A BREXITET KÖVETŐ REGISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK (kérjük, tekintse át az általános Brexit-tájékoztató oldalt is honlapunkon)
 

 • A kilépési megállapodás alapján az Egyesült Királyságban jelenleg is élő uniós állampolgárok, köztük tehát a magyar állampolgárok, akik a Brexitet követően is maradni kívánnak, egy online regisztrációs eljárás keretében letelepedett jogállást kérvényezhetnek („settled status” vagy más néven „indefinite leave to remain”), amennyiben 2020. december 31-én (pontosabban az átmeneti időszak végén) öt éve jogszerűen és folyamatosan az Egyesült Királyságban tartózkodnak. Rendezett, megállapodással történő kilépés esetében tehát minden olyan uniós polgár kérheti a letelepedett jogállást (settled status) vagy öt évnél rövidebb tartózkodás esetén az előzetes letelepedett jogállást (pre-settled status), aki az átmeneti időszak végéig (tehát akár a Brexit dátumát követően, de még az átmenet vége előtt) érkezik az Egyesült Királyságba.
 • Akik 2020. december 31-ig még nem töltöttek el öt évet az ország területén, azok a regisztrációt követően ideiglenes tartózkodási engedélyt („pre-settled status” vagy „limited leave to remain”) kaphatnak, hogy elérhessék a letelepedett jogálláshoz szükséges öt éves időtartamot. Kérjük az állampolgárokat, hogy aktívan figyeljék, elérték-e a „settled status” megszerzéséhez szükséges öt év tartózkodást, ugyanis az új jogállás megszerzése nem lesz automatikus, hanem az állampolgároknak külön kérvényezniük kell. Kérvényezés hiányában a tartózkodási jog elveszik.
 • Fokozottan felhívjuk a figyelmet, hogy „no deal” kilépés esetén (vagyis, ha az EU és/vagy az Egyesült Királyság nem ratifikálják a kilépési megállapodást) a fenti határidők megváltoznak! Ebben az esetben azok kaphatnak majd letelepedett jogállást (settled status), akik legkésőbb a Brexit napján, tehát várhatóan  2020. január 31-én tartózkodnak öt éve jogszerűen és folyamatosan az Egyesült Királyságban. Akik a Brexit napján még nem töltöttek el öt évet, szintén ideiglenes tartózkodási jogot kaphatnak (pre-settled status).
 • A letelepedett jogállás lesz majd szükséges ahhoz, hogy az uniós polgárok továbbra is szabadon tartózkodhassanak az Egyesült Királyság területén, munkát vállalhassanak, igénybe vehessék a közszolgáltatásokat, beleértve az egészségügyi ellátásokat, és állampolgársági kérelmet nyújthassanak be. A jelenlegi tervek szerint a regisztrációs eljárás végén egyúttal egy bármikor lekérdezhető digitális személyazonosság is létrejönne, amely arra szolgálna, hogy védelemben részesítse az uniós állampolgárokat a lakásbérbeadókkal, bankokkal és közszolgáltatókkal való érintkezések során. Ennek megfelelően fontos, hogy az érintett magyar állampolgárok elvégezzék a regisztrációt, különben elvesztik tartózkodási jogukat. Ugyanez a regisztrációs rendszer vonatkozik a brit állampolgárok olyan családtagjaira is, aki uniós polgárok. A brit állampolgársággal is rendelkező kettős állampolgárok nem igényelhetik a letelepedett jogállást. Az európai uniós polgárok mellett norvég, izlandi és liechtensteini (azaz EGT-s) és svájci állampolgárságú személyek is regisztrálhatnak.
 • A „settled status” és „pre-settled status” kérvényezésére szolgáló elektronikus/online rendszer 2019. március 30-án már elindult.

A kérelem beadásának határideje

A letelepedett jogállás iránti kérelem benyújtására várhatóan 2021. június 30-ig lesz lehetőség, vagyis az uniós állampolgárok egészen eddig az időpontig kérelmezés nélkül is védelemben fognak részesülni.

