12. életévét még be nem töltött magyar állampolgár gyermek esetében akkor kezdeményezhető útlevéleljárás a külképviseleten, ha

 • Magyarországon született vagy külföldön történt születését Magyarországon már anyakönyvezték (rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal); vagy
 • a hatodik életévét még be nem töltött gyermek külföldön történt születésének magyarországi anyakönyvezését az útlevéligényléssel egyidejűleg megindítják.

Magyar születési anyakönyvi kivonat hiányában először az Anyakönyvi ügyekről szóló menüpontot szíveskedjen áttekinteni.

Az igénylendő útlevél jellemzője: fényképet tartalmaz, aláírást és ujjnyomatot nem.

Kérjük, sorban haladva olvassa el az alcímek alatt található tudnivalókat (kattintson a + jelekre):

+1.     Ki és hogyan intézheti

Az útlevél kiállítását a kiskorú nevében eljáró törvényes képviselő(k) személyesen kérelmezheti(k).

Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alatt áll, ennek megfelelően a kiskorú törvényes képviselője lehet:

 • a szülői felügyeletet együttesen gyakorló mindkét szülő, vagy
 • a szülői felügyeletet egyedül gyakorló szülő, vagy
 • a kiskorú gyámja.

A szülői felügyeletet a szülők – megállapodásuk vagy a gyámhatóság, illetve a bíróság eltérő rendelkezése hiányában - együttesen gyakorolják akkor is, ha már nem élnek együtt. Kivétel, ha a másik szülő felügyeleti joga megszűnt, szünetel vagy azt megszüntették.

Bizonyos feltételekkel (ld 3/C-D) elegendő csak az egyik szülő (vagy a gyám) személyes jelenléte; a 12 év alatti kiskorúnak pedig egyáltalán nem kell személyesen megjelennie.

+2.     Hol intézhető

Az útlevélkérelem a londoni magyar nagykövetség konzuli hivatalában személyesen nyújtható be , előzetes időpontfoglalás alapján.

A londoni nagykövetség és annak konzuli hivatala eltérő címen találhatók. Az útlevélügyintézés a konzuli hivatalban folyik, az alábbi címen:

First Floor, 100 Brompton Road, London, SW3 1ER

12 év alatti gyermek esetében ujjnyomatok digitális rögzítése nem szükséges, ezért az útlevélkérelmet a szülők/törvényes képviselők az Egyesült Királyságban működő tiszteletbeli konzuljainknál (Belfast, Cardiff, Sheringham, Torquay) is benyújthatják (személyesen), amennyiben a gyermek rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal. Tiszteletbeli konzulnál születés anyakönyvezése nem kezdeményezhető.

A tiszteletbeli konzulok elérhetőségeit ide kattintva találja.

+3/A. Mit töltsünk ki (két szülő - Londonban)

Nincs előzetesen kitöltendő útiokmány-igénylőlap.

Ha a szülők együtt nyújtják be a gyermekük útlevélkérelmét, az ügyintéző által kitöltött és helyben kinyomtatott kérelemnyomtatvány aláírásával igazolják, hogy hozzájárulnak gyermekük útlevéllel történő ellátásához.

Ha a családban kettő, három vagy több kiskorú gyermeket nevelnek, az erről szóló nyilatkozatot kérjük előre kitölteni, mivel ez érinti a konzuli költségek összegét.

A nyilatkozatminta ide kattintva tölthető le.

Abban az esetben, ha a gyermek még érvényes útlevelét nem tudják bemutatni, annak elvesztéséről/eltulajdonításáról jegyzőkönyvben kell nyilatkozni, melyet az ügyintézéskor helyben nyomtat az ügyintéző.

+3/B. Mit töltsünk ki (két szülő - tb. konzulnál)

Tiszteletbeli konzulnál kizárólag (a kérelem benyújtásakor) 12. életévét még be nem töltött és magyar születési anyakönyvi kivonattal rendelkező kiskorú útlevélkérelme nyújtható be, a tiszteletbeli konzullal előzetesen egyeztetett időpontban.

