Szülői hozzájáruló nyilatkozat kiskorú magyarországi útlevél igényléséhez

Abban az esetben, ha a kiskorú gyermek útlevélkérelmének benyújtásakor  csak az egyik szülő tud megjelenni, a másik szülő nyilatkozatot tehet, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy kiskorú gyermekük részére az útlevelet a másik szülő egyedül igényelje meg. 2020. július 1-jétől a hozzájáruló nyilatkozat az annak a megtételétől számított 15 napig vehető figyelembe! (A kiskorú elektronikus személyazonosító igazolvány igénylésére vonatkozó eljárásban nincs ilyen korlátozás.)

A kérelmet személyesen, illetve postai úton is be lehet nyújtani.

A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapjánkerülhet sor. Az időpont igénylésére vonatkozóan a főoldalon az ügyfélfogadás menüpontban találnak információt.

Az időpontfoglalásnál az „Aláírás hitelesítése” ügycsoportot kérjük kiválasztani.

A személyazonosságot érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány bemutatásával lehet igazolni. Személyazonosító irat hiányában a hitelesítést nem tudjuk elvégezni. Más okmányt a személyazonosításra nem tudunk elfogadni.

Az aláírás hitelesítéséért konzuli díjat kell fizetni, amelynek összegét a konzuli díjak listáján megtalálja. 

Személyesen benyújtott kérelem esetén a hitelesített iratokat a konzulátus – az ügyfél költségére – öt munkanapon belül postai úton továbbítja . Az eljárási idő  a konzulátus leterheltségének függvényében változhat. így esetenként a hitelesítés helyben meg is várható. Az eljárási időnél azonban kérjük, hogy mindig az öt munkanapos határidővel számoljanak.

Amennyiben nincs lehetőség a hitelesítést egyből kiadni, a postázáshoz kérünk egy megcímzett és felbélyegzett válaszborítékot mellékelni. 
A hitelesítéshez szükséges nyilatkozat az oldal tetején a "Kapcsolódó anyagoknál" található.

Amennyibena nyilatkozat megtétele érdekében  személyesen nem tudja felkeresni konzuli hivatalunkat, a nyilatkozaton az aláírását egy helyi brit közjegyző (notary public), vagy tiszteletbeli konzul is hitelesítheti. Az irat magyarországi felhasználásához közjegyző előtt történt aláírás esetén a nagykövetség diplomáciai felülhitelesítésére van szükség. A felülhitelesítés konzuli díját „Embassy of Hungary” névre kiállított Postal Orderben kérjük megküldeni az aláírást tartalmazó dokumentummal és egy saját névre megcímzett, felbélyegzett válaszborítékkal („Special Delivery”) együtt. A fizetendő konzuli felülhitelesítési díj összege a "Konzuli díjak" résznél található.
A felülhitelesítéssel ellátott iratot öt munkanapon belül postázzuk.
Felhívjuk a figyelmet, hogy csak azon közjegyzők hitelesítését fogadjuk el, akiknek pecsét és aláírás mintájával a konzulátus rendelkezik. A közjegyzők aktuális listáját a főoldalon a „Konzuli ügyek” cím alatt, a „Tiszteletbeli konzulok, közjegyzők, fordítók, ügyvédek” hivatkozásnál találja.

A nagykövetség honlapján közzétett listán nem szereplő közjegyző hitelesítését nem áll módunkban elfogadni!
Felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét, hogy az útlevélhatóság a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatot további felülhitelesítés nélkül is elfogadja. Ehhez az szükséges, hogy az alábbi nyilatkozatot az egyik szülő két tanú előtt aláírja:

Szülői hozzájáruló nyilatkozat letöltése [kérjük, hogy a távolmaradó szülő kéken fogó tollal szíveskedjen kitölteni, aláírni, valamint keltezni (aláírás helye, ideje)]