Útlevél igénylése 12 éven aluliak részére


1., Hasznos információk

gyermekek részére önálló útlevelet kell igényelni. 6 éves kor alatt az útlevél érvényessége 3 év, 6-12 éves korig 5 év. 

Gyermeknek útlevélkérelem főszabály szerint csak magyar születési anyakönyvi kivonat birtokában adható be!

Amennyiben a gyermek magyarországi anyakönyvezésére még nem került sor, úgy kérjük, hogy a „Születés anyakönyvezése” részt olvassák el először! Amennyiben az útlevél iránti kérelem a születés anyakönyvezéséhez kapcsolódik, kérjük, hogy figyelmesen olvassák el ezen rész 8. pontját is.

A kérelmet személyesen és postai úton is be lehet nyújtani. A postai benyújtásra vonatkozó eltérő feltételeket ezen összefoglaló 7pontjatartalmazza.

A kérelem személyes benyújtására hosszú lehet a várakozási idő, ezért javasoljuk, hogy elsődlegesen a postai utat válasszák.
 

2. Az útlevélkérelem személyes benyújtása, időpontfoglalás a kérelem beadására

A kérelem személyes benyújtására

 • gyermek születésének magyarországi anyakönyvezését követő első útlevélkérelem esetében a gyermek 3 éves koráig időpontfoglalás nélkül, ügyfélfogadási napokon, 9.30-11.30 óra között. FIGYELEM! Ez csak a magyar állampolgárok külföldön, magyar állampolgárként született gyermekeire vonatkozik, a honosítással állampolgárságot szerző gyermekekre nem!
 • ha a gyermeknek már volt korábban útlevele, vagy személyi igazolványa, akkor a kérelem benyújtására csak előzetes időpontfoglalás alapján kerülhet sor. Időpontfoglalással kapcsolatban az "Ügyfélfogadás, időpontfoglalás" menüpontban találnak információt, illetve időpontot az oldal tetején található linken keresztül foglalhatnak  ("Időpontfoglalás az interneten"). A foglalásnál az "Útlevélkérelem" ügytípust kell kiválasztani.A személyek számánál annyi főt kell beírni, ahány főnek útlevelet kérelmeznek. (Vagyis ha egy gyermeknek kérelmeznek útlevelet és a két szülővel jön a gyermek, akkor egy főt kell beírni!!!!)

  Kérjük figyelembe venni, hogy az útlevélkérelem benyújtására a kérelmezők rendkívül magas száma miatt nagyon hosszú, esetenként több hónap a várakozási idő!!! Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs. A konzulátus is ugyanazt a foglalási rendszert használja, amely az ügyfelek számára is elérhető, ennek megfelelően nem tudunk Önöknek korábbi időpontot adni.

  Az útlevél, illetve a személyi igazolvány érvényességi idejének figyelemmel kísérése mindenkinek a saját felelőssége. Felhívjuk a figyelmet, hogy senki sem kaphat hamarabb időpontot az útlevél kérelem benyújtására azért, mert az előző útlevele, illetve személyi igazolvány lejárt! Ugyanígy nem indok a korábbi időpontra a személyi igazolvány, illetve útlevél elvesztése, vagy eltulajdonítása sem. 

  FIGYELEM!!! Az útlevéleljárásnál hiánypótlásra nincs lehetőség! Amennyiben a kérelem bármelyik feltétele hiányzik, a kérelem átvételét visszautasítjuk és újra meg kell jelenni a kérelem benyújtására. Ehhez új időpontot kell foglalnisürgősségi időpontot a konzulátus ebben az esetben sem tud biztosítani!


A 12 év alatti kiskorú kérelmező esetében mindkét szülő jelenléteszükséges a kérelem benyújtásához, de a gyermeknek nem kell megjelennie. Mindkét szülőnek érvényes okmánnyal kell rendelkeznie, amely magyar állampolgár szülő esetében csak személyi igazolvány vagy útlevél lehet.

Amennyiben a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, ezt a tényt megfelelő okirattal (jogerős bírósági határozat, a szülők bíróság által jóváhagyott egyezsége, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, stb.) igazolni kell.

Benyújthatja csak az egyik szülő a kérelmet akkor is, ha a másik szülőtől származó belegyező nyilatkozattal rendelkezik. A beleegyező nyilatkozatot tiszteletbeli konzulnak, vagy a nagykövetség honlapján szereplő közjegyzőnek kell hitelesítenie, de a kérelem benyújtható  a másik szülő két tanú előtt aláírt szülői hozzájáruló nyilatkozatával is. A nyilatkozaton a tanúk neve, lakcíme, születési dátuma és aláírása szükséges. Fontos, hogy a szülői hozzájáruló nyilatkozaton legyen keltezés (hely, idő).A nyilakozathoz a lap alján található letölthető minta.

