8. Magyarországon akkor is karanténba kell vonulnom, ha a határon belépéskor igazolni tudom, hogy már átestem a koronavírus-fertőzésen vagy már megkaptam az oltást? 

Elöljáróban megjegyezzük, hogy Magyarországon 2021. június 23-tól megszűnt az ideiglenesen visszaállított schengeni belső határellenőrzés az osztrák, szlovén és szlovák határokon. Ezzel egyidejűleg a magyar Kormány úgy rendelkezett, hogy a továbbiakban aki a Horvát Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, Románia, a Szerb Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Szlovén Köztársaság vagy Ukrajna területéről (nem repülővel) érkezik Magyarországra, az korlátozás nélkül beutazhat (vagyis külföldi állampolgároknak nem kell előzetes beutazási engedélyt kérniük a magyar rendőrségtől, illetve mentesülnek a karantén-kötelezettség alól; magyar állampolgárok és okirattal igazolt családtagjaik esetében karantén-kötelezettség alóli mentességet jelent - nekik előzetes engedély egyébként sem szükséges-ld GYIK6). A repülővel közvetlenül Magyarországra utazókra továbbra is vonatkoznak az általános beutazási korlátozások (bővebben ld. a GYIK 3. pontban és GYIK 7. pontban)

A) ÁTESTEM A FERTŐZÉSEN

A 408/2020 Korm. rendelet hatálya az 1.§ (3) c) alapján nem terjed ki arra a személyre, aki a Magyarországra való belépés során hitelt érdemlően igazolja, hogy a határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen (a továbbiakban: fertőzés) átesett. 

Eszerint korlátozás (karantén-kötelezettség/külföldi állampolgárok esetében pedig külön engedély) nélkül beléphetnek azok, akik angol vagy magyar nyelvű okirattal igazolni, hogy az elmúlt hat hónapban már átestek a fertőzésen (Például: pozitív PCR eredményről kiadott zárójelentés, egészségügyi szolgáltató vagy hatóság által kiadott igazolás.)

A pozitív teszt azt igazolja, hogy a személy szervezetében még jelen van a vírus, így fertőzhet is, ezért a pozitív teszt nem igazolja önmagában, hogy a személy átesett a fertőzésen, ehhez egy negatív teszteredmény is szükséges. A kettő együtt igazolja a gyógyult állapotot. Ha a személy részére csak a pozitív teszt eredmény áll rendelkezésre, akkor a háziorvosnak vagy a járóbeteg/fekvőbeteg orvosnak azt is igazolnia kell, hogy a személy 3 napja tünetmentes, ezért a személyt gyógyultnak minősíti. 

Amennyiben ezt az igazolást email, sms, vagy bármilyen más elektronikus formában kapta meg, akkor azt kinyomtatott formátumban fel tudja mutatni beutazása során. A kinyomtatott példányra rá kell írni majd saját aláírással hitelesíteni kell a következő mondatot: „Kijelentem, hogy az általam felmutatott igazoláson közöltek a valóságnak mindenben megfelelnek, és a közölt adatok teljeskörűek, hiánytalanok.”

B) MÁR MEGKAPTAM AZ OLTÁST

Ugyancsak korlátozás nélkül utazhat be Magyarországra, aki:

1)  a határátlépés során a koronavírus elleni védettségét a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban: magyar védettségi igazolvány), valamint a magyar védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány felmutatásával igazolja, valamint

2) az Egyesült Királyság által kiállított oltási igazolással rendelkezik, ami az európai uniós formátumban került kiállításra (A brit oltási igazolások esetében utazás előtt ellenőrizni szükséges, hogy az adott oltási igazolás már megfelel-e az európai uniós keretrendszernek. Anglia esetében a november 1. előtt, Skócia esetében október 7. előtt letöltött pdf formátumú igazolások nem megfelelőek, ezeket újra le kell tölteni az indulás előtt, ugyanis a QR kód csak ebben az esetben lesz olvasható az Európai Unióban. A brit oltási igazolások EU-ban történő elfogadhatóságáról további információval az NHS, illetve a brit hatóságok tudnak szolgálni, ezért kérjük, hogy ilyen kérdésekkel a magyar Konzuli Szolgálathoz ne forduljanak);

