A külföldön történt születés magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli osztálya útján kezdeményezheti. 

I., A születés magyarországi anyakönyvezésével együtt kezdeményezhető eljárások:

 • Apai elismerő nyilatkozat megtétele
 • Házasság magyarországi anyakönyvezése
 • Útlevél igény benyújtása a gyermeknek
 • Házasság magyarországi anyakönyvezése + útlevél kérelem benyújtása a gyermeknek
 • Apai elismerő nyilatkozat megtétele + útlevél kérelem benyújtása FIGYELEM! Az apai elismerő nyilatkozatot csak személyesen lehet megtenni a konzulátuson, így ebben az esetben a postai út mellett is legalább egyszer be kell fáradni a konzulátusra (erről kérjük olvassa el a később leírtakat is)!


A házasság magyarországi anyakönyvezésére, illetve az útlevél kérelem benyújtására vonatkozóan kérjük olvassa el a honlap megfelelő oldalait!


II., A kérelem benyújtása

A kérelmet személyesen, illetve postai úton is be lehet nyújtani. Személyes benyújtás esetén mindkét szülőnek jelen kell lennie

kérelem személyes benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor. Az időpont igénylésére vonatkozóan az "Ügyfélfogadás, időpontfoglalás" menüpontban találnak információt, illetve a főoldalon található linken keresztül foglalhatnak.

A foglalásnál ha csak a születés anyakönyvezési kérelem benyújtására kerül sor, úgy az  "Anyakönyvezés (házasság/születés/válás)" pontot kell kiválasztani. 
Ha a születés anyakönyvezése mellett útlevél kérelem benyújtására és/vagy házasság anyakönyvezésére, illetve apai elismerő nyilatkozatra is sor kerül, úgy az "Anyakönyvezés-házasság+születés+/útlevél" vagy az "Anyakönyvezés-apai elismerő nyilatkozat+születés+/útlevél" pontot kell kiválasztani,

személyek számánál csak egy fő beírását engedi a foglalási rendszer. Ez egy gyermek születésének anyakönyvezését jelenti. Több gyermek esetén több külön időpontot kell foglalni.

Kérjük figyelembe venni, hogy az anyakönyvezési kérelem benyújtására a kérelmezők rendkívül magas száma miatt nagyon hosszú, esetenként több hónap a várakozási idő!!! Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs. A konzulátus is ugyanazt a foglalási rendszert használja, amely az ügyfelek számára is elérhető, ennek megfelelően nem tudunk Önöknek korábbi időpontot adni.

Az ügyintézés a kérelem benyújtását követően legalább kettő-négy hónapot vesz igénybe, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe.

A 6 éven aluli, külföldön született gyermekek esetében az anyakönyvezési kérelemmel egyidejűleg beadott útlevél kérelem alapján az útlevél 5-8 hét alatt elkészül.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az anyakönyvezés során a gyermek neve a magyar névviselési szabályok miatt eltérhet attól, amelyet a kérelem beadásakor megjelöltek. A magyar anyakönyvezési gyakorlatban ugyanis előírások szabályozzák, hogy az anyakönyvezendő személy milyen családi és utónéven anyakönyvezhető. A magyar jogszabályoktól eltérő névhasználatról az ügyintézés során tájékoztatjuk ügyfeleinket, és korrekciós egyeztetéseket folytatunk az érdekeltekkel. Jelezni kívánjuk, hogy a magyar névhasználati előírásoktól eltérő névválasztás kizárólag igazolt külföldi állampolgárság alapján engedélyezett. Ehhez érvényes külföldi útlevél vagy külföldi hatóság által kiállított állampolgársági bizonyítvány bemutatása szükséges.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárási időkre vonatkozó tájékoztatás nem garantált eljárási időt jelent, így ne vásároljanak például repülőjegyet a honlapon szereplő időtartamból kiindulva, mert ha az ügyintézési idő elhúzódik, az ebből fakadó kár Önöket terheli.


III., A születés anyakönyvezése, illetve ahhoz kapcsolódó eljárások kezdeményezése

A kérelem benyújtására főszabály szerint személyesen kerülhet sor. A kérelmezők nagy száma miatt a várakozási idő a személyes benyújtásra rendkívül hosszú, így javasoljuk, hogy amennyiben a gyermek házasságban született, ez esetben a postai utat, vagy a Magyarországon, meghatalmazott útján történő ügyintézést válasszák. Ha a gyermek házasságon kívül született, akkor apai elismerő nyilatkozatot kell tenni, ami csak személyesen tehető meg, de ez esetben is van lehetőség arra, hogy a várakozási időt lecsökkentsék. Erre vonatkozóan kérjük elolvasni az ezen rész VI., pontjában leírtakat.


