I., Házasság magyarországi anyakönyvezése

A., Külföldön történt házasságkötésének magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli osztálya útján kezdeményezheti.

kérelmet személyesen lehet benyújtani, előzetesen lefoglalt időpontban. A kérelem személyes benyújtásakor mindkét félnek jelen kell lennie.
Az internetes időpont-foglalásra vonatkozóan az "Ügyfélfogadás, időpontfoglalás" menüpontban találnak információt, illetve a főoldalon található linken keresztül foglalhatnak. A foglalásnál az  "Anyakönyvezés (házasság/születés/válás)" pontot kell kiválasztani.

személyek számánál csak egy fő beírását engedi a foglalási rendszer. Ez a házasság anyakönyvezését és mindkét fél személyes megjelenését jelenti. Ha a házasság mellett korábbi válás, vagy korábbi házasság(ok), válás(ok) anyakönyvezési kérelmének benyújtására is sor kerül, akkor sem kell több időpontot kiválasztani, de minden egyes házassághoz, váláshoz külön adatlapot kell kitölteni.

B., Az ügyintézés a kérelem benyújtását követően átlagosan 2 hónapot vesz igénybesürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy minimálisan ezt az időtartamot vegyék figyelembe.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárási időkre vonatkozó tájékoztatás nem garantált eljárási időt jelent, így ne vásároljanak például repülőjegyet a honlapon szereplő időtartamból kiindulva, mert ha az ügyintézési idő elhúzódik, az ebből fakadó kár Önöket terheli.

C., Lista a követelmények ellenőrzéséhez (a részletek a továbbiakban olvashatók):

 1. Eredeti házassági anyakönyvi kivonat
 2. A magyar házastárs eredeti születési anyakönyvi kivonata (bemutatásra)
 3. Adatlap (a lap alján letölthető)
 4. A házasságkötés előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló dokumentumok
  • 2004. május 1-je utáni válás esetében a válást kimondó bíróság által kitöltött és lepecsételt Brüsszel II adatlap
 5. Magyar állampolgárság igazolása
 6. Nem magyar házastárs külföldi állampolgárságának igazolása
 7. Külföldi állampolgár házastárs házassági névviselését igazoló külföldi okirat (pl. útlevél vagy névvváltoztatási okirat, stb.)
 8. Külföldi állampolgárságú házastársnak a házasságkötést megelőző családi állapot igazolása
 9. Külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétel (adatlap 5. pontja)
 10. Konzuli díj
 11. Lakcímigazoló kártya, vagy annak hiányában aláírt nyilatkozat a magyar állampolgárságú féltől a lakcímkártya elvesztéséről/hiányának okáról

D., A házasság hazai anyakönyvezéséhez – részletesen – a következők szükségesek:

1. Az eredeti házassági anyakönyvi kivonat (minden esetben be kell mutatni) 

A hazai anyakönyvezési eljárás során a magyar hatóságnak az eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonatra van szüksége. Ha Ön az eljárás végén igényt tart az eredeti házassági okmányra, a konzuli hivatalnak a hiteles másolatot kell továbbítania Magyarországra. Ebben az esetben szíveskedjen a házassági anyakönyvi kivonat fénymásolatát is csatolni, s egyben jelezni, hogy az eredeti dokumentumra az eljárás végén igényt tart.

Figyelem! Ha a házasságot nem az Egyesült Királyságban kötötték, a legtöbb esetben az eredeti okiratot a kibocsátó állam illetékes hatóságának diplomáciai felülhitelesítéssel vagy ún. Apostille tanúsítvánnyal kell ellátnia. Kérjük, hogy ez ügyben érdeklődjön a házasságkötés helye szerinti országban lévő magyar konzulátuson, vagy ha ilyen nincs, akkor a londoni konzulátuson.

