A külföldön történt születés magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli osztálya útján kezdeményezheti. 

I., A születés magyarországi anyakönyvezésével együtt kezdeményezhető eljárások:

 • Apai elismerő nyilatkozat megtétele
 • Házasság magyarországi anyakönyvezése
 • Útlevél igény benyújtása a gyermeknek
 • Házasság magyarországi anyakönyvezése + útlevél kérelem benyújtása a gyermeknek
 • Apai elismerő nyilatkozat megtétele + útlevél kérelem benyújtása 

A házasság magyarországi anyakönyvezésére, illetve az útlevél kérelem benyújtására vonatkozóan kérjük olvassa el a honlap megfelelő oldalait!

II., A kérelem benyújtása

A kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani, előzetes időpontfoglalás alapján. A kérelem benyújtásakor mindkét szülőnek jelen kell lennie

Az időpont igénylésére vonatkozóan az "Ügyfélfogadás, időpontfoglalás" menüpontban találnak információt, illetve a főoldalon található linken keresztül foglalhatnak.

A foglalásnál ha csak a születés anyakönyvezési kérelem benyújtására kerül sor, úgy az  "Anyakönyvezés (házasság/születés/válás)" pontot kell kiválasztani. 
Ha a születés anyakönyvezése mellett útlevél kérelem benyújtására és/vagy házasság anyakönyvezésére, illetve apai elismerő nyilatkozatra is sor kerül, úgy az "Anyakönyvezés-házasság+születés+/útlevél" vagy az "Anyakönyvezés-apai elismerő nyilatkozat+születés+/útlevél" pontot kell kiválasztani,

személyek számánál csak egy fő beírását engedi a foglalási rendszer. Ez egy gyermek születésének anyakönyvezését jelenti. Több gyermek esetén több külön időpontot kell foglalni.

Kérjük figyelembe venni, hogy az anyakönyvezési kérelem benyújtására a kérelmezők rendkívül magas száma miatt nagyon hosszú, esetenként több hónap a várakozási idő!!! Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs. A konzulátus is ugyanazt a foglalási rendszert használja, amely az ügyfelek számára is elérhető, ennek megfelelően nem tudunk Önöknek korábbi időpontot adni.

Az ügyintézés a kérelem benyújtását követően legalább kettő-négy hónapot vesz igénybe, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe.

A 6 éven aluli, külföldön született gyermekek esetében az anyakönyvezési kérelemmel egyidejűleg beadott útlevél kérelem alapján az útlevél 5-8 hét alatt elkészül.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az anyakönyvezés során a gyermek neve a magyar névviselési szabályok miatt eltérhet attól, amelyet a kérelem beadásakor megjelöltek. A magyar anyakönyvezési gyakorlatban ugyanis előírások szabályozzák, hogy az anyakönyvezendő személy milyen családi és utónéven anyakönyvezhető. A magyar jogszabályoktól eltérő névhasználatról az ügyintézés során tájékoztatjuk ügyfeleinket, és korrekciós egyeztetéseket folytatunk az érdekeltekkel. Jelezni kívánjuk, hogy a magyar névhasználati előírásoktól eltérő névválasztás kizárólag igazolt külföldi állampolgárság alapján engedélyezett. Ehhez érvényes külföldi útlevél vagy külföldi hatóság által kiállított állampolgársági bizonyítvány bemutatása szükséges.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárási időkre vonatkozó tájékoztatás nem garantált eljárási időt jelent, így ne vásároljanak például repülőjegyet a honlapon szereplő időtartamból kiindulva, mert ha az ügyintézési idő elhúzódik, az ebből fakadó kár Önöket terheli.

III., A születés hazai anyakönyvezéséhez a következők szükségesek:

Lista a követelmények ellenőrzéséhez (a részletek a továbbiakban olvashatók):

 1. Eredeti születési anyakönyvi kivonat
 2. a.) Szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata vagy 
  b.) Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat vagy
  c.) Külföldi házassági anyakönyvi kivonat és az ennek hazai anyakönyvezésére irányuló kérelem (a házasság anyakönyvezési kérelemhez külön adatlapot kell kitölteni - a tudnivalók a honlapunknak a házasság anyakönyvezéséről szóló részében találhatók)
 3. Adatlap (a lap alján letölthető)
 4. Szülők állampolgárságának igazolása
 5. Adatlap személyi adat- és lakcímnyilvántartásba történő felvételhez (a lap alján letölthető)
  a.) Kérelem Magyarországon élő magyar állampolgárként nyilvántartásba vételhez
  b.) Kérelem külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez
 6. Magyar állampolgárságú szülő eredeti lakcímkártyája
 7. Konzuli díj (csak akkor merül fel, ha a születés anyakönyvezéséhez apai elismerő nyilatkozat/útlevélkérelem is társul)
 8. Ha útlevelet is kérnek a gyermeknek, kérjük hozzanak 2 db útlevél képet is a gyermekről és olvassák el a honlapon az útlevelekre vonatkozó részt!