IV., A kérelem beadásával kapcsolatos lehetőségek áttekintése:

Cselekmény  Benyújtás módja  Megjegyzés
Születés anyakönyvezése és útlevél kérelem   személyesen  előnye: személyes ügyintézés
hátránya: nagyon hosszú a várakozási
idő a kérelem benyújtásra
Születés anyakönyvezése és útlevél kérelem     postai úton előnye: legegyszerűbb megoldás, gyorsabb
hátránya: a közjegyző bevonása miatt többletkiadással jár, illetve apai elismerő nyilatkozat esetén mindenképpen a konzulátusra kell
   beutazni (ha TB konzulnál jelennek meg személyesen, akkor nincs többletkiadás)
   


 

     
V., A születés hazai anyakönyvezéséhez a következők szükségesek:

Lista a követelmények ellenőrzéséhez (a részletek a továbbiakban olvashatók):

 1. Eredeti születési anyakönyvi kivonat
 2. a.) Szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata vagy 
  b.) Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat vagy
  c.) Külföldi házassági anyakönyvi kivonat és az ennek hazai anyakönyvezésére irányuló kérelem (a házasság anyakönyvezési kérelemhez külön adatlapot kell kitölteni - a tudnivalók a honlapunknak a házasság anyakönyvezéséről szóló részében találhatók)
 3. Adatlap (a lap alján letölthető)
 4. Szülők állampolgárságának igazolása
 5. Adatlap személyi adat- és lakcímnyilvántartásba történő felvételhez (a lap alján letölthető)
  a.) Kérelem Magyarországon élő magyar állampolgárként nyilvántartásba vételhez
  b.) Kérelem külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez
 6. Magyar állampolgárságú szülő eredeti lakcímkártyája
 7. Konzuli díj
 8. Saját névre megcímzett válaszboríték (postai benyújtás esetén)
 9. Ha útlevelet is kérnek a gyermeknek, kérjük hozzanak 2 db útlevél képet is a gyermekről és olvassák el a honlapon az útlevelekre vonatkozó részt!


A mellékletek részletezése:

1. Eredeti születési anyakönyvi kivonat 

Certified copy of an entry in the register of births”, amely a szülőkre vonatkozó adatokat is tartalmazza (FIGYELEM! A piros betűkkel kitöltött rövid változat nem elfogadható!). Minden esetben be kell küldeni! 

A hazai anyakönyvezési eljárás során aaz eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonat bemutatására van szüksége, másolat nem elfogadható. 

Nem kell fordítás 
- az angol, német, vagy francia nyelven kiadott születési anyakönyvi kivonatok esetében, valamint
- ha az adott ország anyakönyvi kivonata több nyelven kerül kiadásra és ezek egyike az angol, német, vagy francia (például új három nyelvű román anyakönyvi kivonat).

Amennyiben a dokumentum a leírtaktól eltérő nyelvű, a kérelemhez az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál (OFFI - www.offi.hu) elkészíttetett, vagy mások által készített, az illetékes magyar nagykövetség által hitelesített fordítást is csatolni kell. 

2. Házassági anyakönyvi kivonat vagy apai elismerő nyilatkozat

a.) Magyar házassági anyakönyvi kivonat

Ha a szülők Magyarországon kötöttek házasságot, vagy házasságukat Magyarországon már anyakönyveztették.

b.) Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat 

Amennyiben a szülők nem házasok, vagy a gyermek születését követően külföldön kötöttek házasságot, a születés hazai anyakönyvezése céljából teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele szükséges a nagykövetségen. A formanyomtatvány a honlapról letölthető („jegyzőkönyv az apai elismerő nyilatkozathoz”), ezt 4 eredeti példányban kérjük kitölteni. Az esetek döntő többségében a jegyzőkönyv 1., 3. és 6. pontját kell a szülőknek kitölteni és aláírni. Az apai elismerő nyilatkozat felvételének konzuli díját a honlapon a „Konzuli díjak” részen belül találják meg. 

