1., Születési név változtatása

A születési név megváltoztatása a vezetéknév és/vagy a keresztnév megváltoztatását jelenti. Erre minden magyar állampolgárnak lehetősége van. Két lehetséges esete van: a magyar névről magyar névre, vagy a magyar névről külföldi hangzású névre változtatás.

A brit szabályok szerinti névváltoztatás (deed poll) a magyar jog szempontjából nem bír jelentőséggel, az ügyfélnek magyar névváltoztatási eljárást kell kezdeményeznie. A brit névváltoztatás alapján semmilyen magyar eljárást nem lehet lefolytatni, s arra sincs alanyi joga az ügyfélnek, hogy a brit névváltoztatásban szereplő nevét engedélyezze a magyar hatóság.

A születési névváltoztatási eljárással összefüggésben felmerülő költség  konzuli díjból (37 font), valamint igazgatási szolgáltatási díjból áll. Utóbbi összegének a befizetését 2021. január 1. napjától a Budapest Főváros Kormányhivatala által megjelölt számlára kell az ügyfeleknek megfizetnie. Az egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetében az igazgatási szolgáltatási díjat minden nagykorúnak külön-külön meg kell fizetnie.

Átutalás összege: 10.000.- Forint (nagykorú kérelmezőnként) - az átutalás költsége a kérelmezőt terheli!

Számlaszám: 10023002-00299592-00000000 A külföldről történő utaláshoz szükséges adatok: Account Holder: Magyar Államkincstár IBAN: HU94 1002 3002 0029 9592 0000 0000 SWIFT code: MANEHUHB • Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala

Közlemény: névváltoztatással érintett személy házassági és születési neve (kiskorú vagy gondokolt esetén is minden esetben a névváltoztatással érintett személy nevét szükséges feltüntetni, nem pedig a befizetést teljesítő személyét) 

Az átutalás megtörténtének igazolására szolgáló banki visszaigazolás másolatát a névváltoztatási kérelem benyújtásakor be kell mutatni a konzulátuson. Az ezen felüli 37 GBP konzuli díjat debit kártyával kell kiegyenlíteni a konzulátuson, a kérelem benyújtásakor. 

1.,A) Születési név változtatása magyar névről magyar hangzású névre

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor.
Az időpont igénylésére vonatkozóan az "Online időpontfoglalás" menüpontban találnak információt, illetve a főoldalon található linken keresztül foglalhatnak.

A foglalásnál a "Névváltoztatás" pontot kell kiválasztani. A személyek számánál nincs mód több személy beírására. Amennyiben több személy szeretne külön-külön eljárásokat kezdeményezni, úgy több önálló időpontot kell lefoglalni.

Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs. A konzulátus is ugyanazt a foglalási rendszert használja, amely az ügyfelek számára is elérhető, ennek megfelelően nem tudunk Önöknek korábbi időpontot adni.

Amennyiben azt kéri, hogy postán küldjük ki, szíveskedjen egy saját nevére megcímzett válaszborítékot mellékelni. 

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Adatlap (a lap alján letölthető)
 • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
 • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány.

Az eljárás díja a honlapon a „Konzuli díjak” részben megtalálható. Amennyiben nem először kerül sor a név megváltoztatására, az eljárási díj magasabb. 

Az eljárás ideje legalább 3 hónap, de ennél lényegesen hosszabb idő is lehet.

1.,B) Születési név megváltoztatása magyar névről idegen hangzású névre

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor.
Az időpont igénylésére vonatkozóan az "Online időpontfoglalás" menüpontban találnak információt, illetve a  főoldalon található linken keresztül foglalhatnak.

A foglalásnál a "Névváltoztatás" pontot kell kiválasztani. A személyek számánál nincs mód több személy beírására. Amennyiben több személy szeretne külön-külön eljárásokat kezdeményezni, úgy több önálló időpontot kell lefoglalni.

Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs. A konzulátus is ugyanazt a foglalási rendszert használja, amely az ügyfelek számára is elérhető, ennek megfelelően nem tudunk Önöknek korábbi időpontot adni.

A vonatkozó jogszabály alapján idegen hangzású nevet kizárólag az ügyfél rendkívüli méltánylást érdemlő körülményei esetén engedélyeznek. Így például önmagában az, hogy az Egyesült Királyságban egy angol hangzású névvel könnyebb élni, nem elegendő. Javasoljuk ezért, hogy minden esetben előzetesen érdeklődjenek Budapest Főváros Kormányhivatal Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztályán a névváltozás lehetőségéről. 

