Részletes tájékoztatásért kattintson a választott opció melletti + jelre:

+Londonban igényelt útlevél átvétele

Személyes átvételhez időpontfoglalás szükséges, „Elkészült magánútlevél, egyéb okirat átvétele” ügytípusra kell foglalni.

Személyes okmányátvételre csak munkanapokon (hétfő – péntek, kivéve magyar és brit ünnepnapok) van lehetőség.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a londoni konzuli hivatal új címre költözött: 

100 Brompton Road (1 em.) London, SW3 1ER   

 A személyes átvételkor kérjük bemutatni:

  1. az útlevél kérelmezésekor kapott igénylőlapot, továbbá
  2. érvénytelenítés céljából az előző útlevelet, ha azt a kérelmezéskor utazásra visszakapta.

Kiskorú útlevelét az egyik szülő egyedül is átveheti, de személyazonosságát érvényes okmánnyal (útlevél, személyi igazolvány) igazolnia kell.

Az át nem vett okmányt az értesítéstől számítva 1 évig tároljuk, ezt követően megsemmisítésre visszaküldjük a kiállító hatóságnak.

Az átvétel módjára (személyes vagy postai) a kérelmezéskor tett nyilatkozat nem módosítható!

 

+Londonban igényelt személyi igazolvány átvétele

Személyi igazolvány (eSzig) személyes átvétele

Személyes átvételhez időpontfoglalás szükséges, „Elkészült személyigazolvány (eSZIG) átvétel aktiválással” ügytípusra kell foglalni.

Személyes okmányátvételre csak munkanapokon (hétfő - péntek, kivéve magyar és brit ünnepnapok) van lehetőség.

A személyes átvételkor kérjük bemutatni:

  1. a személyi igazolvány kérelmezésekor kapott igénylőlapot,
  2. a PIN-kártyát tartalmazó borítékot, továbbá
  3. érvénytelenítés céljából az előző személyi igazolványt, ha azt a kérelmezéskor utazásra visszakapta.

14 éven aluli gyermek személyi igazolványát az egyik szülő egyedül is átveheti, de személyazonosságát érvényes okmánnyal (útlevél, személyi igazolvány) igazolnia kell.

Okmányátvételkor munkatársunk közreműködik a személyi igazolvány aktiválásában. Az aktiváláshoz a PIN-kártyára és egy új, 6 számjegyű kód megadására van szükség.

Aktiválás nélkül az Eszig adathordozójához kötött funkciók nem használhatók, de az okmány utazásra és személyazonosításra ettől függetlenül alkalmas.

Ha PIN-kártyáját az aktiválás előtt elveszíti, másik kártya kizárólag hazai okmányirodában szerezhető be. A külképviselet a téves megadás miatt blokkolódott PUK kód feloldására sem illetékes.

Személyi igazolvány (eSzig) postázása:

A konzulátus az Egyesült Királyságon belül küld ki postai küldeményeket.

Személyi igazolvány (eSzig) postai kiküldésének feltételei:

- ha a kérelmező még rendelkezik érvényes személyi igazolvánnyal annak megküldése az okmány bevonása céljából

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem a személyes átvételt választja, lemond az okmány aktiválásának lehetőségéről és az azzal járó szolgáltatásokról.

Az át nem vett okmányt a jelen értesítéstől számítva 1 évig tároljuk, ezt követően megsemmisítésre visszaküldjük a kiállító hatóságnak.

A konzulátus a Royal Mail posta szolgáltatásáért felelősséget nem tud vállalni! Az átvétel módjára (személyes vagy postai) a kérelmezéskor tett nyilatkozat nem módosítható!

+Magyarországon vagy más külképviseleten igényelt úti okmányok átvétele

Amennyiben Magyarországon az útlevélkérelme benyújtásakor azt kérte, hogy azt a londoni konzuli hivatalba továbbítsák, vagy egyéb okiratot kérelmezett Magyarországon, magyar hatóságnál és az okirat kiküldését a londoni külképviseletre kérte, az útlevél, illetve okirat kézbesítéséért 38 ₤ konzuli közreműködési díjat kell fizetni.

Kérjük, hogy amennyiben Magyarországról útlevet, vagy egyéb okiratot vár, úgy e-mailben küldje meg az alábbi adatokat a konzulátus e-mail címére (konz.lon@mfa.gov.hu): 

- név, születési dátum 
- pontos lakcím az Egyesült Királyságban 
- milyen okmányt/okiratot vár Magyarországról 
- mikor adta be a kérelmét Magyarországon.

Az útlevél, illetve az egyéb okmányok, okiratok személyes átvétele: 

- munkanapokon, előzetes időpontfoglalás alapján a konzulátuson (ehhez az értesítés kézhezvételét követően interneten keresztül időpontot kell foglalni) 
- az okmány átvételekor helyben fizetendő a 38 ₤ konzuli közreműködés díj (felhívjuk a figyelmet, hogy készpénzt nem áll módunkban elfogadni, csak debit kártyát, illetve a hónap 3 utolsó munkanapján kizárólag postal ordert)
- az útlevél, egyéb okmány, okirat felvételéhez be kell mutatni az útlevél kérelmezésekor kapott igénylőlapot, valamint a kérelmező személyazonosításra alkalmas okmányát (útlevél, személyi igazolvány) 
- ha még rendelkezik érvényes útlevéllel vagy ideiglenes útlevéllel, kérjük azt átadni érvénytelenítés céljából (az érvénytelenített magánútlevelet visszaadjuk, kivéve ha megrongálódott okmányról van szó).

Útlevelek személyes átvételére meghatalmazás útján is van lehetőség. A felsoroltak mellett a meghatalmazott útján történő felvételnek az alábbi feltételeket kell teljesítenie: 

- a meghatalmazó által írt és aláírt meghatalmazás, amely tartalmazza a meghatalmazó részletes személyes adatait, a meghatalmazott személyes adatait és azt, hogy a meghatalmazás mire szól; 
- a meghatalmazást két magyar állampolgárságú tanú hitelesíti (ők is aláírják tanúként a meghatalmazást; a tanúk lakícmét is szükséges a meghatalmazáson feltüntetni); 
- a meghatalmazáshoz csatolni kell a magyar állampolgárságú tanúk érvényes személyi igazolványának, vagy érvényes útlevélének másolatát (FIGYELEM! Jogosítványt vagy más okiratot NEM fogadunk el!); 
- a meghatalmazott rendelkezik érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel, és ezt bemutatja a személyes megjelenésekor.

Az útlevél, illetve az egyéb okmányok, okiratok postázása:

A konzulátus az Egyesült Királyságon belül küld ki postai küldeményeket. Az útlevelek, egyéb okmányok, illetve okiratok postai kiküldésének feltételei: 

- a nagykövetség nevére szóló („Embassy of Hungary”) 38 ₤ összegű Postal Order előzetes beküldése (konzuli közreműködői díj), kivéve ha a kérelmet valamely külképviseleten nyújtották be 
- az útlevél kérelmezésekor kapott igénylőlap, valamint a kérelmező személyazonosításra alkalmas okmánya (útlevél, személyi igazolvány) másolatának megküldése 
- ha a kérelmező még rendelkezik érvényes útlevéllel vagy ideiglenes útlevéllel annak beküldése az okmány érvénytelenítés céljából 
- saját névre megcímzett válaszboríték (bélyeg nem szükséges, kivéve ha valaki special delivery -t szeretne; a konzuli közreműködői díj a 'signed for' postázás díját tartalmazza.)