Nyomatékosan felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy apai elismerő nyilatkozat megtételére kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha azt a magyar jogszabályok lehetővé teszik, vagyis az apaság vélelme alapján nem kell mást apának tekinteni. Ennek részletezéséhez feltétlenül tekintsék át az apai elismerő nyilatkozatra vonatkozó ismertetőnket!

c.) Külföldi házassági anyakönyvi kivonat a házasság magyarországi anyakönyvezésének kérelmével

Ha a szülők külföldön kötött házasságának hazai anyakönyvezésére még nem került sor, egyúttal azt is kérni kell (lásd a házasság magyarországi anyakönyvezésénél). 

3. Kitöltött, mindkét szülő által aláírt adatlap („adatlap születés magyarországi anyakönyvezéséhez”)

Szíveskedjen az adatlapot a magyar nyelv szabályainak megfelelően (név: 1. családi név 2. utónév; dátum: év, hó, nap; ékezetek használata stb.) nyomtatott betűkkel magyarul kitölteni.

4. Szülők állampolgárságának igazolása 

Érvényes útlevelek vagy személyazonosító igazolványok. Az ügyintézés során mind a konzulátusi, mind a közjegyző, vagy tiszteletbeli konzul előtti megjelenéskor eredeti okmányt kell bemutatni. Másolat nem fogadható el a személyes megjelenéskor.

A kérelem postai benyújtásakor a közjegyzőnek vagy tiszteletbeli konzulnak bemutatott eredeti okmányok másolatát kell megküldeni.

FIGYELEM! A nem EU, norvég, izlandi vagy svájci állampolgároknak minden esetben érvényes útlevelet kell bemutatniuk az ügyintézéshez!!!

5. Kérelem a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba történő felvételhez


a.) Gyermek nyilvántartásba vétele Külföldön élő magyar állampolgárként – ez a lehetőség akkor választható, ha a szülők, illetve magyar állampolgár szülő bejelentették a végleges külföldi letelepedésüket.

Ha a szülő(k) bejelentették végleges külföldi letelepedésüket, akkor a „Kérelem külföldön  élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez” nyomtatványt kell kitölteni. Ez a dokumentum a lap alján letölthető.A kérelemhez csatolni kell legalább az egyik szülő magyar lakcímkártyájának másolatát, amelyen „külföldön élő magyar állampolgár” van feltüntetve. Ha ez nem áll rendelkezésre, akkor postai benyújtás esetén a szülő(k) által írt nyilatkozat, miszerint a lakcímkártya nem áll rendelkezésre.

b.) Gyermek nyilvántartásba vétele Magyarországon élő magyar állampolgárként – ez a lehetőség akkor választható, ha a szülők, illetve a magyar állampolgár szülő nem jelentették be a végleges külföldi letelepedésüket.

Abban az esetben, ha a szülők Magyarországon élő magyar állampolgárnak számítanak, akkor a „Kérelem Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez” nyomtatványt kell kitölteni. Ez a dokumentum a honlapunkról letölthető. A kérelemhez csatolni kell legalább az egyik szülő magyar lakcímkártyájának a másolatát, amelyen magyarországi lakcím van feltüntetve. A lakcímkártya helyett csatolni lehet a magyar szülő lakhelyét igazoló magyarországi tulajdoni lap, vagy bérleti szerződés másolatát. Ha a felsoroltak egyike sem áll rendelkezésre, akkor postai benyújtás esetén a szülő(k) által írt nyilatkozat, miszerint a kért dokumentumok (lakcímkártya, tulajdoni lap, bérleti szerződés) egyike sem áll rendelkezésre. 


Kitöltési útmutató a „Kérelem Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez” nyomtatványhoz:

 • az adatlapot a gyermek adataival kell kitölteni, és mindkét szülőnek alá kell írnia;
 • a gyermek magyarországi lakhelye nem lehet eltérő, mint a szülőké;
 • ha mindkét szülő rendelkezik magyarországi lakcímmel, akkor a választásuk szerint az egyik szülő lakcíme lesz a gyermek lakcíme is;
 • a II-es pontban a szállásadó adatait (neve, minősége, lakcíme és aláírása) kötelezően ki kell tölteni;
 • a II-es pontban a szállásadó az a szülő, aki a regisztrációhoz megadta a magyarországi lakcíme adatait.

