3. Haza szeretnénk utazni/ költözni Magyarországra. Lehetséges ez a járvány idején? 

Ebben a pontban az általános magyarországi beutazási szabályokat foglaltuk össze a többször módosított 408/2020 (VIII.30.) Korm. rendelet alapján.  

Az autós hazatéréssel a Koronavírus GYIK 4. pont foglalkozik. A magyarországi karantén-szabályokról ezt követően a Koronavírus GYIK 7. pontjában olvashat. 

***

Magyar állampolgárok (és okirattal igazolt külföldi családtagjaik) Magyarországra továbbra is külön engedély nélkül beléphetnek. (A karanténszabályok azonban rájuk is vonatkoznak, amelyről a GYIK 7. pontjában adunk bővebb tájékoztatást). 

Magyar családtaggal nem rendelkező külföldi állampolgárok főszabály szerint nem léphetnek be az országba, kivéve aki:

a) Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, és családtagja, ha ezt a jogát okmánnyal igazolja;

b) rendelkezik az  idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, és az  erről szóló okmányt belépéskor bemutatja;

c) a Magyarországra való belépés során hitelt érdemlően igazolja, hogy a határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen átesett (bővebben ld. a GYIK 8. pontot) / a mentesség a vele együtt utazó kiskorúra is vonatkozik

d) a határátlépés során a koronavírus elleni védettségét a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban: magyar védettségi igazolvány), valamint a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány felmutatásával igazolja / a mentesség a vele együtt utazó kiskorúra is vonatkozik

e) olyan ország által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött Magyarországgal, és az ezen ország által a részére kiállított koronavírus elleni védettséget igazoló hatósági igazolvány felmutatásával a koronavírus elleni védettségét igazolja (bővebben ld. a Konzuli Szolgálat honlapján) / a mentesség a vele együtt utazó kiskorúra is vonatkozik

f) magyar állampolgárként a COVID elleni védőoltás Egyesült Királyságban történő beadásának tényét Magyarországra történő belépésekor igazolja, és a Magyarországra történő belépésének a célja, hogy a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 3. § (2a) bekezdése szerint a magyar védettségi igazolvány kiállításával kapcsolatos kérelmet a kormányablakban személyesen benyújtsa (ld. bővebben a GYIK 8. pontban); / a mentesség az együtt utazó kiskorúra is vonatkozik

g) magyar állampolgár az Egyesült Királyságban beadott védőoltásra hivatkozással már ügyfélkapun keresztül benyújtotta a magyar védettségi igazolvány iránti kérelmet, és ezt a határátlépéskor igazolja (ld. bővebben a GYIK 8. pontban); / a mentesség az együtt utazó kiskorúra is vonatkozik

h) az uniós covid-igazolvány felmutatásával igazolja, hogy 

 •  a koronavírus ellen
  •  az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett,
  •  az Egészségügyi Világszervezet vészhelyzeti felhasználási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján szereplő vagy
  •  a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált oltóanyaggal legalább egy alkalommal beoltották, és az első oltástól számított egy év még nem telt el, vagy
 •  a fertőzésen átesettség miatt védett (igazolja, hogy az utolsó pozitív eredményű PCR vagy antigén gyorsteszttől számított 15 nap eltelt, és 180 nap még nem telt el) vagy
 •  72 óránál nem régebbi, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő PCR teszt igazolja, hogy az érintett személy szervezetében a koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható

i) magyarországi sportszervezetnek a  sportról szóló törvény szerinti versenyzője, illetve sportszakembere, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére;

j) a  külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen magyarországi sportszervezet általi –névre szólóan kiadott – meghívással, illetve delegálással részt vevő személy, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére;

k) magyarországi kulturális intézmény foglalkoztatottja, ha külföldön megrendezésre kerülő kulturális rendezvényen fellépőként vagy technikai személyzetként való részvételét követően lép be Magyarország területére;

l) hivatalos látogatás céljából lépi át a határt.

Bizonyos feltételekkel beléphetnek továbbá a katonai konvojok, kapcsolt vállalkozások tisztségviselői/munkavállalói, üzleti céllal utazók, a szomszédos államok állampolgárai 30km-es sávban,  átutazók a kijelölt útvonalon (humanitárius korridor - bővebben ld. 16. pont), sportesemények résztvevői. A fenti körbe tartozókra vonatkozó pontos beutazási szabályokat a 408/2020 (VIII.30.) Korm. rendelet tartalmazza.

2021. június 23-tól korlátozás nélkül beutazhat továbbá (magyar és külföldi állampolgár egyaránt), aki - a repülővel történő beutazás esetét kivéve - a Horvát Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, Románia, a Szerb Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, valamint a Szlovén Köztársaság területéről lép Magyarország területére.

2021. augusztus 7-én 00:00 órától korlátozás nélkül utazhaz be Magyarországra az is, aki 72 óránál nem régebbi, Egyesült Királyságban elvégzett PCR teszt eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal itazolja, hogy a szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható. Felhívjuk a figyelmet, hogy külföldi utazás céljából az NHS nem végez COVID-tesztet. Erre a célra magánszolgáltatót kell igénybe venni. Az angol nyelvű teszteredményen mindenképpen szerepelnie kell:

 • a mintavétel időpontjának
 • a teszt típusának (PCR)
 • a teszt eredményének

Az eredményt tartalmazó okiratból ki kell derülnie továbbá, hogy a tesztet az Egyesült Királyságban végezték, mivel nem minden országban elvégzett tesztet fogadnak el a korlátozásmentes beutazáshoz.

Azok a külföldi állampolgárok, akik egyik fenti kategóriába sem sorolhatók, kizárólag akkor utazhatnak be Magyarországra, ha a határátlépésüket az országos rendőr-főkapitányság előzetes kérelmükre méltányosságból engedélyezte. A méltányossági engedély kérelmezésére vonatkozó részletes szabályokat az GYIK 6. pont tartalmazza. Az országba történő belépéskor mindenki egészségügyi ellenőrzésen esik át (testhőmérés és kikérdezés), majd az eredménytől függően - fertőzés gyanúja esetén - kijelölt karanténba, egyébként pedig 10 napig hatósági házi karanténba kell vonulnia. A karanténszabályokra (illetve karantén alóli mentességre) vonatkozó részletes információkat a lenti vissza Koronavírus GYIK 7. pontban találja.

A Magyarországra történő belépés mindenkor hatályos szabályaival kapcsolatban a Rendőrség honlapján , valamint a koronavirus.gov.hu oldalon találhatnak részletes tájékoztatást. Figyelmébe ajánljuk még a Magyarországon érvényben lévő védelmi intézkedéseket, amikkel egy esetleges hazautazás esetén - a karanténkötelezettségen túl - számolni kell. 

Amennyiben sem a Nagykövetség honlapján, sem a Rendőrség honlapján nem talál választ a magyarországi határátlépéssel kapcsolatosan felmerülő kérdésére, kérjük forduljon közvetlenül a Rendőrséghez: http://www.police.hu/hu/info/elerhetosegek, vagy érdeklődjön a Koronavírus Ügyeleti Központnál a koronavirus@1818.hu email címen. A Koronavírus Ügyeleti Központ külföldről is hívható telefonszáma + 36 1 550 1825.

<-- VISSZA