A tiszteletbeli konzul előtti eljáráshoz útiokmány-igénylőlap előzetes kitöltése szükséges. Az igénylőlapot kéken fogó tollal kell előre kitölteni, a tiszteletbeli konzul előtt személyesen aláírni és keltezéssel ellátni.

A kitöltendő igénylőlap ide kattintva tölthető le.

Írásban kell továbbá nyilatkozni arról, ha a családban kettő, három vagy több gyermeket nevelnek, mivel ez érinti a konzuli költségek összegét.

A nyilatkozatminta ide kattintva tölthető le.

Abban az esetben, ha a gyermek még érvényes útlevelét nem tudják bemutatni, annak elvesztéséről/eltulajdonításáról a tiszteletbeli konzul előtt jegyzőkönyvben kell nyilatkozni.

A jegyzőkönyvminta ide kattintva tölthető le.

A jegyzőkönyv kitöltési segédletét ide kattintva érheti el.

A tiszteletbeli konzulnál benyújtott kérelmet és mellékleteit a kérelmezőnek kell a londoni konzuli hivatalhoz eljuttatnia. A postán feladott borítékban az alábbiakat kérjük elhelyezni:

 • a szülők/gyám által kitöltött és aláírt, a tiszteletbeli konzul pecsétjével és aláírásával ellátott igénylőlapot;
 • a gyermek útlevelét (ha még érvényes);
 • ha a még érvényes útlevél nem áll rendelkezésre, akkor az elvesztéséről/eltulajdonításáról felvett jegyzőkönyvet;
 • ha releváns, akkor a családban nevelt kiskorú gyermekek számáról felvett nyilatkozatot;
 • a törvényes képviselők érvényes útlevél- vagy személyi igazolvány másolatait;
 • az eredeti magyar születési anyakönyvi kivonatot;
 • a gyermekről hivatásos fényképész által 6 hónapnál nem régebben készített 1 db igazolványképet, fehér (vagy világosszürke) háttérrel (az igazolványképre vonatkozó követelményekért kattintson ide);
 • az útlevéleljárás pontos díját postal order formájában, melyen kedvezményezettként az „Embassy of Hungary” feltüntetését kérjük (a konzuli díjtáblázatért kattintson ide).

Postacímünk:

Embassy of Hungary, Consular Office

First Floor, 100 Brompton Road, London, SW3 1ER

Az eredeti születési anyakönyvi kivonatot, valamint a gyermek előző útlevelét - érvénytelenítést követően - az új útlevéllel együtt visszaküldjük, ezért kérjük, hogy kísérőlevélben írja meg a pontos postacímet. Célszerű egyúttal e-mailes és telefonos elérhetőségeket is megadni, arra az esetre, ha bármi felmerülő kérdés maradna.

+3/C. Mit töltsek ki (egy szülő - Londonban)

Nincs előzetesen kitöltendő útiokmány-igénylőlap.

Az ügyintéző által kitöltött és helyben kinyomtatott kérelemnyomtatványon a személyesen megjelent szülő (vagy a gyám) aláírásával igazolja, hogy hozzájárul a gyermek útlevéllel történő ellátásához.

Amennyiben a szülők közösen gyakorolják a szülői felügyeleti jogokat, akkor a távolmaradó szülőnek ki kell töltenie egy hozzájáruló nyilatkozatot, amit a személyesen megjelenő szülőnek eredetiben kell csatolnia a kérelemhez. A távolmaradó szülő a nyilatkozattal igazolja, hogy hozzájárul a gyermek útlevéllel történő ellátásához, valamint adott esetben a gyermek nyilvántartásba vételéhez is (ha eddig nem szerepelt a személyadat-és lakcímnyilvántartásban/sosem volt lakcímkártyája)

A szülői hozzájáruló nyilatkozata megtehető:

Az elektronikusan megtett nyilatkozattal további teendő nincs, de kérjük, hogy az eljáró szülő hozza magával a QR-kódot tartalmazo visszaigazolást.

vagy

A kéken fogó tollal kitöltött és (tanúk által is) aláírt nyomtatványt a kérelmet személyesen benyújtó szülőnek kell a konzuli hivatalban eredetben bemutatnia.

