Tartalom

1. Születési név változtatása
2. Születési utónév módosítására irányuló kérelem
3. Házassági névviselési forma módosítása
4. Külföldön történt névváltoztatás magyarországi elismerése
5. Adatlapok


1., Születési név változtatása

A születési név megváltoztatása a vezetéknév és/vagy a keresztnév megváltoztatását jelenti. Névváltoztatási kérelmeik előkészítésekor és benyújtásakor legyenek figyelemmel arra, hogy a brit és külföldi névváltoztatási előírások nem mindig és nem feltétlenül egyeznek meg a magyar előírásokkal. Kérelmeik megfelelő előkészítésekor fokozott jelentőséggel bír, hogy rendelkeznek-e már brit (deed poll) vagy egyéb külföldi névváltoztatási dokumentummal és az új névre szóló külföldi okmánnyal (külföldi útlevél, jogosítvány, személyazonosító igazolvány). Utóbbiak meglétét vagy hiányát feltétlenül jelezzék, mivel ezek alapján tud a konzulátus megfelelő tájákoztatást adni(szolgáltatási díj, fizetés módja, csatolandó dokumentumok).

A magyar névváltoztatási eljárás történhet külföldi névváltoztatási okirat nélkül, valamint külföldi névváltoztatási okirat éskülföldi okmány alapján. A szabályozás, ill. a költségek eltérőek. Külföldi névváltoztatási okirat birtokában is kizárólag akkor van mód új magyar okmányok (útlevél, személyigazolvány) igénylésére, ha a külföldi névváltoztatás magyarországi anyakönyvi bejegyzése már megtörtént.

A születési névváltoztatási kérelmeik konzulátuson történő benyújtása és bárminemű pénzügyi utalás (lásd alább!) előtt feltétlenül egyeztessenek a konzulátussal az anyakonyv.lon@mfa.gov.hu email címen!

Fizetési eljárás külföldi névváltoztatási okirat és új névre szóló külföldi okmány hiányában:

A születési névváltoztatási eljárással összefüggésben felmerülő költség konzuli díjból, valamint igazgatási szolgáltatási díjból áll (ld. részletesen a Konzuli díjaknál). Utóbbi összegének a befizetését 2021. január 1. napjától a Budapest Főváros Kormányhivatala által megjelölt számlára kell az ügyfeleknek megfizetnie. Az egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetében az igazgatási szolgáltatási díjat minden nagykorúnak külön-külön meg kell fizetnie.

• Átutalás összege: 10.000.- Forint (nagykorú kérelmezőnként) - az átutalás költsége a kérelmezőt terheli!

• Számlaszám: 10023002-00299592-00000000 A külföldről történő utaláshoz szükséges adatok: Account Holder: Magyar Államkincstár IBAN: HU94 1002 3002 0029 9592 0000 0000 SWIFT code: HUSTHUHB • Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala

• Közlemény: névváltoztatással érintett személy házassági és születési neve (kiskorú vagy gondokolt esetén is minden esetben a névváltoztatással érintett személy nevét szükséges feltüntetni, nem pedig a befizetést teljesítő személyét) 

Az átutalás megtörténtének igazolására szolgáló banki visszaigazolás másolatát a névváltoztatási kérelem benyújtásakor be kell mutatni a konzulátuson. Az ezen felüli konzuli díjat debit kártyával kell kiegyenlíteni a konzulátuson, a kérelem benyújtásakor. 


1.,A) Születési név megváltoztatása magyar névről magyar hangzású névre


A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor.

A foglalásnál a "Névváltoztatás" pontot kell kiválasztani. A személyek számánál nincs mód több személy beírására. Amennyiben több személy szeretne külön-külön eljárásokat kezdeményezni, úgy több önálló időpontot kell lefoglalni.

Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs. A konzulátus is ugyanazt a foglalási rendszert használja, amely az ügyfelek számára is elérhető, ennek megfelelően nem tudunk Önöknek korábbi időpontot adni.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Adatlap (a lap alján letölthető)
 • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
 • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány.

Az eljárás díja a honlapon a „Konzuli díjak” menüpontban található. 

Az eljárás ideje legalább 3 hónap, de ennél lényegesen hosszabb idő is lehet.  A névváltoztatási eljárás lefolytatására  Budapest Főváros Kormányhivatala rendelkezik hatáskörrel, a konzulátus csak közreműködőként jár el (átveszi és továbbítja a kérelmeket). 


1.,B) Születési név megváltoztatása magyar névről idegen hangzású névre


A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor.

A foglalásnál a "Névváltoztatás" pontot kell kiválasztani. A személyek számánál nincs mód több személy beírására. Amennyiben több személy szeretne külön-külön eljárásokat kezdeményezni, úgy több önálló időpontot kell lefoglalni.

Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs. A konzulátus is ugyanazt a foglalási rendszert használja, amely az ügyfelek számára is elérhető, ennek megfelelően nem tudunk Önöknek korábbi időpontot adni.