3. Az útlevél eljárás ideje, a kérelmezett útlevél kézhezvétele

Az útlevél magyarországi eljárási ideje 20 nap, amely nem tartalmazza az okmány kézbesítésének idejét.  Sürgősségi eljárásra a konzulátuson beadott kérelemnél nincs lehetőség. 

Az elkészült okmány kézbesítése az alábbiak szerint kérhető:

 • magyarországi lakcímre postázás
 • átvétel magyarországi okmányirodában
 • átvétel a Központi Okmányiroda ügyfélszolgálatán
 • személyes átvétel a londoni konzulátuson
 • postázás az Egyesült Királyságban található lakcímre.

Az elkészült útleveleket Magyarországról meghatározott időnként kézbesítik a konzulátusra, az útlevél ennek megfelelően általában 5-8 héten belül érkezik meg a konzulátusra. A konzulátus ezt követően az érkezés sorrendjében dolgozza fel az útleveleket és értesíti az ügyfeleket, vagy adja postára azokat.

Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe az utazásaik tervezésekor de - tekintve, hogy az eljárási idő tartama hosszabb is lehet - ne vásároljanak az utazáshoz menetjegyeket az útlevél kézhezvétele előtt (repülőjegy, buszjegy, stb.), mert az ebből eredő esetleges károkért a konzulátus nem vállal felelősséget.
Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelmező nem rendelkezik érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal, és a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszer nem igazolja az állampolgárságát, úgy hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni. Ilyenkor az útlevél eljárás ideje átlagosan 3-5 hónappal meghosszabbodik, de felhívjuk a figyelmet, hogy az állampolgárság vizsgálat ennél  hosszabb is lehet!

A felsorolt eljárási idők a hiánytalanul beadott, rendezett státuszú útlevél kérelmekre vonatkoznak. Bármilyen hiányosság az eljárási idő további meghosszabbítását eredményezi.

FIGYELEM! Amennyiben a gyermek külföldön született és még nem rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal (NEM a brit anyakönyvi kivonat fordításával), úgy először, illetve az útlevél kérelem beadásával egyidejűleg a gyermek születésének magyarországi anyakönyvezését kell kérelmezni. Kérjük, hogy olvassák el a tudnivalókat a "születés anyakönyvezése" résznél.

Amennyiben a gyermek még nem töltötte be a 6. életévét, és az útlevélkérelmet a születés anyakönyvezésével egyidejűleg adják be, úgy az útlevél a rendes eljárási idő alatt (5-8 hét) legyártásra kerül a születés magyarországi anyakönyvezésétől függetlenül.

Ha a gyermek útlevél kérelmének benyújtására a születés anyakönyvezési kérelmével egyidejűleg kerül sor, úgy kérjük, hogy töltsék ki a "Nyilatkozat hat éven aluli gyermekek útlevélkérelméhez" dokumentumot is. Az anyakönyvezési és útlevél kérelem postai benyújtása esetén ezen dokumentumot is a közjegyző, vagy tiszteletbeli konzul előtt kell aláírni.


4. Az útlevelek érvényességi ideje

Az útlevelet 6 éves kor alatt 3 éves, 6-12 éves kor között 5 éves érvényességgel lehet igényelni.


5. Az útlevéleljárás díja és befizetése a kérelem személyes benyújtása esetén

Az útlevéleljárás díja a honlapon található díjtáblázat szerint fizetendő. Az útlevéleljárás díja a családban nevelt gyermekek számának függvényében változik. 
Az útlevél eljárás díjának befizetése:

 • valamennyi ügyfélfogadási napon készpénzben
 • az adott hónap 25. napjáig debit kártyával – a hónap 25. napja utáni ügyintézésnél csak készpénzes fizetésre van lehetőség

Kérjük, hogy készpénzes fizetés esetén pontos összeget hozzanak magukkal. A fémpénzek esetében csak az 1 és 2 fontos pénzérméket fogadjuk el. 

A konzuli eljárási díjat a kérelem beadásakor kell fizetni, utólagos fizetésre nincs lehetőség. Aki az eljárási díjat nem tudja a kérelem benyújtásakor megfizetni, annak a kérelmét visszautasítjuk és az ügyintézés nem indul meg. Az újabb kérelmet csak újabb időpont kérelmezésével lehet benyújtani, korábbi időpontot, vagy sürgősségi ügyintézést nem biztosítunk ilyen esetben sem.

