Amit az on-line időpontfoglalásról tudni kell

A londoni konzuli hivatalnál hatósági ügyintézés kizárólag on-line időpontfoglalás alapján történik. Időpontfoglaló rendszerünket a nagykövetség főoldaláról vagy ide kattintva éri el.

Az időpontfoglalás szabályai:

  • Mindig a konzuli alapügyet kell kiválasztani (lásd lentebb), a kapcsolódó konzuli cselekményeket nem. (Pl. az anyakönyvezéshez szükséges aláírás-hitelesítésre nem kell külön időpontot foglalni.)
  • Önálló, külön időpontot kell kérni az egymással össze nem függő ügyek intézésére.
  • Az időpontot a kérelmező nevére kell foglalni. Ha a kérelmező gyermek, akkor az ő nevére.
  • Ha a személyek számát is meg kell adni, akkor azt jelezze, hány kérelmező ügyét intéznék az adott időpontban. (Pl. gyermek kérelménél az ő nevét kell megadni és egy személyt kiválasztani, függetlenül attól, hogy a két szülőnek is jelen kell lennie.)
  • Mindig kérjen visszaigazoló e-mailt és azt hozza magával.
  • Ha a foglalt időpontban nem tud megjelenni, lehetőleg több nappal előtte gondoskodjon az időpontja törléséről.

Egy alapügyre egy személy csak egy időpontot foglalhat. Amennyiben mégis többet foglalna, a legkorábbra foglalt időponton kívüli egyéb foglalásokat külön figyelmeztetés nélkül töröljük.

Ahhoz, hogy minél több ügyfelet tudjunk fogadni, lerövidítettük az egyes ügyek ügyintézési idejét, ehhez azonban ügyfeleink segítsége is kell, ezért a kérelmezőknek előzetesen kitöltött adatlapokkal, illetve előkészített anyagokkal kell érkezniük. A konzulátuson a rövid ügyfélfogadási idők nem teszik lehetővé, hogy az ügyfelek a helyszínen kezdjék meg az adatlapok kitöltését, ezért - a többi ügyfél érdekében - sajnos nem tudjuk átvenni azoknak az ügyfeleknek a kérelmét, akik  felkészületlenül, nem előre összekészített dokumentációval, kitöltetlen adatlapokkal érkeznek. Ilyen esetben az ügyfeleknek az ügyintézésre új időpontot kell foglalniuk.

A nehézségek elkerülése érdekében kérjük, hogy a megjelölt időpontra pontosan jelenjen meg. Késés esetén az eljárást nem indítjuk el, arra csak újabb időpont foglalásával kerülhet sor!

A konzuli hivatal a magyarországi ügyintézést igénylő ügyekben a kérelmeket csak átveszi és továbbítja az illetékes hatóságnak, a további ügyintézésre nincs ráhatása. Ennek megfelelően a Magyarországon folyamatban lévő ügyekben a konzuli hivatal nem tud tájékoztatást adni, ezért kérjük, hogy ilyen megkereséssel ne terheljék a telefonvonalat, illetve az e-mail forgalmat. A fontosabb magyarországi hatóságok elérhetőségeit a honlap tartalmazza.

On-line foglalható konzuli alapügyek:

1./ Állampolgárság vizsgálata, igazolása

Akkor szükséges az állampolgárság vizsgálata, ha a magyar származású személy nem rendelkezik magyar állampolgárságát igazoló érvényes magyar okmánnyal (útlevél, személyi igazolvány, állampolgársági bizonyítvány). Ezt a pontot kell kiválasztania annak is, aki még nem rendelkezett korábban magyar okmánnyal, de magyar állampolgárságát felmenői (szülei, nagyszülei stb.) származása/állampolgársága alapján kéri megvizsgálni, illetve igazolni.

FIGYELEM! Ez az eljárás más alapügyekkel egyszerre nem foglalható az időpontfoglalási rendszerben!

Időpontfoglalás: „Állampolgárság igazolása ügy” kiválasztásával.

2./ Egyszerűsített honosítás

Az egyszerűsített honosítási eljárás keretében kérvényezheti a magyar állampolgárságot az, aki vagy akinek a felmenője (szülője, nagyszülője stb.) magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását, magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi), a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban, és honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát.

FIGYELEM! Ez az eljárás más alapügyekkel egyszerre nem foglalható az időpontfoglalási rendszerben!

Időpontfoglalás: „Egyszerűsített honosítás ügy” kiválasztásával.