A kitöltési útmutató az oldal alján található („Kitöltési útmutató a Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez”)

c.) Ha mindkét szülő magyar állampolgár és az egyikük bejelentette a végleges külföldi letelepedését, míg a másik szülő nem, úgy a szülők választhatnak, hogy az a.) vagy b.) pont szerint kérik a nyilvántartásba vételt.


6. Magyar állampolgárságú szülő lakcímkártyája

A kérelem benyújtásakor a magyar állampolgárságú szülőnek a lakcímkártyáját be kell mutatnia. Amennyiben a kérelmet postai úton adják be, úgy a lakcímkártya másolatát kell beküldeni.


7. Konzuli díj

Az anyakönyvezési eljárás ingyenes.

Fizetni csak az apai elismerő nyilatkozatért kell, ha ennek megtétele szükséges. Az apai elismerő nyilatkozat költsége a díjtáblázatban megtalálható.

Ha a születés anyakönyvezésével egyidejűleg  útlevél kérelem benyújtására is sor kerül, annak díját is be kell fizetni. Erre vonatkozóan lásd a honlap megfelelő részeit. 

Postai beadás esetén a konzuli díjat a nagykövetség („Embassy of Hungary”) nevére kiállított postai pénzesutalványban (Postal Order) szíveskedjen beküldeni. Csekket nem áll módunkban elfogadni.

Ha a benyújtásra postai úton kerül sor és útlevél kérelmet is benyújtottak, akkor – amennyiben az aláírás közjegyző előtt történt – a közjegyző aláírásának és pecsétjének felülhitelesítésére a honlapon a „Konzuli díjak” résznél található felülhitelesítési díjat is kell fizetni.

 
8. Saját névre megcímzett válaszboríték

Postán benyújtott kérelemnél a kísérőlevélben kérjük, szíveskedjen feltüntetni telefonszámát és e-mail címét.

Abban az esetben, ha az anyakönyvezési kérelemmel együtt útlevél kérelmet is benyújtanak a gyermeknek, úgy 2 db megcímzett válaszborítékot kérünk csatolni.

9. Útlevél igénylése újszülött részére: Magyar állampolgár szülő újszülött gyermeke részére a születés anyakönyvezése mellett igényelhet útlevelet, külön állampolgársági vizsgálatra nincs szükség. Újszülöttek részére lehetséges állandó és ideiglenes magánútlevél igénylése. Erről lásd a honlapunk vonatkozó részét.

Kérjük, hogy valamennyi dokumentumot kék tollal írják alá!
FIGYELEM: az apai elismerő nyilatkozatot csak a konzulátuson, az ügyintézéskor írhatják alá!

A kérelmüket személyesen benyújtó ügyfelektől is azt kérjük, hogy az előírt adatlapokat feltétlenül előzetesen nyomtassák ki honlapunkról, és a kitöltött adatlapokkal keressék fel a nagykövetséget!! Amennyiben az adatlap valamely pontjában bizonytalanok és a kérelmet személyesen fogják beadni, úgy a kérdéses részt hagyják üresen. Amennyiben a kérelmet postai úton adják be és kérdéseik vannak az adatlappal kapcsolatosan, úgy keressenek meg minket e-mailben vagy telefonon.

Hiányosan kitöltött adatlapok esetén az ügyintézéskor igyekszünk segíteni, azonban a kitöltetlen adatlapokkal érkező ügyfelektől a kérelmet nem áll módunkban átvenni. 


VI., A születés illetve születés+házasság anyakönyvezésére, valamint a gyermek útlevelére irányuló eljárás gyorsabb megoldásai

Az anyakönyvezési kérelmek személyes beadásánál kialakult hosszú várakozási időre tekintettel több olyan megoldást is kidolgoztunk, amellyel az eljárás felgyorsítható, a várakozási idő csökkenthető, illetve esetenként még a személyes megjelenés is elkerülhető. Ezek a megoldások általában kicsit összetettebbek, ezért kérjük, hogy miután alaposan elolvasták a tájékoztatónkat, és valami nem világos, elsődlegesen e-mailben, másodlagosan telefonon keressék a konzulátust a részletek egyeztetése érdekében. 

