A Brexitet követő regisztrációval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

  • A decemberi EU-brit megállapodás alapján az Egyesült Királyságban jelenleg is élő uniós állampolgárok, köztük tehát a magyar állampolgárok a Brexitet követően egy online regisztrációs eljárás keretében letelepedett jogállást kérvényezhetnek („settled status” vagy más néven „indefinite leave to remain”), amennyiben 2020. december 31-én öt éve jogszerűen és folyamatosan az Egyesült Királyságban tartózkodnak.
  • Akik 2020. december 31-ig még nem töltöttek el öt évet az ország területén, azok a regisztrációt követően ideiglenes tartózkodási engedélyt („pre-settled statusvagy „limited leave to remain”) kaphatnak, hogy elérhessék a letelepedett jogálláshoz szükséges öt éves időtartamot (mikor ez megtörténik, akkor kérvényezhetik a letelepedett jogállást).
  • A letelepedett jogállás vagy az ideiglenes tartózkodási engedély lesz majd várhatóan szükséges ahhoz, hogy az uniós polgárok továbbra is szabadon tartózkodhassanak az Egyesült Királyság területén, munkát vállalhassanak, igénybe vehessék a közszolgáltatásokat, beleértve az egészségügyi ellátásokat, és állampolgársági kérelmet nyújthassanak be. A jelenlegi tervek szerint a regisztrációs eljárás végén egyúttal egy bármikor lekérdezhető digitális személyazonosság is létrejönne, amely arra szolgálna, hogy védelemben részesítse az uniós állampolgárokat a lakásbérbeadókkal, bankokkal és közszolgáltatókkal való érintkezések során. Ennek megfelelően fontos, hogy az érintett magyar állampolgárok elvégezzék majd a regisztrációt.
  • A „settled status” és „pre-settled status” jelenleg még nem igényelhető, a várakozások szerint a kilépés idejére állhat fel az elektronikus/online regisztrációs rendszer.A kérelem beadásának határideje

A letelepedett jogállás iránti kérelem benyújtására várhatóan 2021. június 30-ig lesz lehetőség, vagyis az uniós állampolgárok egészen eddig az időpontig kérelmezés nélkül is védelemben fognak részesülni. A magyar állampolgároknak azt javasoljuk, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a kérelem benyújtását, azt minél hamarabb tegyék majd meg!Milyen iratokra lesz szükség a „settled status” kérelmezéséhez?

A jelenlegi tervek alapján a kérelmezést elsősorban internetes böngészőn, illetve egy később letölthetővé váló mobilalkalmazáson keresztül, online lehet majd elvégezni. Az online kérelmezés előreláthatólag három főbb lépcsőből fog állni.

  1. A kérelmezőnek először bizonyítania kell a személyazonosságát. Ehhez majd be kell szkennelnie az útlevelét vagy személyazonosító igazolványát és fel kell töltenie egy arcképet, ugyanakkor lehetőség lesz az iratok postán való beküldésére is.
  1. Másodszor bizonyítania kell a lakcímét és öt éves itt tartózkodását, amihez például elég lehet a kérelmező National Insurance (NI) számának megadása. NI szám hiányában egyéb irattal is igazolni lehet a lakcímet, például P60 fizetési jegyzékkel, banknyilatkozattal vagy közműszámlával.
  1. Harmadszor a 10 éven felüli uniós polgárok estében nyilatkozni kell az esetleges büntetett előéletéről. A Belügyminisztérium (Home Office) szerint erre csak a súlyos bűncselekmények miatti elítélések esetében lesz szükség, ugyanis egyedül ezek, illetve a visszaesőként elkövetett bűncselekmények fogják befolyásolni a „settled status” megítélését.

A fentiekből következően nem kell igazolni az átfogó egészségbiztosítási jogviszony fennállását, a külföldre utazásokat vagy a jövedelmi szintet, illetőleg ujjlenyomatot sem kell adni, ugyanis a Belügyminisztérium (Home Office) a regisztráció során megadott adatok és a már létező állami adatbázisok alapján fogja megállapítani a „settled status” jogszerűségét.

A jelentkező uniós állampolgárokat csak abban az esetben (vagy csak arra az időszakra) kérik bizonyítékok beadására, ha a brit adatbázisok alapján nem állapítható a tartózkodás jogszerűsége. Ebből kifolyólag viszont arra kérjük a magyar állampolgárokat, hogy elővigyázatosságból kezdjék el gyűjteni a folyamatos tartózkodást, munkahelyet, biztosítást, stb. igazoló dokumentumokat saját maguk és családtagjaik vonatkozásában is!

A tervek szerint a brit kormány telefonos és online segítségnyújtást fog indítani a regisztrációs eljárás sikeres teljesítése érdekében, illetve személyes ügyintézésre is lesz lehetőség.

 

Mit jelent a letelepedett jogálláshoz szükséges ötévnyi „folyamatos” tartózkodás?

A tartózkodás „folyamatosságára” vonatkozó követelmény várhatóan azt fogja jelenteni, hogy a kérelmező bármely 12 hónapos időszakon belül nem tartózkodott összesen hat hónapnál többet az Egyesült Királyság területén kívül.

Kivételek a hat hónapos szabály alól: olyan fontos okból való külföldön tartózkodás, mint a terhesség, szülés, súlyos betegség, szakmai képzés, kötelező katonai szolgálat teljesítése vagy a munkahelyi kiküldetés. A távolmaradás azonban ezekben az esetekben sem haladhatja majd meg a 12 hónapot!

A hat (vagy kivételesen 12 hónapnál) hosszabb távolmaradás mellett a tartózkodás „folyamatosságát” megszakítja az Egyesült Királyság területéről való kitoloncolás és kitiltás, illetőleg a szabadságvesztés (börtön) büntetés, vagyis ezekben az esetekben a megkövetelt öt év tartózkodási idő újraindul.A jelenlegi „permanent residence document” mentesít a letelepedett jogállás megszerzése alól?

A jelenlegi szabályok szerint kiadott állandó tartózkodási dokumentum („permanent residence document”) megléte nem mentesít a „settled status” megszerzésének követelménye alól, azonban a várakozások szerint egy egyszerűsített és ingyenes eljárásban lehet majd átváltani az új, letelepedett jogállásra.Mennyibe fog kerülni a „settled status” kérelmezése?

A kérelmezési eljárás díja a tervek szerint 65 font lesz, míg 16 éven aluli kiskorúak esetében 32,50 font. Minden uniós polgárra, tehát a gyermekekre is várhatóan külön kérelmet kell beadni.

Azoknak viszont, akik jelenleg is rendelkeznek érvényes tartózkodási dokumentummal („permanent residence document”) vagy a fenti regisztráció során ideiglenes tartózkodási engedélyt szereztek, az új „settled status”-t várhatóan ingyenesen kérelmezhetik.

 

Kérjük tekintsék át a Gyakran Ismétlődő Kérdéseket is, ahol további hasznos információkat találhatnak.