A mellékletek részletezése:

1. Eredeti születési anyakönyvi kivonat 

Certified copy of an entry in the register of births”, amely a szülőkre vonatkozó adatokat is tartalmazza (FIGYELEM! A piros betűkkel kitöltött rövid változat nem elfogadható!). Minden esetben be kell küldeni! 

A hazai anyakönyvezési eljárás során aaz eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonat bemutatására van szüksége, másolat nem elfogadható. 

Nem kell fordítás 
- az angol, német, vagy francia nyelven kiadott születési anyakönyvi kivonatok esetében, valamint
- ha az adott ország anyakönyvi kivonata több nyelven kerül kiadásra és ezek egyike az angol, német, vagy francia (például új három nyelvű román anyakönyvi kivonat).

Amennyiben a dokumentum a leírtaktól eltérő nyelvű, a kérelemhez az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál (OFFI - www.offi.hu) elkészíttetett, vagy mások által készített, az illetékes magyar nagykövetség által hitelesített fordítást is csatolni kell. 

2. Házassági anyakönyvi kivonat vagy apai elismerő nyilatkozat

a.) Magyar házassági anyakönyvi kivonat

Ha a szülők Magyarországon kötöttek házasságot, vagy házasságukat Magyarországon már anyakönyveztették.

b.) Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat 

Amennyiben a szülők nem házasok, vagy a gyermek születését követően külföldön kötöttek házasságot, a születés hazai anyakönyvezése céljából teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele szükséges a nagykövetségen. A formanyomtatvány a honlapról letölthető („jegyzőkönyv az apai elismerő nyilatkozathoz”), ezt 4 eredeti példányban kérjük kitölteni. Az apai elismerő nyilatkozat felvételének konzuli díját a honlapon a „Konzuli díjak” részen belül találják meg. 

Nyomatékosan felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy apai elismerő nyilatkozat megtételére kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha azt a magyar jogszabályok lehetővé teszik, vagyis az apaság vélelme alapján nem kell mást apának tekinteni. Ennek részletezéséhez feltétlenül tekintsék át az apai elismerő nyilatkozatra vonatkozó ismertetőnket!

c.) Külföldi házassági anyakönyvi kivonat a házasság magyarországi anyakönyvezésének kérelmével

Ha a szülők külföldön kötött házasságának hazai anyakönyvezésére még nem került sor, egyúttal azt is kérni kell (lásd a házasság magyarországi anyakönyvezésénél). 

3. Kitöltött, mindkét szülő által aláírt adatlap („adatlap születés magyarországi anyakönyvezéséhez”)

Szíveskedjen az adatlapot a magyar nyelv szabályainak megfelelően (név: 1. családi név 2. utónév; dátum: év, hó, nap; ékezetek használata stb.) nyomtatott betűkkel magyarul kitölteni.

4. Szülők állampolgárságának igazolása 

Érvényes útlevelek vagy személyazonosító igazolványok. Az ügyintézés során mind a konzulátusi, mind a közjegyző, vagy tiszteletbeli konzul előtti megjelenéskor eredeti okmányt kell bemutatni. Másolat nem fogadható el a személyes megjelenéskor.

FIGYELEM! A nem EU, norvég, izlandi vagy svájci állampolgároknak minden esetben érvényes útlevelet kell bemutatniuk az ügyintézéshez!!!

5. Kérelem a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba történő felvételhez

a.) Gyermek nyilvántartásba vétele Külföldön élő magyar állampolgárként – ez a lehetőség akkor választható, ha a szülők, illetve magyar állampolgár szülő bejelentették a végleges külföldi letelepedésüket.