„No deal” Brexit esetén az igénylés végső határideje 2020. december 31. lesz; az uniós állampolgárok ez esetben is eddig az időpontig kérelmezés nélkül is védelemben fognak részesülni, de „no deal” esetén csak azok vonatkozásában maradnak változatlanok a jogosultságok, akik a Brexit napján már az Egyesült Királyságban tartózkodnak.

Ekkor az újonnan (a Brexit napja után) kiérkező uniós polgárokra már eltérő szabályok vonatkoznak (az általános tájékoztató 8. pontja).

A kérelmet egyelőre csak az Egyesült Királyság területéről lehet benyújtani, a tervek szerint 2019. április 9-től korábbi brit területen való tartózkodás alapján külföldről is be lehet nyújtani a kérelmet (ha az egyéb feltételek teljesülnek).

A magyar állampolgároknak azt javasoljuk, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a kérelem benyújtását, azt minél hamarabb tegyék majd meg!

Milyen iratokra lesz szükség a „settled status” kérelmezéséhez?

Jelenleg a kérelmezést elsősorban internetes böngészőn, illetve egy (Android vagy iOS operációs rendszeren elérhető) mobilalkalmazáson keresztül, online lehet elvégezni (megjegyzés: mivel mindenki önálló felületen végzi el a regisztrációt, ezért nem szükséges saját készülék hozzá, bármilyen, akár egy kölcsönkért Androidos eszköz is használható). Az online kérelmezés  három főbb lépcsőből  áll.

 1. A kérelmezőnek először bizonyítania kell a személyazonosságát. Ehhez a mobilapplikáció keretében be kell szkennelnie az útlevelét és fel kell töltenie egy arcképet, ugyanakkor lehetőség van az iratok postán való beküldésére is. Személyigazolvánnyal csak ez utóbbi módon lehet regisztrálni, illetve bizonyos helyeken beolvassák az okmányt, így azt nem kell elküldeni/leadni (a személyazonosító okmányt beolvasó irodák rendszeresen frissülő elérhetősége: https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations).
  Részletes specifikációk mind Android mind iOS operációs rendszerű készülékek esetén: https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app
   
 2. Másodszor bizonyítania kell a lakcímét és öt éves itt tartózkodását, amihez például elég lehet a kérelmező National Insurance (NI) számának megadása. NI szám hiányában egyéb irattal is igazolni lehet a lakcímet, például P60 fizetési jegyzékkel, banknyilatkozattal vagy közműszámlával. (Előfordulhat az is, ha a rendszer társadalombiztosítással rendelkezőknél sem találja az NI szám alapján az adatokat, ha például a munkáltató nem jelentette be helyesen a dolgozót vagy nem fizette be megfelelően az adót, illetve, ha a dolgozó más néven szerepel az adatbázisokban, mint amit a regisztrációnál megad; illetve persze, ha a számot rosszul adta meg. Ugyanez lehet a helyzet, ha valaki más eltartott hozzátartozójaként szerepel a társadalombiztosítási rendszerben)
   
 3. Harmadszor a 10 éven felüli uniós polgárok estében nyilatkozni kell az esetleges büntetett előéletéről. A Belügyminisztérium (Home Office) szerint erre csak a súlyos bűncselekmények miatti elítélések esetében lenne szükség, ugyanis egyedül ezek, illetve a visszaesőként elkövetett bűncselekmények fogják befolyásolni a „settled status” megítélését.
   

A fentiekből következően nem kell igazolni az átfogó egészségbiztosítási jogviszony fennállását, a külföldre utazásokat vagy a jövedelmi szintet, illetőleg ujjlenyomatot sem kell adni, ugyanis a Belügyminisztérium (Home Office) a regisztráció során megadott adatok és a már létező állami adatbázisok alapján fogja megállapítani a „settled status” jogszerűségét.

A jelentkező uniós állampolgárokat csak abban az esetben (vagy csak arra az időszakra) kérik bizonyítékok beadására (dokumentumok online feltöltésére), ha a brit adatbázisok alapján nem állapítható a tartózkodás jogszerűsége. Ebből kifolyólag viszont arra kérjük a magyar állampolgárokat, hogy elővigyázatosságból kezdjék el gyűjteni a folyamatos tartózkodást, munkahelyet, biztosítást, stb. igazoló dokumentumokat saját maguk és családtagjaik vonatkozásában is!

