Magánútlevél igénylése 12-18 év közötti gyermekeknek


I., Gyakorlati tanácsok

1., Új magyar útlevél iránti igényt főszabály szerint a magyarországi járási okmányirodákban vagy a Központi Okmányirodában kell benyújtani.
Bővebb információt az okmányirodák működéséről itt érhet el.  

Magyarországon az útlevél sürgősségi eljárásban akár 24 órán belül elkészíttethető.
A Magyarországon igényelt útlevelek esetében kérhető a kézbesítés a londoni konzulátusra. Felhívjuk a figyelmet azonban, hogy a konzulátusra az útleveleket csak meghatározott időnként kézbesítik, így a kézbesítés ideje akár 2-4 hetet is igénybe vehet az útlevél elkészülte után. Kérjük, hogy az útlevél megérkezéséig ne tervezzenek utazást, ne vásároljanak menetjegyet (repülőjegy, buszjegy, stb.), mert a késedelmes kézbesítésből származó esetleges károkért nem tudunk felelősséget vállalni.

2., Amennyiben az útlevél kérelmét Magyarországon adta be, kérjük, hogy feltétlenül olvassa el honlapunkon a „Magyarországon igényelt útlevelek átvétele" részt is.

3., Azok a magyar állampolgárok, akiknek a birtokában lévő útlevél vagy személyazonosító igazolvány lejárt, de Magyarországon érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel rendelkeznek, kérjük, hogy gondoskodjanak az érvényes okmány kiküldéséről.

4., Hazatérési célú ideiglenes magánútlevelet csak azokigényelhetnek, akiknek az Egyesült Királyságban tartózkodása alatt az úti okmányát az utazását közvetlenül megelőzően ellopták, vagy azt közvetlenül az utazás előtt elvesztette és dokumentumokkal igazolhatóan sürgősen Magyarországra kell utaznia, amely utazás nem halasztható, valamint azon magyar állampolgárok, akik az Egyesült Királyságban élnek, de sürgős hazautazás miatt az útlevél eljárásra biztosított várakozási időt nem tudják megvárni.
Az ideiglenes magánútlevél igényléséről lásd a honlap erre vonatkozó részét.


II., Magánútlevél igénylése a konzulátuson 12-18 év közötti kérelmezők esetében

1. A kérelem benyújtása, időpontfoglalás

A magánútlevél iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani. A kérelem benyújtásakor a kérelmezőről fénykép készül, az ujjlenyomatait és aláírását elektronikusan rögzítjük.

A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapjánkerülhet sor. Az időpont igénylésére vonatkozóan az "Ügyfélfogadás, időpontfoglalás" menüpontban találnak információt, illetve a főoldalon keresztül foglalhatnak ("Időpontfoglalás"). A foglalásnál az "Útlevélkérelem" ügytípust kell kiválasztani. illetve a jobb oldalon található linken keresztül foglalhatnak. 

Kérjük figyelembe venni, hogy az útlevél kérelem benyújtására a kérelmezők rendkívül magas száma miatt nagyon hosszú, esetenként több hónap a várakozási idő!!! Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs. A konzulátus is ugyanazt a foglalási rendszert használja, amely az ügyfelek számára is elérhető, ennek megfelelően nem tudunk Önöknek korábbi időpontot adni.

Az útlevél, illetve a személyi igazolvány érvényességi idejének figyelemmel kísérése mindenkinek a saját felelőssége. Felhívjuk a figyelmet, hogy senki sem kaphat hamarabb időpontot az útlevél kérelem benyújtására azért, mert az előző útlevele, illetve személyi igazolvány lejárt! Ugyanígy nem indok a korábbi időpontra a személyi igazolvány, illetve útlevél elvesztése, vagy eltulajdonítása sem. 

FIGYELEM!!! Az útlevél eljárásnál hiánypótlásra nincs lehetőség! Amennyiben a kérelem bármelyik feltétele hiányzik, a kérelem átvételét visszautasítjuk és újra meg kell jelenni a kérelem benyújtására. Ehhez új időpontot kell foglalnisürgősségi időpontot a konzulátus ebben az esetben sem tud biztosítani!

2. Személyes megjelenés

A 12-18 év közötti kiskorú kérelmező esetében a gyermek és mindkét szülő jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához. Mindkét szülőnek érvényes okmánnyal kell rendelkeznie, amely magyar állampolgár szülő esetében csak személyi igazolvány vagy útlevél lehet.

Amennyiben a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, ezt a tényt megfelelő okirattal (jogerős bírósági határozat, a szülők bíróság által jóváhagyott egyezsége, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, stb.) igazolni kell.

