8. Magyarországon akkor is karanténba kell vonulnom, ha a határon belépéskor igazolni tudom, hogy már átestem a koronavírus-fertőzésen vagy már megkaptam az oltást? 

Elöljáróban megjegyezzük, hogy Magyarországon 2021. június 23-tól megszűnt az eddigi schengeni belső határellenőrzés az osztrák, szlovén és szlovák határokon. Ezzel egyidejűleg a magyar Kormány úgy rendelkezett, hogy a továbbiakban aki a Horvát Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, Románia, a Szerb Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, valamint a Szlovén Köztársaság területéről (nem repülővel) érkezik Magyarországra, az korlátozás nélkül beutazhat (ez magyar állampolgárok esetében karantén-kötelezettség alóli mentességet jelent, külföldi állampolgároknak pedig ebben az esetben beutazási engedélyt sem kell kérniük a magyar rendőrségtől, illetve szintén mentesülnek a karantén-kötelezettség alól). A repülővel közvetlenül Magyarországra utazókra továbbra is vonatkoznak az általános beutazási korlátozások (bővebben ld. a GYIK 3. pontban és GYIK 7. pontban)

A) ÁTESTEM A FERTŐZÉSEN

A 408/2020 Korm. rendelet hatálya az 1.§ (3) c) alapján nem terjed ki arra a személyre, aki a Magyarországra való belépés során hitelt érdemlően igazolja, hogy a határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen (a továbbiakban: fertőzés) átesett. 

Eszerint korlátozás (karantén-kötelezettség/külföldi állampolgárok esetében pedig külön engedély) nélkül beléphetnek azok, akik angol vagy magyar nyelvű okirattal igazolni, hogy az elmúlt hat hónapban már átestek a fertőzésen (Például: pozitív PCR eredményről kiadott zárójelentés, egészségügyi szolgáltató vagy hatóság által kiadott igazolás.)

A pozitív teszt azt igazolja, hogy a személy szervezetében még jelen van a vírus, így fertőzhet is, ezért a pozitív teszt nem igazolja önmagában, hogy a személy átesett a fertőzésen, ehhez egy negatív teszteredmény is szükséges. A kettő együtt igazolja a gyógyult állapotot. Ha a személy részére csak a pozitív teszt eredmény áll rendelkezésre, akkor a háziorvosnak vagy a járóbeteg/fekvőbeteg orvosnak azt is igazolnia kell, hogy a személy 3 napja tünetmentes, ezért a személyt gyógyultnak minősíti. 

Amennyiben ezt az igazolást email, sms, vagy bármilyen más elektronikus formában kapta meg, akkor azt kinyomtatott formátumban fel tudja mutatni beutazása során. A kinyomtatott példányra rá kell írni majd saját aláírással hitelesíteni kell a következő mondatot: „Kijelentem, hogy az általam felmutatott igazoláson közöltek a valóságnak mindenben megfelelnek, és a közölt adatok teljeskörűek, hiánytalanok.”

B) MÁR MEGKAPTAM AZ OLTÁST

Ugyancsak korlátozás nélkül utazhat be Magyarországra, aki:

1)  a határátlépés során a koronavírus elleni védettségét a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban: magyar védettségi igazolvány), valamint a magyar védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány felmutatásával igazolja, valamint

 2) olyan ország által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött Magyarországgal, vagy Magyarország egyoldalúan elismerte az adott ország által kiállított védettségi igazolványt, és az ezen ország által a részére kiállított koronavírus elleni védettséget igazoló hatósági igazolvány felmutatásával a koronavírus elleni védettségét igazolja. A megkötött kétoldalú megállapodásokkal, valamint egyoldalú elismerésekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatás a Konzuli Szolgálat honlapján olvasható.

3) magyar állampolgárként az Egyesült Királyságban* kapott oltást és célja, hogy személyesen kérelmezze a magyar védettségi igazolványt egy magyarországi kormányablakban 

4) magyar állampolgárként igazolja, hogy az Egyesült Királyságban* kapott oltást és elektronikus úton (pl. ügyfélkapun keresztül) benyújtotta a védettségi igazolvány iránti kérelmet.

A magyar védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha az érintett uniós covid-igazolvánnyal igazolja, hogy

  • Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált koronavírus elleni oltóanyaggal legalább 1 alkalommal beoltották és az első oltástól még nem telt el egy év (uniós oltási igazolvány), vagy
  • a fertőzésen átesettség miatt védett (uniós gyógyultsági igazolvány), vagy
  • 72 óránál nem régebbi PCR-teszt igazolja, hogy szervezetében a koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható (uniós tesztigazolvány)

***

Ennek megfelelően a külföldön beoltott magyar állampolgárok a magyar védettségi igazolványt személyesen egy magyarországi kormányablakban vagy elektronikus úton (elsősorban ügyfélkapun keresztül) igényelhetik, akár már az első dózist követően is. A karantén alóli mentesség vonatkozik az együtt utazó kiskorúra is.

A fenti 3. pont esetén a karantén alóli mentesség feltétele, hogy a kérelem benyújtása ténylegesen megtörténjen legkésőbb a beutazást követő második munkanapon, ellenkező esetben az illetékes járványügyi hatóság kijelöli a karantén helyszínét. Ennek érdekében a védettségi igazolvány igénylése/átvétele céljából történő beutazás esetén a magyar állampolgárnak nyilatkozatot kell kitölteni, ami a hatóságnál marad. Javasoljuk, hogy ezt a nyilatkozatot még indulás előtt nyomtassák ki és kitöltve, valamint aláírva vigyék magukkal, hogy a határon a belépéskor már csak le kelljen adni, és ne akkor menjen el az idő a kitöltéssel. 

A VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSE KÜLFÖLDRŐL

A védettségi igazolványt a hatóság díjmentesen, a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül állítja ki. A kérelemhez csatolni kell az Egyesült Királyságban kiállított, oltás tényének angol vagy magyar nyelvű igazolását, mely tartalmazza a koronavírus elleni oltóanyag típusát, oltás időpontját és helyét. Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek a kritériumnak nem felel meg az oltás beadásakor kapott kis kártya, hanem csak a kifejezetten külföldi utazás céljából igényelhető igazolás. A részletes oltási igazolványt az alábbiak szerint lehet kérni az illetékes brit hatóságoktól (kattintson a megfelelő piros linkre):

Miután a részletes brit oltási igazolás rendelkezésre áll, a külföldön oltott magyar állampolgárok a magyar védettségi igazolvány személyes kérelmezésének további részleteiről annál a Kormányablaknál érdeklődhetnek, ahol a kérelmet majd benyújtják. A Kormányhivatalokat ezeken a telefonszámokon lehet hívni munkanapokon, munkaidőben. A személyes benyújtáshoz a kérelemnyomtatvány ide kattintva letölthető. Az ügyintézéshez kinyomtatva és kitöltve vigyék magukkal a választott Kormányablakba! További információkat a személyes benyújtásról ide kattintva olvashatnak.

A személyes benyújtás helyett lehetőség van a védettségi igazolvány elektronikus úton történő kérelmezésére is. Az elektronikus benyújtás az alábbi módokon történhet:

Az arcképes azonosítás útján történő kérelembenyújtást alapvetően azoknak javasoljuk, akik nem rendelkeznek ügyfélkapuval. Ügyfélkapura regisztrálni -előzetes online időpontfoglalás alapján - bármely egyesült királyságbeli hivatásos konzuli hivatalban (London/ Manchester/ Edinburgh) lehetséges, vagy akár otthonról, az ugyfelkapu.gov.hu oldalon keresztül (a regisztráció gombra kattintva), amennyiben rendelkezik egy 2016. január 1-jét követően kiállított e-személyivel (és annak kérelmezésekor kapott zöld PIN kártyával). 

Azok számára, akik rendelkeznek ügyfélkapuval és azon keresztül kívánják igényelni a magyar védettségi igazolványt, összeállítottunk egy segédanyagot a kérelmezés folyamatáról, amit ide kattintva lehet megtekinteni. 

Fontos megjegyezni, hogy a kérelem elektronikus úton történt benyújtása esetén a határon be kell tudni mutatni az erről szóló igazolást (magát a védettségi igazolványt ilyen esetben még nem kérik a határon, ezért azt elegendő Magyarországon felvenni). A londoni konzuli hivatal által összeállított fenti segédanyagban arra vonatkozóan is található információ, hogy ezt az igazolást honnan tudja letölteni.  

Amennyiben a fentiek elolvasása, valamint a segédanyag megtekintése után további kérdése lenne az elektronikus benyújtási lehetőségekkel, azok technikai részleteivel kapcsolatban, a 0-24 órában elérhető Kormányzati Ügyfélvonalat javasolt keresni a 1818@1818.hu e-mail címen, vagy a külföldről is elérhető + 36 1 550 1858-as telefonszámon.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a konzuli hivatalok nem rendelkeznek hatáskörrel a védettségi igazolványok kérelmezésével kapcsolatban, ezért kérdéseikkel közvetlenül a fenti elérhetőségek valamelyikéhez szíveskedjenek fordulni!

***

*Jelenleg az alábbi országokból utazhatnak be magyar állampolgárok az ott felvett oltások alapján magyar védettségi igazolvány igénylése céljából:
a) az Európai Unió valamely tagállamából vagy valamelyik európai uniós tagjelölt országból,
b) a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) valamely tagállamából,
c) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) valamely tagállamából,
d) az Oroszországi Föderációból,
e) a Kínai Népköztársaságból,
f) az Egyesült Arab Emírségekből,
g) a Bahreini Királyságból,
h) a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa tagállamaiból: Azerbajdzsáni Köztársaságból, Kazah Köztársaságból, Kirgiz Köztársaságból, Török Köztársaságból, Üzbég Köztársaságból vagy
i) a külpolitikáért felelős miniszternek a közbiztonságért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében megjelölt országból. 

***

A magyar védettségi igazolványhoz kapcsolódó mentességekkel és a jogosultság igazolásával kapcsolatos további kérdésekre a Koronavírus Ügyeleti Központ tud válaszolni a koronavirus@1818.hu email címen. A Koronavírus Ügyeleti Központ külföldről is hívható telefonszáma + 36 1 550 1825.

***

Nem tartozik a kérdéshez, de fontos megjegyezni, hogy az Egyesült Királyságban egyelőre nem létezik a magyarországihoz hasonló védettségi igazolvány, amely különböző előnyöket biztosít a beoltottak számára. Szintén nem mentesít a COVID-elleni védőoltás az Egyesült Királyságba történő beutazást követő karantén alól (ld bővebben a GYIK 14. pontjában). Amennyiben Ön kifejezetten tudja, hogy az Egyesült Királyságba történő beutazást követően valamilyen egyedi élethelyzetben majd szüksége lehet annak igazolására, hogy Magyarországon már megkapta az oltás(oka)t, akkor a formai követelményekről közvetlenül annál célszerű érdeklődni, aki ezt a követelményt támasztja. Magyarországon bármely engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató (beleértve a háziorvost) kiállíthat kétnyelvű (angol- magyar) oltási igazolást azoknak, akik ezt külföldi utazáshoz kérik.   

 

<-- VISSZA