Nem kell fordítás 
- az angol, német, vagy francia nyelven kiadott házassági anyakönyvi kivonatok esetében, valamint
- ha az adott ország anyakönyvi kivonata több nyelven kerül kiadásra és ezek egyike az angol, német, vagy francia (például új három nyelvű román anyakönyvi kivonat).

Amennyiben a dokumentum a leírtaktól eltérő nyelvű, a kérelemhez az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál (OFFI - www.offi.hu), elkészíttetett vagy mások által készített, az illetékes magyar nagykövetség által hitelesített fordítást is csatolni kell. 

2. Kitöltött, mindkét fél által (férj, feleség) aláírt adatlap (a lap alján letölthető): Szíveskedjen az adatlapot a magyar nyelv szabályainak megfelelően (név: 1. vezetéknév 2. keresztnév; dátum: év, hó, nap; ékezetek használata stb.), nyomtatott betűkkel magyarul kitölteni.


3. A házasságkötés előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló iratok (+fordítás)

Elvált családi állapot igazolására: 

a) válásra vonatkozó (és jogerőre emelkedést kimondó) bírósági határozat; A válási határozatot hiteles fordítással kell ellátni.

b) A 2004. május 1. utáni válás esetében a házasságot felbontó bírósági határozaton kívül feltétlenül kérjük csatolni az illetékes brit hatóság igazolását is, az un. Brüsszel II-es határozatot. 

 • A határozat angol elnevezése: Certificate referred to in Article 39 of Council Regulation 8EC) No. 2201/2003 of 27 November 2003 concerning judgments in matrimonial matters - D180 sz. űrlap, letölthető a https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/687999/d180-eng.pdf honlapról.
 • Skóciában a határozat elnevezése: Form of Certificate under Article 39 of Council Regulation (EC) No. 2201/2003 of November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility for children of both spouses – F42 sz. űrlap

Az igazolást az idegen nyelvű iratokra vonatkozó általános szabályoktól eltérően nem szükséges magyar nyelvre fordíttatni.

Özvegy családi állapot igazolására: elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata.

Ezeket az iratokat arra a házastársra vonatkozóan kell benyújtani a magyar anyakönyvi hatóság részére, aki igazoltan magyar állampolgár vagy magyar állampolgársága vélelmezhető. (Vélelmezhető a magyar állampolgársága annak, aki magyar állampolgárként távozott Magyarország mai területéről, állampolgárságáról nem mondott le, de jelenleg magyar állampolgárságát igazoló irattal nem rendelkezik.) Általában nincs szükség ezekre az okmányokra a külföldi állampolgár házastárs részéről. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a magyar anyakönyvi hatóság bizonyos esetekben pótlólag kéri a külföldi állampolgár házastárs családi állapotának közokirattal történő igazolását.

4. Magyar állampolgárság igazolása: Érvényes, vagy 1 évnél nem régebben lejárt útlevél/érvényes személyi igazolvány/érvényes állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat, ezek hiányában kitöltött állampolgársági kérdőív az állampolgárság igazolásához (letölthető a honlapról). 

5. Nem magyar házastárs külföldi állampolgárságának igazolására: útlevél, amelyről a kérelem benyújtásakor másolatot készítünk.

6. külföldi állampolgárságú házastársnak a házasságkötést megelőző családi állapot igazolása. 

A családi állapot igazolását a kiállítás helye szerinti államban működő, vagy oda akkreditált magyar külképviseletnek diplomáciai felülhitelesítéssel kell ellátnia. Az okiratot hiteles magyar fordítással kell ellátni (természetesen ezt a fordítást is lehet hitelesíttetni a konzulátuson). 

A külföldi, de az Európai Unió tagállamainak állampolgárságával rendelkező házastársnak erre nincs szükség. 

7. Külföldi fél részére házassági nevet abban az esetben tudunk bejegyezni, ha a kívánt házassági név viselését okirattal (pl. külföldi útlevél, névváltoztatási okirat) tudja igazolni. Éppen ezért ha a házasság hazai anyakönyvezése során házassági név bejegyzését kérik a külföldi állampolgár házastárs részére, akkor szükséges valamely külföldi okirat bemutatása a névviselés igazolására. 