Az útlevéleljárásban a hozzájáruló nyilatkozat felhasználására csak a megtételétől számított 15 napon belül megindított eljárásban van lehetőség

Ha a háztartásban kettő, három vagy több kiskorú gyermeket nevelnek, az erről szóló nyilatkozatot kérjük előre kitölteni, mivel ez érinti a konzuli költségek összegét.

A nyilatkozatminta ide kattintva tölthető le.

Abban az esetben, ha a gyermek még érvényes útlevelét a szülő/gyám nem tudja bemutatni, annak elvesztéséről/eltulajdonításáról jegyzőkönyvben kell nyilatkozni, melyet az ügyintézéskor helyben nyomtat az ügyintéző, tehát jegyzőkönyvet nem kell előre kitölteni.

A további benyújtandó dokumentumokat lásd a 4. menüpontban.

+3/D. Mit töltsek ki (egy szülő - tb. konzulnál)

Tiszteletbeli konzulnál kizárólag a kérelembenyújtáskor 12. életévét még be nem töltött és magyar anyakönyvi kivonattal rendelkező kiskorú útlevélkérelme kezdeményezhető, a tiszteletbeli konzullal előzetesen egyeztetett időpontban.

A tiszteletbeli konzul előtti eljárásban útiokmány-igénylőlap előzetes kitöltése szükséges. Az igénylőlapot kéken fogó tollal kell kitölteni, legalább az egyik szülőnek (vagy a gyámnak) a tiszteletbeli konzul előtt aláírni és keltezéssel ellátni.

A kérelemnyomtatványon a személyesen megjelent szülő (vagy a gyám) aláírásával igazolja, hogy hozzájárul a gyermek útlevéllel történő ellátásához.

Az útiokmány-igénylőlap ide kattintva tölthető le.

Írásban kell továbbá nyilatkozni arról, ha a családban kettő, három vagy több kiskorú gyermeket nevelnek, mivel ez érinti a konzuli költségek összegét.

A nyilatkozatminta ide kattintva tölthető le.

Abban az esetben, ha a gyermek még érvényes útlevelét nem tudják bemutatni, annak elvesztéséről/eltulajdonításáról a tiszteletbeli konzul előtt jegyzőkönyvben kell nyilatkozni.

A jegyzőkönyvminta ide kattintva tölthető le.

A jegyzőkönyv kitöltési segédletét ide kattintva érheti el.

Amennyiben a szülők közösen gyakorolják a szülői felügyeleti jogokat, akkor a távolmaradó szülőnek ki kell töltenie egy hozzájáruló nyilatkozatot, amit a személyesen megjelenő szülőnek eredetiben kell csatolnia a kérelemhez. A távolmaradó szülő a nyilatkozattal igazolja, hogy hozzájárul a gyermek útlevéllel történő ellátásához, valamint adott esetben a gyermek nyilvántartásba vételéhez is (ha eddig nem szerepelt a személyadat-és lakcímnyilvántartásban/sosem volt lakcímkártyája) hozzájárul.

A szülői hozzájáruló nyilatkozata megtehető:

az elektronikus hozzájárulás megtörténtéről egy QR-kóddal ellátott Igazolás nyomtatható, amelyet a személyesen megjelenő szülőnek a kérelmezéskor be kell mutatnia.

vagy

A kéken fogó tollal kitöltött és (tanúk által is) aláírt nyomtatványt a kérelmet személyesen benyújtó szülőnek kell a konzuli hivatalban eredetben bemutatnia.

