Házasságkötés, családi állapot igazolása

Magyar állampolgár házasságkötése az Egyesült Királyságban

A magyar külképviseletek előtt házasság nem köthető. 

A szükséges teendőkről a tervezett házasságkötés helye szerinti hatóságok adnak pontos tájékoztatást: polgári esküvő esetében a helyi anyakönyvvezető (registrar), templomi esküvő esetében a plébániatemplom (parish church). Az alábbiakat általános tájékoztatásul közöljük:

A személyazonosság és az állampolgárság bizonyítására várhatóan minden esetben be kell mutatni az érvényes útlevelet és eredeti születési anyakönyvi kivonatot, utóbbit szükség szerint hitelesített angol nyelvű fordítással ellátva. Amennyiben a magyar állampolgár korábban házasságban élt, okirattal kell igazolni annak megszűnését (jogerős válási okmány, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata).

Brit tengerentúli területen (British Overseas Territory) kötött házasság esetében az utólagos magyarországi anyakönyvezéshez az eredeti házassági anyakönyvi kivonat hitelesítését is el kell végezni: 1) az anyakönyvi kivonatot célszerű még helyben, közvetlenül a házasságkötés után az arra illetékes hivatalban hitelesíttetni, 2) visszatérésük után a brit külügyminisztériumtól ún. Apostille tanúsítványt kell beszerezni. 

A tengerentúli területek illetékes hivatalának elérhetősége megtalálható az alábbi oldalon: http://www.hcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=352. Az Apostille beszerzésére vonatkozóan az FCO honlapján tájékozódhat: http://www.fco.gov.uk/legalisation 

A házasságkötés tényét utólag Magyarországon is anyakönyveztetni kell; ez intézhető a Nagykövetség Konzuli Osztályán vagy a magyarországi lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőn keresztül (lásd Házasság magyarországi anyakönyvezése).

Családi állapot igazolása

1., A kérelem benyújtása

A kérelmet személyesen,  ügyfélfogadási időben lehet benyújtani. A kérelem benyújtásához előzetesen időpontot kell foglalni. Az időpont igénylésére vonatkozóan a "Fontos konzuli információk / Online időpontfoglalás" menüpontban találnak információt, illetve a főoldalon található "Időpontfoglalás" bannerre kattintva foglalhatnak.

A foglalásnál a "Családi állapot igazolása" ügytípust kell kiválasztani. A személyek számánál nincs mód több személy beírására. Amennyiben több személy szeretne külön-külön eljárásokat kezdeményezni, úgy több önálló időpontot kell lefoglalni.

Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs. A konzulátus is ugyanazt a foglalási rendszert használja, amely az ügyfelek számára is elérhető, ennek megfelelően nem tudunk Önöknek korábbi időpontot adni.
 

2., Az eljárás díja, eljárási idő

Az eljárás díja a honlapon, a „Konzuli díjak” résznél leírtak szerint fizetendő. A díj annak függvénye, hogy a kérelmező hatósági bizonyítványt kérelmez, vagy konzuli tanúsítványt. Ez utóbbi egy kivonat a Személyi adat- és lakcímnyilvántartásból. Az eljárás ideje hatósági bizonyítvány esetén átlagosan 8-10 hét. Konzuli tanúsítvány kérelmezése esetén az eljárási idő 10 munkanap. 

Az eljárási díjat a konzulátuson kizárólag debit kártyával lehet teljesíteni. 

3., Hatósági bizonyítvány vagy konzuli tanúsítvány

A kérelem benyújtásakor az ügyfélnek nyilatkoznia kell róla, hogy a családi állapot igazolását hatósági bizonyítvány vagy konzuli tanúsítvány formájában kéri. A hatósági bizonyítvány a magyar hatóság által kiadott hivatalos bizonyítvány a családi állapotról. A konzuli tanúsítvány egy kétnyelvű igazolás, amely tartalmazza a kérelmező személyes adatait és családi állapotát is. Mindkettő egy kivonat a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból, de a hatósági bizonyítvány csak magyar nyelven kerül kiállításra, míg a konzuli tanúsítvány kétnyelvű (magyarul és angolul tartalmazza a kérelmező adatait és családi állapotát).

Javasoljuk, hogy a tervezett felhasználás (házasságkötés helye) szerinti hivatalnál érdeklődjék meg előzetesen, hogy milyen formájú igazolásra van szükségük, s ez alapján eldönthető, hogy melyiket kérvényezzék.

Mivel a hatósági bizonyítványt magyar nyelven állítja ki a hazai hatóság, a kézhezvételt követően külön intézkedni szükséges a fordításról. Erről szintén a tervezett felhasználás helye szerinti hivatallal javasolt egyeztetni, hogy milyen nyelv(ek)re kérik lefordítani és mely fordító(ka)t fogadják el.   