Amennyiben a szülői felügyeletet közösen gyakorolják, az egyik szülő kizárólag akkor nyújthatja be egyedül a kérelmetha a másik szülőtől származó hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezikA nyilatkozatot tiszteletbeli konzulnak, vagy a nagykövetség honlapján szereplő közjegyzőnek kell hitelesítenie, de a kérelem benyújtható a másik szülő két tanú előtt aláírt szülői hozzájáruló nyilatkozatával is. A nyilatkozaton a tanúk neve, lakcíme, születési dátuma és aláírása szükséges. Fontos, hogy a szülői hozzájáruló nyilatkozaton legyen keltezés (aláírás helye, ideje). A hozzájáruló nyilakozathoz a lap alján található letölthető minta, amit kinyomtatást követően kéken fogó tollal kell kitölteni és aláírniFontos, hogy a szülői hozzájáruló nyilatkozaton legyen keltezés (aláírás helye, ideje), enélkül az okmányigénylés során nem tudjuk elfogadni. 2020. július 1-jétől a hozzájáruló nyilatkozat az annak a megtételétől számított 15 napig vehető figyelembe! (A kiskorú elektronikus személyazonosító igazolvány igénylésére vonatkozó eljárásban nincs ilyen korlátozás.)

3. Az útlevél eljárás ideje, a kérelmezett útlevél kézhezvétele

Az útlevél magyarországi eljárási ideje 20 nap, amely nem tartalmazza az okmány kézbesítésének idejét.  Sürgősségi eljárásra a konzulátuson beadott kérelemnél nincs lehetőség. 

Az elkészült okmány kézbesítése az alábbiak szerint kérhető:

 • magyarországi lakcímre postázás
 • átvétel magyarországi okmányirodában
 • átvétel a Központi Okmányiroda ügyfélszolgálatán
 • személyes átvétel a londoni konzulátuson
 • postázás az Egyesült Királyságban található lakcímre.

Az elkészült útleveleket Magyarországról meghatározott időnként kézbesítik a konzulátusra, az útlevél ennek megfelelően általában 5-8 héten belül érkezik meg a konzulátusra. A konzulátus ezt követően az érkezés sorrendjében dolgozza fel az útleveleket és értesíti az ügyfeleket, vagy adja postára azokat.

Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe az utazásaik tervezésekor de - tekintve, hogy az eljárási idő tartama hosszabb is lehet - ne vásároljanak az utazáshoz menetjegyeket az útlevél kézhezvétele előtt (repülőjegy, buszjegy, stb.), mert az ebből eredő esetleges károkért a konzulátus nem vállal felelősséget.

Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelmező nem rendelkezik érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal, és a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszer nem igazolja az állampolgárságát, úgy hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni. Kérjük, hogy a gördülékeny ügyintézéshez ilyen esetben a szülők hozzák magukkal kitöltve az oldal alján letölthető adatlapot, ami az állampolgársági vizsgálathoz szükséges. Állampolgársági vizsgálat esetén az útlevél eljárás ideje átlagosan 3-5 hónappal meghosszabbodik, de felhívjuk a figyelmet, hogy az állampolgárság vizsgálat ennél  hosszabb is lehet!

A felsorolt eljárási idők a hiánytalanul beadott, rendezett státuszú útlevél kérelmekre vonatkoznak. Bármilyen hiányosság az eljárási idő további meghosszabbítását eredményezi.

4. Az útlevelek érvényességi ideje

6 és 18 év közöttiek esetében az útlevél érvényességi ideje alapvetően 5 év, mely időtartamot a gyermeknek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani. 

Az érvényességi idő 1 év abban az esetben, ha a 12. életévét betöltött kérelmező részére kiállított okmány tároló eleme ujjnyomat adatot azért nem tartalmaz, mert a kérelmező: 
 • ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen,
 • egészségi állapota miatt nem képes személyesen megjelenni és ezt a kezelőorvos írásban igazolja

5. Az útlevél eljárás díja és befizetése

Az útlevél eljárás díja a honlapon található díjtáblázat szerint fizetendő. 

Az útlevél eljárás díjának befizetése:

A konzuli eljárási díjat a kérelem beadásakor, debit kártyával kell fizetni, utólagos fizetésre nincs lehetőség.

A konzuli eljárási díjat a kérelem beadásakor kell fizetni, utólagos fizetésre nincs lehetőség. Aki az eljárási díjat nem tudja a kérelem benyújtásakor megfizetni, annak a kérelmét visszautasítjuk és az ügyintézés nem indul meg. Az újabb kérelmet csak újabb időpont kérelmezésével lehet benyújtani, korábbi időpontot, vagy sürgősségi ügyintézést nem biztosítunk ilyen esetben sem.