3./ Születés vagy halál magyarországi anyakönyveztetése

A kérelem előfordulhat önállóan is, de minden esetben szükséges, ha a kérelmező külföldön született, s magyar útlevél iránti igényt kíván benyújtani, vagy csak állampolgársága vizsgálatát kéri. A külföldön történt születést a magyar anyakönyvi hatóság Magyarországon is bejegyzi. Ebbe az eljárásba a házasság anyakönyvezése, az apai elismerő nyilatkozat felvétele, illetve úti okmány igénylése nem tartozik bele. Azoknak a családoknak ideális foglalni erre az eljárásra, ahol a gyermek házasságban született, vagy rá nézve már korábban tettek teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot és az úti okmány (útlevél, személyi igazolvány) egyidejű igénylése még várhat a születés anyakönyvezésének befejezéséig.

Külföldön történt haláleset esetén a magyar anyakönyvi hatóság a halálesetet a születés hazai anyakönyvezéséhez hasonlóan bejegyzi.

Az anyasági  támogatást az édesanya igényelheti, amennyiben a gyermek 2017. június 30. után született, a gyermek születésétől számított hat hónapon belül. A Fiatalok Életkezdési Támogatása (FÉTÁM, vagy "babakötvény") iránti kérelmet a gyermek születését követően lehet benyújtani a 2017. június 30. napja után született gyermekek után. A FÉTÁM kérelemről az anyasági támogatással közös formanyomtatvány harmadik oldalán kell nyilatkozni, de a FÉTÁM időkorlát nélkül önállóan is igényelhető, amelyhez külön formanyomtatványt kell kitöltetni. Kérjük, hogy az időpontra a hiánytalanul kitöltött adatlapot is hozzák magukkal! A kérelem elektronikusan, ügyfélkapu regisztrációt követően is beadható (https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/ ), illetőleg postai úton is beküldhető a Magyar Államkincstár részére (Magyar Államkincstár, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A.).

Időpontfoglalás: „Születés anyakönyvezése + anyasági támogatás/FETÁM” ügycsoport kiválasztásával

4./ Házasság vagy válás magyarországi anyakönyveztetése

A külföldön történt házasságkötést a magyar anyakönyvi hatóság Magyarországon is bejegyzi. Előfordul a kérelem önállóan is, de minden esetben kérelmezni kell, ha a magyar állampolgár felveszi házastársa nevét, s ezen a néven óhajt útlevelet igényelni, vagy ha csak állampolgársága vizsgálatát kéri. A házasság magyarországi anyakönyvezése elengedhetetlen akkor is, ha a külföldön kötött házasságból gyermek születik, s részére útlevelet kívánnak igényelni a szülők.

A külföldön történt válás hazai anyakönyvezése a házasságkötéshez hasonlóan szükséges.

FIGYELEM! Ez az eljárás más alapügyekkel egyszerre nem foglalható az időpontfoglalási rendszerben!

Időpontfoglalás: „Anyakönyvezés (házasság/válás)” ügycsoport kiválasztásával

5./ Apai elismerő nyilatkozat felvétele

Általában a gyermek születésének magyarországi anyakönyveztetésével együtt van rá szükség, de önálló kérelemként is előfordulhat. Ha a szülők a gyermek születésének időpontjáig nem kötnek házasságot, a teljes hatályú  apai elismerő nyilatkozat megtétele feltétlenül szükséges. Ezt a pontot kell kiválasztani, ha a gyermek anyakönyvezését, illetve útlevél kérelmét nem szeretnék egyidejűleg elindítani. Abban az esetben, ha a magyarországi anyakönyvezést Magyarországon meghatalmazással szeretnék intézni, de a szülők nem házasok, akkor is ezt a pontot kell kiválasztani, és az ehhez kapcsolódó aláírás-hitelesítés részét képezi az eljárásnak.

FIGYELEM! Ez az eljárás más alapügyekkel egyszerre nem foglalható az időpontfoglalási rendszerben!

Időpontfoglalás: „Apai elismerő nyilatkozat” ügycsoport kiválasztásával

6./ Házasság anyakönyvezése + gyermek születésének anyakönyvezése + útlevélkérelem benyújtása

Abban az esetben, ha az Egyesült Királyságban született gyermek szülei házasok, de nem rendelkeznek magyar házassági anyakönyvi kivonattal, akkor a házasság anyakönyvezését, a gyermek születésének anyakönyvezését és az útlevélkérelmet egyszerre lehet kérvényezni. 
Ezt kell kiválasztani akkor is, ha csak a születés anyakönyvezésére és az útlevélkérelem benyújtására kerül sor (mert a gyermek szüleinek már van magyar házassági anyakönyvi kivonata)!