3) magyar állampolgárként az Egyesült Királyságban* kapott oltást és célja, hogy személyesen kérelmezze a magyar védettségi igazolványt egy magyarországi kormányablakban;

4) magyar állampolgárként igazolja, hogy az Egyesült Királyságban* kapott oltást és elektronikus úton (pl. ügyfélkapun keresztül) benyújtotta a védettségi igazolvány iránti kérelmet;

5) olyan ország által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött Magyarországgal, vagy Magyarország egyoldalúan elismerte az adott ország által kiállított védettségi igazolványt, és az ezen ország által a részére kiállított koronavírus elleni védettséget igazoló hatósági igazolvány felmutatásával a koronavírus elleni védettségét igazolja. A megkötött kétoldalú megállapodásokkal, valamint egyoldalú elismerésekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatás a Konzuli Szolgálat honlapján olvasható.

A magyar védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha az érintett uniós covid-igazolvánnyal igazolja, hogy

  • Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált koronavírus elleni oltóanyaggal legalább 1 alkalommal beoltották és az első oltástól még nem telt el egy év (uniós oltási igazolvány), vagy
  • a fertőzésen átesettség miatt védett (uniós gyógyultsági igazolvány), vagy
  • 72 óránál nem régebbi PCR-teszt igazolja, hogy szervezetében a koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható (uniós tesztigazolvány)

***

Ennek megfelelően a külföldön beoltott magyar állampolgárok a magyar védettségi igazolványt személyesen egy magyarországi kormányablakban vagy elektronikus úton (elsősorban ügyfélkapun keresztül) igényelhetik, akár már az első dózist követően is. A karantén alóli mentesség vonatkozik az együtt utazó kiskorúra is.

A fenti 3. pont esetén a karantén alóli mentesség feltétele, hogy a kérelem benyújtása ténylegesen megtörténjen legkésőbb a beutazást követő második munkanapon, ellenkező esetben az illetékes járványügyi hatóság kijelöli a karantén helyszínét. Ennek érdekében a védettségi igazolvány igénylése/átvétele céljából történő beutazás esetén a magyar állampolgárnak nyilatkozatot kell kitölteni, ami a hatóságnál marad. Javasoljuk, hogy ezt a nyilatkozatot még indulás előtt nyomtassák ki és kitöltve, valamint aláírva vigyék magukkal, hogy a határon a belépéskor már csak le kelljen adni, és ne akkor menjen el az idő a kitöltéssel. 

MAGYAR VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSE KÜLFÖLDRŐL

A védettségi igazolványt a hatóság díjmentesen, a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül állítja ki. A kérelemhez csatolni kell az Egyesült Királyságban kiállított, oltás tényének angol vagy magyar nyelvű igazolását, mely tartalmazza a koronavírus elleni oltóanyag típusát, oltás időpontját és helyét. Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek a kritériumnak nem felel meg az oltás beadásakor kapott kis kártya, hanem csak a kifejezetten külföldi utazás céljából igényelhető igazolás. A részletes oltási igazolványt az alábbiak szerint lehet kérni az illetékes brit hatóságoktól (kattintson a megfelelő piros linkre):

Miután a részletes brit oltási igazolás rendelkezésre áll, a külföldön oltott magyar állampolgárok a magyar védettségi igazolvány személyes kérelmezésének további részleteiről annál a Kormányablaknál érdeklődhetnek, ahol a kérelmet majd benyújtják. A Kormányhivatalokat ezeken a telefonszámokon lehet hívni munkanapokon, munkaidőben. A személyes benyújtáshoz a kérelemnyomtatvány ide kattintva letölthető. Az ügyintézéshez kinyomtatva és kitöltve vigyék magukkal a választott Kormányablakba! További információkat a személyes benyújtásról ide kattintva olvashatnak.