Amennyiben az útlevél igénylésére az útlevél elvesztése miatt kerül sor, az eljárási díj magasabb.

Amennyiben az új útlevél igénylésére a korábbi útlevél ellopása miattkerül sor, csak abban az esetben nem kell a pótdíjat megfizetni, ha a kérelmezéskor az igénylő bemutatja a lopásról szóló rendőrségi jegyzőkönyvet. 

Kérjük, hogy a díjakra vonatkozóan tekintsék meg a honlapon a díjtáblázatot is.

6. Úti okmány iránti igény mellékletei:

 • érvényes, vagy legfeljebb 1 éve lejárt útlevél, vagy érvényes személyi igazolvány (ha már volt ilyen);
 • a gyermek magyar születési anyakönyvi kivonata;
 • a kitöltött és aláírt úti okmány igénylőlap (személyes benyújtásnál ezt helyben biztosítjuk, postán benyújtott kérelemhez a lap aljáról letölthető);
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosításra alkalmas okmánya, a magyar állampolgárságú szülő esetében érvényes magyar személyi igazolvány vagy útlevél;
 • Amennyiben a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, ezt a tényt megfelelő okirattal (jogerős bírósági határozat, a szülők bíróság által jóváhagyott egyezsége, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, stb.) igazolni kell.
 • 2 db színes igazolványkép: Fénykép készítésére a konzulátuson nincs lehetőség. A fényképek hátoldalán kérjük a nevet és a születési dátumot feltüntetni. A fényképekkel kapcsolatos követelményekre vonatkozóan tekintse meg a lap alján található "Fényképek c." tájékoztatót.
 • konzuli díj (helyben fizetendő vagy postai benyújtás esetén Postal Orderrel)
 • ha a kérelem benyújtása postai úton történik: nyilatkozat a családban nevelt gyermekek számáról - csak kettő, vagy több gyermeket nevelő családok esetében (letölthető a lap alján)
 • amennyiben az útlevélkérelmet úgy nyújtják be, hogy a gyermek még nem rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal (anyakönyvezéshez kapcsolódóan, illetve már megindított anyakönyvezés után hat éven aluli gyermekek esetében), úgy a részletes, a szülők nevét is tartalmazó brit születési anyakönyvi kivonat bemutatása szükséges

7. A kérelmek postai úton történő benyújtásának feltételei

A kérelem postai úton történő benyújtásához a 3-6. pontokban leírtakon túl az alábbiak szükségesek:

a) Feltételek a postai benyújtáshoz
A kérelmek postai úton történő benyújtásának további feltételei az alábbiak:

 • a gyermek rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal;
 • mindkét szülő nagykorú (a gyermek születésekor mindketten elmúltak 18 évesek, illetve - ha házasok és magyar házassági anyakönyvi kivonattal rendelkeznek - a gyermek születésekor mindketten elmúltak 16 évesek);
 • közjegyzői aláírás hitelesítés csatolása (amennyiben az aláírás nem  tiszteletbeli konzul előtt történik);
 • a szülők érvényes okmánymásolatainak (útlevél vagy személyi igazolvány) beküldése
 • szülői nyilatkozat, ha a családban kettő, három, vagy több gyermeket nevelnek (letölthető a lap alján)

b) Igénylőlap, az igénylőlap aláírása, felülhitelesítés

A kérelem postai úton történő benyújtására az erre szolgáló igénylőlapon kerülhet sor. Az igénylőlap a lap alján letülthető.

Az igénylőlapot a Magyarországon anyakönyvezett névre, a magyar névviselési szabályokkal összhangban, a magyar írásmódnak megfelelően (1. vezetéknév, 2. keresztnév) kérjük kitölteni és aláírni. Az aláírásnak a kijelölt kereten belül kell maradnia, ne érintkezzen a kerettel.

Az igénylőlapon a szülői nyilatkozatot mindkét szülőnek alá kell írnia a  közjegyző (Notary Public) vagy a tiszteletbeli konzul előtt. Közjegyző esetében csak azon közjegyzők hitelesítését fogadjuk el, akik pecsét és aláírás mintájával a konzulátus rendelkezik. A közjegyzők aktuális listáját valamint a tiszteletbeli konzulok elérhetőségeit a „konzuli ügyek” főcím alatt, a „Tiszteletbeli konzulok, közjegyzők, fordítók, ügyvédek” hivatkozásnál találja.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az útlevélkérelem aláírásakor mindkét szülőnek meg kell jelennie a közjegyző, illetve tiszteletbeli konzul előtt.

