MAGÁNÚTLEVÉL IGÉNYLÉSE NAGYKORÚAKNAK (18 ÉVES KOR FELETT)

GYAKORLATI TANÁCSOK

I.) Új magyar útlevél iránti igényt főszabály szerint a magyarországi járási okmányirodákban vagy a Központi Okmányirodában kell benyújtani.
Bővebb információt az okmányirodák működéséről erre a linkre kattintva érhet el.  

Magyarországon az útlevél sürgősségi eljárásban akár 24 órán belül elkészíttethető.
A Magyarországon igényelt útlevelek esetében kérhető a kézbesítés a londoni konzulátusra. Felhívjuk a figyelmet azonban, hogy a konzulátusra az útleveleket csak meghatározott időnként kézbesítik, így a kézbesítés ideje akár 2-4 hetet is igénybe vehet az útlevél elkészülte után. Kérjük, hogy az útlevél megérkezéséig ne tervezzenek utazást, ne vásároljanak menetjegyet (repülőjegy, buszjegy, stb.), mert a késedelmes kézbesítésből származó esetleges károkért nem tudunk felelősséget vállalni.

II.) Amennyiben az útlevél kérelmét Magyarországon nyújtotta be, kérjük, hogy feltétlenül olvassa el honlapunkon a „Magyarországon igényelt útlevelek átvétele" részt is.

III.) Azok a magyar állampolgárok, akiknek a birtokában lévő útlevél vagy személyazonosító igazolvány lejárt, de Magyarországon érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel rendelkeznek, kérjük, hogy gondoskodjanak az érvényes okmány kiküldéséről.

IV.) Hazatérési célú ideiglenes magánútlevelet csak azok igényelhetnek, akiknek az Egyesült Királyságban tartózkodása alatt az úti okmányát az utazását közvetlenül megelőzően ellopták, vagy azt közvetlenül az utazás előtt elvesztette és dokumentumokkal igazolhatóan sürgősen Magyarországra kell utaznia, amely utazás nem halasztható, valamint azon magyar állampolgárok, akik az Egyesült Királyságban élnek, de sürgős hazautazás miatt az útlevél eljárásra biztosított várakozási időt nem tudják megvárni.
Az ideiglenes magánútlevél igényléséről lásd a honlap erre vonatkozó részét.

MAGÁNÚTLEVÉL IGÉNYLÉSE A KONZULÁTUSON 18 ÉV FELETTI KÉRELMEZŐK ESETÉBEN

I. A kérelem benyújtása

A magánútlevél iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani. A kérelem benyújtásakor a kérelmezőről fénykép készül, az ujjlenyomatait és aláírását elektronikusan rögzítjük.

A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor.
Az időpontfoglalás módjára vonatkozóan az "Ügyfélfogadás, időpontfoglalás" menüpontban találnak információt, illetve az időpontfoglaláshoz vezető link a nagykövetség honlapjának főoldaláról ("Időpontfoglalás" menüpontra kattintva) is elérhető. A foglalásnál az "Útlevélkérelem" ügytípust kell kiválasztani. Kérjük, hogy a várakozások elkerülése érdekében személyenként egy időpontot foglaljanak. Mindenkinek külön időpontot kell foglalni, akinek útlevelet kérelmeznek, akkor is, ha kiskorúról van szó. 

Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs. A konzulátus is ugyanazt a foglalási naptárat használja, amely az ügyfelek számára is elérhető, ennek megfelelően nem tudunk Önöknek korábbi időpontot adni abban az esetben sem, ha az okmány elveszett, vagy eltulajdonították azt. Az okmányok érvényességi idejének figyelemmel kísérése mindenkinek a saját felelőssége.

Az útlevél eljárásnál hiánypótlásra nincs lehetőség! Amennyiben a kérelem bármelyik feltétele hiányzik (részletesen ld. a III. pontban), a kérelem átvételét visszautasítjuk és újra meg kell jelenni a kérelem benyújtására. Ehhez új időpontot kell foglalnisürgősségi időpontot a konzulátus ebben az esetben sem tud biztosítani!