Amennyiben az útlevél igénylésére az útlevél elvesztése miatt kerül sor, az eljárási díj magasabb.

Amennyiben az új útlevél igénylésére a korábbi útlevél ellopása miatt kerül sor, csak abban az esetben nem kell a pótdíjat megfizetni, ha a kérelmezéskor az igénylő bemutatja a lopásról szóló rendőrségi jegyzőkönyvet. 

Kérjük, hogy a díjakra vonatkozóan tekintsék meg a honlapon a díjtáblázatot is.

6. Az útlevél kérelem mellékletei:

 • magyar állampolgárság igazolása 
  o érvényes személyi igazolvánnyal, vagy
  o legfeljebb egy éve lejárt útlevéllel, vagy
  o érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal, vagy 
  o eredeti honosítási okirattal;
 • lakcímkártya (amennyiben rendelkezésre áll);
 • egyszerűsített honosítás keretében állampolgárságot szerzett kérelmezők az első útlevelük igénylésekor: a honosítási okirat mellett ajánlott a születési anyakönyvi kivonat és/vagy a lakcímkártya;
 • érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány hiányában: fényképes, érvényes, személyazonosításra alkalmas, hatóság által kibocsátott igazolvány, amely a jelenlegi nevét tartalmazza (például vezetői engedély, külföldi ID, útlevél), ennek hiányában magyar születési anyakönyvi kivonat, illetve házassági anyakönyvi kivonat (amennyiben házassági nevet visel);
 • ha az útlevelet más névre igényli, mint a korábbi útlevele, vagy személyi igazolványa kiállításra került, akkor a névváltoztatást alátámasztó magyar okirat (például névváltoztatási okirat, születési anyakönyvi kivonat, vagy házassági anyakönyvi kivonat);
 • ha a kérelmező nem rendelkezik érvényes magyar személyi igazolvánnyal, érvényes, vagy legfeljebb egy éve lejárt magyar útlevéllel, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal, és adatai nem szerepelnek a személyi adat-és lakcímnyilvántartásban sem, akkor a konzulátus hivatalból állampolgársági vizsgálatot indít – ehhez a formanyomtatványt helyben biztosítjuk;
 • ha a korábbi, még érvényes útlevelét ellopták: rendőrségi jegyzőkönyv a lopás bejelentéséről (ennek hiányában magasabb eljárási díj fizetendő);
 • amennyiben még nem volt magyar útlevele, vagy személyi igazolványa, úgy előbb állampolgársági bizonyítványt kell beszereznie (lásd az „Állampolgárság”  menüpontban leírtakat);
 • konzuli díj.
 • kiskorúak (12-18 év között) esetében a szülők személyazonosságának igazolására és az állampolgárság megállapítására alkalmas érvényes útlevele vagy személyazonosító igazolványa;
 • kiskorúak esetében a magyar születési anyakönyvi kivonat minden esetben kötelezően bemutatandó;
 • amennyiben a honosítás után az első útlevelet kérelmezik, úgy csak akkor kell a gyermek születési anyakönyvi kivonata, ha a honosítási okiraton csak az egyik, vagy egyik szülő sem szerepel a gyermek mellett ; ha ilyenkor még nem áll rendelkezésre a magyar születési anyakönyvi kivonat, úgy az eredeti – brit, román, stb. –, a gyermek szüleinek nevét tartalmazó anyakönyvi kivonat is megfelelő, illetve bármilyen más, hatóság által kibocsátott dokumentum, okmány is megfelelő, amelyen a szülő, vagy szülők neve olvasható (például ha az apa és a gyermek szerepel a honosítási okiraton, az anya neve a gyermek lakcímkártyájával igazolható);
 • amennyiben a gyermek honosítással szerezte a magyar állampolgárságot, az eredeti honosítási okirat bemutatása minden esetben szükséges; akkor is, ha a gyermek érvényes útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal rendelkezik, illetve korábban már igényeltek neki útlevelet vagy személyi igazolványt

 

Letölthető nyomtatványok [kérjük, hogy mindent kéken fogó tollal szíveskedjen kitölteni, aláírni és keltezni (aláírás helye, ideje)]

szülői hozzájáruló nyilatkozat letöltése 

állampolgársági vizsgálathoz szükséges adatlap letöltése

Felhívjuk a figyelmet, hogy útlevél-igénylőlapot nem kell/ lehet előre letölteni, mivel azt a kérelem benyújtásakor, a konzulátuson nyomtatjuk.