Amennyiben Magyarországon az útlevélkérelme benyújtásakor azt kérte, hogy azt Londonba, a külképviseletre továbbítsák, vagy egyéb okiratot kérelmezett Magyarországon, magyar hatóságnál és az okirat kiküldését a londoni külképviseletre kérte, az útlevél, illetve okirat kézbesítéséért 35 ₤ konzuli közreműködési díjat kell fizetni.

Kérjük, hogy amennyiben Magyarországról útlevet, vagy egyéb okiratot vár, úgy e-mailben küldje meg az alábbi adatokat a konzulátus e-mail címére (consulate.lon@mfa.gov.hu): 

- név, születési dátum 
- pontos lakcím az Egyesült Királyságban 
- milyen okmányt/okiratot vár Magyarországról 
- mikor adta be a kérelmét Magyarországon.

Az útlevél, illetve az egyéb okmányok, okiratok személyes átvétele: 

- hétfő-péntek délelőtt (kivéve a magyar és brit ünnepnapok) a konzulátuson (ehhez az értesítés kézhezvételét követően interneten keresztül időpontot kell foglalni) 
- az okmány átvételekor helyben fizetendő a 35 ₤ konzuli közreműködés díj 
- az útlevél, egyéb okmány, okirat felvételéhez be kell mutatni az útlevél kérelmezésekor kapott igénylőlapot, valamint a kérelmező személyazonosításra alkalmas okmányát (útlevél, személyi igazolvány) 
- ha a kérelmező még rendelkezik érvényes útlevéllel vagy ideiglenes útlevéllel, kérjük azt átadni érvénytelenítés céljából (igény esetén az érvénytelenített magánútlevelet visszaadjuk).

Útlevelek személyes átvételére meghatalmazás útján is van lehetőség. A felsoroltak mellett a meghatalmazott útján történő felvételnek az alábbi feltételeket kell teljesítenie: 

- a meghatalmazó által írt és aláírt meghatalmazás, amely tartalmazza a meghatalmazó részletes személyes adatait, a meghatalmazott személyes adatait és azt, hogy a meghatalmazás mire szól; 
- a meghatalmazást két magyar állampolgárságú tanú hitelesíti (ők is aláírják tanúként a meghatalmazást; a tanúk lakícmét is szükséges a meghatalmazáson feltüntetni); 
- a meghatalmazáshoz csatolni kell a magyar állampolgárságú tanúk érvényes személyi igazolványának, vagy érvényes útlevélének másolatát (FIGYELEM! Jogosítványt vagy más okiratot NEM fogadunk el!); 
- a meghatalmazott rendelkezik érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel, és ezt bemutatja a személyes megjelenésekor.

Az útlevél, illetve az egyéb okmányok, okiratok postázása:

A konzulátus az Egyesült Királyságon belül küld ki postai küldeményeket. Az útlevelek, egyéb okmányok, illetve okiratok postai kiküldésének feltételei: 

- a nagykövetség nevére szóló („Embassy of Hungary”) 35 ₤ összegű Postal Order megküldése 
- az útlevél kérelmezésekor kapott igénylőlap, valamint a kérelmező személyazonosításra alkalmas okmánya (útlevél, személyi igazolvány) másolatának megküldése 
- ha a kérelmező még rendelkezik érvényes útlevéllel vagy ideiglenes útlevéllel annak megküldése az okmány érvénytelenítés céljából 
- saját névre megcímzett válaszboríték (bélyeg nem kell) 
- amennyiben a korábbi magánútlevelét visszakéri, úgy az erre vonatkozó kérés.