A konzulátus munkatársainak is az az érdeke, hogy Önöknek a jogszabályok keretei között a leghatékonyabban és leggyorsabban elintéződjön a kérelmük, ezért szívesen segítünk a feltételek pontos tisztázásban és egyeztetésében. Ehhez azonban az szükséges, hogy előzetesen alaposan tanulmányozzák át a honlapunk vonatkozó részeit. 
 

A.) Kérelem benyújtása Magyarországon, meghatalmazott útján

I.) Ha a gyermek házasságban született

Az anyakönyvezési kérelmet Magyarországon meghatalmazott is benyújthatja. Ez igaz akkor is, ha csak a gyermek születését kell anyakönyvezni (mert van magyar házassági anyakönyvi kivonat), valamint akkor is, ha mind a születést, mind a szülők külföldön kötött házasságát anyakönyveztetni kell. A benyújtás lehetőségéről és a meghatalmazás pontos tartalmáról minden esetben előzetesen érdeklődni kell a benyújtás tervezett helyszíne szerinti anyakönyvvezetőnél!

A gyermek születési anyakönyvi kivonatának elkészülte után a szülők a konzulátuson előzetes időpontfoglalás nélkül (munkanapokon délelőtt 9.30-11.30 óra között) adhatják be a gyermek útlevél kérelmét.

II.) Ha a gyermek házasságon kívül született

Az a.) pontban leírtakhoz képest annyi az eltérés, hogy mielőtt a meghatalmazott Magyarországon kérelmet nyújtana be, a szülőknek fel kell keresniük a konzulátust az apai elismerő nyilatkozat megtétele céljából. 

III.) Kérelem benyújtása postai úton, ha a gyermek házasságban született (anyakönyvezés, illetve anyakönyvezés és hazatérési célú vagy végleges magánútlevél igénylése)

Amennyiben a gyermek házasságban született, az anyakönyvezési kérelmet postai úton is be lehet nyújtani. Ha a házasságot külföldön kötötték, ez esetben a házasság magyarországi anyakönyvezését is kérni kell, de ez ugyanezen eljárás keretében, postai úton intézhető (kérjük, hogy a házasság anyakönyvezésének feltételeit nézzék meg a honlapunk megfelelő részénél). Abban az esetben, ha már konkrét utazási tervük van Magyarországra, megoldható, hogy az anyakönyvezés postai útja mellett az elkészült anyakönyvet magyarországi címre kérik kézbesíteni, s a gyermekkel egy hazautazási célú, egyszeri, ideiglenes útlevéllel mennek haza, majd Magyarországon az anyakönyv birtokában intézik a gyermek útlevelét, illetve személyi igazolványát. Ezt személyesen kell kérni a konzulátuson, a feltételeket a honlap megfelelő részeinél megtalálják. 

Ha a gyermeknek egyidejűleg állandó útlevelet is szeretnének (vagyis nem sürgős a hazautazás), akkor ehhez az "Útlevél 12 éven aluli gyermekeknek" menüpontban található igénylőlapot kell letölteni.

Az anyakönyvezésre irányuló kérelmet, illetve az útlevél igénylőlapot (amennyiben útlevelet is kérnek)  közjegyző, vagy tiszteletbeli konzul előtt kell aláírni, s az így hitelesített kérelmet az anyakönyvezési kérelemmel együtt postán beküldeni. Ha ezt az utat választják, akkor a közjegyző többletköltséget jelent. Ha csak anyakönyvezési kérelmet küldenek be postán, akkor további többletköltség nincs, ha azonban útlevél kérelmet is beadnak a gyermeknek, akkor a közjegyző aláírás és pecsétmintájának felülhitelesítéséért a konzulátus is külön díjat számol fel. Kérjük, hogy feltétlenül tanulmányozzák a honlapon az útlevelekre és a közjegyzőkre, illetve hitelesítésekre vonatkozó részt is. Fontos, hogy a közjegyzőnek a kérelmezők személyes megjelenését és aláírását kell igazolnia. Ez általában egy külön közjegyzői záradékkal történik, de az adatlapon is elfogadható. Kérjük, arra is figyeljenek, hogy mindkét szülő személyazonosságát és aláírását igazolni kell a tiszteletbeli konzul vagy közjegyző által. 

FIGYELEM! A tiszteletbeli konzulok székhelye Belfast, Cardiff, Edinburgh, Liverpool és Torquay. A tiszteletbeli konzulok elérhetőségeit a honlapunkon „Tiszteletbeli konzulok elérhetőségei” résznél megtalálja. 

