1., Külföldi letelepedés bejelentése
A Magyarországon élő magyar állampolgárnak azt a tényt, hogy Magyarországot a külföldi letelepedés szándékával elhagyja, bármely járási hivatalnál vagy a konzuli tisztviselőnél személyesen, vagy elektronikusan kell bejelentenie. 

a) külföldi letelepedés bejelentése elektronikusan
A külföldi letelepedés interneten keresztül bejelenthető a Belügyminisztérium felé, a Webes ügysegéd útján. A Webes ügysegéd a www.nyilvantarto.hu honlapról érhető el.
A magyarországi lakcímet tartalmazó lakcímkártyát a külföldi letelepedés eletronikus bejelentésével egyidejűleg le kell adni, amelyre kétféle lehetőség áll rendelkezésre:
 postai úton meg kell küldeni a Webes ügysegéd felületén kiválasztott külképviseletnek vagy járási hivatalnak vagy
 személyesen is le lehet adni a Webes ügysegéd felületén kiválasztott külképviseleten vagy járási hivatalban. Az okmányok leadására törvényes képviselő, illetve meghatalmazott útján is lehetőség van, de minden esetben előzetes időpontfoglalás szükséges (lakcímváltozás ügytípusra)-

b) külföldi letelepedés bejelentése személyesen a konzulátuson
A külföldi letelepedés bejelentését személyesen  a konzulátuson is meg lehet tenni, ugyancsak előzetes időpontfoglalás alapján. Az időpontfoglalásra vonatkozóan az "Ügyfélfogadás, időpontfoglalás" menüpontban találhat információt, illetve a főoldalon elérhető linken keresztül.
A foglalásnál a "Lakcímváltozás bejelentése" pontot kell kiválasztani. A személyek számánál annyi főt kell beírni, ahány fő külföldi letelepedését bejelentik.
Ha a kérelmet 18 év alatti személyre nyújtják be, mindkét szülő személyes jelenléte szükséges. Amennyiben a szülők magyarországi címmel szerepelnek a magyar nyilvántartásban, a kiskorú külföldi letelepedésének feltétele, hogy egyidejűleg a szülők is nyilatkozzanak saját külföldi letelepedésükről, mivel a gyermek bejelentett címének legalább az egyik szülő bejelentett lakcímével meg kell egyeznie. 

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:
• Külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat (a lap alján letölthető)
• Amennyiben a kérelmező házas, a magyar házassági anyakönyvi kivonat - amennyiben a kérelmező külföldön kötött házasságát még nem anyakönyveztette Magyarországon, úgy először a házasság anyakönyvezését kell kezdeményezni (erre lásd a honlapunk vonatkozó részét)
• Érvényes személyazonosító igazolvány
• Lakcímkártya
• Gyermekek esetében a magyar születési anyakönyvi kivonat
• Érvényes útlevél

A lakcímkártya a bejelentéssel egyidejűleg bevonásra kerül, mivel a lakcímváltozás átvezetését követően az eljáró hatóság új lakcímkártyát állít ki. Az új lakcímkártyán a „külföldi cím” megjelölés fog szerepelni (a pontos külföldi cím nem!), ami azt igazolja, hogy az érintettnek nincs magyarországi lakóhelye, de külföldön élő magyar állampolgárként továbbra is szerepel a magyar személyi adat- és lakcímnyilvántartásban. Természetesen van lehetőség a későbbiekben ismét magyarországi lakcímre bejelentkezni, amennyiben úgy dönt, hogy visszaköltözik Magyarországra.

A külföldi letelepedés bejelentésére irányuló eljárás díj- és illetékmentes.

