BREXITTEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ

 

A Brexittel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók magyar állampolgárok számára

1. Az Európai Unióból való brit kilépés, azaz a „Brexit” 2020. január 31-én megtörtént. A kilépés érinti az Egyesült Királyságban élő európai uniós polgárok, köztük a magyar állampolgárok helyzetét is. Magyar részről a Brexit-tárgyalások kezdetétől kiemelt hangsúlyt helyeztünk az Egyesült Királyságban élő magyar állampolgárok jogainak védelmére.

2. Az Európai Unió és az Egyesült Királyság a kilépési megállapodásban megegyeztek abban, hogy a várhatóan 2020. december 31-ig tartó „átmeneti időszakban” a jelenlegi szabályok maradnak érvényben. Ebben az időszakban tehát változatlanok maradnak az itt élő magyar állampolgárok (köztük a munkavállalók és diákok) jogai/kötelezettségei, a beutazás, tartózkodás, munkavállalás feltételei és a szociális jogosultságok.

3. 2020. december 31. után (várhatóan) megszűnik az uniós polgárok szabad mozgása. A már az Egyesült Királyságban élő (vagy 2020. végéig még beérkező) és tartósan maradni szándékozó uniós polgároknak letelepedési kérelmet kell benyújtaniuk az „EU Settlement Scheme” rendszerben a tartózkodási jogaik megőrzéséhez.

4. Ebből következően a jelenleg is az Egyesült Királyságban élő és maradni szándékozó magyar állampolgároknak 2021. június 30-ig regisztrálniuk kell magukat  az „EU Settlement Scheme”-ben. Kérjük tekintsék át a regisztráció részleteiről szóló tájékoztató részt is a honlapon és kísérjék figyelemmel az erre vonatkozó információkat.

Emellett, bár alapesetben nem a kérelmezőknek kell bizonyítaniuk a tartózkodási joguk meglétét, a brit állami adatbázisokban esetleg fellépő hiányosságok miatt javasoljuk, hogy aki a Brexit után is az Egyesült Királyságban kíván maradni, elővigyázatosságból gyűjtse a (folyamatos) tartózkodását, munkahelyét, biztosítását stb. (bármilyen módon, de hitelesen) igazoló dokumentumokat, saját maga és családtagjai vonatkozásában is.

5. Az átmeneti időszak vége, 2020. december 31. után érkező uniós (magyar) állampolgárokra érvényes szabályok a későbbiek folyamán alakulnak ki (várhatóan 2020 folyamán), a brit kormány terveitől és a jövőbeli EU-UK viszonyról szóló tárgyalásoktól függően.

6. Kérjük a magyar állampolgárokat, hogy ne a különféle, adott esetben túlzó sajtóhírek alapján tájékozódjanak. Egyedül a brit kormány tekinthető hivatalos információforrásnak, ezért javasoljuk a brit kormányzati honlapon (www.gov.uk) közzétett és rendszeresen frissített tájékoztatók nyomon követését. Amennyiben bármilyen különbséget tapasztalnának a magyar kormány/nagykövetség, a sajtóhírek és a brit kormány tájékoztatói között, akkor a brit kormány tájékoztatóit tekintsék irányadónak.

Az új, „EU Settlement Scheme” rendszert a brit belügyi tárca működteti, így azzal kapcsolatban a brit hatóságok tudnak felvilágosítást adni az esetlegesen felmerült problémákról. Bármilyen, az eddigiekhez képest a kilépést követően felmerült megkülönböztetést ugyanakkor jelezhetnek a konzulátus, illetve a nagykövetség munkatársainak is, mivel ennek alapján tudunk szükség esetén a brit kormányzat felé visszajelezni.

Különösen az alábbi információs anyagok részletes áttanulmányozását ajánljuk:

Üzleti szereplők felkészülése a Brexitre:

A brit kormány  az elmúlt időszakban több eseményt is szervezett az üzleti szereplők felkészülésének támogatására a mára elvetett megállapodás nélküli, „no deal” Brexit kapcsán (áruforgalom, adatforgalom, uniós munkavállalók felvétele), amelyek az alábbi honlapokon visszanézhetőek (a rendezett, a kilépési megállapodás alapján történő Brexit nyomán azonban 2020 végéig, az átmeneti időszak lejártáig, üzleti szempontból sem változnak az eddigi előírások):

7. A Brexittel kapcsolatos fontosabb, hivatalosan is megerősített információkat a nagykövetség honlapján is közzétesszük, és azokat szükség szerint folyamatosan frissítjük.

8. További kérdés esetén tekintsék meg a Gyakran Ismételt Kérdéseket, emellett természetesen készséggel állunk a magyar állampolgárok rendelkezésére, a brit tervekről azonban a magyar nagykövetség illetve konzulátus dolgozói is csak a brit féltől kapott tájékoztatás alapján tudnak információkat adni.