II. Az útlevéleljárás ideje, a kérelmezett útlevél kézhezvétele

Az útlevél magyarországi eljárási ideje 20 nap, amely nem tartalmazza az okmány kézbesítésének idejét.  
Az elkészült okmány kézbesítése az alábbiak szerint kérhető:

 • magyarországi lakcímre postázás
 • átvétel magyarországi okmányirodában
 • átvétel a Központi Okmányiroda ügyfélszolgálatán
 • személyes átvétel a londoni konzulátuson
 • postázás az Egyesült Királyságban található lakcímre.

Az elkészült útleveleket Magyarországról meghatározott időnként kézbesítik a konzulátusra, az útlevél ennek megfelelően általában 5-8 héten belül érkezik meg a konzulátusra. A konzulátus ezt követően az érkezés sorrendjében dolgozza fel az útleveleket és értesíti az ügyfeleket, vagy adja postára az okmányt.

Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe az utazásaik tervezésekor, de - tekintve, hogy az eljárási időtartama hosszabb is lehet - ne vásároljanak az utazáshoz menetjegyeket (repülőjegy, buszjegy, stb.) az útlevél kézhezvétele előtt, mert az ebből eredő esetleges károkért a konzulátus nem vállal felelősséget.

A felsorolt eljárási idők a hiánytalanul beadott, rendezett státuszú útlevél kérelmekre vonatkoznak. Bármilyen hiányosság az eljárási idő további meghosszabbítását eredményezi.

III. Az útlevélkérelemhez benyújtandó iratok

Kérjük, hogy a félreértések elkerülése érdekében az alább felsorolt iratok közül mindent hozzon magával, ami rendelkezésre áll! 

 1. magyar állampolgárság igazolásához:
  • érvényes, illetve 1 éven belül lejárt magyar útlevél, vagy
  • érvényes magyar személyi igazolvány, vagy
  • 3 évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány, vagy
  • eredeti honosítási okirat.
 2. érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány hiányában a személyazonosság és személyes adatok igazolásához:
  • 1 éven belül lejárt személyazonosító igazolvány, vagy
  • érvényes magyar vezetői engedély, vagy
  • érvényes külföldi útlevél, vagy
  • érvényes brit állandó vezetői engedély, vagy
  • érvényes uniós kártya formátumú személyi igazolvány, vagy
  • eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat, illetve házassági anyakönyvi kivonat (amennyiben a kérelmező házassági nevet visel).
 3. lakcímkártya
 4. ha az útlevelet más névre igényli, mint amire a korábbi útlevele, vagy személyi igazolványa szólt:
  • a névváltoztatást alátámasztó magyar okirat (például névváltoztatási okirat, születési anyakönyvi kivonat, vagy házassági anyakönyvi kivonat)

Felhívjuk a figyelmet, hogy útlevél-igénylőlapot nem kell/ lehet előre letölteni, mivel azt a kérelem benyújtásakor, a konzulátuson nyomtatjuk. 

Amennyiben érvényes magyar útlevéllel rendelkezik, de azt az ügyintézésnél nem tudja bemutatni, akkor az útlevélkérelem rögzítésére nincs mód, kivéve, ha az érvényes okmány elveszett/eltulajdonították. Ebben az esetben az elvesztésről/eltulajdonításról - az okmány érvénytelenítése érdekében - hatósági jegyzőkönyvben szükséges nyilatkozni, amelyet a helyszínen rögzítünk. Ld. még Konzuli információk / Útlevél ügyek, úti okmányok/ Elveszett, ellopott, illetve megtalált  okmányok bejelentése 

Amennyiben a magyar állampolgárságot honosítással szerezte, kérjük minden esetben szíveskedjen magával hozni eredeti honosítási okiratát (akkor is, ha érvényes útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal rendelkezik, illetve korábban már kérelmezett útlevelet vagy személyi igazolványt).

Amennyiben az útlevélkérelem benyújtásakor a kérelmező a fenti 1. pontban felsorolt - magyar állampolgárságot igazoló - okmányok egyikével sem rendelkezik, és a személyi adat- és lakcímnyilvántartás sem igazolja a magyar állampolgárságát, de a külföldön kötött házassága és/vagy válása Magyarországon már anyakönyvezve van, úgy az útlevélkérelem benyújtható, azonban az új útlevél legyártását megelőzően hivatalból állampolgársági vizsgálatot kezdeményezünk. Ehhez kérjük, hogy kitöltve hozza magával  az --> állampolgársági vizsgálathoz szükséges adatlapot! Hivatalból elvégzendő állampolgársági vizsgálat esetén az útlevéleljárás ideje átlagosan 3-5 hónappal meghosszabbodik, de felhívjuk a figyelmet, hogy az állampolgársági vizsgálat ennél hosszabb is lehet!

