A  magyar állampolgárok egyesült királyságbeli munkavállalásával és tartózkodásával kapcsolatosan az alábbiakra szeretnénk felhívni honfitársaink figyelmét.


A beérkező információk és jelzések alapján a konzulátus úgy látja, hogy komoly problémákkal szembesülhetnek a kiutazó magyar állampolgárok, ha nincsenek megfelelően felkészülve a külföldi munkavállalásra. Ahogy arra máshol is nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, a magyar állampolgár az Egyesült Királyságban saját maga és családja fenntartásáról már a munkakeresés időszaka alatt gondoskodni köteles! Rendkívüli körültekintést, alapos előkészületet javaslunk mindazoknak, akik munkavállalási szándékkal kívánnak az Egyesült Királyságba jönni. Ha a munkakeresési próbálkozások nem járnak sikerrel, a magyar állampolgárnak saját magának kell fedeznie hazautazása költségeit.


Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy külföldi munkavállalásra csak azok vállalkozzanak, akik elfogadható szinten beszélik az angol nyelvet, munkavállalási terveiket kellő alapossággal előkészítették, megbízható szerződés van a kezükben, és elegendő pénzösszeggel rendelkeznek a munka megkezdéséig, illetve az első fizetés folyósításáig.


Az induláshoz elegendő pénzösszeg a tartózkodási helytől (London vagy vidék), valamint a szálláshely minőségétől függően hozzávetőlegesen 500 ezer forintnak megfelelő angol font (kb 1500,- GBP). Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ez az összeg csak akkor elég, ha a magyar állampolgár a kiérkezést követő első hónapban el tud kezdeni dolgozni, a szállásköltséget ugyanis előre kell kifizetni, továbbá megélhetési és utazási költséggel is számolni kell.


A szállás bérlésekor általában kétheti bérleti díjat kell előre kifizetni, ezen felül pedig legalább kétheti kauciót is le kell tenni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy egy egyszemélyes szoba bérlése Londonban heti 100 GBP összegnél kezdődik, ez azonban általában meglehetősen alacsony színvonalú, vagy a külső kerületekben lévő szállást jelent. A bérleti díj késedelmes fizetése a határidő lejártát követő rövid időn (akár egy napon) belül a legsúlyosabb következménnyel, vagyis kilakoltatásal járhat!


Fizetést a munkáltatók hetente, kéthetente vagy havonta adnak, és a helyi gyakorlat alapján a munkavállaló a munka megkezdését követően legkorábban két hét elteltével kaphatja meg a bérét. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy még egy biztos munkalehetőség esetén is érhetik kellemetlen meglepetések  a munkavállalókat, ezért célszerű legalább annyi pénzt tartalékolni, amennyiből szükség esetén haza lehet utazni Magyarországra. Amennyiben a hazautazás költségeit a magyar állampolgár nem tudja fedezni, akkor kizárólag rokonaira, ismerőseire számíthat, mivel a konzulátus a hazajutáshoz nem tud anyagi segítséget nyújtani, és átmeneti szállást sem tud biztosítani.

A konzulátusnak nincs lehetősége arra, hogy egy munkalehetőség valódiságáról, vagy egy konkrét cégről információkat szerezzen be, ezért javasoljuk, hogy a kiutazás, illetve a munkaszerződés aláírása előtt próbáljanak meg az internet segítségével minél több információt begyűjteni a munkáltatóról, illetve az internetes fórumokon olyanokkal kapcsolatba lépni, akik az adott munkahelyen dolgoznak. A  "Munkavállalás és huzamos tartózkodás az Egyesült Királyságban" című menüpontban további hasznos információkat találnak a külföldi munkavállalással kapcsolatban. Javasoljuk továbbá megkeresni az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (European Employment Services, http://ec.europa.eu/eures ) magyarországi tanácsadóit (http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=allaskeresoknek_eures_tanacsadok_mo) Az EURES az EU-tagállamok foglalkoztatási, munkaügyi szervezeteinek hálózata, amelynek legfontosabb feladata az ingyenes információnyújtás és tanácsadás az Európai Gazdasági Térség országaiban fellelhető munkalehetőségekről, valamint a munkavállalás és megélhetés körülményeiről a külföldön elhelyezkedni szándékozó munkavállalók számára .

Az állásajánlat akkor kelthet gyanút, ha:


- nem reális fizetési ajánlatot tartalmaz (a betanított munka után a jövedelem 7-8 GBP/óra összegnél aligha lehet magasabb);

- előre kérnek regisztrációs költséget, díjat, vagy bármilyen jogcímen pénz átutalását Western Union szolgáltatáson keresztül, vagy egy adott bankszámlára;

- azt hirdetik, hogy egyáltalán nem szükséges nyelvtudás;

-nem tud közvetlenül kapcsolatba lépni meghatározott személlyel, ügyintézővel, csak postafiókot vagy e-mail címet kap;

- azt kérik, hogy adja meg a személyi igazolványa vagy útlevele adatait, vagy kérik ezek másolatának elküldését;

- azt ígérik, hogy kiutazása után egy hét múlva már fizetést fog kapni és elegendő legfeljebb 2-300 fontot magával vinni, vagy éppen pénzt sem kell kivinnie.


Ilyen esetekben javasoljuk, hogy legyen különösen körültekintő és óvatos! Természetesen az átverésnek még számtalan formája lehet, ezért nem árt olyan személyekkel is felvenni a kapcsolatot, akik az adott munkáltatónál huzamosabb ideje dolgoznak. Bajba jutott magyar állampolgárok elmondása szerint a nehéz anyagi helyzetben lévő, helyi körülményeket nem ismerő, angolul nem beszélő külföldieket igen gyakran kihasználják, és sokszor nem csupán a munkavállalási remények hiúsulnak meg, de jelentős anyagi hátrány is éri a kiutazókat.


Sajnos több magyar állampolgár találja magát olyan helyzetben, hogy a munkáltató az aláírt szerződés ellenére sem hajlandó kifizetni a teljes munkabért, vagy más módon szegi meg a korábbi megállapodást. Ilyen és hasonló esetekben a konzulátusnak nincs módja a magyar állampolgárok ügyében eljárni; a brit munkaügyi tanácsadó szervezet (ACAS – www.acas.org.uk, tel: 08457 47 47 47) vagy a Citizens Advice Bureau (www.adviceguide.org.uk) ingyenes tanácsadó szolgálat tud munkajogi kérdésekben felvilágosítással szolgálni.