A brit kormány telefonos és online segítségnyújtást is biztosít a regisztrációs eljárás sikeres teljesítése érdekében, illetve indokolt esetben a tervek szerint személyes ügyintézésre is lesz lehetőség. (Segítségkérés a regisztrációhoz – kizárólag technikai ügyekben – angol nyelven: https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service)

Ha úgy véli, hogy jogosult lenne letelepedett jogállásra is (5 év tartózkodás után), de a regisztráció során csak előzetes letelepedett jogállást állapítanak meg (5 évnél rövidebb tartózkodásra hivatkozva), akkor egyrészt lehetősége van a hosszabb tartózkodást igazoló dokumentumok feltöltésére. Emellett adminisztratív jogorvoslatot is kezdeményezhet, a regisztrációs segélyvonalhoz fordulhat vagy egyszerűen benyújthat új kérelmet 2020 végégig a letelepedett jogállás iránt.

Mit jelent a letelepedett jogálláshoz szükséges ötévnyi „folyamatos” tartózkodás?

A tartózkodás „folyamatosságára” vonatkozó követelmény várhatóan azt fogja jelenteni, hogy a kérelmező bármely 12 hónapos időszakon belül nem tartózkodott összesen hat hónapnál többet az Egyesült Királyság területén kívül.

Kivételek a hat hónapos szabály alól: olyan fontos okból való külföldön tartózkodás, mint a terhesség, szülés, súlyos betegség, szakmai képzés, kötelező katonai szolgálat teljesítése vagy a munkahelyi kiküldetés. A távolmaradás azonban ezekben az esetekben sem haladhatja majd meg a 12 hónapot!

A hat (vagy kivételesen 12 hónapnál) hosszabb távolmaradás mellett a tartózkodás „folyamatosságát” megszakítja az Egyesült Királyság területéről való kitoloncolás és kitiltás, illetőleg a szabadságvesztés (börtön) büntetés, vagyis ezekben az esetekben a megkövetelt öt év tartózkodási idő újraindul.

Jogállást igazoló kód

Az európai uniós állampolgároknak immár lehetőségük van a letelepedett (vagy előzetes letelepedett) jogállásukat igazoló elektronikus regisztrációs bejegyzés megosztására egy kód segítségével, a http://www.gov.uk/check-settled-status oldalon. Ennek megosztása egyelőre nem kötelező, 2020. december 31-ig igazolhatják magukat a különféle harmadik felek (bankok, munkáltatók, hatóságok stb.) felé egyszerűen útlevelük vagy személyi igazolványuk bemutatásával is.

A jelenlegi „permanent residence document” mentesít a letelepedett jogállás megszerzése alól?

A jelenlegi szabályok szerint kiadott állandó tartózkodási dokumentum („permanent residence document”) megléte nem mentesít a „settled status” megszerzésének követelménye alól, azonban a várakozások szerint egy egyszerűsített és ingyenes eljárásban lehet majd átváltani az új, letelepedett jogállásra.

Mennyibe kerül a „settled status” kérelmezése?

A kérelmezési eljárás díjtalan. (A regisztrációs rendszer a tesztfázisban még 65 fontba, illetve 16 év alatt 32,50 fontba, került a kérelmezés, azonban ezt a korábban befizetett összeget visszatérítik március 30-tól kezdődően a befizetéskor használt bankkártyára, ennek kapcsán külön jelentkezni csak akkor kell, ha az összeg április 20-ig nem érkezik meg). Aki) Minden uniós polgárra, tehát a gyermekekre is külön kérelmet kell beadni.  (Információ a korábban (a tesztfázis során) kifizetett regisztrációs díjak visszatérítéséről (angol nyelven): https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-application-fee-refunds)

Kérjük tekintsék át a „Gyakran Ismétlődő Kérdéseket” is, ahol további hasznos információkat találhatnak.