FIGYELEM! Ez az eljárás más alapügyekkel egyszerre nem foglalható az időpontfoglalási rendszerben!

Időpontfoglalás: „Anyakönyvezés (házasság/születés/útlevél)” ügycsoport kiválasztásával

7./ Apai elismerő nyilatkozat + gyermek születésének anyakönyvezése + útlevélkérelem benyújtása

Abban az esetben, ha az Egyesült Királyságban született gyermek szülei nem házasok, akkor apai elismerő nyilatkozatot kell tenni, valamint a gyermek születésének anyakönyvezését és az útlevélkérelmet egyszerre lehet kérvényezni.

Ezt kell kiválasztani akkor is, ha apai elismerő nyilatkozatot már tett az édesapa!

FIGYELEM! Ez az eljárás más alapügyekkel egyszerre nem foglalható az időpontfoglalási rendszerben!

Időpontfoglalás: „Anyakönyvezés (apai elism./születés/útlevél)” ügycsoport kiválasztásával

8./ Útlevél igénylése

Az útlevélkérelem benyújtásakor  a biometrikus azonosítók (fénykép, ujjnyomat) levételére is sor kerül. Az ujjnyomatadási kötelezettség 12 éves kortól terheli a magyar állampolgárokat. Az útlevél igényléséhez - ha az önálló ügy és nem  kapcsolódik más ügytípushoz (például apai elismerő nyilatkozathoz vagy előzetes hazai anyakönyvezéshez) - a 12 év alatti gyermek kérelmének benyújtásához is időpontot kell kérni.

FIGYELEM! Ez az eljárás más alapügyekkel egyszerre nem foglalható az időpontfoglalási rendszerben!

Időpontfoglalás: „Útlevél ügyintézés” ügycsoport kiválasztásával

9./ Személyi igazolvány igénylése

A kérelem benyújtásakor  a 12. életévét betöltött kérelmező esetében a biometrikus azonosítók (fénykép, ujjnyomat) levételére is sor kerül.

FIGYELEM! Ez az eljárás más alapügyekkel egyszerre nem foglalható az időpontfoglalási rendszerben!

Időpontfoglalás: „Személyi igazolvány (eSZIG)” ügycsoport kiválasztásával

10./ Anyasági támogatás/FÉTÁM ("babakötvény")

Az anyasági  támogatást az édesanya igényelheti, amennyiben a gyermek 2017. június 30. után született, a gyermek születésétől számított hat hónapon belül. A Fiatalok Életkezdési Támogatása (FÉTÁM, vagy "babakötvény") iránti kérelmet a gyermek születését követően lehet benyújtani a 2017. június 30. napja után született gyermekek után. A FÉTÁM kérelemről az anyasági támogatással közös formanyomtatvány harmadik oldalán kell nyilatkozni, de a FÉTÁM időkorlát nélkül önállóan is igényelhető, amelyhez külön formanyomtatványt kell kitöltetni. Kérjük, hogy az időpontra a hiánytalanul kitöltött adatlapot is hozzák magukkal! A kérelem elektronikusan, ügyfélkapu regisztrációt követően is beadható (https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/ ), illetőleg postai úton is beküldhető a Magyar Államkincstár részére (Magyar Államkincstár, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A.).

Időpontfoglalás: „Anyasági támogatás/FÉTÁM” ügycsoport kiválasztásával foglalható

11./ Fordítás hitelesítése

Az ügyfél vagy fordító által készített fordítás hitelesítése.

Időpontfoglalás: „Fordítás hitelesítése” ügycsoport kiválasztásával

12./ Másolat hitelesítése

Az ügyfél által hozott, vagy a konzuli hivatal által készített másolat hitelesítése. Nem kell rá külön időpontot kérni, ha más, összetettebb konzuli eljáráshoz (például állampolgársági ügy, hazai anyakönyvezés) kapcsolódik.

Időpontfoglalás: „Másolat hitelesítése” ügycsoport kiválasztásával

13./ Aláírás hitelesítése

A magánszemély ügyfél aláírásának vagy az ügyfél cégjegyzésének hitelesítése az általa hozott dokumentumon.

Időpontfoglalás: „Aláírás hitelesítése” ügycsoport kiválasztásával

14./ Erkölcsi bizonyítvány

Hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy hatósági bizonyítvány igénylése. Ha az erkölcsi bizonyítványról hitelesített fordítást is kér, a hitelesítésre külön időpontot nem kell foglalni, hanem ezt az igényt a kérelem benyújtásakor kell jelezni.