Az útlevéleljárásban a hozzájáruló nyilatkozat felhasználására csak a megtételétől számított 15 napon belül megindított eljárásban van lehetőség

A tiszteletbeli konzulnál benyújtott kérelmet és mellékleteit a kérelmezőnek kell a londoni konzuli hivatalhoz eljuttatnia. A postán feladott borítékban az alábbiakat kérjük elhelyezni:

 • a kérelmet személyesen benyújtó szülő (vagy a gyám) által kitöltött és aláírt, a tiszteletbeli konzul pecsétjével és aláírásával ellátott igénylőlapot;
 • a törvényes képviselők útlevél- vagy személyi igazolvány másolatait;
 • ha csak az egyik szülő jelent meg személyesen a tb. konzul előtt, de a szülők közösen gyakorolják a szülői felügyeleti jogokat, akkor a távolmaradó szülő által 2 tanú előtt aláírt vagy elektronikusan tett hozzájáruló nyilatkozatot;
 • amennyiben a személyesen megjelent szülő egyedül gyakorolja a szülői felügyeleti jogokat, akkor az ezt igazoló eredeti dokumentumot (magyar vagy brit bírósági/hatósági határozat, halotti anyakönyvi kivonat, stb – ld. bővebben a 4. pontban;
 • a gyermek érvényes vagy lejárt magyar útlevelét (ha van neki);
 • ha a gyermek érvényes útlevele nem áll rendelkezésre, akkor az előző útlevél elvesztéséről/eltulajdonításáról felvett jegyzőkönyvet;
 • ha releváns, akkor a családban nevelt kiskorú gyermekek számáról felvett nyilatkozatot;
 • a gyermek eredeti magyar születési anyakönyvi kivonatát;
 • a gyermekről hivatásos fényképész által 6 hónapnál nem régebben készített 1 db igazolványképet, fehér (vagy világosszürke) háttérrel (az igazolványképre vonatkozó követelményekért kattintson ide);
 • az útlevéleljárás pontos díját postal order formájában, melyen kedvezményezettként „Embassy of Hungary” feltüntetését kérjük (a konzuli díjtáblázatért kattintson ide):

Postacímünk:

Embassy of Hungary, Consular Office

First Floor, 100 Brompton Road, London, SW3 1ER

Az eredeti születési anyakönyvi kivonatot, az eredeti magyar vagy brit bírósági/hatósági határozatot, valamint a gyermek előző útlevelét - érvénytelenítést követően -, az új útlevéllel együtt visszaküldjük, ezért kérjük, hogy kísérőlevélben írja meg a pontos postacímet. Célszerű egyúttal e-mailes és telefonos elérhetőségeket is megadni, arra az esetre, ha bármi felmerülő kérdés maradna.

+4.     Mit vigyünk magunkkal

A kérelem benyújtásakor hozni kell minden olyan, alább felsorolt okiratot/okmányt, ami rendelkezésre áll:

 • a magyar állampolgár szülő (gyám) érvényes magyar útlevelét vagy személyi igazolványát;
 • a nem magyar állampolgár szülő (gyám) érvényes útlevélét vagy EGT-állam által kiállított személyi igazolványát vagy az Egyesült Királyság / EGT-állam által kiállított állandó – nem ideiglenes! - vezetői engedélyét;
 • ha a szülők közösen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot, de csak egyikük jelenik meg, akkor a másik szülő hozzájáruló nyilatkozatát;
 • ha a személyesen megjelenő szülő egyedül gyakorolja a szülői felügyeleti jogokat, de a másik szülő is szerepel a születési anyakönyvi kivonaton, akkor a távolmaradó szülő szülői felügyeleti jogának megszűnését/szünetelését igazoló dokumentumot (pl. bírósági határozat, halotti anyakönyvi kivonat);
 • gyám általi kérelmezés esetén a gyámrendelő határozatot (angol nyelvű határozat esetén magyar nyelvű hiteles fordítással együtt);
 • a gyermek eredeti magyar születési anyakönyvi kivonatát;
 • a gyermek érvényes vagy legfeljebb 1 éven belül lejárt útlevelét (ha már volt neki);
 • útlevél hiányában a gyermek érvényes vagy legfeljebb 1 éven belül lejárt személyi igazolványát (ha van neki);
 • a gyermek lakcímkártyáját;
 • a gyermekről hivatásos fényképész által 6 hónapnál nem régebben készített 1 db igazolványképet, fehér vagy világosszürke háttérrel (az igazolványképre vonatkozó követelményekért kattintson ide).