A hatósági bizonyítvány Magyarországon bármely kormányablaknál (akár meghatalmazással is) vagy elektronikus úton (ügyfélkapu segítségével az e-papír szolgáltatáson keresztül*) is kikérhető. A meghatalmazásra vonatkozó pontos követelményekről előzetesen annál a kormányablaknál célszerű tájékozódni, ahol a kérelmet az Ön nevében benyújtják. A magyarországi kérelmezést javasoljuk minden olyan esetben, amennyiben a tervezett felhasználás helye szerinti hivatal Apostille-t vagy diplomáciai felülhitelesítést is kér a családi állapot igazolásra. 

*Az epapir.gov.hu oldalon keresztül lehetőség van arra is, hogy a kérelmező egy korábbi időszakban (pl. házasságkötést megelőzően) fennállt családi állapotának igazolását kérje. Ebben az esetben bejelentkezést követően a 'témacsoportnál' az adatigénylést kell választani, majd az 'ügytípusnál' azt, hogy "1993. június 1-je előtti saját lakcím, személyazonosító igazolvány adatairól tájékoztatás kérés (Belügyminisztérium)". A címzett: Belügyminisztérium, a Tárgy: családi állapot igazolása. Végül a levél szövegébe be kell írni, hogy melyik az az időszak, amire vonatkozóan az adatszolgáltatást (családi állapot igazolását) kéri. Ugyanez az eljárás abban az esetben is, amikor a jelenlegi családi állapotának igazolását kérné e-papír szolgáltatással, azzal az eltéréssel, hogy az ügytípusnál azt kell kiválasztani, hogy: "Saját adat, lakcím, illetve személyazonosító igazolvány adatairól tájékoztatás kérése". 

4., A kérelem benyújtásához az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • Érvényes útlevél vagy személyi igazolvány másolata
 • Kérelem a családi állapot igazolására (kérjük kék tollal aláírni!)
 • Saját névre megcímzett és felbélyegzett válaszboríték.

A kérelemnek nincs kötelező formai előírása. A kérelem benyújtásához szükséges, a tartalmi követelményeknek megfelelő nyomtatvány a lap alján letölthető.

Tartalmilag a kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 • név, születési név;
 • születési hely, idő;
 • jelenlegi lakcím;
 • utolsó magyarországi lakcím;
 • házasságkötés helye, ideje;
 • válás helye, ideje;
 • házastárs, elhunyt/elvált házastárs neve, születési helye, születési ideje;
 • kérelem a családi állapot igazolására és annak indoklása, hogy az igazolást miért kéri;
 • nyilatkozat arról, hogy a családi állapotáról hatósági bizonyítvány kiállítását, vagy kivonatot kér a Személyi adat- és lakcímnyilvántartásból.


5., A hatósági bizonyítvány fordítása, illetve a konzuli tanúsítvány nyelve 

hatósági bizonyítvány magyar nyelvű, amelyről kérésre fordítást készítünk. 

konzul által kiállított tanúsítvány kétnyelvűmagyarul és angolultartalmazza a kérelmező adatait és családi állapotát.

Házasságkötés Magyarországon (mind magyar, mind külföldi házasuló felek esetén alkalmazandó)

A házasságkötési szándék bejelentése a konzulnál

A házasságkötés tervezett időpontja előtt mintegy 3 hónappal érdemes felkeresni a magyarországi helyszín szerinti anyakönyvvezetőt, aki a házasságkötést megelőző eljárás lefolytatására illetékes. Amennyiben nem tud személyesen megjelenni az anyakönyvvezetőnél, ha valamelyik házasulandó fél nem rendelkezik magyar lakcímmel, akkor ő, vagy ha egyikük sem rendelkezik magyar lakcímmel, akkor a házasulók egyike a házassági szándékát írásban is bejelentheti a konzulátuson. Amennyiben a házasulók rendelkeznek magyar lakcímmel, nem jelenthetik be a házasságkötési szándékot a konzulátuson. 

A házasságkötési szándék bejelentése

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 17.§ (3) alapján a magyarországi lakcímmel nem rendelkező házasuló vagy – ha a házasulók egyike sem rendelkezik magyarországi lakcímmel – az egyikük a házassági szándékát személyesen hivatásos konzuli tisztviselőnél is bejelentheti, amelyről a konzuli tisztviselő jegyzőkönyvet vesz fel, és azt a házasságkötés tervezett helye szerinti anyakönyvvezetőnek továbbítja. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fentiek alapján nincs lehetőség arra, hogy mindkét fél a külképviseleten jelentse be a házasságkötési szándékot (akkor sem, ha egyik félnek sincs magyarországi lakcíme), a házasulók közül az egyik félnek mindenképpen meg kell jelennie a magyar anyakönyvvezető előtt a házasságkötési szándék bejelentésekor. 

