Útlevél igénylése 12 éven aluliak részére

1. Hasznos információk

gyermekek részére önálló útlevelet kell igényelni. 6 éves kor alatt az útlevél érvényessége 3 év, 6-12 éves korig 5 év. Az érvényességi időtartamot a gyermeknek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani. 

Gyermek részére útlevél főszabály szerint csak magyar születési anyakönyvi kivonat birtokában kérhető! Kivételt jelent ezalól, ha a gyermek még nem töltötte be a hatodik életévét. Ebben az esetben az útlevélkérelem a születés hazai anyakönyvezése iránti kérelemmel egyidejűleg is benyújtható. 

Amennyiben a gyermek magyarországi anyakönyvezésére még nem került sor, úgy kérjük, hogy a „Születés anyakönyvezése” menüpont alatt található információkat olvassák el először! Amennyiben az útlevél iránti kérelem a születés anyakönyvezése iránti kérelemmel egyidejűleg nyújtják be, kérjük figyelmesen olvassák el ezen rész 8. pontját is.

A kérelmet személyesen és postai úton is be lehet nyújtani. A kérelem postai beküldése kizárólag akkor lehetséges, ha a gyermek magyar születési anyakönyvi kivonattal rendelkezik, valamint az igénylőlapot a szülők előzőleg valamelyik tiszteletbeli konzul előtt írták alá. A postai benyújtás részletes feltételeit ezen összefoglaló 7pontja tartalmazza.

2. Az útlevélkérelem személyes benyújtása, időpontfoglalás a kérelem beadására

A kérelem személyes benyújtására

 • A kérelem benyújtására csak előzetes időpontfoglalás alapján kerülhet sor. Időpontfoglalással kapcsolatban a Fontos konzuli információk/  "Online időpontfoglalás" menüpontban találnak információt, illetve a Kezdőlap (főoldal) közepén található "Időpontfoglalás" bannerre klikkelve közvetlenül is elérhető az időpontfoglaló rendszer. A foglalásnál az "Útlevélkérelem" ügytípust kell kiválasztani, amennyiben magyar születési anyakönyvi kivonat már rendelkezésre áll. A személyek számánál annyi főt kell beírni, ahány főnek útlevelet kérelmeznek. (Vagyis ha egy gyermeknek kérelmeznek útlevelet és a két szülővel jön a gyermek, akkor egy főt kell beírni!!)
 • A 12 év alatti kiskorú kérelmező esetében mindkét szülő jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához, de a gyermeknek nem kell megjelennie. Mindkét szülőnek érvényes okmánnyal kell rendelkeznie, amely magyar állampolgár szülő esetében csak személyi igazolvány vagy útlevél lehet.

Abban az esetben, ha a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, ezt a tényt megfelelő okirattal (jogerős bírósági határozat, a szülők bíróság által jóváhagyott egyezsége, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, stb.) igazolni kellAmennyiben a szülői felügyelet kizárólagos gyakorlását igazoló okirat elektronikusan hiteles dokumentum (különös tekintettel a 2018. január 1-jén vagy azt követően indult peres és nemperes eljárásokban keletkezett bírósági döntésekre), az okiratot e-mailben, elektronikus formában is szükséges a konzuli hivatal rendelkezésére bocsátani (nem elég kinyomtatva bemutatni). Kérjük, hogy az ügyintézéshez szükséges elektronikusan hiteles dokumentumokat a konz.lon@mfa.gov.hu e-mail címre szíveskedjenek megküldeni, és a tárgyban szíveskedjenek a kiskorú személy nevét feltüntetni.

Amennyiben a szülői felügyeletet közösen gyakorolják, az egyik szülő kizárólag akkor nyújthatja be egyedül a kérelmet, ha a másik szülőtől származó hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezikA nyilatkozaton a távollévő szülő aláírását tiszteletbeli konzulnak, vagy a nagykövetség honlapján szereplő közjegyzőnek kell hitelesítenie, de a kérelem benyújtható a másik szülő két tanú előtt aláírt szülői hozzájáruló nyilatkozatával is. A nyilatkozaton a tanúk neve, lakcíme, születési dátuma és aláírása szükséges. Fontos, hogy a szülői hozzájáruló nyilatkozaton legyen keltezés (hely, idő), mivel a hozzájáruló nyilatkozat az annak a megtételétől számított 15 napig fogadható el! (A kiskorú elektronikus személyazonosító igazolvány igénylésére vonatkozó eljárásban nincs ilyen korlátozás, csak az útlevéleljárásban).  A nyilakozathoz a lap alján található letölthető minta, amit kéken fogó tollal kérünk kitölteni. 