A vonatkozó jogszabály alapján idegen hangzású nevet kizárólag az ügyfél rendkívüli méltánylást érdemlő körülményei esetén engedélyeznek. Így például önmagában az, hogy az Egyesült Királyságban egy angol hangzású névvel könnyebb élni, nem feltétlenül elegendő. Javasoljuk ezért, hogy minden esetben előzetesen érdeklődjenek Budapest Főváros Kormányhivatal Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztályán a névváltozás lehetőségéről és engedélyezhetőségéről.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Adatlap (a lap alján letölthető)
 • Eredeti magyar anyakönyvi kivonatok (ha rendelkezésre állnak)
 • Érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány

Az eljárás díja a honlapon a „Konzuli díjak menüpontban található

Az eljárás ideje legalább 2-3 hónap, de ennél lényegesen hosszabb idő is lehet.
A névváltoztatási eljárás lefolytatására Budapest Főváros Kormányhivatala rendelkezik hatáskörrel, a konzulátus csak közreműködőként jár el (átveszi és továbbítja a kérelmeket). 

<< Vissza a tartalomhoz


2., Születési utónév módosítására irányuló kérelem          

Ha a több utónévvel rendelkező magyar állampolgár valamelyik utónevének kizárólagos viselését vagy az utónevek sorrendjének cseréjét kéri, az anyakönyvvezető az adatváltozást az anyakönyvi bejegyzésben átvezeti. A külföldön élő magyar állampolgár a kérelmét bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél előterjesztheti. A kérelmet személyesen kell benyújtani, előzetes időpontfoglalás alapján (névváltoztatás ügytípusra). Ebben az eljárásban a konzuli tisztviselő közreműködő hatóságként jár el, vagyis a külképviseleten benyújtott kérelmet továbbítja a születést nyilvántartó anyakönyvvezetőnek.

A kérelem benyújtásához a kérelmezőnek a jelen oldal alján letölthető adatlapot kell kitöltenie (külön adatlap van a kiskorúaknak és a nagykorúaknak!). Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelemmel érintett kiskorú valamely törvényes képviselője nem tud személyesen megjelenni, a távollévő törvényes képviselő a jelen oldal alján szintén letölthető nyilatkozat kitöltésével hozzájárulhat a kiskorú utónevének módosításához.

Az adatlapon kérheti a több utónévvel rendelkező kérelmező kizárólag egy, vagy ha kettőnél több utónévvel rendelkezik, az általa választott két utónév viselését is, illetve kérheti az utónevek sorrendjének cseréjét is, amit a kérelem 3. oldalán kell bejelölni. Ha a kérelmező kettőnél több utónevet visel, akkor ebből akár egyet vagy kettőt is választhat. Ebben az esetben az adatlapon a külföldi jog szerinti utónevek módosítását kell választani és az új születési/házassági utónév sorban megadni a viselni kívánt utónevet/két utónevet. 

<< Vissza a tartalomhoz


3., Házassági névviselési forma módosítása          

3.,A) Házasságkötéssel történő névváltozás

A házasságkötés utáni névviselés a jogszabályban előírt névviselési formák megválasztásával lehetséges. Ez a házasság anyakönyvezésével történik. Olyan névviselési forma, amelyet a jogszabály nem tesz lehetővé, csak akkor választható, ha a kérelmező a születési nevét változtatja meg. 

FIGYELEM! Ha a névváltoztatásra külföldön kötött házasság miatt kerül sor, akkor nem névváltoztatást, hanem a házasság anyakönyvezését kell kérni, amelynek részeként bejegyzik a házassági nevét.

3.,B) Házasságban viselt név (házassági névviselési forma) módosítása

FIGYELEM! Ha a névváltozásra külföldön kötött házasság miatt kerül sor, akkor nem névváltoztatást, hanem a házasság anyakönyvezését kell kérniamelynek részeként bejegyzik a házassági nevét!

A házasságban élő magyar állampolgárnak a házasság fennállása alatt és után a házassági nevének megváltoztatására a jogszabályban előírt házassági névviselési formák választásának valamelyikével van lehetősége. Ehhez a jelen oldal aljáról letölthető 'Kérelem a házassági névviselési forma módosítására' nyomtatványt kell kitölteni.  Az új házassági anyakönyvi kivonat kiállítása nem automatikus. Amennyiben kéri az új házassági nevet tartalmazó új házassági anyakönyvi kivonat kiállítását, ezt a nyomtatvány végén található nyilatkozati részben fel kell tüntetni. A házassági névviselési forma módosítása kérhető a házasság fennállása alatt, válás anyakönyvezésével egyidejűleg (ebben az esetben elegendő az egyik nyomtatványon bejelölni, ha kéri új anyakönyvi kivonat kiállítását), illetve a házasság megszűnése után is. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy az elvált vagy özvegy nő volt férje nevének „né” toldatos formáját nem választhatja, ha a házasság fennállása idején nem viselte, vagy annak viselésétől a bíróság eltiltotta. 

