A konzulátus ügyfélfogadási rendje


A konzulátuson valamennyi ügyben csak előzetes időpontfoglalás alapján történik az ügyintézés, az alábbi ügyek kivételével:
- érdekvédelmi ügyek
- az egyszeri hazautazásra szolgáló ideiglenes útlevél ügyek
- életbenléti igazolás hitelesítése (nyugdíjasoknak)
- halott szállítási engedély
- okiratok, dokumentumok kiadása.

Az előző pontokban felsorolt ügyekben a délelőtti ügyfélfogadási időbenlehet bejönni, az alábbiak szerint:

 Hétfő-Péntek 9.30-11.30 óra 
 Okiratok, dokumentumok kiadása: Hétfő-Péntek 9.30-11.30 óra
 
Kivéve: magyar és brit ünnepnapok

A konzulátus zárva tart:

2018-ban: január 1.,  március 15-16., március 30., április 2., április 30., május 1., május 7., május 21., május 28.,  augusztus 20., augusztus 27., október 22-23., november 1-2., december 24-25-26.

A Kormány által elrendelt igazgatási szünetek ideje alatt csak sürgősségi ügyintézés van. Ezek időpontjáról külön tájékoztató kerül fel a honlapra.

A konzulátuson az időpontfoglalás nélküli ügyfelek ügyeinek intézése az ügyfélfogadási időben érkezési sorrendben történik. Az ügyintézés során az előzetes időponttal rendelkező ügyfelek előnyt élveznek, ezért esetenként a várakozási idő igen hosszú, egy-két óra is lehet. Munkatársaink törekednek arra, hogy mindenki a lehető leghamarabb sorra kerüljön.

Elérhetőségek:

Telefonszám:  020 7235 5218 Magyarországról: 00-44-20-7235-5218
FIGYELEM! Ezen a számon időpont nem foglalható! Az időpontfoglalással kapcsolatos tudnivalókat a továbbiakban olvashatja.

E-mail: consulate.lon@mfa.gov.hu

https://london.mfa.gov.hu/news/majus-29-en-reszlegesen-megkezdi-mukoedeset-a-manchesteri-es-az-edinburghi-alkonzulatus

Előzetes időpont foglalás:

Az egyes ügycsoportok esetében az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalás alapján történik. Az időpont foglalása elsősorban a https://ifr.mfa.gov.hu web oldalon keresztül, közvetlenül történik.

Az ügyfélfogadási rendszerben az időpontfoglaláskor az alapügyet kell– a későbbiekben leírtaknak megfelelően – kiválasztani, az ahhoz kapcsolódó egyéb konzuli cselekmények ennek részét képezik. Így például az anyakönyvezéshez szükséges fordítás hitelesítést, vagy aláírás-hitelesítést nem kell külön ügyként megjelölni.  Önálló, külön időpontotkell ugyanakkor kérni az egymással össze nem függő ügyek intézésére.

Az időpontot mindig az ügyfél nevére kell foglalni. A kiválasztásnál a személyek számánál azt kell jelölni, hogy hány ügyfél ügyét intézik az adott időpontban. Így például a gyermek útlevél kérelménél a gyermek nevét kell megadni, és egy főt kell kiválasztani, függetlenül attól, hogy a kérelem benyújtásakor a két szülőnek is jelen kell lennie.

Kérjük, hogy az időpont visszaigazolását tartalmazó e-mailt hozza magával.

FIGYELEM! Minden ügyfél egy adott ügyre csak egy időpontot foglalhat. Amennyiben valaki több időpontot is lefoglal, valamennyi időpontot külön figyelmeztetés nélkül töröljük annak érdekében, hogy senki ne vehesse el a lehetőséget más ügyfelektől a felesleges foglalásokkal. Amennyiben valaki a lefoglalt időpontjában nem jelenik meg, és előzetesen nem tájékoztatja a távolmaradásáról a konzulátust, annak a további, újabb foglalásait a többi ügyfél érdekében figyelmeztetés nélkül hátrébb soroljuk!

