)” ügytípusra kell foglalni. Az ügytípus ügyintézési idejébe a jegyzőkönyv felvétele és egy úti okmány igénylése fér bele.

Az ügyintézés időtartama: 20 perc.  Késés esetén az ügyintézést nem tudjuk garantálni, így adott esetben új időpontfoglalásra lehet szükség.

Időpont ide kattintva foglalható a londoni konzuli hivatalhoz.

Tiszteletbeli konzulnál előzetes e-mailes időpontegyeztetés alapján kerülhet sor.

Tiszteletbeli konzulnál a bejelentéssel egyidejűleg új úti okmány általánosságban nem igényelhető, ez alól kivétel a 12. életévét be nem töltött kiskorú útlevélkérelme, feltéve, ha a gyermek magyar születési anyakönyvi kivonattal rendelkezik.

Az ügyintézés időtartama: 10-15 perc.

A tiszteletbeli konzulok elérhetőségeit ide kattintva nézheti meg.

A tiszteletbeli konzulnál felvett jegyzőkönyvet és mellékleteit a kérelmezőnek kell a londoni konzuli hivatalhoz eljuttatnia. A postán feladott borítékban az alábbiakat kérjük elhelyezni:

 • a kérelmező személyazonossságát igazoló okmány másolatát (lásd. „Szükséges dokumentumok”;
 • ha szükséges, akkor a törvényes képviselet igazolására szolgáló közokiratot (pl. születési anyakönyvi kivonat, bírósági/hatósági határozat);