Magyar bíróság határozata akkor fogadható el, ha jogerős

Brit bíróság határozata (pl. child arrangement order) akkor fogadható el, ha

 • a gyermek brit állampolgársággal is rendelkezik és/vagy
 • az Egyesült Királyságban van a tényleges, szokásos tartózkodási helye, továbbá
 • a határozat tartalmazza, hogy a megjelent szülő egyedül (a másik szülő hozzájárulása nélkül) kérelmezhet útlevelet a gyermek számára (specific issue order).
 • magyar nyelvű hiteles fordítással van ellátva.
   
A brit bírósági határozatról és kérelmezéséről itt olvashat bővebben.
+5.     Ha valami hiányzik

A jelen tájékoztatást csak akkor olvassa el, ha a kérelembenyújtáshoz az előző pontban felsorolt dokumentumokat nem tudja bemutatni. Ellenkező esetben folytassa megfelelően a „Mennyibe kerül” menüponttal.

Ha a gyermek azért nem rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal, mert külföldön történt születése Magyarországon még nincs anyakönyvezve, akkor az Anyakönyvi ügyekről szóló menüpontot szíveskedjen áttekinteni.

Ha a gyermek előző, le nem járt érvényességű útlevelét nem tudja bemutatni, a törvényes képviselő(k)nek a konzuli hivatalban jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozatot kell tenni annak fellelhetőségéről, illetve eltulajdonításáról, elvesztéséről, megsemmisüléséről. A jegyzőkönyvet csak akkor kell előre kitölteni, ha tiszteletbeli konzulnál történik a kérelem benyújtása (ld. 3/B és 3/D).

Amennyiben a gyermek születése Magyarországon már anyakönyvezve volt, de az útlevélkérelem benyújtásakor a gyermek magyar állampolgárságát okirattal nem tudja igazolni (magyar útlevél, személyi igazolvány, 3 évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat) és azt a személyi adat- és lakcímnyilvántartás sem igazolja (a gyermek sosem rendelkezett lakcímkártyával), az útlevélkérelem ugyan benyújtható, de az új útlevél csak akkor gyártható le, ha a konzul által hivatalból indított állampolgársági vizsgálat a gyermek magyar állampolgárságát igazolja. Hivatalból elvégzendő állampolgársági vizsgálat esetén az útlevéleljárás ideje 6-12 hónappal meghosszabbodik.

A magyar állampolgárság megállapítását követően a gyermek bekerül a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba –, a törvényes képviselők választásától függően mint „Magyarországon élő magyar állampolgár” VAGY „Külföldön élő magyar állampolgár”. Ennek igazolására a gyermek részére lakcímkártya is kiállításra kerül.

+6.     Mennyibe kerül

Az eljárás illeték- és konzulidíj-köteles (konzuli költségek), melyet a londoni konzuli hivatalban betéti (debit) bankkártyával kell megfizetni.

Tiszteletbeli konzul előtt kezdeményezett eljárásban az eljárási illetéket, konzuli díjat postal order formájában, a konzuli költség pontos feltüntetésével, „Embassy of Hungary” részére kell megfizetni.

A fizetendő konzuli költségeket ide kattintva tekintheti meg.

+7.     Mennyi ideig tart az eljárás

A konzuli hivatalunkban igényelt útlevelet Magyarországon állítják ki. Az eljárás időtartama attól függ, hogy az okmány kézbesítését:

 • Magyarországra vagy külföldre, illetve
 • személyes átvétellel vagy postán kéri.

