A BREXITET KÖVETŐ KÖTELEZŐ REGISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK 

(kérjük, tekintse át az általános Brexit-tájékoztató oldalt is honlapunkon)

 • Az Egyesült Királyságba 2020. december 31. előtt érkezett és 2021. június 30. után is maradni szándékozó magyar állampolgárok az „EU Settlement Scheme” (EUSS) nevű brit Letelepedési Rendszerben online regisztráció keretében kérelmezhetnek letelepedett jogállást („settled status”, ami az „indefinite leave to remain” egy formája), amennyiben 5 éve jogszerűen és folyamatosan az Egyesült Királyságban tartózkodnak.
 • Akik a kérelem benyújtásakor még nem töltöttek el öt évet az ország területén, azok a regisztrációt követően előzetesen letelepedett jogállást („pre-settled status”, egyfajta „limited leave to remain”) kaphatnak, hogy elérhessék a letelepedett jogálláshoz szükséges öt éves időtartamot. Kérjük az állampolgárokat, hogy figyeljenek oda, elérték-e a „settled status” megszerzéséhez szükséges öt év tartózkodást, ugyanis az új jogállás megszerzése nem lesz automatikus, hanem az állampolgároknak külön kérvényezniük kell. Kérvényezés hiányában a tartózkodási jog elveszik. 
 • A letelepedett vagy előzetesen letelepedett jogállás lesz majd szükséges ahhoz, hogy a magyar polgárok 2021. június 30. után továbbra is szabadon tartózkodhassanak az Egyesült Királyság területén, munkát vállalhassanak, igénybe vehessék a közszolgáltatásokat, beleértve az egészségügyi ellátásokat. A regisztrációs eljárás végén egyúttal egy bármikor lekérdezhető digitális személyazonosság is létrejön, amely arra szolgál, hogy védelemben részesítse az uniós állampolgárokat a lakásbérbeadókkal, bankokkal és közszolgáltatókkal való érintkezések során.
 • A fentiek alapján kiemelkedően fontos, hogy a magyar állampolgárok elvégezzék a regisztrációt, különben elvesztik tartózkodási jogukat. Ugyanez a regisztrációs rendszer vonatkozik a brit állampolgárok olyan családtagjaira is, akik magyar állampolgárok. A brit állampolgársággal is rendelkező kettős állampolgárok nem igényelhetik a letelepedett jogállást, ugyanis ők az Egyesült Királyság teljes jogú állampolgárai. Az európai uniós polgárok mellett norvég, izlandi és liechtensteini (azaz EGT-s) és svájci állampolgárságú személyek is regisztrálhatnak.
 • Minden uniós polgárra, tehát a gyermekekre is külön kérelmet kell beadni

A kérelem beadásának határideje

A letelepedett/előzetesen letelepedett jogállás iránti kérelem benyújtására (regisztrációra) az Egyesült Királyság már csak 2021. június 30-ig biztosít lehetőséget. 

A 2020. december 31. előtt letelepedés szándékkal beutazott magyar állampolgárok egészen eddig az időpontig kérelmezés nélkül is védelemben részesülnek. A határidő elmulasztása (más jogalap hiányában) a jogszerű tartózkodás elvesztésével jár (!), így fokozottan ajánljuk, hogy minden maradni szándékozó magyar állampolgár határidőben regisztráljon!

Azt javasoljuk, hogy NE hagyják az utolsó pillanatra a kérelem benyújtását (regisztrációt), azt minél hamarabb tegyék majd meg!

A 2020. december 31. után kiérkezett/kiérkező magyar polgárokra már eltérő szabályok vonatkoznak.

A kérelmezés menete

Jelenleg a kérelmezést elsősorban internetes böngészőn, illetve egy (Android vagy iOS operációs rendszeren elérhető) mobilalkalmazáson keresztül, online lehet elvégezni (megjegyzés: mivel mindenki önálló felületen végzi el a regisztrációt, ezért nem szükséges saját készülék hozzá, bármilyen, akár egy kölcsönkért mobileszköz is használható). Az online kérelmezés  három főbb lépcsőből  áll.

 1. A kérelmezőnek először bizonyítania kell a személyazonosságát. Ehhez a mobilapplikáció keretében be kell szkennelnie az útlevelét és fel kell töltenie egy arcképet, ugyanakkor lehetőség van az iratok postán való beküldésére is. Nem biometrikus személyigazolvánnyal csak ez utóbbi módon lehet regisztrálni, illetve bizonyos helyeken beolvassák az okmányt, így azt nem kell elküldeni/leadni (a személyazonosító okmányt beolvasó irodák rendszeresen frissülő elérhetősége: https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations).
  Részletes specifikációk az Android és iOS operációs rendszerű készülékek esetén: https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app
   
 2. Másodszor bizonyítania kell a lakcímét és öt éves itt tartózkodását, amihez például elég lehet a kérelmező National Insurance (NI) számának megadása. NI szám hiányában egyéb irattal is igazolni lehet a lakcímet, például P60 fizetési jegyzékkel, banknyilatkozattal vagy közműszámlával. (Előfordulhat az is, hogy a rendszer társadalombiztosítással rendelkezőknél sem találja az NI szám alapján az adatokat, ha például a munkáltató nem jelentette be helyesen a dolgozót vagy nem fizette be megfelelően az adót, illetve, ha a dolgozó más néven szerepel az adatbázisokban, mint amit a regisztrációnál megad; illetve persze, ha a számot rosszul adta meg. Ugyanez lehet a helyzet, ha valaki más eltartott hozzátartozójaként szerepel a társadalombiztosítási rendszerben.)
   