Ha a kérelmező nem rendelkezi érvényes, állampolgárságot igazoló okmánnyal, a személyi adat-és lakcímnyilvántartásban sem szerepel, és a külföldön kötött házassága és/vagy válása a magyar anyakönyvi nyilvántartásban még nem szerepel, akkor ezek hazai anyakönyvezéséig nincs lehetőség az útlevélkérelem rögzítésére. Ebben az esetben első körben "Állampolgárság igazolása" ügytípusra szükséges időpontot foglalni. Az állampolgársági eljárásról bővebb tájékoztatást az "Állampolgárság" menüpont alatt olvashatnak.

Amennyiben az útlevélkérelem benyújtásakor a kérelmező magyar állampolgárságát nem érvényes magyar útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal igazolja, a személyazonosság/személyes adatok igazolására mindenképpen be kell mutatni a fenti 2. pontban felsorolt iratok közül legalább egyet. Ellenkező esetben nem tudjuk garantálni, hogy az útlevélkérelmet átvesszük, illetve az eljárási idő jelentősen meghosszabbodhat. 

IV. Az útlevéleljárás díja és befizetése

A külképviseleti útlevéleljárás díja a magyarországi útlevélhatóság illetékéből, valamint konzuli közreműködői díjból áll, amely összeget teljes egészében debit kártyával kell kiegyenlíteni. 

A konzuli eljárási díjat a kérelem benyújtásakor kell fizetni, utólagos fizetésre nincs lehetőség. Aki az eljárási díjat nem tudja a kérelem benyújtásakor megfizetni, attól nem áll módunkban átvenni a kérelmet. Az újabb kérelmet csak újabb időpont kérelmezésével lehet benyújtani, korábbi időpontot, vagy sürgősségi ügyintézést nem biztosítunk ilyen esetben sem.

Amennyiben az útlevél igénylésére az útlevél elvesztése miatt kerül sor, vagy második útlevélként kerül kiállításra, az eljárási díj magasabb (ld. a díjtáblázatban).
Amennyiben az új útlevél igénylésére a korábbi útlevél ellopása miatt kerül sor, csak abban az esetben nem kell a pótdíjat megfizetni, ha a kérelmezéskor az igénylő bemutatja a lopásról szóló rendőrségi jegyzőkönyvet. 

Kérjük, hogy a pontos díjakra vonatkozóan tekintsék meg a honlapon a díjtáblázatot a "Konzuli díjak" menüpont alatt. 

V. Az útlevél érvényességi ideje:

Az útlevelet 5 vagy 10 éves érvényességgel lehet igényelni. A kivételes esetekben kiadott második magánútlevél érvényességi ideje legfeljebb 2 év. Hatodik életév betöltéséig 3 év, 6-70 éves életkor közöttiek esetén – amennyiben az ügyfél nem kéri a 10 éves érvényességi időt – 5 év az okmány érvényességi ideje. Ezekben az esetekben az időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani. 70 éven felüliek esetén 10 év, a 18-70 éves életkor közötti állampolgárok erre irányuló kérelme esetén 10 év az érvényességi idő. Ezekben az esetekben az időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását megelőző születésnapja hónapjától és napjától kell számítani.
Amennyiben a kiállítás napja a születésnap hónapjával és napjával megegyezik, úgy az érvényességi időt ezen időponttól kell számítani. Amennyiben az ügyfél február 29-én született és az érvényességi idő lejártának évében ez a nap hiányzik, akkor a magánútlevél érvényességi ideje február 28-án jár le.

Letölthető nyomtatványok [kérjük, hogy kéken fogó tollal szíveskedjen kitölteni, aláírni, valamint keltezni (aláírás helye, ideje)]:

Adatlap állampolgárság hivatalból történő vizsgálatához