Ha a szülő(k) bejelentették végleges külföldi letelepedésüket, akkor a „Kérelem külföldön  élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez” nyomtatványt kell kitölteni. Ez a dokumentum a lap alján letölthető.A kérelemhez csatolni kell legalább az egyik szülő magyar lakcímkártyájának másolatát, amelyen „külföldön élő magyar állampolgár” van feltüntetve. Ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a szülő(k) által írt nyilatkozat csatolandó, miszerint a lakcímkártya nem áll rendelkezésre.

b.) Gyermek nyilvántartásba vétele Magyarországon élő magyar állampolgárként – ez a lehetőség akkor választható, ha a szülők, illetve a magyar állampolgár szülő nem jelentették be a végleges külföldi letelepedésüket.

Abban az esetben, ha a szülők Magyarországon élő magyar állampolgárnak számítanak, akkor a „Kérelem Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez” nyomtatványt kell kitölteni. Ez a dokumentum a honlapunkról letölthető. A kérelemhez csatolni kell legalább az egyik szülő magyar lakcímkártyájának a másolatát, amelyen magyarországi lakcím van feltüntetve. A lakcímkártya helyett csatolni lehet a magyar szülő lakhelyét igazoló magyarországi tulajdoni lap, vagy bérleti szerződés másolatát. Ha a felsoroltak egyike sem áll rendelkezésre, akkor a szülő(k) által írt nyilatkozat csatolandó, miszerint a kért dokumentumok (lakcímkártya, tulajdoni lap, bérleti szerződés) egyike sem áll rendelkezésre. 

Kitöltési útmutató a „Kérelem Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez” nyomtatványhoz:

 • az adatlapot a gyermek adataival kell kitölteni, és mindkét szülőnek alá kell írnia;
 • a gyermek magyarországi lakhelye nem lehet eltérő, mint a szülőké;
 • ha mindkét szülő rendelkezik magyarországi lakcímmel, akkor a választásuk szerint az egyik szülő lakcíme lesz a gyermek lakcíme is;
 • a II-es pontban a szállásadó adatait (neve, minősége, lakcíme és aláírása) kötelezően ki kell tölteni;
 • a II-es pontban a szállásadó az a szülő, aki a regisztrációhoz megadta a magyarországi lakcíme adatait.

A kitöltési útmutató az oldal alján található („Kitöltési útmutató a Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez”)

c.) Ha mindkét szülő magyar állampolgár és az egyikük bejelentette a végleges külföldi letelepedését, míg a másik szülő nem, úgy a szülők választhatnak, hogy az a.) vagy b.) pont szerint kérik a nyilvántartásba vételt.

6. Magyar állampolgárságú szülő lakcímkártyája

A kérelem benyújtásakor a magyar állampolgárságú szülőnek a lakcímkártyáját eredetiben be kell mutatnia. 

7. Konzuli díj

Az anyakönyvezési eljárás ingyenes.

Fizetni csak az apai elismerő nyilatkozatért kell, ha ennek megtétele szükséges. Az apai elismerő nyilatkozat költsége a díjtáblázatban megtalálható.

Ha a születés anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem benyújtására is sor kerül, annak díját is be kell fizetni. Erre vonatkozóan lásd a honlap megfelelő részeit (Konzuli információk/Fontos konzuli információk/Konzuli díjak). 

8. Útlevél igénylése újszülött részére: Magyar állampolgár szülő újszülött gyermeke részére a születés anyakönyvezése mellett igényelhet útlevelet, külön állampolgársági vizsgálatra nincs szükség. Újszülöttek részére lehetséges állandó és ideiglenes magánútlevél igénylése. Erről lásd a honlapunk vonatkozó részét.

Kérjük, hogy valamennyi dokumentumot kék tollal írják alá!
FIGYELEM: az apai elismerő nyilatkozatot otthon kell kitölteni, de csak a konzulátuson, az ügyintézéskor írhatják alá!

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az előírt adatlapokat feltétlenül előzetesen nyomtassák ki honlapunkról, és a kitöltött adatlapokkal keressék fel a nagykövetséget!! Amennyiben az adatlap valamely pontjában bizonytalanok, úgy a kérdéses részt hagyják üresen. 

Hiányosan kitöltött adatlapok esetén az ügyintézéskor igyekszünk segíteni, azonban a kitöltetlen adatlapokkal érkező ügyfelektől a kérelmet nem áll módunkban átvenni. 