 • Az útlevéleljárásnál hiánypótlásra nincs lehetőség! Amennyiben a kérelem bármelyik feltétele hiányzik, a kérelem átvételét visszautasítjuk és újra meg kell jelenni a kérelem benyújtására. Ehhez új időpontot kell foglalnisürgősségi időpontot a konzulátus ebben az esetben sem tud biztosítani!

3. Az útlevél eljárás ideje, a kérelmezett útlevél kézhezvétele

Az útlevél magyarországi eljárási ideje 20 nap, amely nem tartalmazza az okmány kézbesítésének idejét. Az elkészült útleveleket Magyarországról meghatározott időnként kézbesítik a konzulátusra, az útlevél ennek megfelelően általában 5-8 héten belül érkezik meg a konzulátusra. A konzulátus ezt követően az érkezés sorrendjében dolgozza fel az útleveleket és értesíti az ügyfeleket, vagy adja postára azokat.  Sürgősségi eljárásra csak a Magyarországon benyújtott kérelmek esetében van lehetőség, a konzulátuson kezdeményezett kérelmeknél nincs. 

Az elkészült okmány kézbesítése az alábbiak szerint kérhető:

 • magyarországi lakcímre postázás
 • átvétel magyarországi okmányirodában
 • átvétel a Központi Okmányiroda ügyfélszolgálatán
 • személyes átvétel a londoni konzulátuson
 • postázás az Egyesült Királyságban található lakcímre.

Az útlevéleljárás ideje lényegesen gyorsabb, amennyiben az kérelmező a kérelem benyújtásakor még érvényes magyar útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik. Ilyen esetben az új okmány akár a kérelem benyújtásától számított 4 héten belül kiérkezhet, ezért érdemes időben gondoskodni az időpont lefoglalásáról, figyelembe venni a jelenlegi okmányok lejárati idejét is. 

Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelmező nem rendelkezik érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal, és a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszer nem igazolja az állampolgárságát, úgy hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni. Ilyenkor az útlevél eljárás ideje átlagosan 3-5 hónappal meghosszabbodik, de felhívjuk a figyelmet, hogy az állampolgárság vizsgálat ennél  hosszabb is lehet!

Kérjük, hogy az utazásaik tervezésekor a fent jelzett időtartamokat vegyék figyelembe, de - tekintve, hogy az eljárási idő tartama hosszabb is lehet - ne vásároljanak az utazáshoz menetjegyeket az útlevél kézhezvétele előtt (repülőjegy, buszjegy, stb.), mert az ebből eredő esetleges károkért a konzulátus nem vállal felelősséget.

A felsorolt eljárási idők a hiánytalanul beadott, rendezett státuszú útlevél kérelmekre vonatkoznak. Bármilyen hiányosság az eljárási idő további meghosszabbítását eredményezi.

FIGYELEM! Amennyiben a gyermek külföldön született és még nem rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal (NEM a brit anyakönyvi kivonat fordításával), úgy először, illetve az útlevél kérelem beadásával egyidejűleg a gyermek születésének magyarországi anyakönyvezését kell kérelmezni. Kérjük, hogy olvassák el a tudnivalókat a "születés anyakönyvezése" résznél.

Amennyiben a gyermek még nem töltötte be a 6. életévét, és az útlevélkérelmet a születés anyakönyvezésével egyidejűleg adják be, úgy az útlevél a rendes eljárási idő alatt (5-8 hét) legyártásra kerül a születés magyarországi anyakönyvezésétől függetlenül.

Ha a gyermek útlevél kérelmének benyújtására a születés anyakönyvezési kérelmével egyidejűleg kerül sor, úgy kérjük, hogy töltsék ki a "Nyilatkozat hat éven aluli gyermekek útlevélkérelméhez" dokumentumot is.

4. Az útlevelek érvényességi ideje

Az útlevelet 6 éves kor alatt 3 éves, 6-12 éves kor között 5 éves érvényességgel lehet igényelni. Az érvényességi időtartamot a gyermeknek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani. Amennyiben a gyermek február 29-én született és az érvényességi idő lejáratának évében ez a nap hiányzik, akkor a magánútlevél érvényességi ideje február 28-án járt le.

5. Az útlevéleljárás díja és befizetése a kérelem személyes benyújtása esetén

Az útlevéleljárás díja a honlapon található díjtáblázat szerint fizetendő. Az útlevéleljárás díja a családban nevelt gyermekek számának függvényében változik. 
A konzuli eljárási díjat a kérelem benyújtásakor, debit kártyával kell fizetni. Utólagos fizetésre nincs lehetőség.

Aki az eljárási díjat nem tudja a kérelem benyújtásakor megfizetni, annak a kérelmét visszautasítjuk és az ügyintézés nem indul meg. Az újabb kérelmet csak újabb időpont kérelmezésével lehet benyújtani, korábbi időpontot, vagy sürgősségi ügyintézést nem biztosítunk ilyen esetben sem.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az útlevél igénylésére az útlevél elvesztése miatt kerül sor, az eljárási díj magasabb.

