Az Egyesült Királyságban a munkaviszonyban állók, munkát keresők, vagy itt élők, valamint ezek családtagjai az állami egészségügyi szolgálat (National Health Service - NHS) útján részesülhetnek ingyenes orvosi ellátásban. Az NHS nyilvántartásába a helyi körzeti orvosok jogosultak felvenni a huzamosabb ideig itt tartózkodó külföldieket. A körzeti orvosok és a szolgáltatások listája a www.nhs.uk honlapon található.

Minden, jogszerűen az Egyesült Királyságban tartózkodó magyar munkavállaló és egyéni vállalkozó jogosult állami egészségügyi ellátásra.  Magánorvosi ellátásra szintén van lehetőség, de ennek költségeit az illetőnek, vagy – munkaszerződésétől függően – munkáltatójának kell fedeznie.

További információt az egészségügyi minisztérium honlapjáról kaphatunk.

Az Egyesült Királyságban dolgozók biztosítási jogviszonya, egészségügyi ellátása Magyarországon


Az Európai Unió szabályozása értelmében az Egyesült Királyságban munkát vállaló magyar állampolgárra a helyi szociális biztonsági szabályok vonatkoznak, és kizárólag itt köteles járulékfizetésre. A magyar jogszabályok alapján fennálló társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség rá nem terjed ki, felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy annak önkéntes teljesítésére sincs lehetőség!


Annak érdekében, hogy az Egyesült Királyságban dolgozó és járulékot fizető személy Magyarországon a járulékfizetési kötelezettség alól mentesüljön, illetve annak érdekében, hogy elkerülje a kettős járulékfizetést,  bejelentést kell tennie az OEP és a NAV felé. (Részletesen ld. a Bejelentési kötelezettségek tartós külföldre távozáskor c. menüpontot.) 


A bejelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

• utolsó magyarországi jogviszonya (munkaviszony, vállalkozói jogviszony stb.) befejezésének dátuma,

• külföldi biztosítási jogviszony (munkaviszony) kezdetének időpontja; illetve

• egy nyilatkozatot, amelynek értelmében adott EGT-tagállamban végzett kereső tevékenység a helyi jogszabályok értelmében biztosítási kötelezettséget alapoz meg (pl: „Nagy-Britanniában végzett kereső tevékenységem alapján az ottani jogszabályok szerint a járulékfizetési kötelezettségemnek eleget teszek.”).


Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) honlapjáról letölthető a „Bejelentkező lap külföldön dolgozóknak”, amellyel a megyei egészségbiztosítási pénztár felé a bejelentés megtehető. (Az Egyesült Királyságban dolgozóknak az adatlap „EGT-tagállamban folytatott keresőtevékenység…” című változatát kell kitölteniük.) (EGT tagállamok: EU tagállamok, illetve Norvégia, Liechtenstein, Izland és Svájc)


Figyelmükbe ajánljuk továbbá az OEP tájékoztatóját, amely az egészségügyi ellátással kapcsolatban gyakran feltett kérdésekre válaszol.

Az Egyesült Királyságban biztosított személy Magyarországon való ideiglenes tartózkodása alatt az orvosilag szükséges egészségügyi ellátásokra jogosult, a tartózkodás tervezett idejére és az egészségi állapotra való tekintettel. Az ellátásokat – az egyenlő elbánás elve szerint – ugyanolyan feltételekkel veheti igénybe, mint egy magyar biztosított. A jogosultságot a brit hatóság által kiállított Európai Egészségbiztosítási Kártya (EU-kártya) (European Health Insurance Card) igazolja.


Amennyiben Ön külföldön biztosított és rendelkezik magyar TAJ kártyával, akkor a magyar egészségügyi ellátások igénybevételéhez azt nem használhatja, kizárólag a külföldi EU-kártyát. Miután az EU-kártya az ideiglenes tartózkodás alkalmával felmerült, orvosilag szükséges egészségügyi ellátás igénybevételére szolgál, használatával tervezett egészségügyi ellátás nem vehető igénybe!


Tervezett (gyógykezelési szándékú hazautazás esetén) ellátást a külföldi biztosító által kiállított – az előzetes engedélyt megtestesítő – E112-es nyomtatvány alapján lehet igénybe venni. Az E112-es nyomtatvány kiadásának feltételeiről az NHS nyújt felvilágosítást. Az E112-es nyomtatvány felhasználása érdekében a beteg és a szolgáltató közötti előzetes egyeztetés szükséges.

Megjegyezzük, hogy amennyiben az Egyesült Királyságban dolgozó és itt biztosított személynek Magyarországon van az állandó lakóhelye, akkor elvileg az illetékes – külföldi – biztosító által kiállított E106-os nyomtatvány alapján, Magyarországon is teljeskörű természetbeni egészségügyi ellátásra jogosult. Az E106-os nyomtatványt a brit biztosító küldi meg a magyarországi lakóhely szerint illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárnak. Az E106-os nyomtatvány rögzítését követően a külföldi biztosított a magyar TAJ-szám alapján veheti igénybe az ellátást Magyarországon.


A nyomtatványt az Egyesült Királyságban az adó- és vámhivatal (HMRC) honlapjáról letöltött űrlap kitöltésével lehet kérvényezni, de fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a lakóhely fogalmát az illetékes állam a saját jogszabályai szerint értelmezi. Az OEP tapasztalatai szerint az E106-os nyomtatvány kiállítására Nagy-Britanniában munkát vállaló magyar állampolgárok esetében éppen a lakóhely fogalomnak a magyar jogszabályoktól eltérő értelmezése miatt nem kerül sor. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya azonban az orvosilag szükséges mértékig feljogosít az ellátások igénybevételére.

 

Kapcsolat:


Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)
Nemzetközi Kapcsolatok és Jogviszony Nyilvántartási Főosztály
1139 Budapest
Váci út 73/a
Tel: 0036 1 350 2001
E-mail: oep@oep.hu
www.oep.hu