A konzulátus ügyintézői szintén a fent megjelölt weboldalon keresztül adják ki az időpontokat, így a weboldalon a rendszer által felajánlott időponthoz képest nem tudnak korábbi időpontot adni.

A konzulátus rendkívüli leterheltsége miatt az e-mailekre nem tudunk azonnal válaszolni, ezért türelmüket kérjük. Az e-mail üzenetekre az üzenet beérkezése, illetve azok fontossági sorrendjében kerül sor, figyelembe véve azt is, hogy a nem a konzulátus hatáskörébe tartozó kérdésekre adandó válaszok hátrébb sorolódnak . Az ügyfélfogadás ideje alatt a konzulátus munkatársai telefonon  nehezen érhetők el, és általában is jellemző, hogy az érdeklődések nagy száma miatt nagyon leterhelt a konzulátus telefonvonala.  Kérjük megértő türelmüket, igyekszünk mindenkinek a lehető leghamarabb válaszolni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nagykövetség központi számán nem lehet időpontot foglalni, nincs lehetőség általános vagy konkrét konzuli ügyekben érdeklődésre. Kérjük, hogy konzuli ügyben mindig a konzulátus telefonszámát hívja.

Ahhoz, hogy minél több ügyfelet tudjunk fogadni, lerövidítettük az egyes ügyek ügyintézési idejét, ehhez azonban ügyfeleink segítsége is kell, ezért a kérelmezőknek előzetesen kitöltött adatlapokkal, illetve előkészített anyagokkal kell érkezniük. A konzulátuson a rövid ügyfélfogadási idők nem teszik lehetővé, hogy az ügyfelek a helyszínen kezdjék meg az adatlapok kitöltését. Ezért - a többi ügyfél érdekében  - sajnos nem tudjuk átvenni azoknak az ügyfeleknek a kérelmét, akik  előkészítetlen dokumentációval, kitöltetlen adatlapokkal érkeznek. Ilyen esetben az ügyfeleknek az ügyintézésre új időpontot kell foglalniuk.

A nehézségek elkerülése érdekében kérjük, hogy a megjelölt időpontra pontosan jelenjenek meg. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy késés esetén az ügyintézést nem tudjuk vállalni, így arra csak újabb időpont foglalásával kerülhet sor!

A konzulátus a magyarországi ügyintézést igénylő ügyekben a kérelmeket csak átveszi és továbbítja az illetékes hatóságnak, a további ügyintézésre nincs ráhatása. Ennek megfelelően a Magyarországon folyamatban lévő ügyekben a konzulátus nem tud tájékoztatást adni, ezért kérjük, hogy ilyen megkereséssel ne is terheljék a telefonvonalat, illetve az e-mail forgalmat. A fontosabb magyarországi hatóságok elérhetőségeit a honlap tartalmazza.

Előzetes időpont egyeztetés szükséges az alábbi ügyekhez:

1./ Állampolgárság vizsgálata, igazolása

Szükséges az állampolgárság vizsgálata, ha a magyar származású személy nem rendelkezik magyar állampolgárságát igazoló érvényes magyar okmánnyal (útlevél, személyazonosító igazolvány, állampolgársági bizonyítvány). Ezt a pontot kell kiválasztania annak is, aki még nem rendelkezett korábban magyar okmánnyal, de magyar állampolgárságát felmenői származása/állampolgársága alapján kéri megvizsgálni, illetve igazolni.

FIGYELEM! Ez az eljárás más ügycsoportokkal egyszerre nem foglalható az időpont foglalási rendszerben!

Időpontfoglalás: „Állampolgárság igazolása ügy” kiválasztásával.

2./ Egyszerűsített honosítás

Az egyszerűsített honosítási eljárás keretében kérvényezheti a magyar állampolgárságot az, aki maga vagy felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását, magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi), a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban, és honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát.

