A konzulátus a felsorolt okmányok beszerzésével nem foglalkozik.

Jogosítvány, lakcímkártya ügyintézés érdekében a magyarországi lakóhely szerinti járási hivatal okmányirodáját kell felkeresnie. 

Lakcímváltozáshoz (külföldi letelepedés, külföldi lakcímváltozás) kapcsolódó lakcímkártya-ügyintézéssel kapcsolatban tekintse meg a „Lakcímbejelentés” menüpontot.

Az elveszett, illetve ellopott jogosítvány pótlását az ügyfelek Magyarországon, a járási okmányirodában kezdeményezhetik. Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleknek lehetőségük van az érvényes  jogosítvány pótlására az ügyfélkapun keresztül is.

***

Egyedi adatszolgáltatás igénylése 

Amennyiben a brit közlekedési hatóság (DVLA) a magyar vezetői engedély adatainak igazolását kéri (pl. brit vezetői engedély kiállítása céljából) , de a magyar okmány nem áll rendelkezésre (mert elveszett, ellopták stb.), úgy egyedi adatszolgáltatás kérhető a közúti közlekedési nyilvántartásból, továbbá az érintett személy által közölt és a nyilvántartásban szereplő adatok egyezőségéről.  Ehhez szükség van a kérelmező magyar vezetői engedélyének másolatára, vagy az abban foglalt adatok közlésére.  Az eljárás kezdeményezhető személyesen vagy postai úton is (kivéve ha egyidejűleg jegyzőkönyvet is fel kell venni a vezetői engedély elvesztéséről/eltulajdonításáról, amihez mindenképpen személyes megjelenés szükséges). A személyes ügyintézés feltétele az előzetes időpontfoglalás itt: https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu  ("Okmányelvesztés bejelentése + új okmány (Útlevél / SZIG )" ügytípusra).

Az igényelhető adatok köre:

a) a járművezető
aa) természetes személyazonosító adata,
ae) egészségi és pályaalkalmassági, valamint az utánképzésére vonatkozó adatai,
ah)  közúti közlekedési előéleti pontrendszer adatai,
ai)  „Gépjármű-vezetői képesítési igazolvány” sorszámára, kategóriájára, kiadásának dátumára és érvényességi idejére vonatkozó adatok.
b) a vezetői engedély
ba) típusára, okmányazonosító jelére, kiadására, érvényességére (idejére, kategóriájára), cseréjére és visszavonására vagy bevonására (leadására, elvételére, visszaadására) vonatkozó adatok,
bb) elvesztésére, eltulajdonítására, megsemmisülésére, egyéb okból történő érvénytelenségére, megtalálására és megkerülésére vonatkozó adatok,
bc) hivatalos feljegyzések rovatába bejegyzett adatok, valamint
bd) a vezetési jogosultság megszerzésének időpontjára és a megszerzett kategóriára vonatkozó adatok.


 Az igénylés feltételei:
-kérelem (lap alján letölthető)
-adatkezelési nyilatkozat (lap alján letölthető)
-személyazonosításra alkalmas okmány másolata (személyi igazolvány vagy útlevél)
-konzuli díj (Egyéb hatósági bizonyítvány, igazolás díjtétel --> Konzuli díjak) / postai benyújtás esetén postal order formájában, 'Embassy of Hungary' névre kiállítva
-postai benyújtás esetén 1 saját névre megcímzett és felbélyegzett válaszboríték

Az eljárási idő 5-8 hét, ám esetenként az igazolás hamarabb is elkészülhet.

A DVLA elérhetősége: https://www.gov.uk/government/organisations/driver-and-vehicle-licensing-agency

A  vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK Irányelv alapján létrehozott RESPER alkalmazás segítségével az EU tagállamok közlekedési hatóságai közvetlenül is ellenőrizhetik egymás engedély-nyilvántartásában a cseréhez leadott vezetői engedélyeket, így a brit központi hatóságnak (DVLA) is van lehetősége a RESPER rendszeren belül ellenőrizni a Magyarországon kiadott vezetői engedélyeket.

A TB kártya ügyében az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEA) központi szervéhez, illetve ügyfélszolgálati kirendeltségeihez, míg az adókártya ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ügyfélszolgálatához kell fordulnia. 

A konzulátus ezen ügyekben további információt nem tud adni, ügyintézést nem teljesít.

Egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

Adatkezelési nyilatkozat