A konzuli hivatalunkon keresztül lehetőség van születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, illetve halotti anyakönyvi kivonat beszerzésére. Az így beszerzett anyakönyvi kivonatok három nyelvűek, azaz a bejegyzett adatokat a magyar mellett angol és francia nyelven is tartalmazzák.

A kérelem benyújtására csak előzetes időpontfoglalás alapján kerülhet sor, a konzinfoidopont.mfa.gov.hu oldalon keresztül.

Az időpont foglalásakor az "Anyakönyvi kivonat kiállítása (már anyakönyvezett személyek esetén)" ügytípust kell kiválasztani. A személyek számánál kérjük egy főt beírni, függetlenül a beszerzendő okiratok számától, ugyanakkor minden okiratra külön kérelmet (adatlapot) kell kitölteni. 

Sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. A konzuli hivatal is ugyanazt a foglalási rendszert használja, amely az ügyfelek számára is elérhető, ennek megfelelően sajnos nem áll módunkban Önöknek korábbi időpontot adni.

A kért okirat 1 hónapon belül készül el. Az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentesen történik. Amennyiben azt kéri, hogy az anyakönyvi kivonatot postán küldjük ki, szíveskedjen a kérelemhez egy saját nevére megcímzett és felbélyegzett válaszborítékot mellékelni. (Célszerű „Special delivery” kézbesítésre bérmentesíteni.) Amennyiben nem hoz válaszborítékot, lehetőség van szállítási költségátalány befizetésére annak érdekében, hogy a kiállítást követően postázzuk az elkészült anyakönyvi kivonatot.  

Az okiratok beszerzéséhez szükséges nyomtatvány a lap alján letölthető. Kérjük, hogy valamennyi dokumentumot kéken fogó tollal töltsenek ki/ írjanak alá!

A kérelem részét képezi egy rövid indoklás, amelyben ki kell fejteni, hogy milyen célból kéri az okirat beszerzését. A kérelem benyújtásakor minden esetben be kell mutatni a kérelmező érvényes útlevelét vagy személyazonosító igazolványát.

A felsorolt okiratokon kívül egyéb, magyar hatóság által kiállított okirat beszerzésére is van lehetőség. Ennek eljárási díja a magyar hatóság által felszámított díjon felül a konzulátus díjtáblájában az „Egyéb hatósági okirat” résznél meghatározott összeg, amelyet a beadáskor kell megfizetni.

Az erkölcsi bizonyítványra és a hatósági bizonyítványra vonatkozóan a „Hatósági erkölcsi bizonyítvány” menüpontnál, míg a házasságkötési tanúsítványra és a családi állapot igazolására vonatkozóan a „Házasságkötés, családi állapot igazolása” menüpontnál találja meg a pontos információkat.

Adatlapok [kérjük, hogy az adatlapokat mindig kéken fogó tollal szíveskedjen kitölteni, aláírni, valamint keltezni (aláírás helye, ideje)]:

Az okiratbeszerzéshez szükséges adatlapok letölthetők innen:

Űrlap születési / házassági / bejegyzett élettársi kapcsolat / halotti anyakönyvi kivonat beszerzéséhez