Amennyiben az új útlevél igénylésére a korábbi útlevél ellopása miatt kerül sor, csak abban az esetben nem kell a pótdíjat megfizetni, ha a kérelmezéskor az igénylő bemutatja a lopásról szóló rendőrségi jegyzőkönyvet. 

6. Úti okmány iránti igény mellékletei:

 • érvényes, vagy legfeljebb 1 éve lejárt útlevél, vagy érvényes személyi igazolvány (ha már volt ilyen);
 • a gyermek magyar születési anyakönyvi kivonata;
 • a kitöltött és aláírt úti okmány igénylőlap (személyes benyújtásnál ezt helyben biztosítjuk, postán benyújtott kérelemhez a lap aljáról letölthető);
 • a gyermek lakcímkártyája (amennyiben rendelkezésre áll);
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosításra alkalmas okmánya, a magyar állampolgárságú szülő esetében érvényes magyar személyi igazolvány vagy útlevél;
 • Amennyiben a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, ezt a tényt megfelelő okirattal (jogerős bírósági határozat, a szülők bíróság által jóváhagyott egyezsége, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, stb.) igazolni kell.
 • 2 db (hivatalos fotós által készített) útlevélfénykép /Fénykép készítésére a konzulátuson nincs lehetőség. A fényképek hátoldalán kérjük a nevet és a születési dátumot feltüntetni. A fényképekkel kapcsolatos követelményekre vonatkozóan tekintse meg a lap alján található "Fényképek c." tájékoztatót.
 • konzuli díj (helyben fizetendő vagy postai benyújtás esetén az 'Embassy of Hungary' nevére címzett Postal Orderrel)
 • amennyiben az útlevélkérelmet úgy nyújtják be, hogy a gyermek még nem rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal (anyakönyvezéshez kapcsolódóan, illetve már megindított anyakönyvezés után hat éven aluli gyermekek esetében), úgy a részletes, a szülők nevét is tartalmazó brit születési anyakönyvi kivonat bemutatása szükséges

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelem személyes benyújtásakor nem kell igénylőlapot hozni, mivel azt mindig az ügyintézés során, a konzulátuson nyomtatjuk. 

7. A kérelmek postai úton történő benyújtásának feltételei

a) Feltételek a postai benyújtáshoz

A kérelem postai úton történő benyújtásának további feltételei az alábbiak:

 • a gyermek rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal; ezt eredetiben be kell küldeni
 • mindkét szülő nagykorú (a gyermek születésekor mindketten elmúltak 18 évesek, illetve - ha házasok és magyar házassági anyakönyvi kivonattal rendelkeznek - a gyermek születésekor mindketten elmúltak 16 évesek);
 • tiszteletbeli konzul** előtt aláírt igénylőlap beküldése; /Javasoljuk, hogy előzetesen érdeklődjenek a tiszteletbeli konzulnál esetlegesen felmerülő többletköltségekről, ami az útlevéleljárás díján felül számítandó. Ezzel együtt számítsák ki a várható teljes összeget, és ez alapján döntsék el, hogy felkeresik-e a londoni konzulátust személyesen, vagy a postai utat veszik igénybe!/
 • Közjegyző (notary public) által hitelesített aláírással ellátott igénylőlapot nem áll módunkban elfogadni, csak a tiszteletbeli konzul előtt aláírt igénylőlapot!
 • a szülők érvényes okmánymásolatainak (útlevél vagy személyi igazolvány) beküldése
 • lap alján letölthető szülői nyilatkozat beküldése, ha a családban kettő, három, vagy több gyermeket nevelnek

**tiszteletbeli konzulok:

Délnyugat-Anglia

Gordon Malcolm Oliver – TORQUAY
Tel: (00 44) 180 360 5778
E-mail: go@gordonoliver.com
Fax: (00 44) 180 360 5669
Protea, Seaway Lane
Torquay, TQ2 6PW

Norfolk és Suffolk

BATTHA-PAJOR Gergely – SHERINGHAM
Tel: (00 44) 7799  23 6518
E-mail: Gergely@Sheringhamestate.com
Sheringham Hall, Upper Sheringham
Norfolk, NR26 8TB

Wales

Alun Davies – CARDIFF
Tel: (00 44) 29 2059 5585
E-mail: alun@alunjdavies.co.uk
Osborne House, Clos Llanfair,
Wenvoe, CF5 6DJ

Észak-Írország

Ken Belshaw – BELFAST
Tel: (00 44) 7764 320333 
E-mail: Honconsul@hungaryni.com
C/O Grafton Recruitment
The Boat Building
47 Queens Square
Belfast BT1 3FG

b) Igénylőlap, az igénylőlap aláírása

A kérelem postai úton történő benyújtására az erre szolgáló igénylőlapon kerülhet sor. Az igénylőlap a lap alján letölthető.