A házasságkötési szándékot kizárólag személyesen lehet bejelenteni a konzulátuson, amelyhez előzetesen időpontot kell foglalni.
Az időpont igénylésére vonatkozóan az "Online időpontfoglalás" menüpontban találnak információt

A foglalásnál a "Házassági szándéknyilatkozat" pontot kell kiválasztani. A személyek számánál nincs mód több személy beírására. Amennyiben több személy szeretne külön-külön eljárásokat kezdeményezni, úgy több önálló időpontot kell lefoglalni.

Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs. A konzulátus is ugyanazt a foglalási rendszert használja, amely az ügyfelek számára is elérhető, ennek megfelelően nem tudunk Önöknek korábbi időpontot adni.

1., A bejelentés feltételei

A házasságkötési szándék bejelentéséhez az alábbiakat kell csatolni:

 • a kitöltött jegyzőkönyv nyomtatvány 3 eredeti példányban (a lap alján letölthető)
 • érvényes, az állampolgárságot is igazoló úti okmány
 • születési anyakönyvi kivonat
 • családi állapot igazolása

A családi állapotot az alábbiakkal lehet igazolni:

 • házasságkötési tanúsítvány
 • családi állapot igazolása
 • elvált családi állapot esetén házassági anyakönyvi kivonat, amely tartalmazza a válás jogerőre emelkedését is
 • özvegy családi állapot esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata

Magyar állampolgár a házasságkötési szándék bejelentésekor kérheti, hogy a családi állapotának igazolását a konzulátus állítsa ki. Ez esetben a családi állapot kérelmezéséhez szükséges nyomatatványt is kitöltve kérjük elhozni! A családi állapotról szóló konzuli igazolás kérelmezéséhez kitöltendő nyomtatvány az oldal alján letölthető dokumentumok között megtalálható.

Amennyiben valamely bemutatott dokumentum nem magyar nyelvű, úgy a dokumentum hiteles magyar fordítását is csatolni kell.

Kérjük, hogy a jegyzőkönyvet a honlapról előzetesen töltsék le és kék tollal kitöltve hozzák magukkal. Az aláírást az ügyintézés során kérjük megtenni. 

2., Az eljárás díja

A házasságkötési szándék bejelentésekor a honlapunkon, a konzuli díjak között megjelölt eljárási díjat kell fizetni.

Amennyiben a házasságkötési szándékot bejelentő magyar állampolgár a családi állapotáról konzuli igazolást is kér, úgy annak konzuli díját is meg kell fizetni.

3., A jegyzőkönyv továbbítása

A házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyvet a konzulátus továbbítja a házasságkötés tervezett helyszíne szerinti (a jegyzőkönyvben megjelölt) anyakönyvvezetőnek. 
 
Házasságkötés harmadik országban

Amennyiben a tervezett házasságot a magyar állampolgár nem Magyarországon, s nem is az Egyesült Királyságban köti, a követendő szabályokról az adott ország illetékes hatóságától (anyakönyvvezető) kell közvetlenül felvilágosítást kérni. 

A házasságkötés tényét utólag Magyarországon is anyakönyveztetni kell; ez intézhető a Nagykövetség Konzuli Osztályán vagy a magyarországi lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőn keresztül (ld. Házasság magyarországi anyakönyvezése ).

A magyarországi anyakönyvezés előfeltétele, hogy harmadik országban kötött házasság esetén a házassági anyakönyvi kivonatot hitelesíteni kell. Az 1961. évi hágai egyezmény részes államai esetében a házassági anyakönyvi kivonatot ún. Apostille tanúsítvánnyal (Apostille stamp) látja el az adott ország illetékes szerve. Ennek utólagos beszerzése rendkívül hosszadalmas és költséges lehet, ezért célszerű még helyben, közvetlenül a házasságkötés után beszerezni. 

Kérjük, hogy abban az esetben, ha olyan országban kerül sor a házasságkötésre, amely a hágai egyezménynek nem részese, előzetesen egyeztessenek konzuli osztályunkkal a diplomáciai felülhitelesítés beszerzésére vonatkozóan.

Letölthető adatlapok [kérjük, hogy az adatlapokat mindig kéken fogó tollal szíveskedjen kitölteni, aláírni, valamint keltezni (aláírás helye, ideje)]:

Kérelem családi állapot igazolásához 
Jegyzőkönyv házasságkötési szándék bejelentéséhez