Az emberkereskedelem: „Személyek kizsákmányolás céljából való toborzása, szállítása, átadása, rejtegetése vagy fogadása – az adott személyek feletti ellenőrzés megváltoztatását vagy átadását is ideértve – fenyegetéssel, erőszakkal vagy egyéb kényszer alkalmazásával, emberrablással, csalással, megtévesztéssel, hatalommal vagy a kiszolgáltatott helyzettel való visszaélés révén, illetve anyagi ellenszolgáltatásnak vagy előnyöknek valamely személy felett ellenőrzést gyakorló személy beleegyezésének megszerzése érdekében történő nyújtásával vagy elfogadásával. A kizsákmányolás magában foglalja legalább a prostitúció révén történő kizsákmányolást vagy a szexuális kizsákmányolás más formáit, a kényszermunkát vagy - szolgáltatásokat – a koldulást, a rabszolgatartást vagy a rabszolgatartáshoz hasonló gyakorlatot és a szolgaságot is ideértve –, a bűncselekményhez kapcsolódó kizsákmányolást és a szervek kivételét."

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/36/EU irányelve 

Az emberkereskedelem célja:

· Prostitúció révén történő kizsákmányolás vagy a szexuális kizsákmányolás más formái

· Kényszermunka vagy más szolgáltatások, beleértve a koldulást

· Rabszolgatartást vagy a rabszolgatartáshoz hasonló gyakorlat

· Szolgaság

· A bűncselekményekhez kapcsolódó kizsákmányolás

· Szervek kivétele

Ha a felsorolt tevékenységek, eszközök vagy célok valamelyikét észleljük, vélhetően emberkereskedelem áldozatáról van szó.

Ha az érintett személy gyermek, nem kell figyelembe venni, hogy bármely felsorolt eszközt alkalmazzák-e. A tevékenység bármilyen típusú kizsákmányolás céljából történő végzése elegendő az emberkereskedelem gyanújához.

https://emberkereskedelem.kormany.hu/download/b/46/c0000/TRAFGUID1_Munkaer%C5%91%20kizs%C3%A1km%C3%A1nyol%C3%A1s.pdf

Legislation in the UK to combat modern slavery

Modern slavery crimes are not new to the UK, and they were punishable against previous offences prior to the introduction of the new Acts in 2015. The new legislation increased the maximum penalties for offences to life imprisonment and introduced further protection and support for victims.

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/modernslaveryintheuk/march2020

National referral mechanism:

https://www.gov.uk/government/publications/human-trafficking-victims-referral-and-assessment-forms/guidance-on-the-national-referral-mechanism-for-potential-adult-victims-of-modern-slavery-england-and-wales

NGO websites:

https://www.citizensadvice.org.uk/immigration/trafficking/report-human-trafficking/

https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/contact-us/contact-us/contact-us/ 

https://www.modernslaveryhelpline.org/about/spot-the-signs

https://crimestoppers-uk.org/

https://www.salvationarmy.org.uk/modern-slavery

NSPCC’s helpline on 0808 8005 000 if you think a child is in danger of trafficking

 

Magyar joganyag: 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről

2. Az emberkereskedelem áldozataként külföldön azonosított magyar állampolgárokkal kapcsolatos eljárásra vonatkozó különös szabályok

6. § (1) Külföldön magyar állampolgár emberkereskedelem áldozataként történő azonosítására irányuló eljárásban a konzuli tisztviselő, valamint az emberkereskedelem áldozatainak azonosítására irányuló eljárásban önkéntesen közreműködő szervezet a 2. §-ban meghatározottakon túl tájékoztatja az emberkereskedelem áldozataként azonosított személyt a védett szálláshelyen történő elhelyezés feltételeiről.

(2) Az OKIT (Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat) az emberkereskedelem áldozataként külföldön azonosított magyar állampolgár szálláshely igényével kapcsolatos értesítést a konzuli tisztviselőtől, a rendőrségtől, valamint az emberkereskedelem áldozatainak azonosítására irányuló eljárásban önkéntesen közreműködő szervezettől fogad el.

(3) Az OKIT az értesítést követően tájékoztatja a (2) bekezdésben meghatározott szerven keresztül az emberkereskedelem áldozataként azonosított személyt a védett szálláshely hozzáférhetőségéről. Amennyiben az emberkereskedelem áldozataként azonosított személy a védett szálláshelyen történő elhelyezését kéri, őt az OKIT a (2) bekezdésben meghatározott szervezet közreműködésével a védett szálláshelyre irányítja.

AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAI SZÁMÁRA NYÚJTHATÓ VÉDETT SZÁLLÁSHELY / SPECIÁLIS SEGÍTSÉG

Kiemelt csoportként részesülhetnek támogatásban azok, akiket emberkereskedelem áldozataként azonosítottak. Ezen áldozati kör egy részével (harmadik országbeliek) összefüggésben az Áldozatsegítő Szolgálat többlettájékoztatási feladatokkal is rendelkezik. A Szolgálat ilyen esetekben tájékoztatást nyújt arról, hogy egy hónap gondolkodási idő áll az áldozat rendelkezésére annak eldöntésére, hogy a bűncselekmény felderítésében a hatóságokkal együttműködik-e, valamint arról, hogy a gondolkodási idő tartamára ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolásra, a hatóságokkal való együttműködés időtartamára pedig tartózkodási engedélyre jogosult. Amennyiben az emberkereskedelem áldozata magyar állampolgárságú (illetve azzal egy tekintet alá eső), számára védett szálláshely biztosítható.

A védett szálláshely biztosításával kapcsolatos szolgáltatás nem függ a büntetőeljárás megindulásától, kizárólag emberkereskedelem áldozataként azonosított áldozatok számára vehető igénybe.

E szolgáltatást nem az Áldozatsegítő Szolgálat biztosítja, hanem az állammal külön jogszabály alapján szerződő szálláshelyek.

A védett szálláshely igénybevételével összefüggésben az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT) a

06/80-20-55-20

számon nyújthat bővebb tájékoztatást. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat szolgáltatásának elsőrendű célja, hogy segítséget nyújtson a kapcsolati erőszak, a gyermekbántalmazás, a prostitúció- és emberkereskedelem áldozatainak és szükség esetén gondoskodjon az elhelyezésükről.

Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat honlapja

Együtt az emberkereskedelem ellen

https://www.youtube.com/watch?v=kt2usP4ayo8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ZNZJIhA4DHruObfQ5moCGWhN2QpcmlNn2y6CPdmkWJCh1LUwySlZkmsA

http://aldozatsegitokozpont.im.gov.hu/drupal/