 3. Harmadszor, a 10 éven felüli uniós polgárok estében nyilatkozni kell az esetleges büntetett előéletéről. A Belügyminisztérium (Home Office) szerint azonban csak a súlyos bűncselekmények miatti elítélések, illetve a visszaesőként elkövetett bűncselekmények fogják befolyásolni a „settled status” megítélését.
   

A fentiekből következően nem kell igazolni az átfogó egészségbiztosítási jogviszony fennállását, a külföldre utazásokat vagy a jövedelmi szintet, illetőleg ujjlenyomatot sem kell adni, ugyanis a Belügyminisztérium (Home Office) a regisztráció során megadott adatok és a már létező állami adatbázisok alapján fogja megállapítani a „settled status” jogszerűségét.

A jelentkező uniós állampolgárokat csak abban az esetben (vagy csak arra az időszakra) kérik bizonyítékok beadására (dokumentumok online feltöltésére), ha a brit adatbázisok alapján nem állapítható a tartózkodás jogszerűsége. Ebből kifolyólag viszont arra kérjük a magyar állampolgárokat, hogy elővigyázatosságból kezdjék el gyűjteni a folyamatos tartózkodást, munkahelyet, biztosítást, stb. igazoló dokumentumokat saját maguk és családtagjaik vonatkozásában is!

A brit kormány telefonos és online segítségnyújtást is biztosít a regisztrációs eljárás sikeres teljesítése érdekében, illetve indokolt esetben személyes ügyintézésre is van lehetőség. (Segítségkérés a regisztrációhoz – kizárólag technikai ügyekben – angol nyelven: https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service)

Ha úgy véli, hogy jogosult lenne letelepedett jogállásra is (5 év tartózkodás után), de a regisztráció során csak előzetes letelepedett jogállást állapítanak meg (5 évnél rövidebb tartózkodásra hivatkozva), akkor egyrészt lehetősége van a hosszabb tartózkodást igazoló dokumentumok feltöltésére. Emellett adminisztratív jogorvoslatot is kezdeményezhet, a regisztrációs segélyvonalhoz fordulhat vagy egyszerűen benyújthat új kérelmet 2020 végégig a letelepedett jogállás iránt.

A letelepedett jogálláshoz szükséges ötévnyi „folyamatos” tartózkodás értelmezése

A tartózkodás „folyamatosságára” vonatkozó követelmény szerint a kérelmező bármely 12 hónapos időszakon belül nem tartózkodott összesen hat hónapnál többet az Egyesült Királyság területén kívül. Másként fogalmazva a megszakítás nélküli tartózkodási idő azt jelenti, hogy 5 egymást követő évben az Egyesült Királyságban tartózkodott legalább 6 hónapig minden 12 havi időszakban.

Kivételek a hat hónapos szabály alól: olyan fontos okból való külföldön tartózkodás, mint a terhesség, szülés, súlyos betegség, szakmai képzés, kötelező katonai szolgálat teljesítése vagy a munkahelyi kiküldetés. A távolmaradás azonban ezekben az esetekben sem haladhatja majd meg a 12 hónapot!

A hat (vagy kivételesen 12 hónapnál) hosszabb távolmaradás mellett a tartózkodás „folyamatosságát” megszakítja az Egyesült Királyság területéről való kitoloncolás és kitiltás, illetőleg a szabadságvesztés (börtön) büntetés, vagyis ezekben az esetekben a megkövetelt öt év tartózkodási idő újraindul.

Jogállást igazoló kód

Az európai uniós állampolgároknak immár lehetőségük van a letelepedett (vagy előzetes letelepedett) jogállásukat igazoló elektronikus regisztrációs bejegyzés megosztására egy kód segítségével, a http://www.gov.uk/check-settled-status oldalon. Ennek megosztása egyelőre nem kötelező, 2020. december 31-ig igazolhatják magukat a különféle harmadik felek (bankok, munkáltatók, hatóságok stb.) felé egyszerűen útlevelük vagy személyi igazolványuk bemutatásával is.

A jelenlegi „permanent residence document” mentesít a letelepedett jogállás megszerzése alól?

A jelenlegi szabályok szerint kiadott állandó tartózkodási dokumentum („permanent residence document”) megléte nem mentesít a „settled status” megszerzésének követelménye alól. Minden magyar állampolgárt arra kérünk, hogy regisztrálja magát az „EU Settlement Scheme”-be, amennyiben az Egyesült Királyságban szeretne maradni.

Mennyibe kerül a „settled status” kérelmezése?

A kérelmezési eljárás díjtalan. (Információ a korábban (a tesztfázis során) kifizetett regisztrációs díjak visszatérítéséről: https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-application-fee-refunds)

Kérjük tekintsék át a „Gyakran Ismétlődő Kérdéseket” is, ahol további hasznos információkat találhatnak.

Az EU Settlement Scheme rendszert a brit belügyi tárca, a Home Office működteti, így azzal kapcsolatban a brit hatóságok tudnak felvilágosítást adni az esetlegesen felmerült problémákról. Bármilyen, az eddigiekhez képest a kilépést követően felmerült megkülönböztetést ugyanakkor jelezhetnek a konzulátus, illetve a nagykövetség munkatársainak is, mivel ennek alapján tudunk szükség esetén a brit kormányzat felé visszacsatolni.