Magyarország 2004. május 1-jei EU csatlakozása óta magyar állampolgárok érvényes útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal léphetnek be a határon. (Mivel a régi  típusú személyi igazolvány csak magyar nyelvű, s ez gondot okozhat a határon,illetve a munkavállalásnál, célszerűbb útlevéllel, vagy új típusú személyi igazolvánnyal beutazni. Praktikus megfontolásból tanácsoljuk, hogy mind az útlevelet, mind a személyazonosító igazolványt hozzák magukkal egyesült királyságbeli tartózkodásukhoz.) Az útlevél-ellenőrzést végző bevándorlási tisztviselő csak a személyazonosságot és az úti okmány valódiságát vizsgálja, nem tesz fel kérdést a belépés céljára, az utasnál lévő pénzmennyiségre vonatkozóan. Az uniós szabályoknak megfelelően a belépés csak közrendi, közbiztonsági és közegészségügyi megfontolásból tagadható meg.

Közbiztonsági/közrendi alapon kizáró ok a kábítószer-függőség, súlyos elmebetegség, erős zaklatottságban kifejeződő elmezavarodottság, delíriumos, hallucinációkkal járó állapot, alkoholfüggőség, csavargó életmód. A büntetett előélet nem kizáró ok, de a 2 évnél súlyosabb büntetéssel sújtható ill. súlyos (pl. kábítószer-csempészet, gyilkosság, nemi erőszak) bűncselekményekért nyilvántartott személyek beutazása szintén megtagadható. Akit korábban kitoloncoltak az Egyesült Királyságból, annak a beutazáshoz előbb valamely brit nagykövetségen kezdeményeznie kell a kitoloncolási határozat (deportation order) visszavonását.

Közegészségügyi kizáró okok az ENSZ Egészségügyi Világszervezete 1951. évi 2. számú nemzetközi egészségügyi szabályzatában felsorolt és más súlyos fertőző betegségek (himlő, kolera, pestis, sárgaláz, tífusz, tüdő-tuberkulózis, szifilisz stb.). HIV-pozitív személyek beutazása nem kizárt (de kezelésüket a brit társadalombiztosítás nem fedezi).

magyar állampolgár harmadik országbeli családtagja továbbra sem mentes az állampolgárságának megfelelő beutazási szabályok és feltételek teljesítésétől, így pl. rövid látogatás, turizmus esetén is szüksége lehet vízumra. (A vízumkötelezett országok listája itt  érhető el: https://www.gov.uk/check-uk-visa/y.) Vízum a kérelmező lakóhelye szerinti brit nagykövetségen igényelhető.

Azon családtagok, akik nem vízumkötelezettek, hat hónapig tartózkodhatnak az országban vízum vagy engedély nélkül.

A brit bevándorlási szabályok értelmében családtagnak számít az EU/EGT-állampolgár házastársa, illetve élettársa; 21 éven aluli vagy eltartott gyermeke vagy unokája; valamint szülője vagy nagyszülője. Egyetemi hallgatók esetében csak a házastárs, illetve élettárs és az eltartott gyermek minősül családtagnak.

A bevándorlási tisztviselő kérésére a közös beutazáskor be kell mutatni a családi köteléket igazoló okmányt. Megtagadható a belépés, ha a belépő jogosultsága megszűnik (pl. ha a nem EGT-állampolgár megszűnik családtagnak lenni, illetve nem tudja igazolni családtag mivoltát). A beléptetés megtagadása ellen fellebbezést a határrendészethez (UK Border Agency) vagy a Különleges Idegenrendészeti Fellebbviteli Bizottsághoz (Special Immigration Appeals Commission) lehet benyújtani.

További információ a vízum, illetve az EGT családi engedély igényléséről az UK Visas and Immigration honlapon (https://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration)

és a határrendészet  (UK Border Agency) honlapján érhető el.