Magyar állampolgárság megállapítása

I., Az eljárás megindítása, időtartama

A kérelem benyújtására előzetes időpont egyeztetés alapján, kizárólag személyesen kerülhet sor. Az időpont igénylésére vonatkozóan a főoldalon az Ügyfélfogadás menüpontban találnak részletes információt.

Magyar állampolgársága fennállásának megállapítása ügyében Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztálya rendelkezik hatáskörrel.

Az állampolgársági vizsgálat átlagosan 8-12 hónapot vesz igénybe, amelyet a nagykövetségnek nem áll módjában meggyorsítani. A Konzulátus csak átveszi a dokumentumokat és továbbítja azokat az illetékes magyar hatóság részére, így a folyamatban lévő ügyek állásáról nem tudunk felvilágosítást adni. Ha ügyének állásáról pontosabb információt szeretne kapni, kérem, vegye fel a kapcsolatot a magyar hatósággal.

Az állampolgárság vizsgálatával egyidejűleg a kérelmező külföldön történt anyakönyvi eseményeinek (születés, házasságkötés, válás, házastárs halálesete) anyakönyvezése iránti kérelmet is elő kell terjeszteni. Ez esetben az állampolgárság megállapítása után az eljáró hatóság elkészíti a magyar születési és adott esetben a házassági anyakönyvi kivonatot is.

II., Az eljárás díja

Az állampolgársága fennállásának igazolására irányuló eljárás illetékmentes. Amennyiben a magyar állampolgárság fennállásáról három évig érvényes  Állampolgársági bizonyítvány kiállítását kéri, úgy a honlapon, a „Konzuli díjak” pont alatt szereplő illetéket és konzuli közreműködési díjat kell fizetnie.

III., Szükséges dokumentumok
 
• A kérelemhez szükséges nyomtatványok letölthetőek a lap alján. Kérjük az adatlapokat a magyar nyelv szabályai szerint (nevek: (1.) vezetéknév, (2.) keresztnév, dátumok: év,hó,nap + ékezetek) szíveskedjen nyomtatott betűkkel kitölteni.


• Érvényes fényképes okmány (pl. brit vagy egyéb nemzeti útlevél).
• Mindazon dokumentumok (születési és házassági anyakönyvi kivonatok), amelyek igazolják a családi kapcsolat fennállását a magyar állampolgárságú felmenő és a kérelmező között.
• A kérelmező külföldi anyakönyvi eseményeinek anyakönyvezéséhez szükséges dokumentumok (adatlapok a születés és házasság anyakönyvezéséhez, eredeti anyakönyvi kivonatok).
• Az idegen nyelvű okiratot nemzetközi szerződés vagy viszonossági gyakorlat hiányában főszabály szerint hiteles magyar nyelvű fordítással és ha ennek elháríthatatlan akadálya nincs, diplomáciai felülhitelesítéssel kell a kérelemhez csatolni.
• Nincs szükség hiteles fordításra az Európán belül kiállított többnyelvű anyakönyvi kivonatok esetében, amennyiben az egyik nyelv az angol, a német vagy a francia továbbá az USA-beli, az ausztrál, a dél-afrikai és új-zélandi, valamint az angol és francia nyelvű kanadai anyakönyvi okiratok esetében.

Az ügyfelektől azt kérjük, hogy az előírt adatlapokat feltétlenül előzetesen nyomtassák ki honlapunkról, s a kitöltött adatlapokkal keressék fel a nagykövetséget. Közös érdekünk, hogy a jelentős ügyfélforgalom minél gyorsabban és zökkenő mentesebben bonyolódjon.

A tájékoztatóba megpróbáltunk minden szükséges és fontos szabályt, információt belefoglalni. Ha ennek ellenére további kérdései lennének, szíveskedjen levélben vagy e-mail útján (honositas.lon@mfa.gov.hu) megkeresni bennünket.

Szintén a fenti e-mail címen szíveskedjen felvenni a kapcsolatot a Konzulátussal, amennyiben a magyar állampolgárságról történő lemondással vagy a magyar állampolgárság nyilatkozattal történő visszaszerzésével kapcsolatban van kérdése.

Letölthető adatlapok:

Magyar állampolgárság megállapításához kitöltendő adatlap
Adatlap születés anyakönyvezéséhez
​Adatlap házasság anyakönyvezéséhez