Kérjük, hogy az adatlapokat  kék tollal írják alá!

A közjegyzői aláírás-hitelesítéshez mintát a lap alján találnak. Az aláírás-hitelesítés a közjegyző hivatalos pecsétje és aláírása nélkül nem fogadható el! Amennyiben a közjegyző az igénylőlapon hitelesíti az aláírást, az is megfelelő.A közjegyző aláírása és pecsétje a külképviselet további ún. diplomáciai felülhitelesítésére szorul, amelynek konzuli díja a díjtáblázatban a „Felülhitelesítés” pontnál található.

A tiszteletbeli konzulok hitelesítése esetén diplomáciai felülhitelesítésre nincs szükség.

A nagykövetség honlapján közzétett listán nem szereplő közjegyző, valamint ügyvéd (solicitor), orvos, banktisztviselő, rendőr stb. hitelesítését nem áll módunkban elfogadni!


FIGYELEM! Kérjük, hogy a postai út választásánál az alábbiakra figyeljenek:

 • a tiszteletbeli konzul előtti eljárásnál is felmerülhetnek költségek;
 • a közjegyzők igénybevétele esetén a közjegyzők díja eltérő, esetenként igen magas lehet, amin felül fizetendő még a diplomáciai felülhitelesítés díja.

Javasoljuk ezért, hogy előzetesen érdeklődjenek a közjegyzői költségekről, az ehhez kapcsolódó konzulátusi költségekkel együtt számítsák ki a várható teljes összeget, és ez alapján döntsék el, hogy felkeresik-e a konzulátust személyesen, vagy a postai utat veszik igénybe!

c) Eljárási díj befizetése

Postán beküldött kérelem esetében az útlevéleljárás díját a Nagykövetség nevére („Embassy of Hungary”) kiállított Postal Order-ben kérjük csatolni.
A közjegyző által hitelesített kérelem esetében az útlevél díján felül a díjtáblázatban található „Felülhitelesítés” díjat is kell fizetni. Ezt ugyanazon Postal Orderen, az útlevél díjával egy összegben kell befizetni.
Csekket sajnos nem áll módunkban elfogadni.

d) Kapcsolattartás

Az ügyintézés során felmerülő kérdések mielőbbi tisztázása érdekében kérjük, hogy otthoni vagy munkahelyi telefonszámát, valamint e-mail címét a postán beküldött kérelemben szíveskedjen megadni.

8. Útlevél igénylés, ha a gyermek még nem rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal

Ha a szülők házassága Magyarországon már anyakönyvezésre került, de a gyermek még nem rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal, akkor a gyermek anyakönyvezését és útlevél igénylését egyszerre lehet kezdeményezni (erről még lásd a „születés anyakönyvezése” részt). A postai út igénybevétele ilyenkor is lehetséges. Ez esetben az adatlapokat a konzulátus listáján szereplő közjegyző, vagy tiszteletbeli konzul előtt kell aláírni és hitelesíttetni. A szükséges nyilatkozat ("Nyilatkozat 6 éven aluli gyermekek útlevélkérelméhez") a lap alján letölthető.

Ha a szülők házassága Magyarországon még nem került anyakönyvezésre, és a gyermek még nem rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal, akkor a szülők házasságának anyakönyvezését, a gyermek anyakönyvezését és útlevél igénylését egyszerre lehet kezdeményezni (erről még lásd a „házasság anyakönyvezése”, illetve a „születés anyakönyvezése” részt). A postai út ez esetben is lehetséges. Ilyenkor az adatlapokat a konzulátus listáján szereplő közjegyző előtt kell aláírni és hitelesíttetni.

Ha a szülők nem házasok, és a szülők még nem tettek teljes hatályú elismerő nyilatkozatot, akkor az útlevélkérelmet postai úton nem lehet benyújtani!
 

A tájékoztatóba megpróbáltunk minden szükséges és fontos szabályt, információt belefoglalni. Ha ennek ellenére további kérdései lennének, szíveskedjen levélben, e-mail útján (consulate.lon@mfa.gov.hu vagy telefonon megkeresni bennünket.

Letölthető nyilatkozatok:

Közjegyzői aláírás hitelesítés melléklet
Fényképek
Nyilatkozat 6 éven aluli gyermekek útlevélkérelméhez
Szülői hozzájáruló nyilatkozat
Nyilatkozat a családban nevelt gyermekek számáról
Útlevél igénylőlap 12 éven aluli gyerekeknek postani úton való benyújtáshoz