8. Ha a magyar fél nem rendelkezik sem magyarországi lakhellyel (magyar lakcímet tartalmazó magyar lakcímkártyával), sem olyan lakcímkártyával, mely szerint „Külföldön élő magyar állampolgár”, akkor a kérelem nyomtatvány 4. pontjában kell a külföldön élő magyar állampolgárként a nyilvántartásba vételt kérni.  Ezt praktikusan azoknak kell megtenniük, akik magyar állampolgárok, de soha nem rendelkeztek személyi igazolvánnyal, külföldön születtek, vagy Magyarországon születtek, de nagyon hosszú ideje (több, mint 13 éve) elhagyták Magyarországot és azóta csak útlevelük volt.


8. Konzuli díj

Az eljárásért a honlapon a „Konzuli díjak” résznél meghatározott eljárási díjat kell fizetni.  

9. Amennyiben a házasság hazai anyakönyvezése következtében a házas felek közül az egyik, vagy mindkét magyar állampolgárságú fél neve megváltozik, akkor a lakcímigazoló kártyát le kell adni a konzulátuson. A lakcímkártya hiányában egy aláírt nyilatkozat leadására van szükség, részletezve, hogy a kártya leadásának mi az akadálya. Az új házassági névre szóló lakcímigazoló kártya kiállítására Magyarországon kerül sor. Külföldön élő magyar állampolgárként nyilvántartott ügyfelek esetében az új lakcímkártya igényléséhez az alábbi nyomtatványt kell kitölteni. (kérelem új lakcímigazoló kártyához) Az elkészült új kártyákat a konzulátus kipostázza a kért nagy-britanniai címekre. Magyarországon élő magyar állampolgárként nyilvántartott ügyfelek esetében új lakcímkártya igénylése kizárólag Magyarországon lehetséges. Az erre vonatkozó kérelmet bármelyik hazai okmányirodában beadhatják.

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az előírt adatlapokat feltétlenül előzetesen nyomtassák ki honlapunkról, s a kitöltött adatlapokkal keressék fel a nagykövetséget. Közös érdekünk, hogy a jelentős ügyfélforgalom minél gyorsabban és zökkenő mentesebben bonyolódjon. Kérjük, hogy valamennyi dokumentumot kék tollal töltsenek ki/ írjanak alá!

A tájékoztatóba megpróbáltunk minden szükséges és fontos szabályt, információt belefoglalni. Ha ennek ellenére további kérdései lennének, szíveskedjen levélben, e-mail útján (anyakonyv.lon@mfa.gov.hu) megkeresni bennünket.

II., Válás magyarországi anyakönyvezése 

A válás magyarországi anyakönyvezésénél a házasság magyarországi anyakönyvezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, az alábbi eltérésekkel:

1., Ha a külföldön kötött, majd külföldön felbontott házasság Magyarországon még nem volt anyakönyvezve, úgy először a házasságot kell a fent leírtak szerint anyakönyveztetni, majd ezt követően a válást. A két eljárás egyszerre kezdeményezhető. 

2., Külföldön történt válás magyarországi anyakönyvezéséhez szükséges dokumentumok:

 • magyar (eredeti) házassági anyakönyvi kivonat
 • a válást igazoló eredeti okirat (anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági végzés)
 • válást igazoló okirat hiteles fordítása (Hiteles fordítást az Országos Fordító-és Fordításhitelesítő Iroda (www.offi.hu) készíthet vagy a fordítást elkészíttetheti a  honlapunkon megtalálható egyesült királyságbeli fordítók https://london.mfa.gov.hu/page/tiszteletbeli-konzulok-koezjegyzok-forditok-uegyvedek) valamelyikével is, amelyet azután a konzul díjmentesen hitelesít. 
 • A 2004. május 1. és 2020. december 31. közötti egyesült királyságbeli válás esetében a házasságot felbontó bírósági határozaton kívül kérjük csatolni az illetékes (válás helye szerinti) brit bíróság igazolását is, az ún. „Form D180”  határozatot. A határozat angol nyelvű elnevezése: Certificate referred to in Article 39 of Council Regulation 8EC) No. 2201/2003 of 27 November 2003 concerning judgments in matrimonial matters - D180 sz. űrlap letölthető a https://www.gov.uk/government/publications/form-d180-concerning-judgments-in-matrimonial-matters honlapról. Az igazolást az idegen nyelvű iratokra vonatkozó általános szabályoktól eltérően nem szükséges magyar nyelvre fordíttatni. 
 • magyar házastárs 4 éven belül kiállított eredeti magyar születési anyakönyvi kivonata (bemutatásra) - szükség esetén az elveszett vagy régebbi anyakönyvi kivonat ingyenes pótlására vonatkozó részletes tájékoztatónkat erre a linkre kattintva olvashatja
 • kitöltött és aláírt adatlap (a lap alján letölthető)
 • magyar állampolgárság igazolása
 • amennyiben a házassági nevét is módosítani kívánja (például újra a leánykori nevét használná), úgy a "kérelem házassági névviselési forma módosítására" adatlapot is ki kell tölteni

Felhívjuk a figyelmet, hogy a válás tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat kiállítása nem automatikus, ezt külön kérni kell az adatlap végén található nyilatkozati részben. Amennyiben a válással egyidejűleg a házassági névviselési forma módosítását is kéri, elegendő az egyik nyomtatványon megjelölni, hogy kéri új házassági anyakönyvi kivonat kiállítását.

A válás anyakönyvezésére vonatkozóan egyebekben a házasság anyakönyvezésére leírtakat kell figyelembe venni.

3., Ha a válás anyakönyvezésével együtt a kérelmező kéri a korábbi házassági nevét is meg szeretné változtatni, ez esetben a házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelmet is be kell nyújtani. (Ezzel kapcsolatban ld még a Névváltoztatás menüpontban foglaltakat.) Megjegyezzük, hogy ha a házassági névviselési forma módosítását a válás anyakönyvezésével egyidejűleg kezdeményezi, akkor elég az egyik adatlapon megjelölni, hogy kéri új házassági anyakönyvi kivonat kiállítását. 

4., Brüsszel-II rendelet szerinti igazolás

2004. május 1 - 2020. december 31. közötti válás esetében a házasságot felbontó bírósági határozaton kívül feltétlenül kérjük csatolni az illetékes brit hatóság/bíróság igazolását is, az un. Brüsszel II-es határozatot.

 • A határozat angol elnevezése: Certificate referred to in Article 39 of Council Regulation 8EC) No. 2201/2003 of 27 November 2003 concerning judgments in matrimonial matters - D180 sz. űrlap, letölthető a www.hmcourts-service.gov.uk honlapról. Az igazolást az idegen nyelvű iratokra vonatkozó általános szabályoktól eltérően nem szükséges magyar nyelvre fordíttatni.
 • Skóciában a határozat elnevezése: Form of Certificate under Article 39 of Council Regulation (EC) No. 2201/2003 of November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility for children of both spouses – F42 sz. űrlap

Amennyiben a válásakor nem kapott ilyen igazolást, úgy – hivatkozva a megjelölt közösségi jogszabályra – keresse meg a válást kimondó bíróságot és kérje az igazolás utólagos kiadását.

Letölthető adatlapok [kérjük, hogy az adatlapokat minden esetben kéken fogó tollal szíveskedjen kitölteni, aláírni, valamint keltezni (aláírás helye, ideje)]:

Válás magyarországi bejegyzéséhez kitöltendő adatlap
Házasság magyarországi anyakönyvezéséhez kitöltendő adatlap
Kérelem a házassági névviselési forma módosítására