FIGYELEM! Ez az eljárás más ügycsoportokkal egyszerre nem foglalható az időpont foglalási rendszerben!

Időpontfoglalás: „Egyszerűsített honosítás ügy” kiválasztásával.

3./ Születés/halál magyarországi anyakönyveztetése

A kérelem előfordulhat önállóan is, de minden esetben szükséges, ha a kérelmező külföldön született, s magyar útlevél iránti igényt kíván benyújtani, vagy csak állampolgársága vizsgálatát kéri. A külföldön történt születést a magyar anyakönyvi hatóság Magyarországon is bejegyzi. Külföldön történt haláleset esetén a magyar anyakönyvi hatóság a halálesetet a születés hazai anyakönyvezéséhez hasonlóan bejegyzi.

FIGYELEM! Ez az eljárás más ügycsoportokkal egyszerre nem foglalható az időpont foglalási rendszerben!

Időpontfoglalás: „Anyakönyvezés (házasság/születés/válás)” ügycsoport kiválasztásával

4./ Házasság vagy válás magyarországi anyakönyveztetése

A külföldön történt házasságkötést a magyar anyakönyvi hatóság Magyarországon is bejegyzi. Előfordul a kérelem önállóan is, de minden esetben kérelmezni kell, ha a magyar állampolgár felveszi házastársa nevét, s ezen a néven óhajt útlevelet igényelni, vagy ha csak állampolgársága vizsgálatát kéri. A házasság magyarországi anyakönyvezése elengedhetetlen akkor is, ha a külföldön kötött házasságból gyermek születik, s részére útlevelet kívánnak igényelni a szülők.

A külföldön történt válás hazai anyakönyvezése a házasságkötéshez hasonlóan szükséges.

FIGYELEM! Ez az eljárás más ügycsoportokkal egyszerre nem foglalható az időpont foglalási rendszerben!

Időpontfoglalás: „Anyakönyvezés (házasság/születés/válás)” ügycsoport kiválasztásával

5./ Apai elismerő nyilatkozat felvétele

Általában a gyermek születésének magyarországi anyakönyveztetésével együtt van rá szükség, de önálló kérelemként is előfordulhat. Ha a szülők a gyermek születésének időpontjáig nem kötnek házasságot, a teljes hatályú  apai elismerő nyilatkozat megtétele feltétlenül szükséges. Ezt a pontot kell kiválasztani, ha a gyermek anyakönyvezését, illetve útlevél kérelmét nem szeretnék egyidejűleg elindítani. Abban az esetben, ha a magyarországi anyakönyvezést Magyarországon meghatalmazással szeretnék intézni, de a szülők nem házasok, akkor is ezt a pontot kell kiválasztani, és az ehhez kapcsolódó aláírás-hitelesítés részét képezi az eljárásnak.

FIGYELEM! Ez az eljárás más ügycsoportokkal egyszerre nem foglalható az időpont foglalási rendszerben!

Időpontfoglalás: „Apai elismerő nyilatkozat” ügycsoport kiválasztásával

6./ Házasság anyakönyvezése+gyermek születésének anyakönyvezése+útlevél kérelem benyújtása

Abban az esetben, ha az Egyesült Királyságban született gyermek szülei házasok, de nem rendelkeznek magyar házassági anyakönyvi kivonattal, akkor a házasság anyakönyvezését, a gyermek születésének anyakönyvezését és az útlevél kérelmet egyszerre lehet kérvényezni. 
Ezt kell kiválasztani akkor is, ha csak a születés anyakönyvezése és az útlevél kérelem benyújtására kerül sor (mert a gyermek szüleinek már van magyar házassági anyakönyvi kivonata)!

FIGYELEM! Ez az eljárás más ügycsoportokkal egyszerre nem foglalható az időpont foglalási rendszerben!