A személyes benyújtás helyett lehetőség van a védettségi igazolvány elektronikus úton történő kérelmezésére is. Az elektronikus benyújtás az alábbi módokon történhet:

Az arcképes azonosítás útján történő kérelembenyújtást alapvetően azoknak javasoljuk, akik nem rendelkeznek ügyfélkapuval. Ügyfélkapura regisztrálni -előzetes online időpontfoglalás alapján - bármely egyesült királyságbeli hivatásos konzuli hivatalban (London/ Manchester/ Edinburgh) lehetséges, vagy akár otthonról, az ugyfelkapu.gov.hu oldalon keresztül (a regisztráció gombra kattintva), amennyiben rendelkezik egy 2016. január 1-jét követően kiállított e-személyivel (és annak kérelmezésekor kapott zöld PIN kártyával). 

Azok számára, akik rendelkeznek ügyfélkapuval és azon keresztül kívánják igényelni a magyar védettségi igazolványt, összeállítottunk egy segédanyagot a kérelmezés folyamatáról, amit ide kattintva lehet megtekinteni. 

Fontos megjegyezni, hogy a kérelem elektronikus úton történt benyújtása esetén a határon be kell tudni mutatni az erről szóló igazolást (magát a védettségi igazolványt ilyen esetben még nem kérik a határon, ezért azt elegendő Magyarországon felvenni). A londoni konzuli hivatal által összeállított fenti segédanyagban arra vonatkozóan is található információ, hogy ezt az igazolást honnan tudja letölteni.  

Amennyiben a fentiek elolvasása, valamint a segédanyag megtekintése után további kérdése lenne az elektronikus benyújtási lehetőségekkel, azok technikai részleteivel kapcsolatban, a 0-24 órában elérhető Kormányzati Ügyfélvonalat javasolt keresni a 1818@1818.hu e-mail címen, vagy a külföldről is elérhető + 36 1 550 1858-as telefonszámon.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a konzuli hivatalok nem rendelkeznek hatáskörrel a védettségi igazolványok kérelmezésével kapcsolatban, ezért kérdéseikkel közvetlenül a fenti elérhetőségek valamelyikéhez szíveskedjenek fordulni!

***

*Jelenleg az alábbi országokból utazhatnak be magyar állampolgárok az ott felvett oltások alapján magyar védettségi igazolvány igénylése céljából:
a) az Európai Unió valamely tagállamából vagy valamelyik európai uniós tagjelölt országból,
b) a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) valamely tagállamából,
c) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) valamely tagállamából,
d) az Oroszországi Föderációból,
e) a Kínai Népköztársaságból,
f) az Egyesült Arab Emírségekből,
g) a Bahreini Királyságból,
h) a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa tagállamaiból: Azerbajdzsáni Köztársaságból, Kazah Köztársaságból, Kirgiz Köztársaságból, Török Köztársaságból, Üzbég Köztársaságból vagy
i) a külpolitikáért felelős miniszternek a közbiztonságért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében megjelölt országból. 

***

A magyar védettségi igazolványhoz kapcsolódó mentességekkel és a jogosultság igazolásával kapcsolatos további kérdésekre a Koronavírus Ügyeleti Központ tud válaszolni a koronavirus@1818.hu email címen. A Koronavírus Ügyeleti Központ külföldről is hívható telefonszáma + 36 1 550 1825.

***

Magyarországon bármely engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató (beleértve a háziorvost) kiállíthat kétnyelvű (angol- magyar) oltási igazolást azoknak, akik ezt külföldi utazáshoz kérik, de az Egyesült Királyságba történő beutazáshoz sem ezt, sem a magyar védettségi igazolványt nem fogadják el a Magyarországon oltottaktól, kizárólag az uniós oltási igazolást.    

 

<-- VISSZA