8. Magyarországon akkor is karanténba kell vonulnom, ha a határon belépéskor igazolni tudom, hogy már átestem a koronavírus-fertőzésen? 

A 408/2020 Korm. rendelet hatálya az 1.§ (3) c) alapján nem terjed ki arra a személyre, aki a Magyarországra való belépés során hitelt érdemlően igazolja, hogy a határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen (a továbbiakban: fertőzés) átesett. 

Eszerint korlátozás (karantén-kötelezettség) nélkül beléphetnek azok, akik angol vagy magyar nyelvű okirattal igazolni, hogy az elmúlt hat hónapban már átestek a fertőzésen (Például: pozitív PCR eredményről kiadott zárójelentés, egészségügyi szolgáltató vagy hatóság által kiadott igazolás.)

A pozitív teszt azt igazolja, hogy a személy szervezetében még jelen van a vírus, így fertőzhet is, ezért a pozitív teszt nem igazolja önmagában, hogy a személy átesett a fertőzésen, ehhez egy negatív teszteredmény is szükséges. A kettő együtt igazolja a gyógyult állapotot. Ha a személy részére csak a pozitív teszt eredmény áll rendelkezésre, akkor a háziorvosnak vagy a járóbeteg/fekvőbeteg orvosnak azt is igazolnia kell, hogy a személy 3 napja tünetmentes, ezért a személyt gyógyultnak minősíti. 

Amennyiben ezt az igazolást email, sms, vagy bármilyen más elektronikus formában kapta meg, akkor azt kinyomtatott formátumban fel tudja mutatni beutazása során. A kinyomtatott példányra rá kell írni majd saját aláírással hitelesíteni kell a következő mondatot: „Kijelentem, hogy az általam felmutatott igazoláson közöltek a valóságnak mindenben megfelelnek, és a közölt adatok teljeskörűek, hiánytalanok.”

<-- VISSZA