A nyugat-angliai Titley településen 2019. november 16-án, halálának 161. évfordulóján ünnepi istentisztelet keretében avatták fel Mészáros Lázár altábornagy, 1848-as forradalmár és az első független magyar kormány hadügyminiszterének emléktábláját a helyi templom falán. Mészáros 1858-ban a közeli Eywood kastélyban hunyt el száműzetésének 10. évében. Végakaratának megfelelően hamvai csak 1991-ben tértek haza, az után, hogy az utolsó idegen katona is elhagyta Magyarországot.

A megemlékezésen részt vett Baráth Ernő dandártábornok, a Budapest Helyőrség Dandár parancsnoka, Dr. Hermann Róbert főtanácsos, a HM HIM parancsnok tudományos-helyettese és Makay Viktor ezredes, londoni magyar véderő attasé. Az eseményen szintén jelen volt a nyugat-angliai Herefordshire megye alispánja, valamint Szentiványi Gábor volt londoni magyar nagykövet, aki hivatali ideje alatt kezdeményezte, Mészáros hamvainak hazavitele után is tartsák fent a kapcsolatot a közösségekkel és gondozzák a sírt.

Baráth Ernő tábornok beszédében méltatta Mészáros elkötelezettségét az 1848-as forradalom iránt, kiemelve, hogy a Batthyány kormány egyetlen minisztere volt, amely helyén maradt 1848 októbere után, ezzel biztosítva a védelmi háborút folytató csapatok számára a legitimációt.

Az istentiszteleten Ben Griffith, a régió anglikán lelkésze megemlítette, a közösség különleges kapcsolattal rendelkezik Magyarországgal, amelyre rendkívül büszkék. Marie-Christine Winstone asszony évtizedeken keresztül gondozta és felügyelte a sírt az exhumálást követően is. Önzetlen és áldozatos munkája elismeréseképpen a Hadisírgondozásért Emlékérem kitüntetésben részesült.

A templom melletti temetőben változatlanul megtalálható Mészáros Lázár sírhelye, amelyen a gondos fenntartásnak köszönhetően a mai napig olvasható az eredeti felirat: „Mészáros Lázár Tábornoknak, A jó Hazafinak, A vitéz Katonának, A nemes Barátnak.”

Az eseményről beszámolt több helyi sajtóorgánum, valamint a Duna TV is, Öt kontinens c. műsorában: https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2019-11-30-i-adas/