Időpontfoglalás: „Anyakönyvezés-házasság+születés+/útlevél” ügycsoport kiválasztásával

7./ Apai elismerő nyilatkozat+gyermek születésének anyakönyvezése+útlevél kérelem benyújtása

Abban az esetben, ha az Egyesült Királyságban született gyermek szülei nem házasok, akkor apai elismerő nyilatkozatot kell tenni, valamint a gyermek születésének anyakönyvezését és az útlevél kérelmet egyszerre lehet kérvényezni.

Ezt kell kiválasztani akkor is, ha a apai elismerő nyilatkozatot már tett az édesapa!

FIGYELEM! Ez az eljárás más ügycsoportokkal egyszerre nem foglalható az időpont foglalási rendszerben!

Időpontfoglalás: „Anyakönyvezés-apai elism.+születés+/útlevél” ügycsoport kiválasztásával

8.a/ Útlevél igénylése

Az útlevélkérelem benyújtásakor  a biometrikus azonosítók (fénykép, ujjlenyomat) levételére is sor kerül. Az ujjlenyomat adási kötelezettség 12 éves kortól terheli a magyar állampolgárokat. Az útlevél igényléséhez - ha az önálló ügy és nem  kapcsolódik más ügytípushoz (például apai elismerő nyilatkozat és hazai anyakönyvezés) - a 12 év alatti gyermekek kérelmeinek benyújtásához is időpontot kell kérni.

FIGYELEM! Ez az eljárás más ügycsoportokkal egyszerre nem foglalható az időpont foglalási rendszerben!

Időpontfoglalás: „Útlevél vagy személyi igazolvány” ügycsoport kiválasztásával

8.b/ Személyi igazolvány igénylése

A kérelem benyújtásakor  a 12. életévüket betöltött kérelmezők esetében a biometrikus azonosítók (fénykép, ujjlenyomat) levételére is sor kerül.

FIGYELEM! Ez az eljárás más ügycsoportokkal egyszerre nem foglalható az időpont foglalási rendszerben!

Időpontfoglalás: „Útlevél vagy személyi igazolvány” ügycsoport kiválasztásával

9./ Anyasági támogatás/FÉTÁM ("babakötvény")

Az anyasági  támogatást az édesanya igényelheti, amennyiben a gyermek 2017. június 30. után született, a gyermek születésétől számított hat hónapon belül. A Fiatalok Életkezdési Támogatása (FÉTÁM, vagy "babakötvény") iránti kérelmet a gyermek születését követően lehet benyújtani a 2017. június 30. napja után született gyermekek után. A FÉTÁM kérelemről az anyasági támogatással közös formanyomtatvány harmadik oldalán kell nyilatkozni, de a FÉTÁM időkorlát nélkül önállóan is igényelhető, amelyhez külön formanyomtatványt kell kitöltetni. Kérjük, hogy az időpontra a hiánytalanul kitöltött adatlapot is hozzák magukkal! A kérelem elektronikusan, ügyfélkapu regisztrációt követően is beadható (https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/), illetőleg postai úton is beküldhető a Magyar Államkincstár részére (Magyar Államkincstár, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A.).

Időpontfoglalás: „Anyasági támogatás/FÉTÁM” ügycsoport kiválasztásával foglalható

10./ Fordítás hitelesítése

Az ügyfél vagy fordító által készített fordítás hitelesítése.

Időpontfoglalás: „Fordítás hitelesítése” ügycsoport kiválasztásával

11./ Másolat hitelesítése

Az ügyfél által hozott, vagy a konzulátus által készített másolat hitelesítése. Nem kell rá külön időpontot kérni, ha más, összetettebb konzuli eljáráshoz (például állampolgársági ügy, hazai anyakönyvezés) kapcsolódik.

Időpontfoglalás: „Másolat hitelesítése” ügycsoport kiválasztásával

12./ Aláírás hitelesítése

Az ügyfél aláírásának hitelesítése az általa hozott dokumentumon.

