Az Egyesült Királyságban, illetve a brit tengerentúli területeken bajba jutott magyar állampolgárok a nap 24 órájában elérhetik a Konzuli Szolgálatot, az alábbi elérhetőségeken:
 

Londoni Nagykövetség

Munkaidőben: +44 (0) 20 7201 3440  

Konzuli Hivatal

Munkaidőben (hétfőtől csütörtökig 13.00-16.00 óra között):  +44 (0) 20-7235-5218

Email: konz.lon{at}mfa.gov.hu
 

Munkaidőn túli halaszthatatlan vészhelyzetben hívják a budapesti Konzuli Tájékoztatási és Ügyeleti Központot !

 

***

A konzuli védelem formái:

 • A bajba jutott (alapvetően) önerőből történő hazatérésének elősegítése
 • Segítségnyújtás súlyos sérüléssel járó baleset vagy erőszakos bűncselekmény áldozatának
 • Segítségnyújtás súlyos és sürgős ellátást igénylő (együttes feltétel) betegnek
 • Segítségnyújtás katasztrófa, háború vagy fegyveres összeütközés (együttesen: válsághelyzet) közvetlen érintettjének
 • Segítségnyújtás külföldön fogvatartottnak
 • A külföldön elhunyt eltemetésére kötelezett hozzátartozó temetéssel kapcsolatos ügyintézésének segítése
 • Tájékoztató jellegű utazási tanácsok közzététele (a fentiekben írt helyzetek elkerülése érdekében)

A Konzuli Szolgálat a rendelkezésére álló minden eszközzel igyekszik segítséget nyújtani ahhoz, hogy a konzuli védelemben részesülő bajba jutott

 • az ügyeinek gyors intézését lehetővé tevő információk birtokába juthasson
 • hátrányos megkülönböztetésben ne részesüljön
 • élete, egészsége vagy testi épsége ne kerülhessen veszélybe 

Miben tud segíteni a Konzuli Szolgálat a konzuli védelemre jogosult bajba jutottnak?

 • Hazatéréséhez ideiglenes útlevelet állíthat ki az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy lejárt úti okmány helyett;
 • Tanácsadással közreműködik hazatérése önerőből vagy rokon, ismerős anyagi segítségével történő megszervezésében;
 • Utólagos visszafizetés és díjfizetés ellenében a hazatéréshez kölcsönt nyújthat, ha a bajba jutott magáról saját vagy más; forrásból gondoskodni nem tud, önhibája kizárható, a hatósággal együttműködik  és a kölcsön nyújtása további súlyos érdeksérelemtől óvja meg;
 • Válsághelyzetben tájékoztatást ad és szükség esetén segítséget nyújt a hazatéréshez, illetve az evakuálás megszervezéséhez; 
 • Őrizetbe vétel, letartóztatás esetén – ha a konzuli szolgálat erről tudomást szerez és a fogvatartott beleegyezik – tisztázza a fogvatartás okát és jogi megítélését, figyelemmel kíséri fogvatartásának körülményeit; a fogvatartott kérésére értesíti hozzátartozóját;
 • Tájékoztatást ad az adott országban elérhető helyi tolmácsokról és ügyvédekről; 
 • Külföldi haláleset esetén a Konzuli Szolgálat értesíti a külföldön elhunyt eltemetésére kötelezett hozzátartozót és tájékoztatja az eltemetéshez vagy a holttest hazaszállításához szükséges intézkedésekről.

Miben nem tud segíteni, közreműködni a magyar és az európai Konzuli Szolgálat?

 • A külföldre utazás megszervezésében, abban való közreműködésben
 • Menetjegy foglalásában, átíratásában
 • Szállás, lakhatás biztosításában; csomagmegőrzésben
 • Gépjárműjavításban vagy javíttatásban, üzemanyag biztosításában
 • Személy- vagy csomagszállításban
 • Banki, biztosítási és postai szolgáltatásokban 
 • Külföldi munkaközvetítés, munkaügyi viták rendezésében
 • Jogi képviselet ellátásában bíróság vagy más hatóság előtt 
 • Konzuli hatósági eljárások kivételével tolmácsolásban vagy fordításban 
 • Külföldi letelepedési, munkavállalási vagy egyéb engedélyek beszerzésében 
 • Magánjogi (peres vagy nem peres) viták rendezésében 
 • Külföldön felmerülő költségek, hatósági bírságok, díjak (pénzbüntetés, óvadék, ügyvédi díj, egészségügyi ellátás díja stb.) kifizetésében, megelőlegezésében 
 • A hagyaték, örökség, kifizetetlen munkabér, stb. behajtásában 
 • Külföldi bűnesetben folyó nyomozásban bármilyen formában való közreműködésben 
 • Folyamatban lévő szabálysértési vagy büntetőeljárás menetének, eredményének befolyásolásában (Ennek keretében arra sincs módja és eszköze a Konzuli Szolgálatnak, hogy elérje a jogi út mellőzésével történő szabadlábra helyezést, vagy a különleges bánásmódban részesítést.)