A konzulátus érdekvédelmi feladatait a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény, illetve a törvény végrehajtásáról szóló 17/2001. (XI.15.) KüM rendeletben foglaltak alapján látja el.

A külföldre utazó, illetve külföldön tartózkodó magyar állampolgárok saját magukért, illetve a gondozásukban, felügyeletük alatt álló személyekért maguk felelősek. A konzuli védelem feltételezi a felelős állampolgári magatartást, és szükség esetén az együttműködést a konzulátus munkatársaival.

A konzulátus a magyar közigazgatás részeként működő hivatal, munkatársai kormánytisztviselők, akikre – bizonyos eltérésekkel – a kormánytisztviselőkre Magyarországon is irányadó jogszabályok vonatkoznak. A konzulátuson nem tudunk az állampolgároknak szállást és étkezést, illetve egyéb szociális ellátásokat biztosítani. A segítségre szoruló állampolgároknak elsősorban abban tudunk segítséget nyújtani, hogy saját helyzetüket maguk, illetve családtagjaik, rokonaik, ismerőseik segítségével megoldják.

Az Egyesült Királyságot viszonylag könnyű elérni, ezért nagyon sokan utaznak ide, sokan családtagjaik,  rokonaik tudtán kívül. Sajnos az országban nincs olyan egységes nyilvántartás, amelyben akár név, lakcím, akár rendőrségi adatok alapján egy családja látóköréből eltűnt, esetlegesen őrizetbe vett személyt keresni tudnánk. Nagyon fontos ezért, hogy ha valaki egy családtagját szeretné megkeresni, akkor az érintettre vonatkozóan a lehető legpontosabb adatokat adja meg, amely alapján a konzulátus a helyi hatóságok segítségével megpróbálhatja felkutatni az eltűnt/őrizetbe vett családtagot, rokont. Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy munkaidőn túl, illetve hétvégén, ünnepnapokon a konzulátus sem tud ilyen ügyekben intézkedni, mert a brit hivatalok és hatóságok is zárva tartanak.

Amennyiben egy magyar állampolgár anyagi segítségre szorul, családja, rokonai, ismerősei a Western Union pénzküldő szolgáltatás segítségével tudnak azonnal (egy-két órán belül) pénzt küldenia számára. Erre vonatkozóan lásd a honlap „Gyors pénzküldési lehetőség" menüpontját.