A kérelmet személyesen kell benyújtani, előzetes időpontfoglalás alapján (névváltoztatás ügytípusra).  A személyek számánál nincs mód több személy beírására. Amennyiben a férj és feleség együtt kezdeményezné a házassági névviselési forma megváltoztatását, elegendő egy "Névváltoztatás" időpontot foglalni. 

Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs. A konzulátus is ugyanazt a foglalási rendszert használja, amely az ügyfelek számára is elérhető, ennek megfelelően nem tudunk Önöknek korábbi időpontot adni.

Amennyiben azt kéri, hogy postán küldjük ki az elkészült okiratot, szíveskedjen egy saját nevére megcímzett válaszborítékot mellékelni. 

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Adatlap (a lap alján letölthető)
 • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
 • Eredeti házassági anyakönyvi kivonat
 • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány.
 • lakcímigazoló kártya (A megváltozott nevet tartalmazó lakcímkártyát le kell adni a konzulátuson. A lakcímkártya hiányában egy aláírt nyilatkozat leadására van szükség, részletezve, hogy a kártya leadásának mi az akadálya. Az új névre szóló lakcímigazoló kártya kiállítására kifejezett kérelemre kerül sor, amelyhez a szükséges nyomtatványt a lap alján lehet letölteni. Az új lakcímkártyát Magyarországon gyártják le, majd kiküldik akülképviseletre. Ezt követően - attól függően, hogy a kérelmező mit jelölt meg a kérelemnyomtatványon - a nagykövetség postázza az új lakcímkártyát vagy értesíti az ügyfelet a személyes átvétel lehetőségéről.  

Az eljárás díja a honlapon a "Konzuli díjak" menüpontban található („Házassági névviselési forma megváltoztatása”).

<< Vissza a tartalomhoz


4. Külföldön történt névváltoztatás magyarországi elismerése          

Amennyiben egy magyar állampolgár a külföldön történt névváltoztatását az érintett külföldi állam által kiállított közokirattal, illetve okmánnyal tudja igazolni, akkor Magyarországon is átvezethető a névváltoztatás az anyakönyvi bejegyzésben, külön névváltoztatási eljárás lefolytatása nélkül. Az anyakönyvezés feltétele, hogy az érintett személy rendelkezzen a névváltoztatási eljárás szerinti állam állampolgárságával, vagy a szokásos tartózkodási helye abban az államban legyen. A kérelmezőnek csatolnia kell a külföldi közokiratot a névváltoztatásról, amely igazolja a névváltoztatás tényét, az azt követően viselt új nevet, valamint azt, hogy mely névről mire és mikor változott meg a korábban viselt név. A névváltoztatást igazoló okiratot minden esetben hiteles fordítással kell ellátni.

Okirattal szükséges igazolni a magyar és külföldi állampolgárságot is, továbbá csatolni kell a már az új nevet tartalmazó külföldi útlevél (személyazonosító okmány) másolatát.

Amennyiben a magyar állampolgár a szokásos tartózkodási hely alapján kéri a külföldön történt névváltoztatása átvezetését – azaz nem rendelkezik a névváltoztatási eljárást lefolytató állam állampolgárságával, és nem tud az új nevet tartalmazó külföldi útlevelet bemutatni – külön szükséges nyilatkozni arról, hogy a szokásos tartózkodási helye az adott, névváltoztatási eljárást lefolytató államban van. A nyilatkozatot a kérelem mellékleteként be kell nyújtani.

A külföldön történt névváltoztatás magyarországi elismeréséhez a névváltoztatási eljárásban is használt kérelem formanyomtatványt kell kitölteni, megjelölve rajta, hogy a kérelmező a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény 16.§ (5) bekezdése alapján kéri a névelismerést. Az adatlap letölthető a lap alján.

A kérelmet csak személyesen, előzetes időpontfoglalás alapján lehet benyújtani. Az eljárásért konzuli közreműködési díjat kell fizetni.


Adatlapok a névváltoztatási eljárásokhoz [kérjük, hogy a kérelmeket mindig kéken fogó tollal szíveskedjen kitölteni, aláírni, valamint keltezni (aláírás helye, ideje)]:

Névváltoztatási kérelem nagykorú részére
Névváltoztatási kérelem kiskorú részére
Születési utónév módosítására irányuló kérelem kiskorú részére
Hozzájáruló nyilatkozat kiskorú utónévmódosításához távollévő szülő részére
Születési utónév módosítására irányuló kérelem nagykorú részére
Kérelem a házassági névviselési forma módosítására
Lakcímkártya cseréje iránti kérelem (ezt kell tölteni, ha a jelenlegi lakcímkártyán magyarországi cím szerepel)
Lakcímkártya cseréje iránti kérelem (ezt kell tölteni, ha a jelenlegi lakcímkártyán külföldi cím szerepel)
Kitöltési útmutató a lakcímkártya cseréje iránti kérelemhez (ha a jelenlegi lakcímkártyán külföldi cím szerepel)

<< Vissza a tartalomhoz