Időpontfoglalás: „Aláírás hitelesítése” ügycsoport kiválasztásával

13./ Hatósági erkölcsi bizonyítvány

Hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy hatósági bizonyítvány igénylése. Ha az erkölcsi bizonyítványról hitelesített fordítást is kér, a hitelesítésre külön időpontot nem kell foglalni, hanem ezt az igényt a kérelem benyújtásakor kell jelezni.

Időpontfoglalás: „Hatósági erkölcsi bizonyítvány” ügycsoport kiválasztásával

14./ Családi állapot igazolása

A magyar hatóságok hivatalos igazolása a kérelmező családi állapotáról.

Időpontfoglalás: „Konzuli igazolás” ügycsoport kiválasztásával

15./ Névváltoztatás

Az ügyfél születési nevének, vagy házassági nevének megváltoztatására irányuló kérelem.

Időpontfoglalás„Névváltoztatás” ügycsoport kiválasztásával

Ha a névváltoztatásra külföldön kötött házasság vagy válás miatt kerül sor, akkor nem ezt, hanem az  „Anyakönyvezés (házasság/születés/válás)” ügycsoportot kell kiválasztani és egyben a „Házasság anyakönyvezése” résznél leírtak szerint az anyakönyvezést is kell kérni.

16./ Külföldi letelepedés bejelentése

Az ügyfél végleges külföldi letelepedésének bejelentése.

Időpontfoglalás: „Lakcímváltozás bejelentése” ügycsoport kiválasztásával

17./ Okiratbeszerzés Magyarországról

Születési, házassági, illetve halotti anyakönyvi kivonatok, illetve más okiratok beszerzése a magyar hatóságoktól.

Időpontfoglalás: „Okiratbeszerzés Magyarországról” ügycsoport kiválasztásával

18./ Konzuli igazolás, tanúsítvány kiállítása

Az ügyfél kérelmére kiállított olyan konzuli igazolás, vagy tanúsítvány, amely valamely, a konzulátus által ismert tényt igazol. Ilyen lehet például, ha külföldi hatóságok felé igazoljuk valamely, az állampolgárt érintő tényt, de az is, ha az állampolgár kérelmére tanúsítjuk, hogy egy eljárást megindított.

Csak akkor kell rá külön időpontot foglalni, ha önálló ügyként kérelmezik.

Időpontfoglalás: „Konzuli igazolás” ügycsoport kiválasztásával

FIGYELEM! Halottszállítási engedélyhez nem szükséges időpontot kérni!

19./ Ügyfélkapu regisztráció

Az ügyfélkapu regisztrálása a konzulátuson keresztül.

Időpontfoglalás: „Ügyfélkapu regisztráció” ügycsoport kiválasztásával

20./ Házasságkötési szándék bejelentése

A magyarországi házasságkötési szándék bejelentése magyarországi lakcímmel nem rendelkező házasodni szándékozóknak.

Időpontfoglalás: „Konzuli igazolás” ügycsoport kiválasztásával

21./ Tartózkodási engedély

A három hónapon túl Magyarországon tartózkodni kívánó külföldiek adhatják be. Ide tartozik mind a tartózkodási engedély eljárás, mind az EU Kék Kártya eljárás is. Részletes információk a www.bmbah.hu oldalon találhatók.

Időpontfoglalás: Időpontot e-mailben lehet foglalni.

22./ Vízum (schengeni)

A Magyarországon három hónapnál rövidebb ideig tartózkodni kívánó ügyfelek vízumkérelmeiket a VFS Vízumközpontban vagy – meghatározott feltételek esetén – a konzulátuson adhatják be. Részletes információk a honlapon a „Magyarországra utazóknak / vízuminformációk” pont alatt találhatók.

A fenti ügytípusokra vonatkozón részletes tájékoztatást tartalmaz a nagykövetség honlapja. Kérjük a tisztelt ügyfeleket, hogy az információkat   szíveskedjenek alaposan  tanulmányozni.


Kérjük, hogy a fenti oldalt küldje tovább ismerőseinek!