Ha bármilyen konkrét kérdésük van, kérjük, hogy elsődlegesen e-mailben tegyék fel, de a konzulátus munkatársai telefonon is segítenek a részletek tisztázásában. 
 
B.) Az anyakönyvezési kérelem benyújtásának felgyorsítása abban az esetben, ha a gyermek házasságon kívül született (apai elismerő nyilatkozat, anyakönyvezés, illetve anyakönyvezés és hazatérési célú vagy végleges magánútlevél igénylése)

Ha a gyermek házasságon kívül született, az apának apai elismerő nyilatkozatot kell tennie, amelyet kizárólag személyesen lehet megtenni a konzulátuson. Az apai elismerő nyilatkozathoz a szintén személyesen megjelenő édesanyának hozzá kell járulnia. Ezt – sajnos – semmilyen más megoldással nem lehet helyettesíteni, így a szülőknek mindenképpen meg kell jelenniük személyesen a konzulátuson. 

Az apai elismerő nyilatkozat megtétele után a nyilatkozatot 1,5-2 héten belül megküldjük az ügyfeleinknek, s ezt követően már ezzel a dokumentummal az előző pontban leírtak szerint a postai út is választható. E megoldás annyival gyorsabb, hogy az apai elismerő nyilatkozat megtételére rövid időn belül tudunk időpontot biztosítani, így a várakozási idő jelentős része „megspórolható”. 

Ebben az esetben az időpont foglalást az „apai elismerő nyilatkozat” kiválasztásával kell intézni. 

Az anyakönyvezésre irányuló kérelmet, illetve az útlevél igénylőlapot (amennyiben útlevelet is kérnek)  közjegyző, vagy tiszteletbeli konzul előtt kell aláírni, s az így hitelesített kérelmet az anyakönyvezési kérelemmel együtt postán beküldeni. Ha ezt az utat választják, akkor a közjegyző többletköltséget jelent. Ha csak anyakönyvezési kérelmet küldenek be postán, akkor további többletköltség nincs, ha azonban útlevél kérelmet is beadnak a gyermeknek, akkor a közjegyző aláírás és pecsétmintájának felülhitelesítéséért a konzulátus is külön díjat számol fel. Kérjük, hogy feltétlenül tanulmányozzák a honlapon az útlevelekre és a közjegyzőkre, illetve hitelesítésekre vonatkozó részt is. Fontos, hogy a közjegyzőnek a kérelmezők személyes megjelenését és aláírását kell igazolnia. Ez általában egy külön közjegyzői záradékkal történik, de az adatlapon is elfogadható. Kérjük, arra is figyeljenek, hogy mindkét szülő személyazonosságát és aláírását igazolni kell a tiszteletbeli konzul vagy közjegyző által.

FIGYELEM! A tiszteletbeli konzulok székhelye Belfast, Cardiff, Edinburgh, Liverpool és Torquay. A tiszteletbeli konzulok elérhetőségeit a honlapunkon „Tiszteletbeli konzulok elérhetőségei” résznél megtalálja.

Ha bármilyen konkrét kérdésük van, kérjük, hogy elsődlegesen e-mailben tegyék fel, de a konzulátus munkatársai telefonon is segíteneka részletek 
tisztázásában.

Tájékoztatónkba megpróbáltunk minden szükséges és fontos szabályt, információt belefoglalni. Ha ennek ellenére további kérdései lennének, szíveskedjen levélben, e-mail útján (consulate.lon@mfa.gov.hu) vagy telefononmegkeresni bennünket.

A telefonvonalak zsúfoltsága miatt elsősorban e-mailben kérjük a kérdéseiket feltenni.


VII., Dokumentumok

Az eljáráshoz szükséges adatlapok letölthetők innen:

Kérelem Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez
Kitöltési útmutató a Mo.-on élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételi kérelemhez
ADATLAP születés magyarországi anyakönyvezéséhez
Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozathoz megszületett gyermek esetében - Kérjük, hogy a honlap apai elismerő nyilatkozat részét is olvassák el!
Kérelem külföldön  élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez

A gyermekeknek az útlevél igénylőlapot helyben adjuk, illetve postai benyújtás esetén az "Útlevél 12 éven aluli gyermekeknek" menüpontban található igénylőlapot kell letölteni.