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Adatlap (a lap alján letölthető)
 • Eredeti magyar anyakönyvi kivonatok (ha rendelkezésre állnak)
 • Érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány

Kérjük, hogy ha Deed Poll-lal vagy más külföldi/nem magyar névváltoztatási okirattal már rendelkezik, ami alapján kérni szeretné a magyarországi névváltoztatást, a kérelem benyújtása előtt mindenképpen vegye fel a kapcsolatot konzuli hivatalunkkal az anyakonyv.lon@mfa.gov.hu email címen! 

Az eljárás díja a honlapon a „Konzuli díjak” résznél megtalálható. Ismételt névváltoztatás esetén magasabb díjat kell fizetni. 

Az eljárás ideje legalább 3 hónap, de ennél lényegesen hosszabb idő is lehet.

2., Házassági névviselési forma megváltoztatása

2.,A) Házasságkötéssel történő névváltozás

A házasságkötés utáni névviselés a jogszabályban előírt névviselési formák megválasztásával lehetséges. Ez a házasság anyakönyvezésével történik. Olyan névviselési forma, amelyet a jogszabály nem tesz lehetővé, csak akkor választható, ha a kérelmező a születési nevét változtatja meg. 

FIGYELEM! Ha a névváltoztatásra külföldön kötött házasság miatt kerül sor, akkor nem névváltoztatást, hanem a házasság anyakönyvezését kell kérni, amelynek részeként módosítják a házassági nevét!

2.,B) Házasságban viselt név megváltoztatása

FIGYELEM! Ha a névváltoztatásra külföldön kötött házasság miatt kerül sor, akkor nem névváltoztatást, hanem a házasság anyakönyvezését kell kérniamelynek részeként módosítják a házassági nevét!

A házasságban élő magyar állampolgárnak a házasság fennállása alatt és után a házassági nevének megváltoztatására a jogszabályban előírt házassági névviselési formák választásának valamelyikével van lehetősége. 

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor.
Az időpont igénylésére vonatkozóan az "Ügyfélfogadás, időpontfoglalás" menüpontban található bővebb információ.

A foglalásnál a "Névváltoztatás" pontot kell kiválasztani. A személyek számánál nincs mód több személy beírására. Amennyiben több személy szeretne külön-külön eljárásokat kezdeményezni, úgy több önálló időpontot kell lefoglalni.

Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs. A konzulátus is ugyanazt a foglalási rendszert használja, amely az ügyfelek számára is elérhető, ennek megfelelően nem tudunk Önöknek korábbi időpontot adni.


Az okirat néhány hét elteltével érkezik meg. Amennyiben azt kéri, hogy postán küldjük ki, szíveskedjen egy saját nevére megcímzett válaszborítékot mellékelni. 

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Adatlap (a lap alján letölthető)
 • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
 • Eredeti házassági anyakönyvi kivonat
 • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány.
 • lakcímigazoló kártya (A lakcímigazoló kártyát le kell adni a konzulátuson. A lakcímkártya hiányában egy aláírt nyilatkozat leadására van szükség, részletezve, hogy a kártya leadásának mi az akadálya. Az új névre szóló lakcímigazoló kártya kiállítására Magyarországon kerül sor. Külföldön élő magyar állampolgárként nyilvántartott ügyfelek esetében az új lakcímkártya igényléséhez az alábbi nyomtatványt kell kitölteni. (kérelem új lakcímigazoló kártyához) Az elkészült új kártyákat a konzulátus kipostázza a kért nagy-britanniai címekre. Magyarországon élő magyar állampolgárként nyilvántartott ügyfelek esetében új lakcímkártya igénylése kizárólag Magyarországon lehetséges. Az erre vonatkozó kérelmet bármelyik hazai okmányirodában beadhatják

Az eljárás díja a honlapon a „Konzuli díjak” résznél megtalálható („Házassági névviselési forma megváltoztatása”). 

Az eljárás ideje legalább 3 hónap, de ennél lényegesen hosszabb idő is lehet.


Adatlapok a névváltoztatási eljárásokhoz:

Névváltoztatási kérelem nagykorú részére
Névváltoztatási kérelem kiskorú részére
Kérelem a házassági névviselési forma módosítására