2., Külföldi lakcím változásának bejelentése
A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakóhelyének megváltozását két módon jelentheti be: személyesen a konzulátuson, vagy elektronikusan (interneten keresztül). A külföldi lakóhely változásának bejelentésekor nincs szükség a lakcímkártya cseréjére, hiszen azon továbbra is a „külföldi cím” megjelölés fog szerepelni.

a) A külföldi lakcím változásának bejelentése elektronikusan
A külföldi lakcím megváltozását interneten keresztül is be lehet jelenteni, közvetlenül a Belügyminisztérium felé, ennek azonban feltétele az előzetes ügyfélkapu regisztráció.
A bejelentés ilyenkor a www.nyilvantarto.hu honlapon, a "Webes ügysegéd" segítségével történhet.

b) Külföldi lakcím változásának bejelentése a konzulátuson
A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakcímének megváltozását a konzuli tisztviselőnél is bejelentheti. A bejelentés a konzulátuson kizárólag személyesen történhet, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor. Az időpont igénylésére vonatkozóan az "Ügyfélfogadás, időpontfoglalás" menüpontban találnak információt, illetve a jobb oldalon található linken keresztül foglalhatnak. A foglalásnál a "Lakcímváltozás bejelentése" pontot kell kiválasztani. A személyek számánál annyi főt kell beírni, ahány fő lakcímváltozását bejelentik.

Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs. A konzulátus is ugyanazt a foglalási rendszert használja, amely az ügyfelek számára is elérhető, ennek megfelelően nem tudunk Önöknek korábbi időpontot adni.

Ha a kérelmet 18 év alatti személyre nyújtják be, mindkét szülő személyes jelenléte szükséges.

A külföldi lakcím módosításához a "Kérelem külföldön élő magyar állampolgár adatainak nyilvántartásához/módosításához" adatlapot kell kitölteni (a lap alján letölthető). A kérelem beadásához érvényes magyar útlevél és lakcímkártya szükséges.

A külföldi lakcím módosítása díj-és illetékmentes.

3., A külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételi kérelem
Ha a magyar állampolgár nem szerepel a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban (vagy passziválás miatt, vagy, mert soha nem rendelkezett állandó lakóhellyel Magyarországon), kérheti a nyilvántartásba való felvételét. Ehhez a kérelem külföldön élő magyar állampolgár adatainak nyilvántartásához adatlap kitöltésére van szükség, melyet a konzul előtt személyesen kell aláírni.

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes időpontfoglalás alapján kerülhet sor. Az időpont igénylésére vonatkozóan az "Ügyfélfogadás, időpontfoglalás" menüpontban talál információt. A foglalásnál a "Lakcímváltozás bejelentése" pontot kell kiválasztani. A személyek számánál annyi főt kell beírni, ahány fő nyilvántartásba vételi kérelmét bejelentik.

Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs. A konzulátus is ugyanazt a foglalási rendszert használja, amely az ügyfelek számára is elérhető, ennek megfelelően nem tudunk Önöknek korábbi időpontot adni.

Ha a kérelmet 18 év alatti személyre nyújtják be, mindkét szülő személyes jelenléte szükséges.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:
• kérelem külföldön élő magyar állampolgár adatainak nyilvántartásához adatlap (a lap alján letölthető)
• érvényes magyar útlevél;
• születési anyakönyvi kivonat;
• házas családi állapot esetén magyar házassági anyakönyvi kivonat;
• elvált illetve özvegy családi állapot esetén pedig válási illetve özvegyi záradékkal ellátott magyar házassági anyakönyvi kivonat.

A nyilvántartásba való felvétel díj-és illetékmentes.

A nyilvántartásba vételt követően egy olyan lakcímkártya kerül kibocsátásra, melyen a „külföldi cím” megjelölés szerepel. A lakcímkártya kb. 2-3 hónap elteltével érkezik meg a konzulátusra.

4., Letölthető adatlapok [kérjük, hogy az adatlapokat mindig kéken fogó tollal szíveskedjen kitölteni, aláírni, valamint keltezni (aláírás helye, ideje)]:

Kérelem külföldön élő magyar állampolgár adatainak nyilvántartásához/módosításához
Külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat
Külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat (kiskorúak)