Magyarországi személyes átvétel vagy magyarországi címre kért továbbítás esetén a londoni konzuli hivatalnak további teendője nincs. Az útlevélhatóság az elkészült okmányt közvetlenül kézbesíti.

Külföldre kért továbbítás esetén az elkészült okmány szállításának időtartama az eljárás törvényi határidejébe nem számít bele.

A londoni konzuli hivatal az okmányokat beérkezésük sorrendjében dolgozza fel, mielőtt a személyes átvételt kért ügyfeleket értesítené vagy az okmányokat postára adná. Bővebben ld. az Elkészült okmányok átvétele menüpontban.

A londoni konzuli hivatalba kért okmányok általában 20-40 napon belül vehetők át. Az eljárás jelzett időtartama meghosszabbodhat:

 • hiánypótlás elrendelésekor a hiánypótlás teljesítésének időtartamával;
 • ha a kérelmező magyar állampolgársága igazolást igényel (kb. 6-12 hónappal);
 • a nyári hónapokban és a karácsonyi ünnepek körül (kb. 10 nappal).

Tekintve, hogy az eljárás időtartama a fenti körülmények miatt az átlagosnál hosszabb is lehet, a kiállított új okmány átvétele és az okmányban foglalt személyes adatok ellenőrzése előtt nem javasolt utazási menetjegyeket (repülőjegy, buszjegy stb.) vásárolni. Az ebből eredő esetleges károkért a konzuli hivatal nem vállal felelősséget.

A konzuli hivatalnak nincs lehetősége beavatkozni az okmány kiállításának menetébe, illetve a kézbesítés módját (postai vagy személyes átvétel) vagy címét utólag megváltoztatni.

Ha a kérelmezéskor megadott postai cím időközben megváltozik, a kérelmezőnek kell gondoskodnia a várható postai küldemények új címre történő átirányításáról:

+8.     Meddig lesz érvényes az útlevél

Az útlevél érvényessége, a kérelembenyújtáskor betöltött életkortól függően:

6 éves életkor betöltéséig

3 év, amely az útlevél kiállítását követő születésnaptól kezdődik (tehát ténylegesen mindig több, mint 3 év)

6-12 éves életkor között

5 év, amely az útlevél kiállítását követő születésnaptól kezdődik (tehát ténylegesen mindig több, mint 5 év)

Amennyiben a gyermek február 29-én született és az érvényességi idő lejáratának évében ez a nap hiányzik, akkor az útlevél érvényességi ideje február 28-án jár le.

+9. Időpontfoglalás

A kérelem személyes benyújtására sor kerülhet:

 • a londoni konzuli hivatalban „Útlevél igénylése” ügytípusra történő előzetes időpontfoglalás alapján, ha az előző útlevél megvan;

Az ügyintézés időtartama: 15 perc. Késés esetén az ügyintézést nem tudjuk garantálni, így adott esetben új időpontfoglalásra lehet szükség.

 • a londoni konzuli hivatalban „Okmányelvesztés bejelentése + új okmány (Útlevél/SZIG)” ügytípusra történő előzetes időpontfoglalás alapján, ha az előző útlevél megsemmisült, elveszett, vagy azt ellopták;

Az ügyintézés időtartama: 20 perc. Késés esetén az ügyintézést nem tudjuk garantálni, így adott esetben új időpontfoglalásra lehet szükség.

A foglalást annak a kiskorúnak a személyes adataival kell megtenni, akinek az útlevelet kérik. Az útlevéligényléssel együtt – anyakönyvezés és hitelesítések kivételével - más ügytípusra is foglalható időpont ugyanazon ügyfélablakhoz.

Időpont ide kattintva foglalható a londoni konzuli hivatalhoz.

 • tiszteletbeli konzulnál előzetes e-mailes időpontegyeztetés alapján.

Az ügyintézés időtartama: 15 perc, okmányvesztés esetén: 20 perc.

A tiszteletbeli konzulok elérhetőségeit ide kattintva nézheti meg.