VI., A születés illetve születés+házasság anyakönyvezésére, valamint a gyermek útlevelére irányuló eljárás gyorsabb megoldásai

Az anyakönyvezési kérelmek személyes beadásánál kialakult hosszú várakozási időre tekintettel több olyan megoldást is kidolgoztunk, amellyel az eljárás felgyorsítható, a várakozási idő csökkenthető, illetve esetenként még a személyes megjelenés is elkerülhető. Ezek a megoldások általában kicsit összetettebbek, ezért kérjük, hogy miután alaposan elolvasták a tájékoztatónkat, és valami nem világos, elsődlegesen e-mailben, másodlagosan telefonon keressék a konzulátust a részletek egyeztetése érdekében. 

A konzulátus munkatársainak is az az érdeke, hogy Önöknek a jogszabályok keretei között a leghatékonyabban és leggyorsabban elintéződjön a kérelmük, ezért szívesen segítünk a feltételek pontos tisztázásban és egyeztetésében. Ehhez azonban az szükséges, hogy előzetesen alaposan tanulmányozzák át a honlapunk vonatkozó részeit. 
 

A.) Kérelem benyújtása Magyarországon, meghatalmazott útján

I.) Ha a gyermek házasságban született

Az anyakönyvezési kérelmet Magyarországon meghatalmazott is benyújthatja. Ez igaz akkor is, ha csak a gyermek születését kell anyakönyvezni (mert van magyar házassági anyakönyvi kivonat), valamint akkor is, ha mind a születést, mind a szülők külföldön kötött házasságát anyakönyveztetni kell. A benyújtás lehetőségéről és a meghatalmazás pontos tartalmáról minden esetben előzetesen érdeklődni kell a benyújtás tervezett helyszíne szerinti anyakönyvvezetőnél!

A gyermek születési anyakönyvi kivonatának elkészülte után a szülők a konzulátuson előzetes időpontfoglalás nélkül (munkanapokon délelőtt 9.30-11.30 óra között) adhatják be a gyermek útlevél kérelmét.

II.) Ha a gyermek házasságon kívül született

Az a.) pontban leírtakhoz képest annyi az eltérés, hogy mielőtt a meghatalmazott Magyarországon kérelmet nyújtana be, a szülőknek fel kell keresniük a konzulátust az apai elismerő nyilatkozat megtétele céljából. 

B.) Az anyakönyvezési kérelem benyújtásának felgyorsítása abban az esetben, ha a gyermek házasságon kívül született (apai elismerő nyilatkozat, anyakönyvezés, illetve anyakönyvezés és hazatérési célú vagy végleges magánútlevél igénylése)

Ha a gyermek házasságon kívül született, az apának apai elismerő nyilatkozatot kell tennie, amelyet kizárólag személyesen lehet megtenni a konzulátuson. Az apai elismerő nyilatkozathoz a szintén személyesen megjelenő édesanyának hozzá kell járulnia. Ezt – sajnos – semmilyen más megoldással nem lehet helyettesíteni, így a szülőknek mindenképpen meg kell jelenniük személyesen a konzulátuson. 

Az apai elismerő nyilatkozat megtétele után a nyilatkozatot 1,5-2 héten belül megküldjük az ügyfeleinknek, s ezt követően már ezzel a dokumentummal lehet benyújtani a születés hazai anyakönyvezése iránti kérelmet (amennyiben nem indították el az apai elismerő nyilatkozat megtételével egyidejűleg). E megoldás annyival gyorsabb, hogy önmagában az apai elismerő nyilatkozat megtételére rövid időn belül tudunk időpontot biztosítani, így a várakozási idő jelentős része „megspórolható”. Ebben az esetben az időpont foglalást az „apai elismerő nyilatkozat” kiválasztásával kell intézni. 

Ha bármilyen konkrét kérdésük van, kérjük, hogy elsődlegesen e-mailben tegyék fel, de a konzulátus munkatársai telefonon is segítenek a részletek tisztázásában.

Tájékoztatónkba megpróbáltunk minden szükséges és fontos szabályt, információt belefoglalni. Ha ennek ellenére további kérdései lennének, szíveskedjen levélben vagy e-mail útján (consulate.lon@mfa.gov.hu) megkeresni bennünket. 

VII., Dokumentumok

Az eljáráshoz szükséges adatlapok letölthetők innen:

Kérelem Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez
Kitöltési útmutató a Mo.-on élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételi kérelemhez
ADATLAP születés magyarországi anyakönyvezéséhez
Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozathoz megszületett gyermek esetében - Kérjük, hogy a honlap apai elismerő nyilatkozat részét is olvassák el!
Kérelem külföldön  élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez

A gyermekeknek az útlevél igénylőlapot helyben nyomtatjuk!