Az igénylőlapot a Magyarországon anyakönyvezett névre, a magyar névviselési szabályokkal összhangban, a magyar írásmódnak megfelelően (1. vezetéknév, 2. keresztnév) kérjük kitölteni és aláírni. Az aláírásnak a kijelölt kereten belül kell maradnia, ne érintkezzen a kerettel. Kérjük, hogy az adatlapokat minden esetben kéken fogó tollal töltsék ki és írják alá!

Az igénylőlapon a szülői nyilatkozatot mindkét szülőnek valamely tiszteletbeli konzul előtt kell aláírnia a konzulátusra történő postázást megelőzően. A tiszteletbeli konzulok elérhetőségeit a „konzuli információk” menüponton belül, a „Tiszteletbeli konzulok, közjegyzők, fordítók, ügyvédek” hivatkozásnál találja.

Elegendő az egyik szülő aláírása, amennyiben a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, ezt a tényt azonban megfelelő okirattal (jogerős bírósági határozat, a szülők bíróság által jóváhagyott egyezsége, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, stb.) igazolni kell.

Amennyiben a szülői felügyeletet közösen gyakorolják, az egyik szülő kizárólag akkor nyújthatja be egyedül a kérelmetha a másik szülőtől származó hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezikA nyilatkozatot tiszteletbeli konzulnak, vagy a nagykövetség honlapján szereplő közjegyzőnek kell hitelesítenie, de a kérelem benyújtható a másik szülő két tanú előtt aláírt szülői hozzájáruló nyilatkozatával is. A nyilatkozaton a tanúk neve, lakcíme, születési dátuma és aláírása szükséges. Fontos, hogy a szülői hozzájáruló nyilatkozaton legyen keltezés (aláírás helye, ideje). A hozzájáruló nyilakozathoz a lap alján található letölthető minta, amit kinyomtatást követően kéken fogó tollal kell kitölteni és aláírni. Fontos, hogy a szülői hozzájáruló nyilatkozaton legyen keltezés (aláírás helye, ideje), enélkül az okmányigénylés során nem tudjuk elfogadni. 2020. július 1-jétől a hozzájáruló nyilatkozat az annak a megtételétől számított 15 napig vehető figyelembe! (A kiskorú elektronikus személyazonosító igazolvány igénylésére vonatkozó eljárásban nincs ilyen korlátozás.)

c) Eljárási díj befizetése

Postán beküldött kérelem esetében az útlevéleljárás díját a Nagykövetség nevére („Embassy of Hungary”) kiállított Postal Order-ben kérjük csatolni. Csekket sajnos nem áll módunkban elfogadni. Az útlevéleljárás díja a honlapon található mindenkori díjtáblázat szerint fizetendő. 

d) Kapcsolattartás

Az ügyintézés során felmerülő kérdések mielőbbi tisztázása érdekében kérjük, hogy otthoni vagy munkahelyi telefonszámát, valamint e-mail címét a postán beküldött kérelemben szíveskedjen megadni.

8. Útlevél igénylés, ha a gyermek még nem rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal

Ha a szülők házassága Magyarországon már anyakönyvezésre került, de a gyermek még nem rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal, akkor 6 év alatti gyermek esetén a gyermek anyakönyvezését és útlevél igénylését egyszerre lehet kezdeményezni (erről még lásd a „születés anyakönyvezése” részt).

Ha a szülők házassága Magyarországon még nem került anyakönyvezésre, és a gyermek még nem rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal, akkor a szülők házasságának anyakönyvezését, a gyermek anyakönyvezését és útlevél igénylését egyszerre lehet kezdeményezni (erről még lásd a „házasság anyakönyvezése”, illetve a „születés anyakönyvezése” részt), személyesen a londoni konzuli hivatalban. 

Ha a szülők nem házasok, és a szülők még nem tettek teljes hatályú elismerő nyilatkozatot, akkor az útlevélkérelmet postai úton nem lehet benyújtani!

A tájékoztatóba megpróbáltunk minden szükséges és fontos szabályt, információt belefoglalni. Ha ennek ellenére további kérdései lennének, szíveskedjen levélben vagy e-mail útján megkeresni bennünket.

 

Letölthető nyilatkozatok [kérjük, hogy mindent kéken fogó tollal szíveskedjen kitölteni, aláírni, valamint keltezni (aláírás helye, ideje)]:

Fényképek
Nyilatkozat 6 éven aluli (magyar hatóság által még nem anyakönyvezett) gyermek útlevélkérelméhez
Szülői hozzájáruló nyilatkozat 
Nyilatkozat a családban nevelt gyermekek számáról
Útlevél igénylőlap 12 éven aluli gyerekeknek postani úton való benyújtáshoz