Időpontfoglalás: „Hatósági erkölcsi bizonyítvány” ügycsoport kiválasztásával

15./ Családi állapot igazolása

A magyar hatóságok hivatalos igazolása a kérelmező családi állapotáról (pl. hajadon/nőtlen, házas, elvált, özvegy).

Időpontfoglalás: „Családi állapot igazolása” ügycsoport kiválasztásával

16./ Életbenlét igazolása

A magyarországi nyugdíj vagy árvaellátás folyósítása érdekében előírt megjelenési kötelezettség teljesítésének konzuli igazolása.

Időpontfoglalás: „Életbenlét igazolása” ügycsoport kiválasztásával

17./ Névváltoztatás

Az ügyfél születési nevének, vagy házassági nevének megváltoztatására irányuló kérelem.

Időpontfoglalás„Névváltoztatás” ügycsoport kiválasztásával

Ha a névmódosításra külföldön kötött házasság vagy válás miatt kerül sor, akkor nem ezt, hanem az  „Anyakönyvezés (házasság/születés/válás)” ügycsoportot kell kiválasztani és egyben a „Házasság anyakönyvezése” résznél leírtak szerint az anyakönyvezést is kell kérni.

18./ Külföldi letelepedés bejelentése

Az ügyfél végleges külföldi letelepedésének bejelentése.

Időpontfoglalás: „Lakcímváltozás bejelentése” ügycsoport kiválasztásával

19./ Okiratbeszerzés Magyarországról

Születési, házassági vagy halotti anyakönyvi kivonatok, illetve más okiratok beszerzése a magyar hatóságoktól.

Időpontfoglalás: „Okiratbeszerzés Magyarországról” ügycsoport kiválasztásával

20./ Konzuli igazolás, tanúsítvány kiállítása

Az ügyfél kérelmére kiállított olyan konzuli igazolás, vagy tanúsítvány, amely valamely, a konzuli hivatal által ismert tényt igazol. Ilyen lehet például, ha külföldi hatóságok felé igazoljuk valamely, az állampolgárt érintő tényt, de az is, ha az állampolgár kérelmére tanúsítjuk, hogy egy eljárást megindított.

Csak akkor kell rá külön időpontot foglalni, ha önálló ügyként kérelmezik.

Időpontfoglalás: „Konzuli igazolás” ügycsoport kiválasztásával

21./ Okmány (útlevél, személyi igazolvány vagy lakcímkártya) elvesztésének bejelentése

A felsorolt okmánytípusok elvesztését külföldön a konzuli hivatalban be kell jelenteni.

Időpontfoglalás: „Konzuli igazolás” ügycsoport kiválasztásával

22./ Halottszállítási engedély kiállítása

Az Egyesült Királyságban elhunyt személy holttestének Magyarországra szállításának konzuli engedélyezésére indítandó eljárás.

Időpontfoglalás: „Halottszállítási engedély” ügycsoport kiválasztásával

23./ Ügyfélkapu regisztráció

Ügyfélkapu regisztrálása a konzuli hivatalon keresztül.

Időpontfoglalás: „Ügyfélkapu regisztráció” ügycsoport kiválasztásával

24./ Házasságkötési szándék bejelentése

A magyarországi házasságkötési szándék bejelentése magyarországi lakcímmel nem rendelkező házasodni szándékozóknak.

Időpontfoglalás:Konzuli igazolás” ügycsoport kiválasztásával

25./ Tartózkodási engedély

A három hónapon túl Magyarországon tartózkodni kívánó külföldiek adhatják be a kérelmet. Ide tartozik mind a tartózkodási engedély eljárás, mind az EU Kék Kártya eljárás is. Részletes tájékoztató a www.bmbah.hu oldalon található.

Időpontfoglalás: Időpontot e-mailben lehet foglalni.

26./ Vízum (schengeni)

A Magyarországon három hónapnál rövidebb ideig tartózkodni kívánó ügyfelek schengeni vízumkérelmeiket a VFS Vízumközpontban adhatják be, és időpontot is itt lehet foglalni az ügyintézésre.

Részletes tájékoztatás a honlapon a „Magyarországra utazóknak / vízuminformációk” pont alatt található.

A fenti ügytípusokra vonatkozóan részletes tájékoztatást tartalmaz a nagykövetség honlapja. Kérjük, a tájékoztatókat szíveskedjen alaposan tanulmányozni.